đặc điểm phân bố và mức độ đa dạng của bọ rùa ở các sinh cảnh khác nhau

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu đặc điểm hình thái mức độ gaya hại của Nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu đặc điểm hình thái và mức độ gaya hại của Nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Nông học

... Smiley, diễn biến mật độ mức độ gây hại chúng số giống lúa 2.2 Yêu cầu - Mô tả đặc điểm hình thái xác định kích thước pha phát dục nhện gié Điều tra diễn biến mật độ mức độ gây hại nhện gié số ... glumae Nhện gié coi loài xuất trở lại Mỹ vào năm 2007 (Hummel et al., 2009 dẫn) [25] 1.1.2 • Đặc điểm hình thái sinh học nhện gié • • Những nghiên cứu đặc điểm sinh học loài nhện gié Steneotarsonemus ... thấy: nhện gié phát sinh gây hại vào giai đoạn lúa đẻ nhánh (27/7) với mật độ thấp (0,1-0,6 con/dảnh) Mật độ nhện gié tăng dần theo giai đoạn sinh trưởng lúa, mật độ tăng vào giai đoạn làm đòng...
 • 33
 • 602
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái mức độ gaya hại của nhện gié steneotarsonemus spinki smiley hại lúa tại phúc yên, vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và mức độ gaya hại của nhện gié steneotarsonemus spinki smiley hại lúa tại phúc yên, vĩnh phúc

Sinh học

... nghiên cứu vị tí phân loại, tình hình phân bố, mức độ gây hại nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley……………………… 1.1.2 Đặc điểm hình thái học nhện gié 1.1.3 Đặc điểm sinh thái học nhện ... Pseudomonas glumae Nhện gié coi loài xuất trở lại Mỹ vào năm 2007 (Hummel et al., 2009 dẫn) [25] 1.1.2 Đặc điểm hình thái sinh học nhện gié Những nghiên cứu đặc điểm sinh học loài nhện gié Steneotarsonemus ... thấy: nhện gié phát sinh gây hại vào giai đoạn lúa đẻ nhánh (27/7) với mật độ thấp (0,1-0,6 con/dảnh) Mật độ nhện gié tăng dần theo giai đoạn sinh trưởng lúa, mật độ tăng vào giai đoạn làm đòng...
 • 37
 • 607
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn mức độ kháng kháng sinh của chúng trong viêm phúc mạc ngoại khoa

Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn và mức độ kháng kháng sinh của chúng trong viêm phúc mạc ngoại khoa

Y dược - Sinh học

... nghiên cứu 2.2.6.1 Các mức độ VPM - Mức độ nhẹ: VPM cha có ảnh hởng đến quan, tạng khác - Mức độ vừa: có dấu hiệu nh bạch cầu máu 18 000/mm3 , thời gian bị bệnh 72 giờ, VPM mật - Mức độ nặng: có dấu ... chủ yếu dựa vào lâm sàng Về bản, tất bệnh nhân có đau bụng mức độ khác Đau bụng đột ngột hay âm ỉ Lúc đầu đau thờng không rõ rệt kh trú, sau tăng lên kh trú Vị trí tính chất đau cho ta vài gợi ý ... 4.3.3 Mức độ kháng KS Klebsiella 64 4.3.4 Mức độ kháng KS P aeruginosa 65 4.3.5 Mức độ kháng KS Enterococcus 66 4.3.6 Mức độ kháng KS VK kị khí 66 4.4 Sử dụng kháng sinh...
 • 93
 • 505
 • 1

nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố khu dự trữ sinh quyển cần giờ tp hồ chí minh

nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở khu dự trữ sinh quyển cần giờ  tp hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... 218 Phân họ cá Bống đá Giống cá Bống trứng Cá Bống trứng ◙♦ Giống cá Cá Bống vảy Giống cá Bống rãnh Cá Bống vàng nhỏ Cá Bống xệ vảy to Giống cá Bống mít Cá Bống mít Giống cá Bống ống điếu Cá Bống ... đầu mũi tên HỌ CÁ BỐNG ĐEN Phân họ Giống cá Bống cau Cá Bống cau ♦ Cá Bống lưng cao Giống cá Bống tượng Cá Bống dừa xiêm Cá Bống dừa Phân họ Giống cá Bống đen Cá Bống HỌ CÁ BỐNG TRẮNG Abudefduf ... cá Bống Cá Bống chấm mây Giống cá Cá Bống mấu gáy trần Giống cá Cá Bống râu Phân họ cá Bống kèo Giống cá Bống xệ Cá Bống xệ Giống cá Bống kèo Cá Bống kèo lanxe Cá Bống kèo borneo Giống cá Bống...
 • 144
 • 477
 • 0

nghiên cứu thành phần loài đặc điểm phân bố lưu vực hạ lưu sông hậu thuộc tỉnh trà vinh tỉnh sóc trăng

nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở lưu vực hạ lưu sông hậu thuộc tỉnh trà vinh và tỉnh sóc trăng

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN XÃ HỘI LƯU VỰC HẠ LƯU SÔNG HẬU 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên xã hội tỉnh Trà Vinh 1.2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.2.1.2 Đặc điểm xã hội 10 1.2.2 Đặc điểm ... thực địa phân bố kiểu thực bì, địa hình, khí hậu, đặc điểm thủy văn (độ sâu, tốc độ dòng chảy, màu nước, thực vật động vật thủy sinh, ), hoạt động khai thác, phương tiện đánh bắt cá, đặc điểm nhân ... tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo mùa, theo loại hình thủy vực; chế độ nước độ mặn nước; di cư, di nhập loài cá; phân tích vài thông số chất lượng nước...
 • 150
 • 647
 • 0

Đề tài: Xác định mối quan hệ giữa một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt mức độ đa dạng động vật phù du hồ Bẩy Mẫu

Đề tài: Xác định mối quan hệ giữa một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt và mức độ đa dạng động vật phù du ở hồ Bẩy Mẫu

Báo cáo khoa học

... có ảnh hưởng định đến thành phần loài mật độ động vật phù du hồ Bẩy Mẫu Sự phân bố đa dạng loài khác mức ô nhiễm thị sinh học cho chất lượng nước hồ Bẩy Mẫu nói chung vùng nhiễm bẩn khác nói ... số thủy hóa điểm lấy mẫu Hình Mật độ thành phần nhóm động vật phù du Bảng Thành phần loài động vật phù du  Các loài động vật phù du Hình Mật độ loài động vật phù du Bảng Chỉ số đa dạng số đồng ... đa dạng Shannon – Wienner H số đồng phần e loại động vật phù du có hồ Bẩy Mẫu Bảng Sự phân bố mật độ loài động vật phù du tuần Hình Sự biến đổi mật độ loài động vật phù du theo tuần Bảng Sự phân...
 • 40
 • 803
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ đạm nước mắm đến một số đặc tính chất lượng mức độ chấp nhận của người tiêu dùng

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ đạm nước mắm đến một số đặc tính chất lượng và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng

Nông - Lâm - Ngư

... mức độ chấp nhận họ sản phẩm thuộc tính cảm quan: Màu sắc, mùi, vị, độ mức độ chấp nhận chung Trong điểm mức độ chấp nhận cao (Cực kỳ thích), mức độ chấp nhận thấp (Cực kỳ không thích), mức độ ... phẩm Trong phương pháp đo mức độ ưa thích hay mức độ chấp nhận mức độ ưa thích người tiêu dùng đánh giá thang đo Thang đo phổ biến thang đo thị hiếu điểm, gọi thang mức độ ưa thích.Thang giới hạn ... ) Các chất cacbonyl bay hơi: 407 - 512 Các acid bay (tính theo acid acetic): 404 - 533 Các amin bay hơi: 9,5 - 11,3 Các chất trung tính bay hơi: 5,1 - 13,2 * Các chất khác Các chất vô cơ: Các...
 • 61
 • 835
 • 4

nghiên cứu thành phần loài mức độ phong phú của các loài cá bống họ eleotridae trên tuyến sông tiền

nghiên cứu thành phần loài và mức độ phong phú của các loài cá bống họ eleotridae trên tuyến sông tiền

Nông - Lâm - Ngư

... loài cá bống thuộc họ Eleotridae phân bố vùng ĐBSCL Tuy nhiên, chưa có kết nghiên cứu phân bố chúng dọc tuyến sông Tiền Vì vậy, nghiên cứu đa dạng thành phần loài mức độ phong phú loài cá bống họ ... Eleotridae phân bố sông Tiền thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm xác định thành phần loài cá mức độ phong phú họ bống Eleotridae phân bố tuyến sông Tiền, góp phần làm đa dạng sở khoa học ... 2) Xác định biến động số yếu tố sinh thái có liên quan đến phân bố cá bống (nhiệt độ, độ mặn, pH, độ sâu, dòng chảy,…) 3) Xác định tương quan chiều dài khối lượng số loài cá bống kinh tế thuộc...
 • 13
 • 295
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn mức độ trung thành của khách hàng Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn và mức độ trung thành của khách hàng ở Việt Nam

Tiến sĩ

... Bộ GIáO DụC ĐàO ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân trần đức thắng nghiên cứu mối quan hệ chất lợng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn mức độ trung thành khách hàng việt ... cht lng k thut/chc nng tỡm mụ hỡnh gii thớch tt nht v s hi lũng ca sinh viờn i vi dch v th vin Hai mụ hỡnh c kim nh bi 347 sinh viờn thuc HQG TPHCM Kt qu kim nh cho thy mụ hỡnh SERVQUAL phự hp ... ro hot ng phỏt sinh t s thiu hon chnh v tin cy ca h thng Cỏc ngõn hng cú th b tn cụng t bờn ngoi cng nh t bờn i vi h thng v cỏc dch v in t ca mỡnh Ri ro hot ng cng cú th phỏt sinh t vic nhm...
 • 170
 • 271
 • 2

LATS Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn mức độ trung thành của khách hàng Việt Nam

LATS Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn và mức độ trung thành của khách hàng ở Việt Nam

Tiến sĩ

... triệu trở lên chiếm 62.6% Về trình độ học vấn, đa số có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 97.3%, người có trình độ, sử dụng dịch vụ đại Về mức độ truy cập vào website ngân hàng khách hàng ... hàng khách hàng để định mức độ trung thành (Egan, 2004) Khách hàng trung thành mặt “thái độ thường chấp nhận thông tin tiêu cực thương hiệu khách hàng khác (Ahluwali cộng sự, 1999), có động ... dụng bối cảnh nghiên cứu khác để nghiên cứu Ngoài có số công trình nghiên cứu tác giả khác đề cập tới tác động chất lượng dịch vụ tới thỏa mãn trung thành khách hàng Một số công trình thực bối cảnh...
 • 12
 • 335
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn mức độ trung thành của khách hàng Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn và mức độ trung thành của khách hàng ở Việt Nam

Tiến sĩ

... ĐàO Bộ GIáO DụC ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân trần đức thắng nghiên cứu mối quan hệ chất lợng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn mức độ trung thành khách hàng việt nam ... cht lng k thut/chc nng tỡm mụ hỡnh gii thớch tt nht v s hi lũng ca sinh viờn i vi dch v th vin Hai mụ hỡnh c kim nh bi 347 sinh viờn thuc HQG TPHCM Kt qu kim nh cho thy mụ hỡnh SERVQUAL phự hp ... ro hot ng phỏt sinh t s thiu hon chnh v tin cy ca h thng Cỏc ngõn hng cú th b tn cụng t bờn ngoi cng nh t bờn i vi h thng v cỏc dch v in t ca mỡnh Ri ro hot ng cng cú th phỏt sinh t vic nhm...
 • 170
 • 329
 • 0

Đánh giá kỹ năng thực hành tư vấn mức độ hài lòng của khách hàng tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh tuyên quang

Đánh giá kỹ năng thực hành tư vấn và mức độ hài lòng của khách hàng tại các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh tuyên quang

Y khoa - Dược

... dùng thang đo Likert Likert mức độ [39] 1.2.5 Các nghiên cứu liên quan đến mức độ hài lòng khách hàng mua thuốc nhà thuốc Mức độ hài lòng khách hàng đƣợc định nghĩa mức độ trạng thái, cảm giác ngƣời ... dụng cách phổ biến nghiên cứu định lƣợng Thang Likert đƣợc phát triển giới thiệu Rennis Likert vào năm 1932 Dạng thang đo gồm mức độ hay đọc nhanh likert đƣợc gán điểm từ đến điểm theo mức độ: ... LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ DƢỢC TẠI CÁC NHÀ THUỐC 39 3.3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng mua thuốc nhà thuốc 39 3.3.2 Đánh giá mức độ hài lòng khách...
 • 100
 • 591
 • 8

Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài đặc điểm phân bố của các cây rau huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và đặc điểm phân bố của các cây rau ở huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nông - Lâm - Ngư

... cá, … Qua b ng 3.10 ta th y loài rau T l S phân (%) b 24 30 46 Phân b r ng Phân b r i rác Phân b h p huy n Hòa Vang phân b không gi ng S loài có m c phân b r ng có ñ Vùng ñ ng b ng có t l s loài ... có m c phân b r i rác l n lư t 15 loài ch chi m t ph ng, ñ d c th p, ñi u ki n sinh thái có ñ ñ ng ñ u, thích h p l 30% cho nhi u rau sinh trư ng, phát tri n nên s phân b c a loài M c ñ phân b ... nên thư ng th y s loài loài rau 3.2.3 Đ c ñi m phân b c a loài rau hoang d i theo sinh c nh B ng 3.12 S phân b c a loài rau hoang d i theo sinh c nh Sinh c nh S loài T l (%) Tên loài Lá mơ lông,...
 • 13
 • 711
 • 1

Tài liệu THÀNH PHẦN LOÀI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO ĐỘ CAO CỦA BỘ PHÙ DU (INSECTA - EPHEMEROPTERA) VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pdf

Tài liệu THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO ĐỘ CAO CỦA BỘ PHÙ DU (INSECTA - EPHEMEROPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pdf

Báo cáo khoa học

... Các điều kiện sinh thái lại bị chi phối đai khí hậu, tác động qua lại lẫn can thiệp người làm biến đổi đặc tính chúng Mức độ đa dạng loài theo sinh cảnh Mức độ đa dạng bậc phân loại phân bố sinh ... 3.3 Đặc điểm phân bố côn trùng Phù du theo sinh cảnh độ cao Bạch Mã Côn trùng nước nhóm sinh vật thủy sinh, tồn phát triển chúng khu vực định trước hết điều kiện sinh thái nhiệt độ, thức ăn đặc ... 210 Thành phần loài đặc điểm phân bố theo độ cao… cần thiết, nhằm góp phần cung cấp dẫn liệu đầy đủ tính đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố vai trò sinh thái bảo vệ môi trường...
 • 12
 • 495
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA NHỆN 2 CHẤM NÂU TETRANYCHUS URTICAE K. MỨC ĐỘ GÂY HẠI CỦA CHÚNG TRÊN HOA HỒNG TẠI ĐÀ LẠT, 2005 pptx

Tài liệu MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA NHỆN 2 CHẤM NÂU TETRANYCHUS URTICAE K. VÀ MỨC ĐỘ GÂY HẠI CỦA CHÚNG TRÊN HOA HỒNG TẠI ĐÀ LẠT, 2005 pptx

Báo cáo khoa học

... giống khác Qua biểu đồ giống hoa Hồng mật độ nhện giảm dần vào tháng 5, mật độ nhện gia tăng nhẹ vào tháng lại giảm vào tháng Điều giống tỷ lệ hại ảnh hưởng điều kiện ẩm độ gia tăng cao vào ... 0,0175mm Một số đặc điểm sinh học khả đẻ trứng nhện chấm nâu Trong điều kiện khí hậu Đà Lạt từ tháng đến tháng năm 2005, nhiệt độ không khí biến động từ 18,5 – 19,8 0C, ẩm độ cao biến động 8092%, ... THẢO LUẬN - Mô tả đặc điểm hình thái pha phát triển (trưởng thành cái, trưởng thành đực, trứng, ấu trùng, nymph) Một số đặc điểm hình thái sinh học nhện chấm nâu - Kích thước pha phát triển trứng,...
 • 6
 • 1,013
 • 10

ĐA DẠNG LOÀI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT AN GIANG pdf

ĐA DẠNG LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở AN GIANG pdf

Báo cáo khoa học

... (B) mùa khác vùng núi An Giang 3.2.3 Đặc điểm phân bố theo sinh cảnh Đặc điểm phân bố theo sinh cảnh khu hệ giun đất An Giang có phần tuân theo quy luật “số lượng loài tỉ lệ nghịch với mức độ nhân ... nhóm tác động nhiều có sinh cảnh bãi hoang sinh cảnh vườn ngắn ngày có mật độ sinh khối thấp nhóm tác động sinh cảnh bãi hoang nơi có độ mùn độ ẩm thấp không phù hợp để canh tác, mật độ sinh khối ... Cần Thơ xác, đặc biệt kiểm tra mối quan hệ loài dẫn liệu phân tử 3.2 Đặc điểm phân bố giun đất An Giang 3.2.1 Đặc điểm phân bố theo vùng cảnh quan Khu hệ giun đất An Giang có mật độ sinh khối trung...
 • 11
 • 443
 • 1

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiệ thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm đá quý quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiệ thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an

Công nghệ - Môi trường

... III.2 Đá quý phân bố đá gốc 110 III.2.1 Đá quý felspatit 110 III.2.2 Đá quý phân bố đá hoa 127 III.3 Đá quý phân bố sa khoáng 139 III.3.1 Đá quý phân bố tàn tích, ... chất phần trung tâm giảm dần hai cánh Dựa vào đặc điểm thạch học, mức độ biến chất, hệ tầng đợc chia thành hai phần - Tập (NP-\1bk1) Các đá tập phân bố phía đông bắc nếp lồi Bù Khạng thuộc diện ... biến chất trao đổi tái sinh Các mạch pegmatit Quỳ Châu phân bố chủ yếu phía đông bắc phức nếp lồi Bù Khạng, thờng gặp hai dạng: - Pegmatit dạng thấu kính ngoằn ngoèo lửa xuyên vào trầm tích biến...
 • 189
 • 1,688
 • 0

Xem thêm