đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VINASHIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VINASHIN

Kế toán

... kế toán tiền lương khoản trích theo lương chậm nhân viên kế toán làm nhiều việc Do theo em để công việc tính tiền lương khoản trích theo lương nhanh chóng, nên bố trí thêm nhân viên kế toán Kế ... Hạch toán chi tiết tiền lương 13 b.Hạch toán tổng hợp tiền lương .20 Hạch toán tổng hợp khoản trích theo lương .22 Phần II : Đánh Giá Về Công Tác Tiền Lương Các Khoản Trích ... khoản, khóa sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết + Cuối vào bảng cân đối tài khoản bảng tổng hợp chi tiết lên báo cáo tài II: Thực Trạng Về Hạch Toán Tiền Lương Các Khoản Trích Theo...
 • 32
 • 301
 • 0

Tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương ở Xí nghiệp Xây lắp điện kinh doanh dịch vụ

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương ở Xí nghiệp Xây lắp điện và kinh doanh dịch vụ

Kế toán

... KPC + S theo dõi thu chi + Báo cáo - Căn c vào ch ng t kho n trích KPC k tốn ti n hành theo dõi vào kho n ph i trích KPC vào Chi phí SXKD - Khi chuy n ti n cho quan qu n lý c p k tốn vào s theo ... kho n trích theo lương Xí nghi p xây l p i n kinh doanh d ch v : 2.5.1/ Cách tính t ng quĩ lương: Chi phí nhân cơng m t kho n chi phí cơng trình xây l p c a doanh nghi p Hi n chi phí c tính vào ... kho n trích theo lương THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chương I LÝ LU N CƠ B N V T CH C K TỐN TI N LƯƠNG CÁC KHO N TRÍCH THEO LƯƠNG 1/ S c n thi t t ch c k tốn ti n lương kho n trích theo lương...
 • 60
 • 279
 • 0

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Kế toán

... 2: Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo sơ đồ sau: Kế toán trưởng Phó kế toán trưởng Kế Kế toán ngân hàng Phó kế toán trưởng toán toán Kế toán vật Kế Các ban kế toántoán BHXH ,toán Kế BHYT đơn ... là: kế toán tổng hợp, kế toán ngân hàng, kế toán tạm ứng toán, kế toán tiền lương bảo hiểm, kế toán đội công trình - Kế toán trưởng: Phụ trách chung công tác tài chính, kế toán toàn Công ty, đồng ... thông tin tài cách kịp thời, hoạt động có hiệu Kế toán tiền lương phân giao chuyên trách đảm bảo giải toán tiền lương khoản trích theo lương xác, định kỳ 1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng Kế toán công...
 • 21
 • 410
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Kế toán

... doanh nghiệp phải chịu toàn (tính vào chi phí sản xuất kinh doanh) 1.7 Vai trò nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Vai trò kế toán tiền lương khoản trích theo lương hoạt động doanh ... cáo tiền lương phục vụ cho công tác quản lý nhà nước quản lý doanh nghiệp II PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.Thủ tục, chứng từ hạch toán Để toán tiền lương tiền ... viên Các bút toán trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn tiền lương nghỉ phép hạch toán tuơng tự Nợ TK 622 Có TK 338 Sổ kế toán - để phản ánh kế toán tiền lương khoản trích theo lương kế toán sử...
 • 17
 • 411
 • 0

Đặc điểm chung của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 11

Đặc điểm chung của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sông Đà 11

Kế toán

... máy kế toán Công ty tổ chức theo sơ đồ sau: Kế toán trưởng Phó kế toán trưởng Phó kế toán trưởng Kế toán toán Kế toán Kế toán BHXH, BHYT Kế toán Kế vật tư đội công trình toán tổng hợp Các ban kế ... cụ thể là: kế toán tổng hợp, kế toán ngân hàng, kế toán tạm ứng toán, kế toán tiền lương bảo hiểm, kế toán đội công trình - Kế toán trưởng: Phụ trách chung công tác tài chính, kế toán toàn Công ... thông tin tài cách kịp thời, hoạt động có hiệu Kế toán tiền lương phân giao chuyên trách đảm bảo giải toán tiền lương khoản trích theo lương xác, định kỳ 1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng Kế toán công...
 • 21
 • 487
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 54.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 54.doc

Kế toán

... toán với phòng tài công ty Kế toán tổng hợp: Được phân công công tác kế toán liên quan đến tất phần hành kế toán Kế toán toán: Phụ trách việc tạm ứng toán khoản liên quan đến trình ứng toán tiền ... tập “ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54” Nội dung báo cáo thực tập trình bày thành phần sau: Phần I: Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo ... Phần II: Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Xí nghiệp xây lắp 54 Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Xí nghiệp xây lắp 54 Vì...
 • 52
 • 350
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp tại Cty xây dựng Thanh Hà

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp tại Cty xây dựng Thanh Hà

... lao động doanh nghiệp 2.5 YÊU CẦU NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG BHXH 2.5.1 Yêu cầu kế toán tiền lương Xuất phát từ vai trò, đặc điểm kế toán tiền lương BHXH trính sản xuất kinh doanh, yêu ... tính lương phòng kế toán doanh nghiệp thực phận doanh nghiệp sau gửi giấy tờ phòng kế toán tổng hợp Để toán tiền lương khoản phải trả cho công nhân viên, kế toán lập bảng toán tiền lương cho tổ, ... lương khoản phải trả khác cho công nhân viên tổ chức ghi sổ kế toán liên quan Những sổ kế toán tổng hợp sử dụng để theo dõi kế toán tiền lương khoản trích theo lương tuỳ thuộc vào hình thức kế toán...
 • 79
 • 446
 • 11

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội

Kế toán

... tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm kế toán tiền ... động 26 1.4.5 Các hình thức ghi sổ phần hành hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Tuỳ theo hình thức sổ kế toán doanh nghiệp áp dụng mà kế toán tiền lương sử dụng sổ kế toán tổng hợp ... 1.4.3 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 20 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương thực tài khoản 334, 338, 335 tài khoản liên quan khác a) Phương pháp hạch toán kế toán...
 • 86
 • 385
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây lắp - Công ty nước sạch Hà Nội

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây lắp - Công ty nước sạch Hà Nội

Kế toán

... Nghip theo dừi theo tng i, t Sn xut Cỏc k toỏn i hp chi phớ nhõn cụng ca Cụng nhõn Xớ Nghip v chi phớ thuờ ngoi theo tng Cụng trỡnh hoc hp theo thỏng nhng cú chi tit theo tng cụng trỡnh Theo c ... nhp ca cỏn b cụng nhõn Xớ nghip, chuyn bng lng theo cụng trỡnh, theo i b phn t chc cp nht thu nhp lng theo nhõn s - Phi hp vi b phn t chc hnh chớnh theo dừi bin ng v ti sn nh, trang thit b phũng ... cng cao, tr lng theo nguyờn tc phõn phi theo lao ng. thc hin gii phỏp ny cụng ty cn chỳ ý: Sp xp lao ng ỳng chc danh, phc v theo ỳng tay ngh chuyờn mụn c o to phc v sn xut kinh doanh ca n v ...
 • 61
 • 264
 • 1

15 Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương ở Công ty xây lắp tư vấn phát triển công nghiệp thực phẩm

15 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty xây lắp và tư vấn phát triển công nghiệp thực phẩm

Kế toán

... quản lý tiền lơng cac khoản liên quan III Nhiệm vụ, nội dung tổ chức kế toán tiền lơng khoản liên quan Nhiệm vụ kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nội dung kế toán tiền lơng khoản trích theo ... tác kế toán Kế toán tổng hợp tiền lơng BHXH 10 Kế toán tổng hợp tiền lơng, BHXH, KPCĐ,BHYT 13 Phần II: Tình hình tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty xây lắp t vấn công nghiệp ... tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty xây lắp t vấn công nghiệp thực phẩm21 Tổ chức máy kế toán 21 Hệ thống sổ kế toán 22 III Lý luận chung công tác hạch toán kế toán tiền lơng...
 • 50
 • 274
 • 0

6 Hạch toán kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp kinh doanh Thiết Bị Hà Nội

6 Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và kinh doanh Thiết Bị Hà Nội

Kế toán

... luận kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp Chơng 2: Thực trạng công tác kế toàn tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Cổ phần Đầu T Xây Lắp Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội Chơng 3: Các ... lơng khoản trích theo lơng có tồn mà nhà quản lý đã, cố gắng nỗ lực mong muốn khắc phục tồn để hoàn thiện kế toán lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp Kế toán đắn tiền lơng khoản trích theo lơng ... có cách thức tính, chi trả, hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính so thay đổi kinh tế, đặc thù sản xuất kinh doanh tiền lơng khoản...
 • 76
 • 285
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng thiết kế AT

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng và thiết kế AT

Kế toán

... sn xut Ch tr lng theo sn phm gm cỏc hỡnh thc sau: + Tr lng theo sn phm trc tip + Tr lng theo sn phm giỏn tip + Tr lng theo sn phm th + Tr lng theo sn phm cú thng + Tr lng theo sn phm lu tin ... qun lý lao ng v mt s lng doanh nghip s dng s sỏch theo dừi lao ng ca doanh nghip thng phũng t chc theo dừi S ny hch toỏn v mt s lng tng loi lao ng theo ngh nghip, theo vic v trỡnh tay ngh (cp ... lng theo sn phm th: Theo cỏch tr lng ny thỡ trc ht lng sn phm c tớnh chung cho c th sau ú tớnh v chia 15 lng cho tng ngi th Tu theo tớnh cht cụng vic s dng lao ng doanh nghip cú th s dng theo...
 • 66
 • 351
 • 1

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà

Quản trị kinh doanh

... lao động doanh nghiệp 2.5 YÊU CẦU NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG BHXH 2.5.1 Yêu cầu kế toán tiền lương Xuất phát từ vai trò, đặc điểm kế toán tiền lương BHXH trính sản xuất kinh doanh, yêu ... công tác kế toán toàn Công ty Sơ đồ 05: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty xây dựng Thanh Hà sau: Kế toán trưởng Kế toán vật tư tài sản Kế toán tiền lương Kế toán tổng hợp Trong đó: + Kế toán trưởng: ... lương khoản phải trả khác cho công nhân viên tổ chức ghi sổ kế toán liên quan Những sổ kế toán tổng hợp sử dụng để theo dõi kế toán tiền lương khoản trích theo lương tuỳ thuộc vào hình thức kế toán...
 • 79
 • 284
 • 2

Kế toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước số 101

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước số 101

Kế toán

... Phòng KT - TC i xây l p1 i xây l p2 i xây l p3 • Giám Phòng SX-KD i xây l p4 c : GIám i xây l p5 c Phòng TC-HC i xây l p6 c xí nghi p giám i xây l p7 i xây l p8 i xây l p9 i xây i n c cơng ty ... o hi m y t c trích 3% ó 2% c trích vào chi phí s n xu t kinh doanh, 1% ngư i lao ng ph i n p • Kinh phí cơng ồn: Cũng c hình thành vi c trích l p, t l trích theo quy nh 2% c tính vào chi phí s ... n xu t kinh doanh c a doanh nghi p Hàng tháng ,doanh nghi p trích theo t l quy nh t ng s ti n lương th c t ph i tr cho cơng nhân viên c a doanh nghi p, kinh phí cơng ồn doanh nghi p trích l p c...
 • 82
 • 457
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp công ty nước sạch Hà Nội

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp công ty nước sạch Hà Nội

Kế toán

... Nghip theo dừi theo tng i, t Sn xut Cỏc k toỏn i hp chi phớ nhõn cụng ca Cụng nhõn Xớ Nghip v chi phớ thuờ ngoi theo tng Cụng trỡnh hoc hp theo thỏng nhng cú chi tit theo tng cụng trỡnh Theo c ... nhp ca cỏn b cụng nhõn Xớ nghip, chuyn bng lng theo cụng trỡnh, theo i b phn t chc cp nht thu nhp lng theo nhõn s - Phi hp vi b phn t chc hnh chớnh theo dừi bin ng v ti sn nh, trang thit b phũng ... cng cao, tr lng theo nguyờn tc phõn phi theo lao ng. thc hin gii phỏp ny cụng ty cn chỳ ý: Sp xp lao ng ỳng chc danh, phc v theo ỳng tay ngh chuyờn mụn c o to phc v sn xut kinh doanh ca n v ...
 • 61
 • 203
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Minh Đại

Kế toán

... hng húa Doanh thu bỏn cỏc thnh phm Doanh thu cung cp dch v Doanh thu tr cp, tr giỏ Doanh thu kinh doanh bt ng sn u t Doanh thu bỏn hng ni b Doanh thu bỏn hng húa Doanh thu bỏn cỏc thnh phm Doanh ... sn xut kinh doanh ca Doanh nghip, nờn Doanh nghip t c mc doanh thu theo ch tiờu, k hoch ra, thỡ cỏc cụng nhõn Doanh nghip s c hng thờm mt h s lng ca Doanh nghip Cú th l 1,5 hoc tu theo mc li ... doanh nghip cng t kt qu cao Do ú mi doanh nghip, tu theo loi hỡnh kinh doanh ca doanh nghip, quy mo ca doanh nghip cng nh tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip mỡnh m cú ch k toỏn cho...
 • 55
 • 254
 • 0

“Kế toán tiền lương một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Kinh doanh Thiết Bị Hà Nội”

“Kế toán tiền lương và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kinh doanh Thiết Bị Hà Nội”

Kế toán

... chế độ kế toán ban hành theo định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài d) Về công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Kế toán tiền lương khoản trích theo ... nhận chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP KINH DOANH THIẾT ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘi 2.1 Quá trình hình thành...
 • 10
 • 500
 • 0

“Kế toán tiền lưưong một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Kinh doanh Thiết Bị Hà Nội”

“Kế toán tiền lưưong và một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Kinh doanh Thiết Bị Hà Nội”

Kế toán

... chế độ kế toán ban hành theo định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài d) Về công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Kế toán tiền lương khoản trích theo ... nhận chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP KINH DOANH THIẾT ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘi 2.1 Quá trình hình thành...
 • 10
 • 372
 • 0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Kế toán

... nhiu doanh nghip quc doanh núi chung, cn phi tip tc i mi hon thin cụng tỏc tin lng nht l vic khc phc nhng hn ch hin v ny 3.2 CC GII PHP HON THIN LNG V CC KHON TRCH THEO LNG TI X NGHIP XY LP Mi doanh ... y v thi hn lnh lng theo hai k thỏng theo ỳng nh ni quy Xớ nghip ó a Xớ nghip luụn np y ỳng hn cỏc qu BHXH, BHYT, KPC 3.1.1 u im: Cụng tỏc k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti Xớ nghip ... nng nõng cao c hiu qu cụng tỏc tin lng núi riờng v hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip núi chung Ngoi ngi lao ng c hng lng theo cht lng v kt qu cụng vic nhng cn phi ng viờn v khuyn khớch ngi...
 • 10
 • 110
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI

Kế toán

... ban kế toán đơn vị -kế toán vào hệ số lương,số ngày công công nhân để tính tiền lương cho người phận Căn vào bảng chấm công tháng đội xây lắp - Xí Nghiệp xây dựng số1 kế toán lập bảng toán tiền ... liên quan đến nghiệp vụ cần giải lập báo cáo kế toán định kỳ, hạn theo quy định Kế toán toán, theo dõi vốn tiền vàTSCĐ, thuế có trách nhiệm : Theo dõi trình thu - chi quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân ... tiến hành toán tiền lương cho CBCNV kế toán vào bảng toán tiền lương Khi toán, CVN nhận lương phải ký xác nhận vào bảng toán lương Khi kế toán lập phiếu chi định khoản 2.4/ Hình thức trích BHXH,...
 • 39
 • 295
 • 0

Xem thêm