đăng ký logo cục sở hữu trí tuệ

Quản lý nhà nước đối với sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (National office of intellectual property of Viêt Nam) tại địa bàn Hà Nội

Quản lý nhà nước đối với sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (National office of intellectual property of Viêt Nam) tại địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... dạng đen trắng.* Nộp đơn đăng nhãn hiệu- Đơn đăng nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. - Địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ: Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi,Thanh ... Sở hữu trí tuệ. Chúng ta điểm qua một vài điều quan trọng liên quan đến hoạt động quản lý nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ. Theo điều 3- Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thì nhãn ... kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quy định quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. * Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMTThông tư của Bộ...
 • 57
 • 690
 • 14

Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của cục sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công cuộc CNH, HĐH đất nước

Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của cục sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công cuộc CNH, HĐH đất nước

Y khoa - Dược

... 14/2004/QĐ-BKHCN ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ. II. chức năng, nhiệm vụ Cục sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực ... thành ngày thành lập Cục Sáng chế, sau đó là Cục Sở hữu công nghiệp và Cục Sở hữu trí tuệ ngày nay. Theo Điều lệ tổ chức và Hoạt động thì Cục Sáng chế đ ợc xây dựng trên cơ sở Phòng Sáng chế ... của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Cục Sở hữu công nghiệp đ ợc đổi tên thành Cục Sở hữu trí tuệ. Ngày 25/6/2004, Bộ tr ởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định số 14/2004/QĐ-BKHCN ban...
 • 6
 • 547
 • 3

Công văn mời tham dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho các DN được hỗ trợ xây dựng Web

Công văn mời tham dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho các DN được hỗ trợ xây dựng Web

... vị thực hiện7h30-7h45 Đăng đại biểu, phát tài liệu Ban tổ chức7h45-8h00 Khai mạc Lãnh đạo Sở Công Thương 8h00-9h30Giới thiệu tổng quan pháp luật về Sở hữu Trí tuệ . Khái niệm Thương ... phương đăng bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóaTrung tâm XTTM 9h30-9h45 Giải lao9h45-10h45 Một số quy định của pháp luật xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ trong công tác quản lý thị trường .Chi cục ... CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị tập huấn về Sở hữu Trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho các DN...
 • 2
 • 8,227
 • 25

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Kinh tế - Thương mại

... vực sở hữu trí tuệ đã được mở rộng và làm rõ hơn so với khái niệm “chỉ dẫn gây nhầm lẫn” (một trong các dạng biểu hiện cụ thể của hành vi cạnh tranh không lành liên quan đến sở hữu trí tuệ) ... HẠN CHẾ TRONG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LIÊN QUAN ĐẾN CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM Posted on 13/09/2010 by Civillawinfor THANH MAI (Tổng hợp)Đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là một yếu ... Luật Cạnh tranh xác định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mà cụ thể là sở hữu công nghiệp; bao gồm:- Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể...
 • 3
 • 1,441
 • 9

Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số

Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số

Tài liệu khác

... pháp luật sở hữu trí tuệ, nếu không, chúng có thể bị đánh cắp hoặc bị làm giả và toàn bộ doanh nghiệp có thể bị phá huỷ. (2) Sở hữu trí tuệ và công nghệ kỹ thuật số Sở hữu trí tuệ góp phần ... mạch, giao diện người sử dụng, và v.v - là các dạng của sở hữu trí tuệ và thường được bảo hộ bởi các quyền sở hữu trí tuệ. (3) Sở hữu trí tuệ và thương hiệu trực tuyến Đối với các doanh nghiệp ... gia. 2Bài 8. Sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế kỹ thuật số NỘI DUNG NỘI DUNG 1: Sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử 1. Tác động của thương mại điện tử đến sở hữu trí tuệ 2. Những thách...
 • 30
 • 338
 • 1

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Tài chính - Ngân hàng

... thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Hiệp định TRIPS). Mặc dù đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi năm 2009, song tại Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang là một ... thống bảo hộ hữu hiệu quyền sở hữu trí tuệ với WTO.Chính vì lý do đó, nhóm 9 đã quyết định chọn đề tài “Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nhằm nghiên ... trong việc đăng quyền sở hữu công nghiệp, theo báo cáo của Cục SHTT thì năm 2007 số lượng đơn đăng của các tổ chức, cá nhân Việt Nam chưa nhiều, trong số các doanh nghiệp đã đăng bảo hộ,...
 • 21
 • 1,427
 • 10

Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ.pdf

Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ.pdf

Kế toán

... CÔNG CỤ KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 3PHẦN XI. PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THỰC THI PHẦN XII. QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHẦN XIII. ... I. KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ ? PHẦN II. TẠI SAO CẦN PHẢI KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ? PHẦN III. AI QUẢN LÝ VIỆC KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ? PHẦN IV. CÔNG CỤ KIỂM TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ? ... TOÁN SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ? Kiểm toán sở hữu trí tuệ (IP Audit) là một công cụ quản lý nhằm đánh giá giá trị và rủi ro của tài sản trí tuệ. Trong những năm 1990, kiểm toán sở hữu trí tuệ đã...
 • 101
 • 410
 • 0

Thực thi sở hữu trí tuệ

Thực thi sở hữu trí tuệ

Tài liệu khác

... các cơ quan sở hữu trí tuệ và việc công bố muộn các quyền sở hữu trí tuệ đã đăng 12. Các vấn đề liên quan đến sự tồn đọng đơn trong quá trình đăng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, và/hoặc ... chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hiểu quyền của họ là gì và làm thế nào để quản lý các quyền đó, kể cả các chiến lược thực thi. Để tăng cường khía cạnh này của hệ thống quyền sở hữu trí tuệ, ... thiết liên quan đến các chủ sở hữu quyền, hoặc mặt khác giúp các cơ quan này truy cập vào các cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ để thiết lập mối liên hệ với các chủ sở hữu quyền mà về phần mình có...
 • 30
 • 494
 • 1

tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ

tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ

Tài liệu khác

... EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp 2 Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp Bài 1. Các khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ 1. Sở hữu trí tuệ là ... Trong mỗi ví dụ về sở hữu trí tuệ sau đây, luật về đối tượng sở hữu trí tuệ nào thích hợp nhất cho sự bảo hộ : Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung ... quát. Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được tại Stockholm vào ngày 14 tháng 7 năm 1967 Điều 2 (viii) quy định rằng sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền đối với : ‘(1)...
 • 17
 • 868
 • 20

Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ

Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ

Tài liệu khác

... tranh, Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao quyền sử dụng (a) Giới thiệu Thoạt nhìn có vẻ luật cạnh tranh và luật sở hữu trí tuệ xung đột với nhau. Cơ sở của quan điểm này là quyền sở hữu trí tuệ ... phạm vi, sở hữu trí tuệ có tính quốc gia, có ngoại lệ là các quyền sở hữu trí tuệ trên toàn lãnh thổ Cộng đồng châu Âu, như Nhãn hiệu Cộng đồng và Sáng chế Cộng đồng. Quyền sở hữu trí tuệ quốc ... tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp Bài 7. Chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ Giới thiệu Hoạt động mua bán quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện...
 • 29
 • 554
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25