đôi điều kiến nghị về vai trò của nhà nước

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới.DOC

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới.DOC

Kế toán

... kinh tế Nhà nớc vai trò thiếu đợc Nhà nớc nghiệp phát triển kinh tế đất nớc, Vai trò Nhà nớc đợc biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nớc có vai trò định hớng phát triển kinh tế Vai trò quản lí Nhà nớc ... cao vai trò nhà nớc trình CNH HĐH nớc ta thời gian tới 2.1 Thực trạng vai trò nhà nớc trình CNH HĐH nớc ta thời gian qua 1.1 Thực trạng xác định mục tiêu, định hớng cho bớc CNH HĐH Vai trò ... chủ đạo kinh tế nhà nớc b- Đẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ đại đôi với tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nớc Vội dung vai trò nhà nớc đôí với trình CNH_HĐH 1.2.1 .Vai trò nhà nớc việc định...
 • 28
 • 1,145
 • 4

Luận văn thạc sĩ về Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế( thời kì 1961- 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam

Luận văn thạc sĩ về Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế( thời kì 1961- 2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... n kinh t c th hi n i c a nhà nư c Ph m trù vai trò c a nhà nư c th hi n khái quát ch c c a nhà nư c m i liên h gi a nhà nư c xã h i, th hi n c trưng cho b n ch t c a nhà nư c Trong b t c ch xã ... ng nhà nư c tích c c, nh cao vai trò nhà nư c nư c ang phát tri n nên th c hi n vai trò can thi p ng tr c ti p i u hành th c hi n chi n lư c phát tri n m t nh ng quan i m n i b t c a h Các nhà ... ng th trư ng nghĩa h th p vai trò c a nhà nư c; quy mô c a khu v c nhà nư c m c tr ng b ng cách th c ho t can thi p c a nhà nư c không quan ng c a nhà nư c quan h gi a nhà nư c khu v c tư nhân...
 • 223
 • 722
 • 0

Thực trạng về vai trò của Nhà nước đối với CNH, HĐH và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước đối với quá trình CNH, HĐH ở nước ta

Thực trạng về vai trò của Nhà nước đối với CNH, HĐH và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước đối với quá trình CNH, HĐH ở nước ta

Kinh tế - Quản lý

... 17 Chơng II Thực trạng vai trò của Nhà nớc CNH, HĐH số giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta Thực trạng vai trò Nhà nớc trình CNH,HĐH nớc ta thời gian ... sang khai phá lĩnh vực Chơng II Thực trạng vai trò Nhà nớc CNH,HĐH số giảI pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nớc trình CNH,HĐH nớc ta Thực trạng vai trò Nhà nớc trình CNH,HĐH nớc ta 19 Website: http://www.docs.vn ... tế quốc dân có hiệu cao Điều có nghĩa thị trờng nhiều khuyết tật vai trò Nhà nớc lớn, can thiệp Nhà nớc vào thị trờng mạnh Vấn đề đặt nhấn mạnh vai trò tất yếu quan trọng Nhà nớc quản lý kinh tế,...
 • 34
 • 477
 • 0

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH hđh và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH hđh ở nước ta trong thời gian tới

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH hđh và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH hđh ở nước ta trong thời gian tới

Quản trị kinh doanh

... kinh tế Nhà nớc vai trò thiếu đợc Nhà nớc nghiệp phát triển kinh tế đất nớc, Vai trò Nhà nớc đợc biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nớc có vai trò định hớng phát triển kinh tế Vai trò quản lí Nhà nớc ... Tính tất yếu khách quan vai trò Nhà nớc trình công nghiệp hoá đại hoá 1.1 Vai trò nhà nhà nớc trình CNH-HĐH .2 1 Thc chất CNH-HĐH môi quan hệ CNH-HĐH? 1 Vai trò nhà nớc nghiêp CNH-HĐH nớc ... 1.2.3 Vai trò nhà nớc việc tổ chức thực CNH-HĐH : .9 Chơng Thực trạng vai trò nhà nớc trình công nghiệp hoá đại hoá thời gian qua số giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nớc trình CNH...
 • 30
 • 355
 • 0

thực trạng về vai trò của nhà nước đối với cnh-hđh trong thời gian qua và một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của nhà nước đối với cnh-hđh ở nước ta

thực trạng về vai trò của nhà nước đối với cnh-hđh trong thời gian qua và một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của nhà nước đối với cnh-hđh ở nước ta

Kinh tế - Quản lý

... vai trò nhà n ớc nhà nớc CNH-HĐH Chơng 2:Thực trạng vai trò nhà n ớc CNH-HĐH thời gian qua số giải pháp nhằm tăng c ờng vai trò nhà nớc CNH-HĐH nớc ta Nội dung Chơng 1:Lí luận chung vai trò nhà ... khách quan vai trò nhà n ớc CNH-HĐH 1.1.1.Nội dung CNH-HĐH n ớc ta nay: 1.1.2.Tính tất yếu khách quan vai trò nhà n ớc CNH-HĐH 1. 2Vai trò nhà nớc CNH-HĐH 1.3 Kinh nghiệm số n ớc vai trò nhà n ớc ... Chơng 2:thực trạng vai trò nhà nớc cnh-hđh thời gian qua số giảI pháp nhằm tăng cờng vai trò nhà nớc cnh-hđh nớc ta thời gian tới 2.1 Thực trạng vai trò nhà n ớc CNH-HĐH 2.1.1 Nhà nớc thực các...
 • 31
 • 542
 • 0

Đề tài: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới potx

Đề tài: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới potx

Báo cáo khoa học

... HĐH Vai trò kinh tế Nhà nước vai trò thiếu Nhà nước nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Vai trò Nhà nước biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nướcvai trò định hướng phát triển kinh tế Vai trò ... trạng vai trò nhà nước trình công nghiệp hoá đại hoá thời gian qua số giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nước trình CNH HĐH nước ta thời gian tới 2.1 Thực trạng vai trò nhà nước trình CNH HĐH nước ... yếu khách quan vai trò Nhà nước trong trình công nghiệp hóa, đại hóa" Chương 2: Thực trạng vai trò nhà nước trình CNH-HĐH giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nước trình CNHHĐH nước ta thời gian...
 • 30
 • 389
 • 0

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta doc

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta doc

Báo cáo khoa học

... HĐH Vai trò kinh tế Nhà nước vai trò thiếu Nhà nước nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Vai trò Nhà nước biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nướcvai trò định hướng phát triển kinh tế Vai trò ... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH – HĐH Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 2.1 THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CNH – HĐH Ở NƯỚC TA THỜI GIAN QUA 1.1 ... http://www.simpopdf.com NỘI DUNG CHƯƠNG TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ 1.1 VAI TRÒ CỦA NHÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH-HĐH 1 Thưc chất CNH-HĐH...
 • 30
 • 293
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới pptx

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới pptx

Báo cáo khoa học

... HĐH Vai trò kinh tế Nhà nước vai trò thiếu Nhà nước nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Vai trò Nhà nước biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nướcvai trò định hướng phát triển kinh tế Vai trò ... kinh tế nhà nước b- Đẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ đại đôi với tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước – VỘI DUNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐÔÍ VỚI QUÁ TRÌNH CNH_HĐH 1.2.1 .Vai trò nhà nước việc ... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH – HĐH Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 2.1 THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CNH – HĐH Ở NƯỚC TA THỜI GIAN QUA 1.1...
 • 31
 • 383
 • 0

Suy nghĩ về vai trò của nhà trường

Suy nghĩ về vai trò của nhà trường

Văn Miêu Tả

... - Giáo dục nhà trường đào tạo hệ trẻ, chủ nhân tương lai đất nước, tạo nen tảng vững cho tương lai… - Cũng cần thấy rằng: “mỗi sai lầm ... chứng từ lịch sử, văn học, từ thực tế đời sống… Read more: http://taplamvan.edu.vn/suy-nghi-ve -vai- tro-cua-nha-truong/#ixzz3mV5M7dUL ...
 • 2
 • 4,729
 • 4

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH và những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới

Kinh tế chính trị

... HĐH Vai trò kinh tế Nhà nước vai trò thiếu Nhà nước nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Vai trò Nhà nước biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nướcvai trò định hướng phát triển kinh tế Vai trò quản ... đạo kinh tế nhà nước bĐẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ đại đôi với tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước – Vội dung vai trò nhà nước đôí với trình CNH_HĐH 1.2.1 .Vai trò nhà nước việc định ... cao vai trò nhà nước trình CNH – HĐH nước ta thời gian tới 2.1 Thực trạng vai trò nhà nước trình CNH – HĐH nước ta thời gian qua 1.1 Thực trạng xác định mục tiêu, định hướng cho bước CNH – HĐH Vai...
 • 20
 • 306
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP

NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP

Báo cáo khoa học

... dụng hợp lý quỹ phúc lợi xã hội tập thể 1.3 Vai trò điều tiết nhà nớc phân phối thu nhập 1.3.1 Vai trò nhà nớc phân phối thu nhập quốc dân Sự đời nhà nớc kết tất yếu trình phát triển kinh tế ... thuẫn giai cấp " điều hoà" theo Lênin, "Bất đâu, lúc chừng mực mà, khách quan, mâu thuẫn giai cấp điều hoà đợc, nhà nớc xuất Và ngợc lại tồn tạicủa nhà nớc chứng tỏ mâu thuẫn giai cấp điều hoà đợc" ... việc tổ chức quản lý sản xuất , nhà nớc XHCN phải tổ chức, quản lý việc phân phối thu nhập quốc dân Do chất tính hẳn nhà nớc XHCN so với nhà nớc lịch sử, mà vai trò nhà nớc phân phối thu nhập đợc...
 • 86
 • 389
 • 0

Tính tất yếu khách quan về vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa

Tính tất yếu khách quan về vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa

Kinh tế - Thương mại

... nớc? Nhà nớc đóng vai trò quan trọng nh nào? Thực trạng vai trò nhà nớc sao? Và cuối số giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nớc thời gian tới.Và kinh nghiệm số nớc giới vai trò Nhà nớc công nghiệp ... đại tiến lên chủ nghĩa xã hội 1.1.3 Vai trò nhà nớc nghiệp công nghiệp hoá đại hoá Trớc nói đến vai trò nhà nớc nghiệp công nghiệp hoá phải nói đến vai trò nhà nớc kinh tế Nghiên cứu trình phát ... yếu vai trò kinh tế Nhà nớc Vì chuyển sang kinh tế thị trờng điều kiện cần điều kiện đủ phải vai trò kinh tế Nhà nớc Do việc chuyển kinh tế nớc ta vận hành theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc...
 • 35
 • 543
 • 0

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH

Thực trạng về vai trò của nhà nước trong quá trình CNH-HĐH

Lý luận chính trị

... kinh tế Nhà nớc vai trò thiếu đợc Nhà nớc nghiệp phát triển kinh tế đất nớc, Vai trò Nhà nớc đợc biểu nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nớc có vai trò định hớng phát triển kinh tế Vai trò quản lí Nhà nớc ... cao vai trò nhà nớc trình CNH HĐH nớc ta thời gian tới 2.1 Thực trạng vai trò nhà nớc trình CNH HĐH nớc ta thời gian qua 1.1 Thực trạng xác định mục tiêu, định hớng cho bớc CNH HĐH Vai trò ... chủ đạo kinh tế nhà nớc b- Đẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ đại đôi với tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nớc Vội dung vai trò nhà nớc đôí với trình CNH_HĐH 1.2.1 .Vai trò nhà nớc việc định...
 • 28
 • 311
 • 0

Phân tích, so sánh lý luận về vai trò của nhà nước trong học thuyết kinh tế cổ điển, tân cổ điển, học thuyết Keynes với trong lý thuyết kinh tế hỗn hợp. Nhận xét, ý nghĩa nghiên cứu.

 Phân tích, so sánh lý luận về vai trò của nhà nước trong học thuyết kinh tế cổ điển, tân cổ điển, học thuyết Keynes với trong lý thuyết kinh tế hỗn hợp. Nhận xét, ý nghĩa nghiên cứu.

Tài chính - Ngân hàng

... 1 .Vai trò nhà nước học thuyết kinh tế trị tư sản cổ điển 2 .Vai trò nhà nước học thuyết kinh tế tân cổ điển 3 .Vai trò nhà nước học thuyết kinh tế Keynes .11 4 .Vai trò nhà nước ... nhẹ, bỏ qua vai trò chế thị trường, tự kinh tế J.M.Keynes say sưa với vai trò điều chỉnh can thiệp nhà nước thổi phồng vai trò nhà nước Điều dẫn đến khủng hoảng kinh tế hiệu Vai trò nhà nước học ... thay đổi quan điểm vai trò nhà nước từ vai trò người “giữ nhà sang vai trò nhà nước phải can thiệp tích cực vào kinh tế Vai trò nhà nước học thuyết Keynes ứng dụng rộng rãi nước giới đạt nhiều...
 • 28
 • 3,320
 • 17

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU

Thạc sĩ - Cao học

... h th trư ng vai trò c a nhà nư c Các l i th ñư c phát huy nh nhà nư c th c hi n t t vai trò h tr , thúc ñ y ch không làm thay ñ i vai trò c a th trư ng tác ñ ng ñ n chúng b i l n u nhà nư c t ... vai trò nhà nư c cho r ng nhà nư c nư c ñang phát tri n nên th c hi n vai trò can thi p tích c c, ñ ng tr c ti p ñi u hành th c hi n chi n lư c phát tri n m t nh ng quan ñi m n i b tc ah - Nhà ... M t s nhà khoa h c t p trung nghiên c u nh ng s phát tri n th c ti n v vai trò c a nhà nư c m t s qu c gia, nh t qu c gia châu Á, t ñó phân lo i xác ñ nh c th vai trò, ch c ch y u c a nhà nư...
 • 209
 • 224
 • 0

THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA MALAIXIA - BÀI HỌC KINH NGHIỆM

THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA MALAIXIA - BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Tiến sĩ

... quan h th trư ng vai trò c a nhà nư c Các l i th c phát huy nh nhà nư c th c hi n t t vai trò h tr , thúc y ch không làm thay i vai trò c a th trư ng tác ng n chúng b i l n u nhà nư c t kh c th ... nhà nư c công nghi p hoá ó th hi n vai trò c a nhà nư c công nghi p hoá 1.2.1 M t s lý thuy t v vai trò c a nhà nư c v i s phát tri n kinh t Trong l ch s , ã có nhi u lý thuy t kinh t bàn v vai ... vai trò c a nhà nư c kinh t th trư ng, có m tv n nan gi i thư ng khó giành c s nh t trí gi a nhà khoa h c nhà ho ch m c nh sách, ó v n v m c can thi p c a nhà nư c t hóa c a th trư ng M t s nhà...
 • 209
 • 140
 • 0

Học tập chuyên đề về vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế

Học tập chuyên đề về vai trò của nhà nước trong quản lý kinh tế

Quản trị kinh doanh

... trờng đối ngoại hữu nghị Đ10- Về vai trò dNNN nớc ta v thực tiễn vai trò 1- Nguồn gốc DNNN a- tất nớc khác Do t xã hội nhỏ bé, phân tán Do Nhà nớc cần có công cụ đặc biệt Do Nhà nớc muốn làm ... mức vốn cổ phần nhà nớc CPNN chi phối CPNN đặc biệt CPNN thông thờng 2 -Vai trò tác dụng CTCPNN a- Của CTCPNN nói chung Thu hút vốn, tập hợp vốn nhân dân Kiểm soát điều tiết b- Của CTCPNN với ... khác, miễn tròn trách nhiệm - Là vai trò thiếu đợc Nhà nớc công dân sống kinh tế họ Trên giác độ tiếp cận này, thuật ngữ Chức khẳng định Nhà nớc Dân - Là tác dụng, ích lợi việc làm cụ thể Nhà nớc...
 • 90
 • 329
 • 1

Cảm nghĩ về vai trò của Phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội

Cảm nghĩ về vai trò của Phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội

Trung học cơ sở - phổ thông

... người PN vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, họ trụ cột- Nội tướng giỏi gia đình văn hóa, hạnh phúc! Không hoàn thành nghĩa vụ công dân, người cán nữ phải làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, ... (27/4/2007) Về công tác PN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Đặc biệt NQ Đại hội X Đảng khảng định: "Nâng cao trình độ mặt đời sống vật chất, tinh thần, thực bình đẳng giới cho PN Tạo điều kiện ... độ mặt đời sống vật chất, tinh thần, thực bình đẳng giới cho PN Tạo điều kiện để PN thực tốt vai trò người công dân, người lao động, người thầy đầy tiên người Bồi dưỡng, đào tạo để PN tham gia...
 • 2
 • 335
 • 0

Phát triển về khu công nghiệp và vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp

Phát triển về khu công nghiệp và vai trò của Nhà nước đối với việc phát triển khu công nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... cao vai trò Nhà nước hoạt động phát triển KCN Kết cấu dự kiến đề tài sau: Chương I: Lí luận chung KCN vai trò Nhà nước việc phát triển KCN Chương II: Thực trạng phát triển KCN vai trò Nhà nước ... khu công nghiệp vai trò nghiệp CNH, HĐH - Đánh giá lại vai trò Nhà nước việc phát triển KCN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGUYỄN THÁI BÌNH DƯƠNG - Tìm kiếm nhân tố tác động đến vai trò Nhà nước việc phát ... làm giảm vai trò Nhà nước hoạt động thu hút đầu tư vào KCN Câu hỏi nghiên cứu: Trước bối cảnh trên, vấn đề đặt cần xác định Nhà nước cần có vai trò hợp lí việc thu hút đầu tư vào KCN, vai trò phụ...
 • 97
 • 771
 • 2

Vai trò của nhà nước với tư cách là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của nhà nước với tư cách là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... trường nước ta nay, nhà nước giữ vai trò quan trọng Tuy nhiên, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta cần phải tăng cường vai trò nhà nước nữa, đảm bảo cho nhà nước thực ... kinh tế nhà nước cụ thể số sách sau: Chính sách thành phần kinh tế: nhà nước tôn trọng thừa nhận tồn nhiều thành phần kinh tế Trong đó, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, công cụ để nhà nước ... Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật, Hà Nội 2002 Hoàng Văn Hảo (1999), “Tìm hiểu vai trò nhà nước kinh tế thị trường”, tạp chí luật học, (3), tr 18 Lê Minh Thông (1998), Vai trò nhà nước trật tự...
 • 11
 • 1,896
 • 5

Xem thêm