đáp án cac bai tap tự luyện phan phuong trinh tiep tuyen voi he so goc của thầy hùng

Đề thi trắc nghiệm NVTD có đáp án + 20 bài tập tự luận + câu hỏi tình huống

Đề thi trắc nghiệm NVTD có đáp án + 20 bài tập tự luận + câu hỏi tình huống

Tài liệu khác

... tổng nhu cầu vốn dự án đầu tư, phương án SXKD vốn tự có tối thiểu khách hàng b Chênh lệch tổng nhu cầu vốn dự án đầu tư, phương án SXKD vốn tự có, nhân (x) với tỷ lệ % cho vay so với giá trị tài ... cầu vốn dự án đầu tư, phương án SXKD vốn tự có tối thiểu, khả hoàn trả nợ khách hàng d Tổng nhu cầu vốn dự án đầu tư, phương án SXKD, vốn tự có tối thiểu khách hàng, tỷ lệ % cho vay so với giá ... theo tính toán chi nhánh phải trích dự phòng 125 triệu đồng Quý II khoản nợ phân vào nhóm 4, theo tính toán chi nhánh phải trích dự phòng 1.250 triệu đồng Quý III khoản nợ phân vào nhóm 5, theo...
 • 42
 • 7,946
 • 240

Cac bai tap tu luyen HSG khoi 11

Cac bai tap tu luyen HSG khoi 11

Tư liệu khác

... AIMJN có đạt giá trị lớn không? Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy tứ giác Một mp(P) thay đổi song song với hai đáy lăng trụ cắt đoạn thẳng AB', BC', CD' DA' lần lợt M, N, P, Q Hãy xác định vị ... MNPQ nhỏ nhất? Cho tứ diện SABC, SA, SB lấy M, N cho 2SM=MA, SN=2NB Một mặt phẳng (P) qua M N song song với SC chia tứ diện thành hai phần Tính tỷ số thể tích hai phần đó? Cho tứ diện ABCD có ... + MD = 3MA Cho mp(P) //AB, mp(P)//CD, mp(P) cắt tứ diện ABCD theo thiết diện Tìm tỷ số thể tích hai khối thiết diện chí ta diện theo k, với k tỷ số khoảng cách từ AB, CD đến mp(P) C Phần giải...
 • 2
 • 472
 • 2

Đáp án các bài tập lập trình trực quan c# windows form

Đáp án các bài tập lập trình trực quan c# windows form

Kỹ thuật lập trình

... cầu : - Nhấp vào button So Sánh Chuỗi ( S1 ) : so sánh hai chuỗi S1 S2 , có phân biệt chữ Hoa chữ Thường, xuất khung KQ - Nhấp vào button So Sánh Chuỗi ( S2 ) : so sánh hai chuỗi S1 S2 , không ... nhập từ bàn phím Đáp án mẫu sau : Xem & Download code *** Bài 20 : Viết chương trình , với yêu cầu sau : - Nhập vào tháng năm - Hãy cho biết tháng có ngày Đáp án mẫu sau : Xem & ... Console nên cho dù bạn có down nhiều tài liệu mạng , đại đa số toàn C# Console không àh Rất để tìm tài liệu đáp án môn C# Windows Forms đâu Được , xã giao , bắt đầu vào phần Đây toàn 50 tập đáp...
 • 209
 • 10,360
 • 110

Bài Tập Rèn Luyện về tc 2 tiếp tuyến

Bài Tập Rèn Luyện về tc 2 tiếp tuyến

Toán học

... ABC Các tiếp điểm AC, AB, BC theo thứ tự D, E, F Chứng minh AE = p − a; BF = p − b; CD = p − c Cho tam giác ABC vuông A a) Gọi R bán kính đường tròn ngoại tiếp, r bán kính đường tròn nội tiếp Chứng ... phân giác góc A Cho tam giác ABC , đường tròn (J) bàng tiếp góc A tiếp xúc với tia AB, AC theo thứ tự E F Cho BC = a, AC = b, AB = c Chứng minh rằng: a) AE = AF = a+b+c b) BE = a+b−c c) CF = ... nằm phía với với nửa mặt phẳng bờ AB Gọi M điểm thuộc nửa đường tròn Tiếp tuyến M cắt Ax, By theo thứ tự C, D a) Chứng minh đường tròn đường kính CD tiếp xúc với AB Hướng dẫn: Chứng minh tam giác...
 • 3
 • 699
 • 3

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC pdf

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC pdf

Toán học

... pt có nghiệm phân biệt z1,2 = ± i 171 10 3a/ z4 + z² - = - Gọi học sinh lên bảng giải  Cho HS theo dõi nhận xét bổ sung giải (nếu cần) z² = -3 → z = ±i z² = → z = ± 3b/ z4 + 7z2 + 10 = Bài tập...
 • 5
 • 602
 • 1

Các bài tập về cân bằng phương trình

Các bài tập về cân bằng phương trình

Hóa học

... 34 FeSO4 + H 2SO4 + KMnO4 → Fe2 (SO4 )3 + K 2SO4 + MnSO4 + H2O 35 KMnO4 + K 2SO3 + H2O → MnO2 + K 2SO4 + KOH 36 SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K 2SO4 + H 2SO4 37 K2Cr2O7 + H2S + H 2SO4 → Cr2 (SO4 )3 + K 2SO4 ... Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3) + NO + H2O K 2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K 2SO4 + MnSO4 + H2O SO2 + KMnO4 + H2O → K 2SO4 + MnSO4 + H 2SO4 K2S + KMnO4 + H 2SO4 → S + MnSO4 + K 2SO4 + H2O Mg + HNO3 → Mg(NO3) + NH4NO3 ... Cu(NO3) + H 2SO4 + N2O + H2O K2Cr2O7 + KI + H 2SO4 → Cr2 (SO4 ) + I2 + K 2SO4 + H2O FeSO4 + Cl2 + H 2SO4 → Fe2 (SO4 ) + HCl KI + KClO3 + H 2SO4 → K 2SO4 + I2 + KCl + H2O Cu2S + HNO3 (l) → Cu(NO3)2 + CuSO4 +...
 • 4
 • 501
 • 1

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC pdf

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC pdf

Toán học

... BT3:Nghiệm pt x4 + = tập hợp số phức : A/ ±(1-i) B/ ±(1+i) C/ ±2i D/ A,B TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG Ngày so n: 6/8/2008 Tiết: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC I.Tiến trình học: 1.ổn định ... :Giải pt sau x1,2 = 1±i -b ± i ‫׀‬Δ‫׀‬ 2a tập hợp số phức: a) x² - x + = Chia nhóm ,thảo luận theo yêu cầu Ví dụ 2: (Dùng phiếu giáo viên học tập 2) Chia nhóm ,thảo luận * Gọi đại diện nhóm trình ... biệt z1,2 = ± i 171 10 3a/ z4 + z² - = z² = -3 → z = 10’ - Gọi học sinh lên bảng giải  Cho HS theo dõi nhận xét bổ sung giải (nếu cần) Bài tập ±i z² = → z = ± 3b/ z4 + 7z2 + 10 = z2 = -5 → z...
 • 11
 • 599
 • 1

Tiết 50 GIẢI BÀI TẬP BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp) ppsx

Tiết 50 GIẢI BÀI TẬP BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp) ppsx

Toán học

... lượng toán - Hãy biểu diễn đại lượng chưa biết bảng sau: Vận Thời Quãng tốc gian đường (km/h) (h) Xe 35 (km) ô lời - GV: ghi bảng đen phần phương trình, gọi HS lên giải - GV: lưu ý HS giải toán thảo...
 • 5
 • 1,009
 • 2

GT12 Chương-Bài 4 PHUONG TRINH BAC HAI VOI HE SO THUC

GT12 Chương-Bài 4 PHUONG TRINH BAC HAI VOI HE SO THUC

Tư liệu khác

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI ... a ? Số thực dương a có hai giá trị bậc hai Cho ví dụ ? = ±1; = ±2 ( ) ( ) 2 ±1 = 1; ±2 = Tương tự bậc hai số thực dương ,Từ đẳng thức i2 = - ta nói i –i bậc hai -1 : ( ±i ) = i = −1 2 −2 = ±i ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA BAØI TAÄP SO PHÖÙC PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ Kiểm tra kiến thức...
 • 7
 • 1,743
 • 7

một số bài toán thường gặp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

một số bài toán thường gặp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Giáo dục học

... hoạt toán điều kiện cách linh hoạt ,sáng tạo không máy móc mang lại thành công Sáng kiến kinh nghiệm Một số toán thường gặp viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số Mặc dù cố gắng nhiều song ... vô số cặp điểm mà tiếp tuyến cặp điểm song song với đồng thời đường thẳng nối cặp tiếp điểm đồng quy điểm cố định Bài 11: Sáng kiến kinh nghiệm Một số toán thường gặp viết phương trình tiếp tuyến ... nghiệm x hệ phương trình hoành độ tiếp điểm B.BÀI TOÁN Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số: y =f(x) (C) Sáng kiến kinh nghiệm Một số toán thường gặp viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm...
 • 17
 • 32,002
 • 12

Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12 (2)

Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12 (2)

Toán học

... z4+7z2+10=0 c) -3z2+2z-1=0 f) z4-3z2+2=0 Làm tập 1,2,3,4,5 trang 140 (SGK) LỚP 12 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ...
 • 11
 • 249
 • 0

Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12 (4)

Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12 (4)

Toán học

... THỰC Bao gồm CĂN BẬC HAI CỦA SỐ THỰC ÂM PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC NHẬN XÉT BÀI TẬP ÁP DỤNG CỦNG CỐ - DẶN DỊ PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC CĂN BẬC HAI CỦA SỐ THỰC ÂM Trả lời: b ... SỐ THỰC ÂM Trả lời: b bậc hai a nếu: b  a Thế bậc hai số thực dương? Tương tự tìm bậc hai số thực dương tìm bậc hai của- 1; -2; -5; -8? Căn bậc hai -1  i Căn bậc hai -2  i Căn bậc hai -5  i ... bậc hai ảo ) Giải tập 1,2,3,4,5 trang 140-SGK GT 12 Giải tập 4(22…27) trang 182-BTGT 12 Cám ơn Q THẦY GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 12 ...
 • 9
 • 353
 • 0

Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12

Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12

Toán học

... dƣơng a ? Số thực dƣơng a có hai giá trị bậc hai Cho ví dụ ?  1;  2     1  1; 2  Tƣơng tự bậc hai số thực dƣơng ,Từ đẳng thức i2 = - ta nói i –i bậc hai -1 : 2  i   i  1 2 2 ...
 • 9
 • 214
 • 0

Các loại mệnh đề (Phần 3) (Đáp án bài tập tự luyện) ppt

Các loại mệnh đề (Phần 3) (Đáp án bài tập tự luyện) ppt

Kỹ năng nói tiếng Anh

... them a that b which c what d anything 64 She wanted to know a whether I knew her and where did she work b if I knew her and the factory she worked there c whether I knew her and factory she ... can the reason b what will the reason c what the reason can d for what reason can 70 He always thinks of he can work better for the people d how a what b which c why 71 he will attend the meeting ... and get your glasses It’s you left them b where c there where d where there a there 18 Do you remember he came? – Yes, I He came by train a how b when c where d that 19 we can’t get seems...
 • 5
 • 1,705
 • 77

bài tập tự luyệnđáp án về phần luyện tập chữa đề giới từcác thành lập giới từ của cô vũ thị mai phương

bài tập tự luyện và đáp án về phần luyện tập chữa đề  giới từ và các thành lập giới từ của cô vũ thị mai phương

Ngoại ngữ

... that the company was going to bankrupt He knew the money was going to dry (2) , so he was not prepared to continue Most of the team immediately (3) up what they were doing but some of them ... that the company was going to bankrupt He knew the money was going to dry (2) , so he was not prepared to continue Most of the team immediately (3) up what they were doing but some of them ... against D come up with PASSAGE 4: The small resort of Panama (1) out rather in the 1990s, as the tourists flocked to the more obvious attractions of the nearby resorts of Calapo and del Mare But...
 • 12
 • 842
 • 2

Đáp án bài tập tự luyện Các vấn đề về góc p2

Đáp án bài tập tự luyện Các vấn đề về góc p2

Toán học

... ( SAC ) ∩ ( SBD) = SA M t khác  ⇒ ∠(( SBD), ( ABD)) = ∠( SO, AO ) = ∠SOA ( SAC ) ∩ ( ABD) = AO Trong tam giác vuông SOA ta có: tan ∠SOA = SA a = = ⇒ ∠(( SBD ), ( ABD )) = arctan AO a 2 c ( SAB) ... ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH ñ m b o môn Toán – Th y Lê Bá Tr n Phương Chuyên ñ 01- Hình h c không gian Gi i: Do SA = SB = SC ⇒ AB = BC = CA ... ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH ñ m b o môn Toán – Th y Lê Bá Tr n Phương Chuyên ñ 01- Hình h c không gian Gi i: a G i O giao ñi m c a AC BD Suy...
 • 5
 • 482
 • 7

Đáp án bài tập tự luyện Các vấn đề về góc p3

Đáp án bài tập tự luyện Các vấn đề về góc p3

Toán học

... ABCD) SO ⊥ BD (2) T` (1),(2) ⇒ HK ⊥ SO (*) MDt khác: AO ⊥ BD (3) T` (1),(3) ⇒ HK ⊥ AO (**) T` (*),(**) HK ⊥ (SAO) Hay HK ⊥ (SAC) (ñpcm) 3) Tính góc gi6a SD mp (SAC) Ta có: SO ⊥ OD ⇒ SO hình ... phCng (SAO) Gi*i: G(i P trung ñiWm AO Khi ñó MP // SO SO ⊥ (ABCD) Do ñó (MN;(ABCD)) = ∠ MNP = 600 Trong NCP , theo ñfnh lý hàm sY Cosin ta có: VGy ∠DSO = arcsin 5a NP = CN + CP − 2CN CP.cos45 = 2 ... SD SO DO= a , SD= a 2 a DO = = ⇒Sin ∠DSO = SD 7a 14 14 Bài 3: Cho hình chóp ñOu S.ABCD, ñáy có c nh bdng a có tâm O G(i M,N l,n lư.t trung ñiWm SA;BC.Bi/t góc gi6a MN (ABCD) bdng 600.Tính MN, SO, ...
 • 3
 • 456
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25