đáp án bộ đề 17

câu lạc bộ sử đáp án bộ đề thi lịch sử ôn thi đại học

câu lạc bộ sử đáp án bộ đề thi lịch sử ôn thi đại học

Lịch sử

... Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử - Tìm đường cứu nước:  Tháng - 1920, đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin  Tháng 12 - 1920, ... Tại kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đề đường lối kháng II (3 điểm) chiến toàn diện ? Kháng chiến toàn diện thể năm kháng chiến chống thực dân Pháp can thiệp Mĩ (1946 – 1954) ? a) Tại kháng chiến ... toàn quốc kháng chiến… - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc giành Cách mạng tháng Tám 1945 Đây kháng chiến hoàn toàn nghĩa, nghĩa trình kháng chiến,...
 • 108
 • 725
 • 4

đáp án bộ đề thi toan đại học rất hay

đáp án bộ đề thi toan đại học rất hay

Toán học

... thành: (Z + 1)(Z – 2)(Z { } −1,2, − 2 i, − 2 i + 8) = Suy ra: Z3 = 2 i Z4 = – 2 i Đáp số: GV:Lê Quang Điệp Đáp Án Đề 5: Luyện thi Đại Học,CĐ Mơn Tốn 0974.200.379—3755.711 (Giải tốn theo chương trình ... VABC A ' B ' C ' − VA ' ABC VA ' BB ' CC ' = a 3b − a A ' H S∆ABC = (đvtt) GV:Lê Quang Điệp Đáp Án Đề 4: Luyện thi Đại Học,CĐ Mơn Tốn 0974.200.379—3755.711 (Giải tốn theo chương trình mới nhất ... (6) Cơng vế (3), (4), (5), (6), ta (2) Dấu xảy a=b=c=1 GV:Lê Quang Điệp 0974.200.379—3755.711 Đáp Án Đề 3: Luyện thi Đại Học,CĐ Mơn Tốn (Giải tốn theo chương trình mới nhất của bợ giáo dục)...
 • 12
 • 305
 • 0

Đề, Đáp án Bộ Đề KTHKI Toán 9

Đề, Đáp án Bộ Đề KTHKI Toán 9

Toán học

... - ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ K.S.C.L ĐẦU NĂM PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊNMÔN : TOÁN – NĂM HỌC 2008 - 2009 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH ... PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊNMÔN : TOÁN – NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 70 phút (Không kể thời gian giao đề) I Phần tự luận: (7,0 ... - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊNMÔN : TOÁN – NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 70 phút (Không kể thời gian giao đề) I Phần...
 • 8
 • 209
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án bộ đề thi sinh học 2011 pdf

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án bộ đề thi sinh học 2011 pdf

Cao đẳng - Đại học

... thể lệch bội B đa bội thể lẻ C thể tam bội D thể tứ bội 148.Trường hợp thể sinh vật nhiễm sắc thể gồm có hai nhiễm lồi khác A thể lệch bội B đa bội thể chẵn C thể dị đa bội D thể lưỡng bội 149.Các ... bội C đa bội lẻ D đơn bội lệch 155 .Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường lồi có 12 nhiễm sắc thể, tế bào cá thể B có nhiễm sắc thể cặp thứ 4, cá thể thể A nhiễm B tam bội C đa bội lẻ D đơn bội ... cho lai ruồi F1 thân xám cánh dài giao phối với ruồi thân đen cánh ngắn Thu F2 : 41% thân xám cánh dài ; 41% thân đen cánh ngắn ; 9% thân xám cánh ngắn ; 9% thân đen cánh dài * Nhận xét : - Nếu...
 • 153
 • 568
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 7

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 7

Tài chính doanh nghiệp

... NGg = 10000 + 261,54 − 243,71 = 10 017, 8 (tr.đ ) => Mức khấu hao TSCĐ năm kế hoạch là: Mkh = NGkh * T kh = 10 017, 8 * 10% = 10 017, 8 (triệu/năm) Xác định tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế ... định bình quân: = 175 0 + 35 − 25 = 176 0 NG M khlkđh = 373,75 + 37,25 = 441 Tổng doanh thu : H vcđ = TRT Vcđ Vốn cố định đấu TRt = 586,403 VCĐ = VCDC + VCĐĐ VCDĐ = NGđ − M khlkđh = 176 0 − 441= 1349 ... là: − NG KH = NGđkh + NG t − NG g = 1900 + 86,39 − 218,1 = 176 8,29(tr.đ ) 6.Mức khấu hao TSCĐ năm kế hoạch − M KH = 176 8,29 × 10% = 176 ,829 (tr đ ) 2,Hiệu suất sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp:...
 • 26
 • 555
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 6

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 6

Tài chính doanh nghiệp

... 385,88 – 243,71 = 10142 ,17( trđ) Mức khấu hao phải trích năm kế hoạch Mkh=NGkh*Tk=10142 ,17 x 10% = 10142 ,17 (trđ/năm) =>Vậy mức khấu hao phải trích năm kế hoạch 10142 ,17( trđ/năm) Hệ thống tiêu ... = 117, 17(trđ) - Trả nợ vay : 180,88 x 35,22% = 63,71 (trđ) Bài số LOGO Số tiền khấu hao lũy kế cuối năm báo cáo: 373,75 + 37,25 = 411 (triệu / năm) Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ kế hoạch: NGC = 176 0 ... LOGO (Đv : triệu đồng) Ngày 176 0 NGt NGtKH 372 NGd NGdKH 372 1505 2/3 NGg NG t ( 31 +9 +6 ) NG g ) 30 NGgKH 372 × 30 12 2/6 18,6 18,6 ( 18,6 × 29 12 2/9 2/11 Tổng 176 0 48 ( 48 × 29 30 12 60 1505...
 • 28
 • 423
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 5

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 5

Tài chính doanh nghiệp

... = 179 9,11trd - Số tiền khấu hao năm kế hoạch : M K = 179 9,11*10% = 179 ,911trd Phân phối sử dụng tiền trích khấu hao : - để tái đầu tư : 965/1505 *179 ,911= 115,36 trđ - để trả nợ : 530/1505 *179 ,911 ... = 0,4 Bài 4: Ngày NGd NGdkh 176 0 NGt NGtkh NGg NGgkh NGg 1505 2/3 372 372 NG t 372.(30 31 12 + 9) = 309 2/6 18,6 18,6 18, 6.( 29 30 12 + 6) = 10,8 2/9 48 2/11 60 176 0 1505 390,6 390,6 319,8 48 ... hao lũy kế đầu kì VCDd = NGd − M Klkdk = 176 0 − 373, 75 = 1386, 25trd Số tiền khấu hao lũy kế cuối kì: ↑ ↓ M Klkck = M Klkdk + M K − M K = 373, 75 + 179 ,911 − = 553, 661trd Nguyên giá cuối kì=Nguyên...
 • 24
 • 269
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 4

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 4

Tài chính doanh nghiệp

... Để tái đầu tư 117, 1824 - Trả nợ ngân hàng 63,7104 Giá trị TSCĐ thải loại nhượng bán Thu bán TSCĐ thải loại nhượng bán(sau trừ chi phí lý) Câu 5: • Ta có: NGđ = 175 0 + 35 − 25 = 176 0(tr.đ ) NGđKH ... khấu hao(=5*4b) -Để tái đầu tư -Trả nợ ngân hàng Giá trị TSCĐ thải loại nhượng bán Thu bán TSCĐ thải loại nhượng bán (Đã trừ chi phí lí) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch 10.500 10.000 330 580 385,872 ... tiền khấu hao -Để tái đầu tư -Trả nợ ngân hàng Gía trị TSCĐ thải loại nhượng bán Thu bán TSCĐ thải loại nhượng bán(sau trừ chi phí lí) Ước thực Kế hoạch 2500 1900 144 216 86,39 330 150 112,08...
 • 33
 • 252
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 3

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 3

Tài chính doanh nghiệp

... 65,26(tr ) 1495 Tr đ Bài 5: Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch NGđ = 176 0 NGc = NGđ + NGt − NG g = 176 0 + 438,6 − 60 = 2138,6 NGđ + NGc 176 0 + 2138,6 NGTSCDĐ bình quân kì = = = 1949,3 2 TRT 586,403 ... NGđkh 176 0 _ NGt NGtkh 1505 Ngày 2/3 372 372 372 × ( Ngày 2/6 18,6 18,6 18,6 × ( Ngày 2/9 48 48 48 × ( NG t NGg 30 + 9) 31 = 309 12 29 + 6) 30 = 10,8 12 29 + 3) 30 = 15,9 12 Ngày 2/11 60 176 0 ... Ngày 2/10 72 72 Ngày 2/11 84 84 216 216 2500 1900 150 29 + 8) 30 = 112,08 12 150 × ( 30 + 2) 31 = 17, 8 12 72 × ( 29 + 1) 30 = 13,77 12 86,32 84 × ( 330 150 112,08 1, • Nguyên giá bình quân TSCĐ...
 • 27
 • 307
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 2

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 2

Tài chính doanh nghiệp

... NGd =175 0 + 35 - 25 = 176 0 • NGdkh= 1495 + 35 - 25= 1505 Ngày NGd NGdkh NGt 176 0 NGtk h NGt 1505 2/3 372 372 18.6 18.6 NGgk NGg h 372(30/31 +9)/12 2/6 NGg 18.6(29/30 +6)/12 2/9 48 60 2/11 ∑ 176 0 ... Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ khấu hao: NGđ KH = 10500 178 5 + 250 + 270 − 370 =(Trđ) 8865 - Nuyên giá TSCĐ bình quân tăng năm kế hoạch + Tháng 4: NGt = + Tháng 7: NGtKH × Tsd 750 × = = 562,5 12 12 NGt ... Xác định số tiền khấu hao TSCĐ quý năm báo cáo - Tháng 10 + Thiết bị sản xuất : (Trđ) + Ô tô tải : M KH 250 × 8,4 0 × = = 5,25 12 (Trđ) - Tháng 11: M KH 270 × 0 × = = 6(Trđ) ,075 12 Số tiền khấu...
 • 36
 • 412
 • 0

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

Tài liệu khác

... học (08 điểm) Làm sở để đề xuất chế độ, sách giáo viên tiểu học đánh giá tốt lực nghề nghiệp chưa đáp ứng điều kiện văn ngạch mức cao (08 điểm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC ... 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ là: Cán bộ, công chức, viên chức giao ... án theo hướng đổi mới, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau năm giảng dạy) (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, ...
 • 82
 • 33,418
 • 324

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Tài liệu khác

... vị, tổ chức công dân cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ nêu Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử bộ, công chức, viên ... chị) cho biết việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quy định Điều 14 Điều 15 Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử bộ, công chức, viên ... tiếp hành ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương ? (40 điểm) Câu...
 • 60
 • 18,030
 • 96

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Tài liệu khác

... 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị) trình bày quy định cán bộ, công chức, viên ... quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xữ nơi công cộng quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, ... viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 21 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị)...
 • 60
 • 44,859
 • 123

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Tài liệu khác

... liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xử nơi công cộng Quy tắc ứng xử cán bộ, ... 25/02/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm cán bộ, ... chị) nêu quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2014 Bộ Nội vụ việc Ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên...
 • 50
 • 14,679
 • 37

đáp án bộ đề thi casio cấp huyện thầy long

đáp án bộ đề thi casio cấp huyện thầy long

Toán học

... ca 172 013 Trng THCS Lờ ỡnh Kiờn 17 ỏp n cỏc thi casio nm hoc 2012-2013 S lt cỏch gii: : 17* 17 = 289 (Chia 100 d 89) : 89 *17 = 1513 (Chia 100 d 13) 13:61 *17 =1037 (Chia 17 d 37) 20 : 53 *17 ... 100 d 13) 13:61 *17 =1037 (Chia 17 d 37) 20 : 53 *17 = 901 (Chia 100 d 1) Vy 172 0 chia 100 d 172 000 chia 100 d 172 013 chia 100 d 37 (1.0 im) Giỏo viờn:Lờ Tin Long Kt qu: Ch s hng chc l (0.5 ... nghim 17/ 19=0,(894736842105263157) (18 ch s sau du phy) 252010 (mod 18) a= 15; b = 85; c = 223 ; d= 274; e = 119 (sai kq -0.25) P(2010) = 32563893330643321 (x =3; y= 289); (x =17; y= 280); (x =17; ...
 • 112
 • 1,070
 • 13

Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ad)

Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ad)

Tài liệu khác

... cán bộ, công chức, viên chức quy định Điều 6, Điều 7, Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức (10 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát việc thực sai không đầy đủ, không quy định cán ... liêm trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (12 điểm) Thực công khai hoạt động nhiệm vụ, công vụ quan hệ xã hội cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên ... định cán bộ, công chức, viên chức khác quan, đơn vị cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị khác có liên quan thực nhiệm vụ, công vụ, phản ánh đến quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công...
 • 58
 • 2,541
 • 18

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Đề thi tuyển dụng

... tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức giao đạo thực nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự cán bộ, công chức, viên chức bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không thật (08 điểm) Cán bộ, công chức, ... 26/02/2007 Bộ Nội, việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội ứng xử nơi công cộng quy định sau: - Các quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội Cán bộ, công ... khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động việc thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện học tập phát huy sáng kiến cán bộ, công chức, viên chức;...
 • 56
 • 4,647
 • 16

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thư viện, (hoặc thư viên, thiết bị)

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thư viện, (hoặc thư viên, thiết bị)

Đề thi tuyển dụng

... ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xử nơi công cộng sau: Cán ... học sinh để giúp tổ công tác (hoặc cán bộ) thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu trường ( 30 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Thư ... (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: Thư viện tường học Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 quy định việc viên chức không làm sau: Trốn tránh trách...
 • 40
 • 4,126
 • 14

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008