đáp án bộ đề 12

câu lạc bộ sử đáp án bộ đề thi lịch sử ôn thi đại học

câu lạc bộ sử đáp án bộ đề thi lịch sử ôn thi đại học

Lịch sử

... Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử - Tìm đường cứu nước:  Tháng - 1920, đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin  Tháng 12 - 1920, ... Tại kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đề đường lối kháng II (3 điểm) chiến toàn diện ? Kháng chiến toàn diện thể năm kháng chiến chống thực dân Pháp can thiệp Mĩ (1946 – 1954) ? a) Tại kháng chiến ... toàn quốc kháng chiến… - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc giành Cách mạng tháng Tám 1945 Đây kháng chiến hoàn toàn nghĩa, nghĩa trình kháng chiến,...
 • 108
 • 725
 • 4

đáp án bộ đề thi toan đại học rất hay

đáp án bộ đề thi toan đại học rất hay

Toán học

... 3b − a VA ' ABC = A ' H S∆ABC = 12 Do đó: VA ' BB ' CC ' = VABC A ' B ' C ' − VA ' ABC VA ' BB ' CC ' = a 3b − a A ' H S∆ABC = (đvtt) GV:Lê Quang Điệp Đáp Án Đề 4: Luyện thi Đại Học,CĐ Mơn Tốn ... thành: (Z + 1)(Z – 2)(Z { } −1,2, − 2 i, − 2 i + 8) = Suy ra: Z3 = 2 i Z4 = – 2 i Đáp số: GV:Lê Quang Điệp Đáp Án Đề 5: Luyện thi Đại Học,CĐ Mơn Tốn 0974.200.379—3755.711 (Giải tốn theo chương trình ... y z  2009 12 Vậy MaxP = x = y = z = 2009 Câu VI: 1) (C) có tâm I(3;0) bán kính R = M ∈ Oy ⇒ M(0;m) Qua M kẽ hai tiếp tuyến MA MB ( A B hai tiếp điểm) · AMB = 600 (1)  · AMB = 120 0 (2) Vậy...
 • 12
 • 305
 • 0

Đề, Đáp án Bộ Đề KTHKI Toán 9

Đề, Đáp án Bộ Đề KTHKI Toán 9

Toán học

... có: ( x +1 = -1⇔ = x +1⇔ x=2⇔x=4 )     12 − + 24 −  + 12  = (2 − + ) −  + 12          1 − 12 = −4.3 + 12 − − 12 2 = 12 − = −14,5 = − 12 − 2 = (−4 + ) − (1,5 điểm) (0,25 điểm) ... - ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ K.S.C.L ĐẦU NĂM PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊNMÔN : TOÁN – NĂM HỌC 2008 - 2009 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH ... rằng: ( )   12 − + 24 −  + 12  = −14,5     (2,0 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐẠI SỐ Môn: TOÁN – LỚP (Lần thứ 01) Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Phần I: Trắc...
 • 8
 • 209
 • 0

Đáp án bộ đề 1

Đáp án bộ đề 1

Tư liệu khác

... R4= U Udm 12 = =3,28 IR 1,83 Câu2: (2điểm) a,Thời gian bơi vận động viênbằng thời gian trôi bóng , vận tốc...
 • 2
 • 119
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án bộ đề thi sinh học 2011 pdf

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án bộ đề thi sinh học 2011 pdf

Cao đẳng - Đại học

... bội C đa bội lẻ D đơn bội lệch 155 .Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường lồi có 12 nhiễm sắc thể, tế bào cá thể B có nhiễm sắc thể cặp thứ 4, cá thể thể A nhiễm B tam bội C đa bội lẻ D đơn bội ... thể lệch bội B đa bội thể lẻ C thể tam bội D thể tứ bội 148.Trường hợp thể sinh vật nhiễm sắc thể gồm có hai nhiễm lồi khác A thể lệch bội B đa bội thể chẵn C thể dị đa bội D thể lưỡng bội 149.Các ... thân xám cánh dài thuộc KG đối aB hệ lai gồm 376 xám ngắn : 375 đen dài : 124 xám dài : 125 đen ngắn Giải Xám dài đen ngắn KH TĐC tạo : 124 + 125 => Tần số HVG = 376 + 375 + 124 + 125 100 =...
 • 153
 • 568
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 7

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 7

Tài chính doanh nghiệp

... NGt 210 210 210.( 27 + 10) 28 12 2/5 2/6 120 120 30 + 7) 31 12 180 ( 29 + 6) 30 12 120.( 2/7 Tổng 10.500 10.000 330 330 261,54 640 480  30  300 ×  + 4  31  12 243,709 ⇒ Nguyên giá TSCĐ bình ... 100 [100* (20/31+5)] /12 [80*((28/30)+8)] /12= 59,56 20/6 NGg 100 NGđ 1000 [100*((11/30)+6)] /12= 53,06 12/ 7 =47,04 10/10 50 50 [50*((22/31)+2)] /12 =11,29 Tổng 1500 1000 180 180 112, 62 150 150 58,33 ... NG =14900-2400+470+7+3 =129 80 (trđ) đkh Ngày 2/3: NGt = 30 + 9) 31 = 618 (tr.đ ) 12 744 * ( 29 + 8) 30 NGt = = 747,22 (tr / đ ) 12 29 120 0 * ( + 6) 30 NG t = 696,67 (tr.đ ) 12 1000 * ( Ngày 2/4:...
 • 26
 • 555
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 6

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 6

Tài chính doanh nghiệp

... 180*(30/31+7) 12 = 119,52 2/8 300 300 300*(30/31+4) 12 =124 ,19 2/11 160 480 243,71 10500 10000 2/2 NGT 210*(27/28+10) 12 =191,88 2/5 2/6 120 Tổng 10500 10000 330 120 120 *(29/30+6) 12 =69,67 250 ... 11 Bài số 12 LOGO (Đv : triệu đồng) NGđ NGđkh 11420 NGt NGtkh 11300 NGt NGg NGgkh 1/2 90 1/3 90 8/3 350 350 24 +9 12 12 = 285 1/9 50 50 50 × 12 = 16.7 400 400 ∑ 11420 11300 350 × 301.7 120 NGg ... 2/10 72 2500 1900 84 216 86,4 145 112, 1 13,8 144 112, 1 17,8 84 2/11 150 325 LOGO a./ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ kế hoạch bình quân cần tính khấu hao: 1900 + 86.4 – 112, 1 = 1874,3 (triệu) Số tiền khấu...
 • 28
 • 423
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 5

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 5

Tài chính doanh nghiệp

... 2/3 NGd 12. 980 NGt NGtKH NGg NGt 744 744 * ( ) 30 NGg KH NGg +9 31 = 614 12 2/4 1.000 1.000 * ( ) 29 +8 30 = 741, 67 12 2/6 1.200 1.200 * ( ) 29 30 120 120 120 * +6 30 = 690 +6 = 69 12 12 2/7 ... 210 210*(27 / 28 + 10) 12 2/5 180 90 300 200 2/6 120 120 2/7 250 150 580 480 300*(30 / 31 + 4) 12 243,71 120 *(29 / 30 + 6) 12 250*(30 / 31 + 5) 12 2/8 ∑ 180*(30 / 31 + 7) 12 385,87 480 290 - Nguyên ... 12 2/7 ( ) 29 120 120  30  120 *  + ÷  31  = 59 12  Xác định số tiền khấu hao TCSĐ năm kế hoạch Nguyên giá bình quân khấu hao: NGK = NGd KH + NGt − NGg = 12. 980 + 2.045,67 − 128 = 14.897,67...
 • 24
 • 269
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 4

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 4

Tài chính doanh nghiệp

... 1000 2/6 120 0 120 0 2/7 15380 NGg NGgkh NGg 129 80 2/3 ∑ NGt 129 80 2944 2944 30 +9) 31 12 =618 744.( 29 +8) 30 12 =747,222 1000.( 29 + ) 30 12 =696,666667 120 0.( 2061,888667 120 120 120 240 120 30 ... vị:triệuđồng NGg 27 + ) 10 28 12 2/5 180 180 2/6 120 2/7 120 250 NGg NG gKH 30 + ) 31 12 180.( 29 + ) 30 12 120.( 30 + ) 31 12 250.( 2/8 300 2/11 30   300 × +   31  12 160 Tổng 10.500 10.000 ... tăng quý : 250 × 8,4% × 270 × 9% × + = 11,325 (triệu đồng) 12 12 - Mức khấu hao giảm quý là: 370 12% × M KH g (T11 ) = = 7,4 (triệu đồng) 12 => Số tiền khấu hao quý : Mkh = Mt - Mg = 11,325 - 7,4...
 • 33
 • 252
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 3

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 3

Tài chính doanh nghiệp

... NGđkh 15380 NGt 127 00 Ngày 2/3 744 Ngày 2/4 1000 Ngày 2/6 120 0 _ NGtkh NGg NG t NGgkh 2944 g 744 × ( 120 0 120 0 × ( 29 + 6) 30 12 = 696,67 120 120 127 00 NG 30 + 9) 31 = 618 12 29 1000 1000 × ... NGtkh 210 120 120 250 250 _ NG t 27 + 10) 28 12 _ NGg NGgkh 180 180 180 × ( 300 300 300 × ( NGg 210 × ( 29 + 6) 30 12 120 × ( 30 + 5) 31 12 30 + 7) 31 12 250 × ( 120 30 + 4) 31 12 160 10500 ... 747,2 12 744 Ngày 2/7 15380 2944 2061,87 120 240 120 30 + 5) 31 = 59,68 12 120 × ( 59,68 • Nguyên giá bình quân TSCĐ phải tính khấu hao năm kế hoạch _ _ _ NG k = NGđkh + NG t − NG g = 127 00...
 • 27
 • 307
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 2

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 2

Tài chính doanh nghiệp

... Tháng 10 + Thiết bị sản xuất : (Trđ) + Ô tô tải : M KH 250 × 8,4 0 × = = 5,25 12 (Trđ) - Tháng 11: M KH 270 × 0 × = = 6(Trđ) ,075 12 Số tiền khấu hao TSCĐ quý là: M KH 370 12 0 × = = 7,4 12 ... bình quân tăng năm kế hoạch + Tháng 4: NGt = + Tháng 7: NGtKH × Tsd 750 × = = 562,5 12 12 NGt = 525 × = 262,5 12 (Trđ) (Trđ) - Nguyên giá TSCĐ bình quân giảm năm + Tháng 10: TSCĐ : NGg = 280 (Trđ) ... 27 / 30 + 8) 12 20/06 100 100 100 * (10 / 30 + 6) 12 180 180 12/ 07 100 100 100 * (19 / 31 + 5) 12 10/10 50 50 50 * ( 21 / 31 + 2) 12 Tổng 150 150 46,77+11,16 =57,93 59,33+52,78 = 112, 11 • Từ bảng...
 • 36
 • 412
 • 0

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

Tài liệu khác

... học (08 điểm) Làm sở để đề xuất chế độ, sách giáo viên tiểu học đánh giá tốt lực nghề nghiệp chưa đáp ứng điều kiện văn ngạch mức cao (08 điểm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC ... 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ là: Cán bộ, công chức, viên chức giao ... giáo án theo hướng đổi mới, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau năm giảng dạy (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, ...
 • 82
 • 33,418
 • 324

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Tài liệu khác

... 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) trình bày quyền học sinh quy định Thông tư 12/ 2011/TT- ... vị, tổ chức công dân cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ nêu Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử bộ, công chức, viên ... 27/2 012/ NĐ-CP ngày 06/4/2 012 Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Theo Thông tư số 12/ 2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ Giáo...
 • 60
 • 18,030
 • 96

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Tài liệu khác

... 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị) trình bày quy định cán bộ, công chức, viên ... quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xữ nơi công cộng quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, ... chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm) Câu 2: Anh (hoặc chị) trình bày quy định nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào...
 • 60
 • 44,859
 • 123

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Tài liệu khác

... liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xử nơi công cộng Quy tắc ứng xử cán bộ, ... 25/02/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm cán bộ, ... chị) nêu quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2014 Bộ Nội vụ việc Ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên...
 • 50
 • 14,679
 • 37

đáp án bộ đề thi casio cấp huyện thầy long

đáp án bộ đề thi casio cấp huyện thầy long

Toán học

... 20 112 2.2010 + + 20 112 2011 20 112 2011 2010 2011 2010 2010 = 2011 = 2011 + = 2011 + 2011 2 012 2011 2011 Vy S = 6036 + 20 112 + 20 112 2011 + = 2 012 2 012 2 012 + 2 012 + Tng t: 2 012 2 012 ... 2010 + 2010 2010 20 112 2011 2 012 2 012 + + + 20 112 + + + + 2 012 + + 20 112 2011 2 012 2 012 2013 2013 Túm tt li gii: Ta cú: 20 112 = ( 2010 + 1) = 2010 + 2.2010 + => + 2010 = 20 112 2.2010 => + 2010 ... t nhiờn) A = 123 4563 = 881 640 295 202 816 b)(ghi kt qu di dng hn s) 2 012 2 012 2 012 2 012 B = 1006 + + + + + 2.3 3.4 2011.2 012 2 012. 2013 1 1 B = 2 012 + + + + + ữ 2011.2 012 2 012. 2013 1.2...
 • 112
 • 1,070
 • 13

Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ad)

Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ad)

Tài liệu khác

... bày cách dòng đơn (5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN VĂN THƯ Câu 1: Tại Điều 12, Nghị định Số: 27/2 012/ NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2 012 Chính phủ, Quy định xử ... liêm trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (12 điểm) Thực công khai hoạt động nhiệm vụ, công vụ quan hệ xã hội cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên ... cán bộ, công chức, viên chức quy định Điều 6, Điều 7, Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức (10 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát việc thực sai không đầy đủ, không quy định cán...
 • 58
 • 2,541
 • 18

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Đề thi tuyển dụng

... tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức giao đạo thực nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự cán bộ, công chức, viên chức bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không thật (08 điểm) Cán bộ, công chức, ... 26/02/2007 Bộ Nội, việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội ứng xử nơi công cộng quy định sau: - Các quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ xã hội Cán bộ, công ... khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động việc thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện học tập phát huy sáng kiến cán bộ, công chức, viên chức;...
 • 56
 • 4,647
 • 16

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thư viện, (hoặc thư viên, thiết bị)

Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thư viện, (hoặc thư viên, thiết bị)

Đề thi tuyển dụng

... ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11 CHỨC DANH: Thư viện trường học Câu 1: Theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xử nơi công cộng sau: Cán ... cho giáo viên dạy môn (15 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Theo Nghị đinh số 27/2 012/ NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2 012 Chính phủ quy định nguyên tắc ... định (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30 CHỨC DANH: Nhân viên Thư viện Câu 1: Các trường hợp xử lý kỷ luật nêu Nghị định số 27/2 012/ NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2 012 Chính phủ sau:...
 • 40
 • 4,126
 • 14

Xem thêm