đáp án bộ đề 10

Đề thi vào lớp 10 chuyên môn vật lý ( có đáp án bộ đề từ 2010 2014)

Đề thi vào lớp 10 chuyên môn vật lý ( có đáp án bộ đề từ 2010 2014)

Vật lý

... Đ1, Đ sáng yếu U  U  U   2,57  6,43(V )  Đ3 sáng yếu Vậy: Đ1 sáng yếu, Đ2 sáng yếu, Đ sáng yếu, Đ4 không sáng(bị cháy) 0,25 0,25 TaiLieu.VN Page 10 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỀ MÔN: ... R13 10 2U U U I24 = 24   (A) = I2 = I4 R24 10 + Hiệu điện R1 R2 là: U1 = I1.R1 = U U  (V) ; 10 10 + Vậy: U2 – U1 = 1,2    U2 = I2.R2 = U 3U  (V) 10 10 3U U   1,2   U = 6(V) 10 10 ... TaiLieu.VN Page 10 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN: VẬT LÝ ĐỀ Thời gian: 150 phút Sở GD & ĐT Hải Phòng Năm 2013 - 2014 Đề thức Câu (2,0 điểm): Một cầu đặc đồng chất có khối lượng M = 12kg, bán kính...
 • 46
 • 814
 • 0

câu lạc bộ sử đáp án bộ đề thi lịch sử ôn thi đại học

câu lạc bộ sử đáp án bộ đề thi lịch sử ôn thi đại học

Lịch sử

... Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử - Tìm đường cứu nước:  Tháng - 1920, đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin  Tháng 12 - 1920, ... Tại kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đề đường lối kháng II (3 điểm) chiến toàn diện ? Kháng chiến toàn diện thể năm kháng chiến chống thực dân Pháp can thiệp Mĩ (1946 – 1954) ? a) Tại kháng chiến ... toàn quốc kháng chiến… - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc giành Cách mạng tháng Tám 1945 Đây kháng chiến hoàn toàn nghĩa, nghĩa trình kháng chiến,...
 • 108
 • 725
 • 4

đáp án bộ đề thi toan đại học rất hay

đáp án bộ đề thi toan đại học rất hay

Toán học

... − 10 = x − − + x − Vậy từ hệ ta có: ⇔ x2 − =     1 x−3 − 1÷− ÷= + ( x − 3)( x + 3) ⇔ ( x − 3)  ( x + 3)   x − +1÷ x − +1  x + 91 + 10    x + 91 + 10 ⇔x=3 Vậy nghiệm hệ x = y = ln10 ... thành: (Z + 1)(Z – 2)(Z { } −1,2, − 2 i, − 2 i + 8) = Suy ra: Z3 = 2 i Z4 = – 2 i Đáp số: GV:Lê Quang Điệp Đáp Án Đề 5: Luyện thi Đại Học,CĐ Mơn Tốn 0974.200.379—3755.711 (Giải tốn theo chương trình ... (3;1;4) ⇒ AH ( −7;−1;5) VËy(P): 7(x - 10) + (y - 2) - 5(z + 1) =  7x + y -5z -77 = Câu VII: GV:Lê Quang Điệp 0974.200.379—3755.711 Câu I: 1)Học sinh tự làm Đáp Án Đề 6: Luyện thi Đại Học,CĐ Mơn Tốn...
 • 12
 • 305
 • 0

Đề, Đáp án Bộ Đề KTHKI Toán 9

Đề, Đáp án Bộ Đề KTHKI Toán 9

Toán học

... - ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ K.S.C.L ĐẦU NĂM PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊNMÔN : TOÁN – NĂM HỌC 2008 - 2009 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH ... PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊNMÔN : TOÁN – NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 70 phút (Không kể thời gian giao đề) I Phần tự luận: (7,0 ... - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG ĐẦU NĂM PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS SỐ BÌNH NGUYÊNMÔN : TOÁN – NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 70 phút (Không kể thời gian giao đề) I Phần...
 • 8
 • 209
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án bộ đề thi sinh học 2011 pdf

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án bộ đề thi sinh học 2011 pdf

Cao đẳng - Đại học

... thể lệch bội B đa bội thể lẻ C thể tam bội D thể tứ bội 148.Trường hợp thể sinh vật nhiễm sắc thể gồm có hai nhiễm lồi khác A thể lệch bội B đa bội thể chẵn C thể dị đa bội D thể lưỡng bội 149.Các ... bội C đa bội lẻ D đơn bội lệch 155 .Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường lồi có 12 nhiễm sắc thể, tế bào cá thể B có nhiễm sắc thể cặp thứ 4, cá thể thể A nhiễm B tam bội C đa bội lẻ D đơn bội ... dị bội B tam nhiễm C tam bội D đa bội lệch 177.Một lồi có nhiễm sắc thể 2n = 24 Một thể lồi tế bào có 48 nhiễm sắc thể cá thể thuộc thể A tứ bội B bốn nhiễm C dị bội D đa bội lệch 178.Thể đa bội...
 • 153
 • 568
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 7

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 7

Tài chính doanh nghiệp

... quân tăng 1500 3/4 80 80 100 100 NGgKH NG bình quân giảm 100 [100 * (20/31+5)]/12 [80*((28/30)+8)]/12=59,56 20/6 NGg 100 NGđ 100 0 [100 *((11/30)+6)]/12=53,06 12/7 =47,04 10/ 10 50 50 [50*((22/31)+2)]/12 ... NGđkh + NGt − NGg = 100 00 + 261,54 − 243,71 = 100 17,8 (tr.đ ) => Mức khấu hao TSCĐ năm kế hoạch là: Mkh = NGkh * T kh = 100 17,8 * 10% = 100 17,8 (triệu/năm) Xác định tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng ... suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch Ta có :NGđ =105 00 => NGc = NGđ + NGt - NGg = 105 00 + 330 – 640 = 101 90 (tr.đ) • =>NGtscddbq kì=(NGđ+NGc)/2= (105 00 +101 90)/2 =103 45 • => Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế...
 • 26
 • 555
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 6

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 6

Tài chính doanh nghiệp

... triệu đồng) Ngày NGđ NGđkh NGt NGtkh NGg NGgkh 1500 100 0 3/4 80 80 20/6 100 12/7 100 100 100 × (20 / 31 + 5) 12 = 47 10/ 10 50 100 47 1500 100 0 180 80 NGt NGg 80 × (28 / 30 + 8) 12 = 59.56 59.56 ... NGtkh NGg NGgkh 210 210 180 180 180*(30/31+7) 12 = 119,52 2/8 300 300 300*(30/31+4) 12 =124,19 2/11 160 480 243,71 105 00 100 00 2/2 NGT 210* (27/28 +10) 12 =191,88 2/5 2/6 120 Tổng 105 00 100 00 330 120 ... bq kỳ NGTSCĐ cuối kỳ=NGđ+NGt-NGg = 105 00+330-640 =101 90(trđ) NGTSCĐ bq kỳ=(NGđ+NGc)/2 = (105 00 +101 90)/2 =103 45(trđ) Hiệu suất sử dụng Hsd=DTT / NGTSCĐ bq kỳ =4200 /103 45=0,41 Bài số LOGO (Đv : triệu...
 • 28
 • 423
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 5

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 5

Tài chính doanh nghiệp

... NGg 100 0 3/4 80 80 80*(28 / 30 + 8) 12 12/7 ∑ NGg NGgkh 100 1500 100 0 80 180 59,56 100 100 (20 / 31 + 5) 12 100 100 47,04 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tổng giá trị TSCĐ đầu năm cần tính khấu hao : NGdkh = 100 0trd ... = NGDkh + NGt − NGg = 100 00 + 385,87 − 243, 71 = 101 42,16 trd - Mức khấu hao TSCĐ phải trích năm kế hoạch : M k = NGk * Tk = 101 42,16 *10% = 101 4, 216 trd b) Các tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng ... NGg = 105 00 + 580 − 480 = 106 00 trd - Nguyên giá TSCĐ bình quân kỳ : NGd + NGc 105 00 + 106 00 NGbg = = = 105 50 trd => Hiệu suất sử dụng TSCĐ =Doanh2thu thuần/nguyên giá TSCĐBG kỳ = 4200 / 105 50...
 • 24
 • 269
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 4

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 4

Tài chính doanh nghiệp

... thải loại nhượng bán Thu bán TSCĐ thải loại nhượng bán (Đã trừ chi phí lí) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch 10. 500 10. 000 330 580 385,872 640 480 243,709 101 90 101 00 101 42,163 10% 101 4,2163 ⇒ Vậy mức ... NGđKH NGt NG tKH NGt đơn vị: NGg NGg NGgKH 100 0 3/4 80 20/6 80 100 80.( 28 +8) 30 12 12/7 100 10/ 10 20 + 5) 31 12 50 Tổng 1500 100 0 180 80 59,56 50 100 100 100 .( 47,04 Bảng biểu kế hoạch khấu hao ... thải loại nhượng bán Thu bán TSCĐ thải loại nhượng bán (Đã trừ chi phí lí) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch 1500 100 0 180 80 59,56 150 100 47,04 1530 980 101 2,52 10% 101 ,252 NGđkh = 100 0(trđ ) Tổng...
 • 33
 • 252
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 3

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 3

Tài chính doanh nghiệp

... = 101 42,165 × 10% = 101 4,2165 (tr đ) 2, Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch NGđ = 105 00 NGc = NGđ + NGt − NG g = 105 00 + 700 − 640 = 105 60 NGđ + NGc 105 00 + 105 60 NGTSCDĐ bình quân kì = = = 105 30 ... NGt 100 0 Ngày 3/4 80 Ngày 20/6 _ NGtkh 80 NG t NGg NGgkh NG g 28 + 8) 30 = 59,56 12 80 × ( 100 Ngày 12/7 100 Ngày 10/ 10 50 1500 100 0 180 80 59,56 150 100 100 20 + 5) 31 = 47,043 12 100 ... M 1 Tk = k × 100 % = × 100 % = × 100 % = 5% NG Tsd 20 Tỷ lệ khấu hao phương tiện vận chuyển Mk Tk = × 100 % = × 100 % = 5% NG 180 Tỷ lệ khấu hao tài sản lý Tk = Mk × 100 % = × 100 % = 10% NG 60 Ta có...
 • 27
 • 307
 • 0

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 2

Đáp án Bộ đề ôn thi, thảo luận tài chính doanh nghiệp bộ 2

Tài chính doanh nghiệp

... 1500 Ngày NGtkh ↑ NGg NGgkh ↓ NGg 100 0 NGt 03/04 80 80 80 * ( 27 / 30 + 8) 12 20/06 100 100 100 * (10 / 30 + 6) 12 180 180 12/07 100 100 100 * (19 / 31 + 5) 12 10/ 10 50 50 50 * ( 21 / 31 + 2) 12 ... (trđ) n = 10 năm M KH = Mức khấu hao hàng năm: NG n = 300 = 30(trđ / n) 10 ⇒ • T = × 100 n = × 100 % = 10% 10 Tính KH TSCĐ theo phương pháp khấu hao số dư có điều chỉnh K H = 2,5 Ta có : n = 10 ti ... đầu TSCĐ : NGĐ = 105 00 ( trđ) • • Nguyên giá đầu kế hoạch = nguyên giá đầu TSCĐ – TSCĐ khấu hao hết NGĐKH =105 00 − 500 =100 00(trđ ) Ngà y NGđ NGđk h 105 00 100 00 NGtkh 210 2/2 NGt 210 NGt NGg NGgkh...
 • 36
 • 412
 • 0

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

Đáp án bộ đề phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ (Tìm trên Hệ thống hoặc liên hệ với admin đề tải Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên tiểu học, giáo vụ)

Tài liệu khác

... truy cứu tránh nhiệm hình (10 điểm) Câu 2: Theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2 010/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2 010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cách đánh giá, xếp ... kiện” quy định Thông tư số 41/2 010/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2 010 Bộ Giáo dục Đào tạo sau: a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh ... tập, kiểm tra (10 điểm) Gây rối an ninh, trật tự nhà trường nơi công cộng (10 điểm) Câu 3: Trong Điều lệ trường Tiểu học kèm theo thông tư số 41/2 010/ TTBGDĐT ngày 30/12/2 010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục...
 • 82
 • 33,418
 • 324

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo viên THCS (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Tài liệu khác

... vị, tổ chức công dân cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ nêu Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử bộ, công chức, viên ... chị) cho biết việc cán bộ, công chức, viên chức không làm quy định Điều 14 Điều 15 Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy tắc ứng xử bộ, công chức, viên ... tiếp hành ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương ? (40 điểm) Câu...
 • 60
 • 18,030
 • 96

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển viên chức giáo viên Mầm non (Nhắn tin cho người bán để tải đáp án bộ đề)

Tài liệu khác

... 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo? (30 điểm) ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24 CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON Câu 1: Anh (hoặc chị) trình bày quy định cán bộ, công chức, viên ... quy định việc cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xữ nơi công cộng quy định Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, ... hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Thông tư số 44/2 010/ TT/BGD&ĐT ngày 30/12/2 010 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ? (30 điểm) Câu...
 • 60
 • 44,859
 • 123

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế (Tìm trên hệ thống hoặc liên hệ với admin để tải Đáp án Bộ đề thi phỏng vấn tuyển công chức chức danh viên chức y tế)

Tài liệu khác

... liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm ứng xử nơi công cộng Quy tắc ứng xử cán bộ, ... 25/02/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24 CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm cán bộ, ... chị) nêu quy định cán bộ, công chức, viên chức không làm quan hệ nhiệm vụ, công vụ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2014 Bộ Nội vụ việc Ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên...
 • 50
 • 14,679
 • 37

đáp án bộ đề thi casio cấp huyện thầy long

đáp án bộ đề thi casio cấp huyện thầy long

Toán học

... gii: Ta cú: 20112 = ( 2 010 + 1) = 2 010 + 2.2 010 + => + 2 010 = 20112 2.2 010 => + 2 010 + 2 010 2 010 2 010 2 010 + = 20112 2.2 010 + + 20112 2011 20112 2011 2 010 2011 2 010 2 010 = 2011 = 2011 + ... 60029970 2, 710 249(mod1000); 7100 = ( 710 )10 24 910 (mod1000); 249 001(mod 100 0) ( 249 ) 001(mod1000); 7100 001(mod 100 0) 2, ch s cui cựng bờn phi l: 201 2000 001(mod1000) 2012 2000 x 710 x ... 2102 012 100 66) Thay vo (1), cú x + 2102 012 1100 6 + x + 2102 012 100 66 = 2014 (2) im +Nu x 119030024 thỡ t (2) cú : x + 2102 012 1100 6 + x + 2102 012 100 66 = 2014 x + 2102 012 = 23086 x + 2102 012...
 • 112
 • 1,070
 • 13

Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ad)

Đáp án Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học (Tìm Bộ đề phỏng vấn tuyển công chức nhân viên văn thư trường học trên hệ thống hoặc liên hệ trực tiếp với Ad)

Tài liệu khác

... cán bộ, công chức, viên chức quy định Điều 6, Điều 7, Điều Pháp lệnh Cán bộ, công chức (10 điểm) Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát việc thực sai không đầy đủ, không quy định cán ... phương pháp định (04 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật Viên chức số 58/2 010/ QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2 010 Các nguyên tắc quản ... lệ quốc tế (7.5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ CHỨC DANH: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: Theo quy định Luật viên chức số 58/2 010/ QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2 010 Nghĩa vụ chung viên...
 • 58
 • 2,541
 • 18

Xem thêm