đánh giá tác động môi trường của sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long docx

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA SẢN XUẤT LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Báo cáo khoa học

... dụng để đánh giá tác động môi trường canh tác lúa 2.2 Phương pháp Phương pháp sử dụng phương pháp đánh giá vòng đời (Life Cycle Assessment – LCA), tức đánh giá tác động môi trườngsản phẩm ... toán tác động môi trường Do liệu gây tác động môi trường bên ruộng lúa (offfarm) quy trình sản xuất phân bón, sản xuất xăng dầu thuốc bảo vệ thực vật thu thập được, nên chúng tính toán từ sở liệu ... tính tác động môi trường đơn vị chức kg lúa Các khí thải từ việc đốt rơm rạ không bao gồm nghiên cứu 2.2.3 Đánh giá tác động vòng đời Đánh giá tác động vòng đời có mục đích kiểm tra hệ thống sản...
 • 11
 • 846
 • 2

Đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất quế xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Đánh giá hiệu quả kinh tế của sản xuất quế ở xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Kinh tế

... thống tiêu đánh giá nguồn lực phục vụ cho sản xuất Hệ thống tiêu đánh giá tình hình sản xuất Diện tích sản xuất qua năm; Năng suất, sản lượng; Chi phí cho sản xuất; Thu nhập hộ sản xuất 44 44 ... Đánh giá xác chi phí sản xuất quế có ý nghĩa quan trọng liên quan với nhiều vấn đề khác trình sản xuất Đánh giá chi phí sản xuất quế nội dung cần xem xét tiến hành đánh giá hiệu kinh tế sản xuất ... tùy theo điều kiện sản xuất Đặc điểm hạn chế nhiều khả sản xuất, kể việc mở rộng quy mô kích thích người sản xuất Thời gian sản xuất dài nên ngành sản xuất quế sản xuất số lượng sản phẩm lớn, đáp...
 • 108
 • 2,290
 • 10

Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa thôn yên định xã thịnh lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa ở thôn yên định  xã thịnh lộc  huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh

Kinh tế - Quản lý

... cho biết đồng chi phí trung gian bỏ thu đồng giá trị gia tăng Giá trị gia tăng giá trị sản xuất (VA/GO): Chỉ tiêu cho biết đồng giá trị sản xuất thu có đồng giá trị gia tăng 1.1.2 Cơ sở thực tiễn ... nghiệp Tổng chi phí sản xuất (TC): Là chi tiêu bao gồm chi phí trung gian, hao phí lao động Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sản xuất lúa * Các tiêu đánh giá kết : Tổng giá trị sản xuất đơn vị diện tích ... 2.2.3.3 Hiệu sản xuất lúa nhóm hộ điều tra 29 2.2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất lúa .32 2.2.4.1 Ảnh hưởng chi phí trung gian tới sản xuất lúa 32 ́ 2.2.4.2 Ảnh hưởng quy...
 • 44
 • 414
 • 1

SƯU TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG HOA SÚNG (NYMPHAEA SPP.) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

SƯU TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG HOA SÚNG (NYMPHAEA SPP.) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Báo cáo khoa học

... “Sưu tập đánh giá dạng hoa Súng (Nymphaea spp.) Đồng Bằng Sông Cửu Long thực nhằm xác định loài súng sưu tập vùng sinh thái khác nhau, xác định đặc điểm để nhận diện loài súng nhằm tạo sở cho việc ... loài súng sưu tập đồng sông Cửu Long 2.2 Hóa chất thí nghiệm Phân bón loại thuốc bảo vệ thực vật 2.3 Phương pháp Sưu tập mô tả dạng hoa súng trồng súng tự nhiên đồng sông Cửu Long Trồng theo dõi ... Trà Ôn-Vĩnh Long Thị xã Sa Đéc- Đồng Tháp Trà Ôn-Vĩnh Long Xuân Hiệp- Trà Ôn-Vĩnh Long Thị xã Sa Đéc- Đồng Tháp Xuân Hiệp- Trà Ôn-Vĩnh Long Thị xã Sa Đéc- Đồng Tháp Thị xã Sa Đéc- Đồng Tháp Thị...
 • 10
 • 431
 • 0

Nghiên cứu việc tiếp cận dịch vụ internet của hộ gia đình đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu việc tiếp cận dịch vụ internet của hộ gia đình đồng bằng sông cửu long

Kinh tế

... c m nh n tiêu dùng Giá c a d ch v Internet: Giá: Giá c m n th c c i l (Zeithaml,1988) Giá c giá tr c s ng d ch v , m n ph m vô hình nên khó có th c cao th th a mãn c mua, giá c ng d ch v Ngoài ... hình s d ng d ch v Internet 4.1.1 T ng quan v khu v ng B ng Sông C u Long ng b ng sông C u Long có thành ph tr c thu c trung nh g m Long An,Ti n Giang,B Tháp, An Giang,Kiên Giang,C ng u Gia B ... i h S c 9399 quan sát.M i c l c s li u ng b ng sông C u Long 1904 quan sát (trong mô hình 1) N u ch l c s h s d ng Internet c a ng b ng sông C u Long s quan sát ch l i 115 th y r ng t l s h dân...
 • 72
 • 126
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.docx

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.docx

Tài chính - Ngân hàng

... phục rủi ro mặt môi trường xã hội sau: - Đánh giá tác động môi trường ĐTM chặt chẽ, xác khách quan tất phương diện dự án có liên quan đến môi trường - Đánh giá biện pháp bảo vệ môi trường dự án ... TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1.1.1 ... hoạt động đầu tư ngân hàng phát triển nhà Đồng sông Cửu Long 1.3.6.1.Các kết đạt * Về hoạt động kinh doanh : Bảng 2.1: Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Phát triển nhà đồng sông...
 • 66
 • 687
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN : Xác định hàm lượng dầu và protein của một số giống dừa các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long docx

Tài liệu LUẬN VĂN : Xác định hàm lượng dầu và protein của một số giống dừa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long docx

Nông - Lâm - Ngư

... đầy đủ, trường hợp hái trái chưa chín đầy đủ mà tồn trữ lâu tỉ lệ hư thối lại gia tăng rõ rệt 1.1.4 Các giống dừa Đồng Bằng Sông Cửu Long Theo Võ Tòng Xuân (1984) tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long nhóm ... kĩ thuật Nông Ngiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long Chu Phạm Ngọc Sơn, 1983 Dầu mỡ sản xuất đời sống Nhà xuất Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Văn Hâu, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Thanh Phong, 2005 Giá trình Cây Đa Niên ... vào tháng 12 trở tốt (dừa khô), lượng cơm dừa dầu cao vào thời điểm (Võ Tòng Xuân, 1984) 3.5 Đánh giá số iod số acid dầu dừa Dâu xanh theo thời gian 3.5.1 Đánh giá số iod Đánh giá chất lượng...
 • 63
 • 657
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " KHẢO SÁT TÁC NHÂN GÂY BỆNH HPV (Hepatopancreatic parvovirus) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

Nông - Lâm - Ngư

... penaeid shrimp J Gen Virol 76: 813-817 Bộ Thủy Sản, 2000 Tiêu chuẩn ngành Thủy Sản Việt Nam Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Bộ thủy sản, 2007 Giá trị sản xuất thủy sản www.fistenet.gov.vn/SLTK01%2D03, truy ... tôm giống nhiễm HPV Hiện tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giống Bộ Thuỷ Sản (2000), HPV tiêu đánh giá, HPV làm cho tôm tăng trưởng chậm, kích cỡ nhỏ dẫn đến sản lượng bị giảm Theo kết nghiên cứu ... nghề nuôi tôm số nước giới gặp trở ngại tôm giống nhiễm HPV Nhưng tiêu kiểm tra chất lượng tôm giống trước thả nuôi số tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm: MBV, WSSV, YHV Năm...
 • 55
 • 561
 • 0

BÁO CÁO " NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG CHI ẾN LƯỢC QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐA MỤC TIÊU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... − Hầu hết ao nuôi trồng thủy sản sở chế biến thủy sản hệ thống xử lý nước trước thải môi trường − Chưa xây dựng lịch lấy nước xả nước cho khu ao nuôi trồng thủy sản Theo tính toán cách tính gần ... thu phần lại (chừng 83%) hòa lẫn môi trường nước trở thành chất hữu phân hủy Như vậy, với ước tính khoảng triệu thủy sản năm 2006 triệu chất thải hữu tuôn môi trường nước ĐBSCL (Lê Anh Tuấn, 2007) ... nước cho ngành nuôi trồng thủy sản phải gắn với biện pháp xử lý nước hy vọng giữ phát triển bền vững Cần nghiên cứu khoa học để đánh giá khả làm nước tự nhiên sông Cửu Long điều kiện cho năm sau...
 • 5
 • 450
 • 1

CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG K, CA, MG, MN ĐỐI VỚI LÚA CỦA 6 BIỂU LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG K, CA, MG, MN ĐỐI VỚI LÚA CỦA 6 BIỂU LOẠI ĐẤT TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Báo cáo khoa học

... để đánh giá tình trạng dinh dưỡng biểu loại đất cho lúa K, Ca, Mg Mn dùng để đánh giá nguồn cung cấp dinh dưỡng đất Trong phẩu diện khảo sát, cách đánh giá theo cân hóa học thống so với đánh giá ... 2011:18a 287-297 Trường Đại học Cần Thơ ĐẶT VẤN ĐỀ Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng đất thuộc Holocene (khoảng 10.000 năm), thuộc kỷ Neogen phân đại Đệ Tứ Phù sa chủ yếu sông Cửu Long bồi đắp (trừ ... liên quan đến cân hóa học K, Ca, Mg, Mn, từ đánh giá cân đối chất so với nhu cầu lúa biểu loại đất phù sa vùng ĐBSCL thực để đề xuất cách tiếp cận đánh giá khả cung cấp cho trồng PHƯƠNG TIỆN VÀ...
 • 11
 • 497
 • 0

Tài liệu Nuôi tôm sinh thái đồng bẳng sông Cửu Long docx

Tài liệu Nuôi tôm sinh thái ở đồng bẳng sông Cửu Long docx

Ngư nghiệp

... tự nhiên - Theo dõi tăng trởng tôm tỷ lệ sống thu hoạch III Kết nghiên cứu Các yếu tố môi trờng nớc ảnh hởng đến sinh trởng tôm Điểm 1: Mô hình nuôi tôm - lúa Phớc Long (Bạc Liêu), thả giống ... 2,5 con/m2 tôm - lúa con/m2 đầm quảng canh - Quản lý môi trờng: theo dõi tiêu thủy lý, hóa để điều chỉnh môi trờng cho phù hợp với điều kiện sống bình thờng tôm Theo dõi tiêu môi trờng - Các yếu ... mặn xuống thấp đến mức phù hợp cho việc gieo sạ lúa điểm thả giống sau mùa lúa (đầu mùa khô) nên độ mặn tăng dần từ thả tôm giống đến thu hoạch ở điểm thả giống vào mùa khô nên độ mặn tăng sau...
 • 6
 • 550
 • 2

Tài liệu Giải pháp bón phân hợp lý và tiết kiệm cho lúa đông xuân 2007-2008 đồng bằng sông Cửu Long docx

Tài liệu Giải pháp bón phân hợp lý và tiết kiệm cho lúa đông xuân 2007-2008 ở đồng bằng sông Cửu Long docx

Nông nghiệp

... gốc tăng cao: theo khảo sát giá thị trường giá phân Urê: 300-320 ngàn đồng/ bao, DAP: 500-520 ngàn đồng/ bao, Kali (muối ớt): 390-420 ngàn đồng/ bao, loại phân NPK tăng giá Trong tình hình có lẽ Việt ... thăm đồng thường xuyên, thu hoạch độ chín nên áp dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa Trong biện pháp kỹ thuật nêu trên, nông dân lúng túng việc đầu tư phân bón cho ruộng lúa tình hình giá ... phần hạ giá thành sản phẩm Sau số hướng dẫn áp dụng tốt vụ ĐX 2007-2008 Qui trình bón phân cho lúa ĐX 2007-2008 (kết hợp phân bón gốc phân bón gọi tắt Qui trình 7K) - Xử lý hạt giống sản phẩm...
 • 7
 • 498
 • 1

Tài liệu CÔN TRÙNG GÂY HẠI CÂY TRỒNG CHÍNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Tài liệu CÔN TRÙNG GÂY HẠI CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Nông nghiệp

... Cu Long T khúa: - cụn trựng hc, sõu hi cõy trng, ng bng sụng Cu Long, lỳa, bp, u, rau, xũai, nhón, cam quớt, su riờng, da insect pests of rice, corn, vegetables, legume, orchards, orange, longan, ... s tnh Bc Nm 1983 Mui Hnh c ghi nhn xut hin Long An, Tin Giang, Hu Giang Nm 1984 Mui Hnh ó phỏt sinh thnh dch Gũ Cụng ụng (Tin Giang), M Xuyờn, Long Phỳ (Hu Giang), gõy hi trờn 3000 Gn õy, ... tnh duyờn hi Trung v ng bng sụng Cu Long, din tớch lỳa b hi nm 1974 lờn n 94.800 - T nm 1977 n nm 1979, ry nõu ó gõy thnh dch ti mt s tnh ng bng sụng Cu Long vi din tớch lỳa b hi khong mt triu...
 • 233
 • 7,134
 • 76

Tài liệu TUYỂN CHỌN VÀ TÁI SINH MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Tài liệu TUYỂN CHỌN VÀ TÁI SINH MỘT SỐ GIỐNG LÚA CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG docx

Báo cáo khoa học

... biến đổi khí hậu đồng sông Cửu Long ” thực nhằm thu thập, tuyển chọn giống lúa chịu mặn từ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các giống lúa thu thập từ vùng có đất nhiễm mặn ĐBSCL Bảng 2.1 Đánh giá khả chịu ... cấy vào môi trường MS bổ sung 3% Số mô sẹo sống Tỉ lệ mô sẹo sống sót/đĩa (%) = x 100 Số mô cấy vào Các mô sẹo sống môi trường điều kiện mặn với lúa tái sinh điều mặn cấy chuyển sang môi trường ... Một bụi đỏ OM6976 xem giống tiềm cho công tác chọn lọc, lai tạo giống chịu măn Biểu giống lúa môi trường mặn 6‰ tương tự môi trường mặn 4‰ mức độ ảnh hưởng nặng Sau ngày xử lý mặn giống IR29 có...
 • 8
 • 609
 • 2

Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi về 7 vùng kinh tế nước ta - Đông Bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long docx

Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi về 7 vùng kinh tế ở nước ta - Đông Bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long docx

Cao đẳng - Đại học

... giống đồng sông Hồng - Đồng sông Cửu Long nhiều đất hoang hoá - Đất đồng sông Cửu Long bị nhiễm phèn, nhiễm mặn chủ yếu, khí đồng sông Hồng đất bạc màu - Khí hậu đồng sông Cửu Long khí hậu mang tính ... tiện b Đồng sông Cửu Long nơi đông dân Đây nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ chỗ quan trọng Đó tiềm lớn để phát triển sản xuất c Đồng sông Cửu Long đầu tư, cải tạo sở hạ tầng, sở vật ... dụng hợp lí cải tạo tự nhiên đồng sông Cửu Long lí sau: Vị trí quan trọng đồng sông Cửu Long chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước a Đồng sông Cửu Long vựa lúa lớn nhất, tạo khối lượng...
 • 6
 • 5,980
 • 100

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG ĐA KHÁNG TRÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA Pangasianodon hypophthalmus ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... da trơn Đồng Bằng Sông Cửu Long dẫn đến việc sử dụng nhiều loại kháng sinh phòng trị bệnh vi khuẩn Việc sử dụng hóa chất kháng sinh không qui định, không kiểm soát làm tác động đến môi trường, ... canh tỉnh: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre Trà Vinh từ năm 2007- 2009 (Bảng 1) Bảng Địa điểm thu mẫu cá tra bệnh gan thận mủ tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Vùng nuôi Nước lợ Vùng ... lượng sản phẩm thủy sản dẫn đến tượng kháng kháng sinh loài vi khuẩn gây bệnh cá (Aoki, 1988; Sarter ctv., 2007; Dung ctv., 2009) Nhiều nghiên cứu khẳng định tác động việc sử dụng kháng sinh môi trường...
 • 9
 • 691
 • 5

BÁO CÁO " ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC TÔM SÚ (Penaeus monodon) CÓ DẤU HIỆU BỆNH PHÂN TRẮNG NUÔI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... định tác nhân gây bệnh phân trắng tôm sú (Penaeus monodon) nuôi Đồng Bằng Sông Cửu Long (mã số: B2006-16-36) TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Quang Tề 2003 Bệnh tôm nuôi biện pháp phòng trị Nhà xuất Nông ... Bệnh “phân trắng” bệnh gây nhiều thiệt hại cho nghề nuôi tôm khu vực miền Trung số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long năm gần Bệnh có tính chất cục không phát thành dịch bệnh mà tập trung số ao nuôi ... (i) HPV; (ii) vi khuẩn Vibrio gây hoại tử gan tụy (iii) tảo Lam N goài tác giả cho biết bệnh thường xuất ao có điều kiện môi trường nuôi xấu Kết phân tích nghiên cứu phù hợp với báo cáo N guyễn...
 • 6
 • 513
 • 4

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR VÀ RT-PCR TRONG CHẨN ĐOÁN WSSV (White Spot Syndrome virus) VÀ GAV (Gill-associated virus) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

Nông - Lâm - Ngư

... BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, sản lượng giá trị xuất hàng năm nuôi trồng thủy sản Bảng 2.2: Sản lượng thủy sản phân theo khu vực địa phương (ĐV: Tấn) Bảng 2.3: Ước tính giá trị sản lượng thất thoát dịch ... (Penaeus monodon) đồng sông Cửu Long thực Mục tiêu đề tài Xác định khả ứng dụng qui trình RT-PCR PCR chẩn đoán phát sớm vi-rút GAV, WSSV tôm sú (Penaeus monodon) đồng sông Cửu Long Nội dung đề ... Đến năm 2005 sản lượng 1.437,4 nghìn tấn, chiếm 70% tổng sản lượng 60% số 3,35 tỉ đô la Mỹ kim ngạch xuất thủy sản nước (Bộ Thuỷ sản, 2005) Năm 2003, giá trị kim ngạch xuất thủy sản vùng đạt...
 • 74
 • 796
 • 1

Xem thêm