đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

Hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty Đầuxây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán

... công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Chức nhiệm vụ quyền hạn phận đợc thể nh sau: Ban Giám đốc Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn giúp việc Giám ... theo quy chế công ty, lập danh sách cán 35 công nhân viên theo hớng dẫn phòng Tổ chức lao động Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn BAN GIM C Phũng ... hàng, công tác dự án quản lý kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, phân tích hiệu kinh tế công ty Phòng Kỹ thuật Phòng Kỹ thuật có nhiệm vụ tham mu giúp việc Giám đốc công tác kỹ thuật, ...
 • 56
 • 384
 • 1

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG DU LỊCH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH

Kế toán

... máy kế toán công ty đầuxây dựng du lịch: Phòng tài kế toán phòng ban chức Có chức quản lý tài kế toán cho công ty Đối với công ty đầuxây dựng du lịch máy kế toán tập hợp tất cán kế toán ... cạnh công ty không ngừng mở rộng quy mô hoạt động với công trình xây dựng nhiều tỉnh thành nước phát triển ngành nghề cũ Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty đầuxây dựng du lịch Công ty đầu ... nước Các giai đoạn phát triển công ty: Công ty đầuxây dựng du lịch thức thành lập theo định số 90/ QĐ/ TCCB doanh nghiệp nhà nứơc ngày 27/03/1993 Nhưng thực chất công ty hình thành vào hoạt...
 • 58
 • 180
 • 0

hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty đầuxây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn

hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

Kinh tế - Quản lý

... thiện hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn I Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây ... Phơng pháp hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn 3.1 Hạch toán tiền lơng: Tài khoản kế toán sử dụng tài khoản 334 tài khoản liên ... kiến nhận xét kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty nh sau Những u điểm công ty hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Công ty thực tốt việc hạch toán lao động, sở...
 • 46
 • 312
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty đầuxây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán

... thiện hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn I Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây ... III Hạch toán lao động, tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Hạch toán lao động Hạch toán lao động hạch toán số lợng loại lao động kèm theo ... dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Quá trình hình thành phát triển Công ty Đầu t xây dựng phát triển kỹ thuật Hạ tầng Sơn công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Công ty đợc thành lập theo...
 • 53
 • 329
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty đầuxây dựng du lịch

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu tư xây dựng và du lịch

Kế toán

... chung hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Đầu t xây dựng du lịch Phần 3: Hoàn thiện hạch toán tiền lơng khoản ... khoản trích theo lơng công ty đầu t xây dựng du lịch 5.1 Xây dựng đơn giá tiền lơng: 5.1.1 Xác định tiêu kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lơng: Công ty lạ chọn tiieu đơn giá tiền lơng tính theo ... Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty đầu t xây dựng du lịch I Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đầu t xây dựng du...
 • 83
 • 243
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty đầuxây dựng hoàng long công ty cổ phần

hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng hoàng long công ty cổ phần

Kế toán - Kiểm toán

... TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG HOÀNG LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG HOÀNG LONG – CÔNG TY CỔ ... TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG HOÀNG LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN 68 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG HOÀNG ... Thị Hồng Sơn CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG HOÀNG LONG – CÔNG TY CỔ PHẦN 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG HOÀNG...
 • 94
 • 161
 • 0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐTXD PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐTXD VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ

Kế toán

... 728 452 Sau sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn = 692 Sơ đồ 2.3 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn TK 152, 153 TK ... pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Do đặc điểm Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Công ty TNHH, công ty nhận thầu công trình, hạng mục công trình tự làm mà không ... công trình, hạng mục công trình 2.2.3 Phương pháp hạch toán Công ty ĐTXD & PTKT Hạ tầng Sơn hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyênvà tính gía vật liệu xuất kho theo giá...
 • 35
 • 221
 • 0

tình hình công tác hạch toán kế toán tại công ty đầuxây dựng phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn

tình hình công tác hạch toán kế toán tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

Kinh tế - Quản lý

... TOÁN TẠI CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN Công ty ĐTXD & PTKT Hạ tầng Sơn tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương ... Người lập Kế toán trưởng (Ký) 45 Số tiền (Ký) 45 Ghi Báo cáo tỏng hợp kế toán ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN 02 14/10 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng ... Người lập Kế toán trưởng (Ký) 46 Số hiệuTK Nợ Có 136 152 (Ký) 46 Ghi Báo cáo tỏng hợp kế toán ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦUXÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 10 Ban hành theo QĐ...
 • 149
 • 182
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầuxây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán

... hình thành phát triển Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 1.1.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn công ty TNHH ông Nguyễn Văn Ngọc làm Giám đốc ... VỀ CÔNG TY ĐTXD PTKT HẠ TẦNG SƠN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 1.1 Những vấn đề chung hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn 1.1.1 Quá trình hình ... đưa vào sử dụng tính giá thành thực tế hạng mục 2.7.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Do đặc điểm Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Công ty TNHH, công...
 • 67
 • 303
 • 2

196 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầuxây dựng Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn

196 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán

... hình thành phát triển Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn 1.1.1.1 Giới thiệu sơ lược Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn công ty TNHH ông Nguyễn Văn Ngọc làm Giám đốc ... VỀ CÔNG TY ĐTXD PTKT HẠ TẦNG SƠN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 1.1 Những vấn đề chung hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý công ty ĐTXD PTKT Hạ Tầng Sơn 1.1.1 Quá trình hình ... đưa vào sử dụng tính giá thành thực tế hạng mục 2.7.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Do đặc điểm Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Công ty TNHH, công...
 • 67
 • 344
 • 0

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.doc

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.doc

Kế toán

... hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng đợc hạch toán hợp lý, công bằng, xác 22 Chơng II Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công ... dựng công trình I 2.1 Tình hình tổ chức kinh doanh công tác hạch toán kế toán 2.1.1 Khái quát công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên giao ... 2.2 Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công trình I 2.2.1 Các nhân tố ảnh hởng tới hạch toán tiền lơng 2.2.1.1 Tình hình quỹ lơng áp dụng hình thức trả...
 • 71
 • 698
 • 5

Tổ chức hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình.docx

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình.docx

Kế toán

... toán tài vụ Công ty SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM KẾ TOÁN TSCĐ Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ Kế toán tiền lương khoản phải trích theo ... vừa hoạt động lĩnh vực xây lắp nên có nhiều nghiêp vụ kinh tế phát sinh Công ty hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Đây hình thức hạch toán phù hợp với loại hình quy mô đơn vị sản ... CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH I Vấn đề chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương Khái niệm tiền lương Trong kinh...
 • 82
 • 312
 • 0

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Kế toán - Kiểm toán

... doanh công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương hạch toán hợp lý, công bằng, xác 24 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ... CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I 2.1 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 2.1.1 Khái quát công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ... TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH I 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 2.2.1.1 Tình hình quỹ lương Áp dụng hình thức...
 • 76
 • 256
 • 0

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Kế toán

... hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng đợc hạch toán hợp lý, công bằng, xác 22 Chơng II Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công ... dựng công trình I 2.1 Tình hình tổ chức kinh doanh công tác hạch toán kế toán 2.1.1 Khái quát công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên giao ... 2.2 Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công trình I 2.2.1 Các nhân tố ảnh hởng tới hạch toán tiền lơng 2.2.1.1 Tình hình quỹ lơng áp dụng hình thức trả...
 • 69
 • 235
 • 0

Hạch toán kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty Đầuxây lắp Thương mại 36

Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36

Kế toán

... THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦUXÂY LẮP THƯƠNG MẠI 36 2.1 Tổng quan công ty 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty Đầuxây lắp ... thuế đầu vào tổng hợp thuế toàn công ty • Kế toán đầuxây dựng dự án: Theo dõi toàn khoản cấp phát đầuxây dựng mà nhà nước cấp phát cho công ty Khi kết thúc năm , kết thúc công việc , công ... toán toán với nhà nước.Mở sổ theo dõi đầuxây dựng bản, thủ quỹ cấp phát khoản đền bù dự án đầuxây dựng • Kế toán tổng hợp vật tư, công cụ dụng cụ: Thông báo giá vật tư nhập kho theo giá...
 • 37
 • 288
 • 0

Hoàn thiện hạch toán (lao động), tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây dựng Thường Mại Thành Anh

Hoàn thiện hạch toán (lao động), tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thường Mại Thành Anh

Kế toán

... 2.3.4/ Kế toán khoản trích theo lơng: * Tính lơng, thởng cho ngời lao động: Công việc tính lơng thởng khoản khác phải trả cho ngời lao động đợc thực tập trung phòng kế toán Đối với công ty lớn việc ... tính thởng khoản phải trả cho ngời lao động giao cho nhân viên hạch toán phân xởng phận kế toán đợn phụ thuộc đảm nhiệm dới đạo kế toán trởng công ty Thời gian để tính lơng, tính thởng khoản khác ... phải trả cho ngời lao đông theo hình thức tả lơng tả thởng áp dụng công ty Các hình thức khen thởng nh: biểu dơng trớc toàn công ty, thởng vật chất cho ngời lao động theo tháng * Phụ cấp: phần...
 • 78
 • 450
 • 0

Thực trạng hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Kế toán

... toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công trình I 2.1 Tình hình tổ chức kinh doanh công tác hạch toán kế toán 2.1.1 Khái quát công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên công ... nguồn để đầu t mở rộng, tái đầu t trang thiết bị 2.2 Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công trình I 2.2.1 Các nhân tố ảnh hởng tới hạch toán tiền lơng ... thu KPCĐ 3% quỹ tiền lơng thực tế Đơn vị giữ lại 1% để chi tiêu nộp lên công đoàn cấp 2%, kế toán trích 2% vào giá thành sản xuất * Nội dung hạch toán Hạch toán lao động Hạch toán lao động nhằm...
 • 69
 • 290
 • 0

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I .doc

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I .doc

Kế toán

... hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng đợc hạch toán hợp lý, công bằng, xác 22 Chơng II Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công ... dựng công trình I 2.1 Tình hình tổ chức kinh doanh công tác hạch toán kế toán 2.1.1 Khái quát công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên giao ... 2.2 Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công trình I 2.2.1 Các nhân tố ảnh hởng tới hạch toán tiền lơng 2.2.1.1 Tình hình quỹ lơng áp dụng hình thức trả...
 • 66
 • 289
 • 0

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I (70 trang)

 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I (70 trang)

Kế toán

... hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng đợc hạch toán hợp lý, công bằng, xác 22 Chơng II Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công ... dựng công trình I 2.1 Tình hình tổ chức kinh doanh công tác hạch toán kế toán 2.1.1 Khái quát công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng công trình I Tên giao ... 2.2 Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần xây dựng công trình I 2.2.1 Các nhân tố ảnh hởng tới hạch toán tiền lơng 2.2.1.1 Tình hình quỹ lơng áp dụng hình thức trả...
 • 69
 • 222
 • 0

Xem thêm