đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả công việc của nhân viên sản xuất tại công ty TNHH cổ phần phần mềm FPT chi nhánh Hồ Chí Minh FSOFT HCM

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả công việc của nhân viên sản xuất tại công ty TNHH cổ phần phần mềm FPT chi nhánh Hồ Chí Minh FSOFT HCM

Quản trị kinh doanh

... pháp làm việc hiệu quả Phương pháp làm việc hiệu quả Phương pháp làm việc hiệu quả Phương pháp làm việc hiệu quả Phương pháp làm việc hiệu quả Phương pháp làm việc hiệu quả ... trên đánh giá nhân viên làm việc chung dự án Người quản lý người nhân lực Trưởng FSU QA Người quản lý QA Dựa trên đánh giá nhân viên làm việc chung dự án Người quản lý người nhân ... cạnh của việc đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên. Ví dụ: Đối tượng đánh giá là một nhân viên X cụ thể nào đó. Xung quanh nhân viên X này có nhiều người khác cùng tham gia việc...
 • 57
 • 1,401
 • 4

Tài liệu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN ppt

Tài liệu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN ppt

Quản trị kinh doanh

... Những người đánh giá bên ngồi cĩ thể là khách hàng, nhà cung ứng, tư vấn Ngồi phiếu đánh giá, một số cơng ty cịn áp dụng các báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo tự đánh giá của nhân viên. Lợi ... khách quan từ nhiều nguồn. Ý kiến của người đánh giá rất đa dạng giúp đưa ra một bức tranh tồn diện về hiệu quả hoạt động của một cá nhân. Lúc này nhận định của nhà quản lý vẫn quan trọng nhưng ... nhiều bên mà khơng bị cảm giác gị ép bởi nhận định chủ quan của một nhà quản lý trực tiếp nào. Trong phạm vi nội bộ, các kết quả đánh giá này cịn giúp nhân viên và nhà quản lý xác định mong...
 • 3
 • 1,244
 • 29

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA LÀM VIỆC

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA LÀM VIỆC

Kỹ năng quản lý

... trong việc thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc. Thực chất của xu hướng này là cải tiến cách đánh giá hiệu quả truyền thống để khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện. Đánh giá hiệu ... viên sẽ huấn luyện vào đầu tháng 3) Sự phản kháng của nhân viên Phản ứng tiêu cực của nhà quản lýNhững hạn chế của hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc •Mọi DN đều muốn biết nhân ... từng nhân viên để xem xét hiệu quả làm việc trong quý và rút kinh nghiệm cho quý sau.” NỘI DUNGA.TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA LÀM VIỆCB. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA 2.3.Thống nhất...
 • 63
 • 1,055
 • 10

Phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp giải quyết một số vấn đề thường gặp trong công tác đánh giá hiệu quả làm việc tại các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp giải quyết một số vấn đề thường gặp trong công tác đánh giá hiệu quả làm việc tại các công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý dự án

... chất lƣợng của công tác đánh giá hiệu quả làm việc. 2.3.2. Nội dung nghiên cứu Các lý thuyết nền tảng về công tác đánh giá hiệu quả làm việc. Thực trạng công tác đánh giá hiệu quả làm việc tại ... giá hiệu quả làm việc của nhân viên. n: Số lƣợng các tiêu chí đánh giá (xem bƣớc 1). Ki: Điểm số thể hiện mức độ thỏa mãn yêu cầu của các tiêu chí i. Gi: Điểm số đánh giá hiệu quả làm việc của ... thống đánh giá hiệu quả làm việc Hình 1.1: Hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc Nguồn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực. Trần Kim Dung. NXB Thống Kê 2006. Trang 238 1.4. Trình tự thực hiện đánh giá...
 • 91
 • 1,297
 • 4

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Quy trình đánh giá hiệu quả làm việc

Tài liệu môn quản trị nguồn nhân lực - Quy trình đánh giá hiệu quả làm việc

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... số mẫu đánh giá tổng hợp Một số mẫu đánh giá tổng hợp  Đánh giá hiệu quả làm việc (tuyệt mật) Đánh giá hiệu quả làm việc (tuyệt mật) Đánh giá quá trình làm việc và khả năng Đánh giá quá ... trách nhiệm của mỗi nhân viên: Bản mô tả công việc, tả công việc, Xem lại hồ sơ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên ở Xem lại hồ sơ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên ở các ... nhà quản lý và nhân viên được đánh giá nhằm trao đổi về những vấn đề viên được đánh giá nhằm trao đổi về những vấn đề liên quan đến hiệu quả làm việc của nhân viên. liên quan đến hiệu quả làm...
 • 37
 • 1,369
 • 1

Tài liệu Bài giảng Đánh giá hiệu quả làm việc docx

Tài liệu Bài giảng Đánh giá hiệu quả làm việc docx

Kỹ năng quản lý

... công việc phù hợp với năng lực của nhân viên. Họ cảm thấy chán nản. I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐGHQ LÀM VIỆC 1. Khái niệm ĐGHQ làm việc của nhân viên 2. Mục đích của ĐGHQ làm việc 3. Lợi ích của ... quả làm việc trong quá khứ và cải thiện hiệu quả làm việc trong tương lai Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của nhân viên  Đánh giá năng lực tiềm tàng và triển vọng thăng tiến của nhân ... mục đích của việc đánh giá không được phổ biến rộng rãi… Kết luận Bạn chọn câu nào? Hiện nay có một xu hướng mới trong việc thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc. Thực chất của xu hướng...
 • 63
 • 707
 • 2

Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam.

Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam.

Thạc sĩ - Cao học

... 3 4 5 6 7 2.4.9 Giới thiệu thang đo kết quả làm việc của nhân viên: Yếu tố kết quả làm việc của nhân viên đ-ợc ký hiệu là KQ gồm 7 biến quan sát và đ-ợc ký hiệu từ KQ1 đến KQ7 (xem bảng ... công việc đà đ-ợc hiệu chỉnh và kết quả làm việc của nhân viên. Tác giả quyết định chỉ lựa chọn nghiên cứu một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên dựa trên nền tảng của các ... cứu sự tác động của các yếu tố này đến kết quả làm việc của nhân viên. Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm: 1. Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên tại công...
 • 140
 • 894
 • 5

12 Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên Công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam

12 Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên Công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam

Quản trị kinh doanh

... 3 4 5 6 7 2.4.9 Giới thiệu thang đo kết quả làm việc của nhân viên: Yếu tố kết quả làm việc của nhân viên đ-ợc ký hiệu là KQ gồm 7 biến quan sát và đ-ợc ký hiệu từ KQ1 đến KQ7 (xem bảng ... đạt hiệu quả tốt. 1.2.4 Kết quả làm việc của nhân viên: Kết quả công việc đ-ợc đánh giá trên các tiêu chí sau: Mức độ hoàn thành công việc, chính là kết quả công việc so với mục tiêu đặt ra. ... công việc đà đ-ợc hiệu chỉnh ( Adjusted Job Descriptive Index - AJDI) để đo l-ờng kết quả làm việc của nhân viên thông qua sự thoả mÃn của nhân viên. Vậy, thang đo chỉ số mô tả công việc...
 • 140
 • 638
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY INTERNATIONAL SOS VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY INTERNATIONAL SOS VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên, đồng thời sử dụng chỉ số KPI (Key Performance Indicator) vào việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Kết quả này ... nhân viên thấy rằng mình tôn trọng và đánh giá cao về nhân viên bằng các việc làm thiết thực. Ví dụ, nên tỏ ra cảm ơn nhân viên thông qua việc tổ chức những buổi tiệc nhẹ, bình chọn nhân viên ... nhân viên đã nhận ra điều đó và không còn tin tưởng vào sự công minh của cấp trên, từ đó hiệu suất làm việc của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực dẫn đến hiệu quả chất lượng công việc kém, việc...
 • 12
 • 616
 • 4

Xem thêm