ôn tập hè toán 5 lên 6

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 5

ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5

Toán học

... :a. 1 350 m/phút b. 75 m/giây c. 7 ,5 km/phút d. 0,0 85 km/giâyD. Trong các số : 2,2 46 ; 2, 264 ; 2, 164 ; 2,3 46 ; 2 ,63 4 ; 2,278 ; 2,39 ; 2,499. Số lớn nhất là :a. 2 ,63 4 b. 2,3 46 c. 2,2 46 d. Cả ... 75 phút b. 1 giờ rưỡi c. 1,2 giờd. 1 giờ 18 phútG. Từ 5 giờ 20 phút đến 12 giờ 5 phút, kim phút đi qua số 6 mấy lần :a. 5 lần b. 6 lần c. 7 lầnd. 8 lầnBài 2 : Tìm y , biết :a. y : 0, 35 ... ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 5 Niên khoá : 2008 – 2009Bài 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.A. Một ô tô đi từ A lúc 11 giờ kém 15 phút...
 • 2
 • 570
 • 3

Ôn tập Toán 7 lên 8 buổi 1.

Ôn tập hè Toán 7 lên 8 buổi 1.

Toán học

... ( ) 5 4 :5, 02,117224139 5 6 74: 25 208,1 25 1 64 ,0 25, 1 5 4:8,0×+×−−+−× ( )3124341 6 8437471 6, 08,0 5 4 :6, 017 36 36 11974:08,008,104, 064 ,01:8,0=++=+×+=+×−+−= ... )3124341 6 8437471 6, 08,0 5 4 :6, 017 36 36 11974:08,008,104, 064 ,01:8,0=++=+×+=+×−+−= Quê tôi, ngày 05 tháng 7 năm 2009 (Gv Thúy Hằng)3 ÔN TẬP TOÁN 7 LÊN 8A. PHẦN ĐẠI SỐChương I. Số hữu tỉI. Những ... −<>⇔>mxmxmx==⇔=000.*yxyx00*<≥⇔≤>≤⇔≤zvoiyzxzyxzvoiyzxzyxII. Bài tập Bài 1. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lía) 1417947 5 18171 25 11++−−b) 1212313414433322211−−−−−−+−+−+−Bài...
 • 3
 • 2,309
 • 39

On tap he toan 6

On tap he toan 6

Toán học

... 54 + 56 . 36 ) : 21 : 2 ; 9) ( 76 . 34 19 . 64 ) : ( 38 . 9 ) ; 10) ( 2+ 4 + 6 + + 100 ) . ( 36 . 333 108 . 111) ; 11) ( 5 . 411- 3 . 16 5 ): 410 ; 12)7 2 56 .43 75 7 25 3 65 0 43 75. 7 255 + ... - 4 ; k) 2 2 23 16 7 17 371 ( ). 5 5 5 5 5 7 17 37x+ ++ =+ + ; l) 1 5 3x = n) x 25% x = 0 ,5 ; m) (50 %x +1 2 5 5 ). 24 3 6 = ; p)1 5 3(1 25% ) 2 1, 6 :3 12 5 x + =Bài 3 )Tìm ... [1 16 ( 132 128 )2] ; 3) 16 :{400 : [200 ( 37 + 46 . 3 )]} ; 4) {184 : [ 96 124 : 31 ] 2 }. 3 65 1 ; 5) 46 [ ( 16 + 71 . 4 ) : 15 ]} 2 ; 6) 33.18 + 72 .42 41 .18 7)( 56 . 46 25 ....
 • 8
 • 1,744
 • 45

ÔN LỚP 5 LÊN 6 (RẤT HAY)

ÔN HÈ LỚP 5 LÊN 6 (RẤT HAY)

Toán học

... A. 17 964 2 ; 17 962 4 ;17 964 8 ; 179 65 0 B. 17 962 4 ; 17 964 2 ; 17 964 8 ; 179 65 0 C. 179 65 0 ; 17 964 8 ; 17 964 2 ; 17 962 4 D. 179 65 0 ; 17 964 8 ; 17 962 4 ; 17 964 2C©u 2. Trong c¸c ph©n sè 15 8; 15 12; 5 4;32 ... D. 13Câu 15. Tng ca cỏc s cú hai ch s ging nhau l:A. 9 45 B. 50 5 C. 459 D. 4 95 Bài 2: Tính nhanh; a. ( ) ( ) 53 , 26, 1 76, 0 25, 2 .6, 0 16, 1. 5, 0 .6, 21938,0.4, 35, 7: 06, 3++b. 2 - 4 +6 - 8 + 10 ... + 16, 25 + 14, 75 + 13, 25 + + 4, 25 + 2, 75 + 1, 25 Bài 3. HÃy chứng tỏ rằng các phân số sau bằng nhau ;a. 204102000 68 34000;31b. 053 053 053 053 092092092092;3 053 053 05 209209209;3 053 05 209209;3 05 209Bài...
 • 19
 • 1,955
 • 52

ÔN LỚP 5 LÊN 6 (CỰC HAY)

ÔN HÈ LỚP 5 LÊN 6 (CỰC HAY)

Toán học

... + 16, 25 + 14, 75 + 13, 25 + + 4, 25 + 2, 75 + 1, 25 Bài 3. HÃy chứng tỏ rằng các phân số sau bằng nhau ;a. 204102000 68 34000;31b. 053 053 053 053 092092092092;3 053 053 05 209209209;3 053 05 209209;3 05 209Bài ... 160 1 viết dưới dạng số thập phân là:A. 0 ,6 25 B. 0, 06 25 C. 0,0 06 25 D. 0,00 06 25 C©u2. Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; ; ; ;Ba số cần viết tiếp vào dãy số trên là:A. 36, 49, 64 B. 36, 48, 63 ... àA. 35% B. 350 % C. 0, 35% D. 3 ,5% C©u 4: 27 chia cho 4 được A. 6 B .6, 7 C. 6, 75 D. 0 ,6 75 C©u 5: Hình chữ nhật có các số đo như hình vẽ thì diện tích làA. 12 ha C. 1,2 haB. 6, 7 ha D. 0 ,6 75 haCâu...
 • 19
 • 865
 • 15

Ôn tập tuần 4 (NV 6 lên 7)

Ôn tập hè tuần 4 (NV 6 lên 7)

Ngữ văn

... là:+.+.+.+.Bài tập 2: Đọc kĩ đoạn văn và thực hiện các yêu cầu dới đâyVào đêm trớc ngày khai trờng của con, mẹ không ngủ đợc. Một ngàykia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ đợc. ... một đứa trẻ nhạy cảm. Cứ mỗi lần, vào đêm trớc ngày đi chơi xa,con lại háo hức đến nỗi lên giờng mà không sao nằm yên đợc. Nhng mẹ chỉ dỗmột lát là con đà ngủ. Đêm nay, con cũng có niềm háo ... lµ:+……………………………………………………………………………………………….+……………………………………………………………………………………………….+……………………………………………………………………………………………….+………………………………………………………………………………………………. LUYN TUN 4Bài tập 1: Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các khái niệm sau1.So sánh là Có hai kiểu so sánh...
 • 5
 • 733
 • 7

ôn lớp 5 lên 6

ôn hè lớp 5 lên 6

Ngữ văn

 • 158
 • 1,296
 • 27

ôn tập Toán 8

ôn tập hè Toán 8

Toán học

... Ôn tập Toán 8 20 05 ôn tập Toán 8 2007Đề số 1Bài 1. Cho biểu thức:x3x1x31xx42:31x2x32xP2+++++=a. ... trên:) 5 6 ; 5 1(D) 5 8;4(C;)2 ;5( B);3;1(ABài 4. Hình họcCho tam giác ABC vuông tại A. Đờng cao AH, H thuộc cạnh BC. a. Chứng minh BC.BHAB2= và tính các cạnh AB; AC.-Nội dung ôn tập Toán 8 2007-1 Ôn tập Toán ... và BG. Chứng minh: HA.HEHC2=Bài tập về bất ph ơng trình - bất đẳng thức: Bài 1. Giải các phơng trình sau:4(2132)4 75) 61 3)12112)0)4(3)2132) 16) 233)21 25) 534)242)2+<+<+<++==++==+=++==+=xxxlxxkxxixhxxxxgxxfxexxdxxcxxbxxaBài...
 • 3
 • 617
 • 5

Ôn tập cuối năm và ôn tập toán 8 ( Chất lượng tốt )

Ôn tập cuối năm và ôn tập hè toán 8 ( Chất lượng tốt )

Toán học

... nguyên:32 57 102=xxxM18.Giải các phơng trình sau:a) 5 (x 6) = 4(3 2x) 3 5 2 6 13223 )+=++xxxdb) 3 4x( 25 2x) = 8x2 + x 300317 6 8 5 5-2x- x)+=++xxe 5 524318 6 25 ... )232++=xxxxxd24 25 22x1-x )xxxxb=+ 168 1)2(2184 5 8x7 )2+=+xxxxxxxe 50 2 25 102 5 5x5x )222+=++xxxxxxc21.Giải các phơng trình sau:a) |x - 5| = 3 d) ... y)(4x2 - 2xy + y2) b) (6x 5 y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2c) (2x3 - 21x2 + 67 x - 60 ): (x - 5) d) (x4 + 2x3 +x - 25) :(x2 +5) e) (27x3 - 8): (6x + 9x2 + 4)2/ Rút gọn...
 • 25
 • 3,470
 • 20

Tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa - Chuyên đề nâng cao ôn tập cho HSG lớp 6 và 8

Tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa - Chuyên đề nâng cao ôn tập hè cho HSG lớp 6 và 8

Toán học

... trúng thởng những giải cuối hay không ta chỉ cần so hai chữ số cuối cùng.Trong toán học,khi xét một số có chia hết cho 2;4;8 hoặc chia hết cho 5; 25 ;1 25 hay không ta chỉ cần xét 1;2;3 chữ số ... pháp giải bài tập trớc mỗi dạng bài.Tìm chữ số tận cùng của một luỹ thừa bằng phơng pháp số học ở lớp 6 là một mảng kiến thức khó đối với học sinh.Trong thực tế nhiều khi ta không cần biết ... ThÞ V©n Anh 6 Sáng kiến kinh nghiệmA.Đặt vấn đề Trong việc nâng cao chất lợng dạy toán học ở trờng phổ thông,việc cải tiến phơng pháp dạy học có ý nghĩa rất quan trọng.Sự phát triển nhanh...
 • 8
 • 5,212
 • 72

ôn tập toán 8

ôn tập hè toán 8

Toán học

... giác CDBd/ Biết AB=2,5cm;BD=4cm;.Tính độ dài cạnh BC và diện tichs hình thang ABCDBài6: Cho hình chap đều SABC. Gọi M là trung điểm ABa/ Chứng minh mặt phẳng (SMC) vuông góc với mặt phẳng ... chéo bằng nhau là hình vuônge/ hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cânf/ Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình thangg/ hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhậtBài2: ... ABCD hai đờng chéo AC v BD vuông góc với nhau. Gọi M,N,P,Q lần l ợt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CD,DA.a/ Tứ giác MNPQ là hình gì ?b/ Để M,N,P,Q là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều...
 • 2
 • 529
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008