Tài liệu về " quản trị mạng " 12 kết quả

QUẢN TRỊ PERFORMANCE TRONG SOLARWIND

QUẢN TRỊ PERFORMANCE TRONG SOLARWIND

Quản trị mạng

Các thông số Mib liên quan đến quản trị performance:a) Interfaces (1.3.6.1.2.1.2)- ifInOctets: số octet nhận được trên một interface.- ifInUcastPkts: số gói unicast nhận được trên một interface.- ifInNUcastPkts: số gói không phải là unicast nhận được trên một interface.- ifOutOctets: số octet gởi ra từ một interface.- ifOutUcastPkts: số gói unicast gởi ra từ một interface.- ifOutNUcastPkts: số gói ...
 • 43
 • 615
 • 9

Backup trong server 2008

Backup trong server 2008

Quản trị mạng

Backup trong server 2008x . bảng Select backup configuration chọn kiểu cần backup. Full Server : backup toàn bộ dữ liệu trên server Custom : cho phép tùy chọn ổ đĩa cần backup. Ở. thành phần Windows Server Backup Tại Server Manager.Click vào Storage  Windows Server Backup Tại khung Action bên phải,click Backup Schedule. Khi bảng
 • 9
 • 375
 • 3

BẢO MẬT HỆ THỐNG VỚI WINDOWS FIREWALL TRONG WINDOWS SERVER 2008

BẢO MẬT HỆ THỐNG VỚI WINDOWS FIREWALL TRONG WINDOWS SERVER 2008

Quản trị mạng

BẢO MẬT HỆ THỐNG VỚI WINDOWS FIREWALL TRONG WINDOWS SERVER 2008 . BẢO MẬT HỆ THỐNG VỚI WINDOWS FIREWALL TRONG WINDOWS SERVER 2008 TỔNG QUÁT VỀ WFWAS Windows Firewall with Advanced Security trên Windows Server 2008. Windows trước chỉ sử dụng Windows Firewall trong Control Panel để thực hiện các thao tác cấu hình ở mức độ giới hạn. Trong Windows Server 2008 bổ sung một thành
 • 22
 • 2,441
 • 42

Cài đặt FTP SITE

Cài đặt FTP SITE

Quản trị mạng

Cài đặt FTP SITE . Manager,nhấp chuột phải lên FTP Site và chọn New  FTP Site Tại bảng Welcome to the FTP Site Creation Wizard chọn Next. Tại bảng FTP Site Description,gõ tên. CÀI ĐẶT FTP SITE Để tạo các FTP site trên IIS 7.0 Web Server ,bạn cần bổ sung FTP Publishing Service. Vào Server Manager
 • 9
 • 492
 • 0

CẤU HÌNH DC ĐỂ TRIỂN KHAI RODC

CẤU HÌNH DC ĐỂ TRIỂN KHAI RODC

Quản trị mạng

CẤU HÌNH DC ĐỂ TRIỂN KHAI RODC . và gõ lệnh adprep /rodcprep Cài đặt Domain Controller chính trên server chạy Windows Server 2008 TRIỂN KHAI RODC RODC có thể triển khai trên Windows Server. CẤU HÌNH DC ĐỂ TRIỂN KHAI READ-ONLY DOMAIN CONTROLLER Read-Only Domain Controller (RODC) là một kiểu Domain Controller
 • 12
 • 1,998
 • 23

CẤU HÌNH DHCP SERVER

CẤU HÌNH DHCP SERVER

Quản trị mạng

CẤU HÌNH DHCP SERVER . CẤU HÌNH DHCP SERVER Vào Start  Administrative Tools  DHCP Chọn IPv4.Nhấp chuột phải vào Scope [192.168.0.50] ICT24H -DHCP và chọn Properties đổi tên miền,vào Server Options và chọn 015 DNS Domain Name và chọn Properties. Tại mục String value gõ tên miền mới vào chọn OK CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP ĐỘNG
 • 6
 • 483
 • 2

CẤU HÌNH DNS SERVER SECONDARY

CẤU HÌNH DNS SERVER SECONDARY

Quản trị mạng

CẤU HÌNH DNS SERVER SECONDARY . CẤU HÌNH DNS SERVER SECONDARY Để cấu hình DNS Server Secondary cần một máy tính khác DNS Server Primary và đã cài đặt Windows Server 2008 và dịch vụ DNS. ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU GIỮA DNS SERVER CHÍNH VÀ DNS SERVER DỰ PHÒNG Để đồng bộ dữ liệu giữa DNS Server chính và DNS Server dự phòng ,bạn cần cấu hình chức năng Zone
 • 8
 • 2,683
 • 17

CẤU HÌNH TRÊN máy RODC

CẤU HÌNH TRÊN máy RODC

Quản trị mạng

CẤU HÌNH TRÊN máy RODC . CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT RODC Sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết trên Domain Controller chính,bạn phải cấu hình triển khai trên máy đóng vai trò RODC. . đóng vai trò RODC. Thiết lập IP cho máy RODC cùng lớp mạng với domain là 192.168.1.x . Kết nối máy tính triển khai RODC vào domain. Nhấp chuột phải vào
 • 23
 • 445
 • 2

INSTALL DHCP SERVER

INSTALL DHCP SERVER

Quản trị mạng

INSTALL DHCP SERVER . Stateless mode for this server .Nếu muốn cấu hình DHCP Server hỗ trợ DHCPv6 tương ứng với IPv6 thì chọn Enable DHCPv6 Stateless mode for this server Chọn Next.Tại. các DNS Server, default gateway. CÀI ĐẶT DHCP SERVER Vào Server Manager  Roles  Add Roles Tại bảng Before You Begin chọn Next. Tại bảng Select Server Roles
 • 12
 • 248
 • 1

JOIN CLIENT vào DOMAIN

JOIN CLIENT vào DOMAIN

Quản trị mạng

JOIN CLIENT vào DOMAIN . JOIN CLIENT VÀO DOMAIN Sau khi đã triển khai thành công AD DS,tạo các user,group và ou.Lúc này ,công việc tiếp theo là join các máy trạm (client) vào domain. và tài khoản của Administrator sẽ không thể join client vào domain được. Sau khi hệ thống thông báo join domain thành công thì chọn OK Hệ thống yêu cầu
 • 7
 • 1,735
 • 6

KÍCH HOẠT KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ IIS 7

KÍCH HOẠT KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ IIS 7

Quản trị mạng

KÍCH HOẠT KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ IIS 7 . KÍCH HOẠT KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ IIS 7. 0 TỪ XA. Vào Server Manager  Roles  Web Server (IIS) Tại khung bên phải ,chọn Add. cùng hệ thống. Chọn OK để hoàn tất.Đến đây bạn đã hoàn thành việc kích hoạt khả năng quản trị Web server từ xa
 • 9
 • 327
 • 1

QUẢN lý các báo cáo

QUẢN lý các báo cáo

Quản trị mạng

QUẢN lý các báo cáo . QUẢN LÝ CÁC BÁO CÁO (STORAGE REPORT) Storage Report là công cụ cho phép bạn xuất ra các báo cáo chứa thông tin liên quan đến các file bị trùng. định ở trên sẽ được dùng trong các báo cáo được xuất ra một cách tự động.Bạn có thể thay đổi các tham số này trên các báo cáo được xuất ra theo lịch trình
 • 12
 • 179
 • 1
< 1 2 3 4 5 >