Tài liệu về " quyết định " 15 kết quả

Mẫu Biểu đồ các mối quan hệ trong công việc

Mẫu Biểu đồ các mối quan hệ trong công việc

Biểu mẫu

các mối quan hệ trong công việc . tả công việc- Đơn vị:- Chức danh: Số hiệuBMNS-11aLần rà soát 00Trang 1/ 2Biểu đồ các mối quan hệ trong công việcChức danhMối quan hệ cấp trên .Mối quan hệ. trên .Mối quan hệ nội bộ .Mối quan hệ cấp dưới. .Mối quan hệ bên ngoài..BMNS-MTCV-12a: Dành cho CB Quản lý (C5; C4; C3; C2)mô tả công việc- Đơn vị:- Chức danh:
 • 2
 • 1,016
 • 2

Mẫu Danh sách ứng viên (mới).

Mẫu Danh sách ứng viên (mới).

Thủ tục hành chính

Họ và tên: Ngày sinh: Giới tính:Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:Số CMND/ Hộ chiếu: do cấp ngày .Dântộc:Nơi ở hiện nay: . hồ sơ và lên danh sách các ứng viên dự tuyển.(2)-Ghi rõ số điện thoại(cố định, di động), địa chỉ liên hệ và điạ chỉ E-mail(nếu có) của ứng viên. (3)-Ghi. – Chức vụ: ………………3. Ông/Bà: ………………………………. – Chức vụ: …………… DANH SÁCH ỨNG VIÊN – LẦN …… Chức danh tuyển dụng : ...
 • 2
 • 3,899
 • 37

Mẫu Phiếu yêu cầu tuyển dụng

Mẫu Phiếu yêu cầu tuyển dụng

Biểu mẫu

đưa ra nhưng tiêu chuẩn cho ưng viên tuyển dụng . (Form No.) BM.08.0315/05/2004PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG(RECRUITMENT REQUESTING FORM)(Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và. và phân xưởng – Apply for Senior, Office Staff and Workshop Applicants)I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec): Trình độ học
 • 2
 • 4,568
 • 99

Mẫu Quyết định lương thử việc

Mẫu Quyết định lương thử việc

Thủ tục hành chính

Quyết định lương thử việc . được nhận quyết định( 9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc( 10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc( 11)-Vị trí mà người được nhận quyết định công. nhận quyết định( 18)-Tên người được nhận quyết định( 19)-Tên đơn vị người nhận quyết định công tác; tên phòng/ban nơi người được nhận quyết định sẽ nhận lương. (20)-Ghi
 • 2
 • 1,952
 • 14

Mẫu Quyết định tiếp nhận thử việc

Mẫu Quyết định tiếp nhận thử việc

Biểu mẫu

tiếp nhận nhân viên mới vào làm việc . được nhận quyết định( 9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc( 10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc( 11)-Vị trí mà người được nhận quyết định. được tiếp nhận. (13)- Tên người được nhận quyết định. (14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định( 15)-Tên người được nhận quyết định( 16)-Tên
 • 2
 • 7,198
 • 55

Quyết định về việc thành lập nhà hát

Quyết định về việc thành lập nhà hát

Thủ tục hành chính

chủ tịch hội đồng quản trị công ty- Căn cứ vào chức năng hoạt động của ABC;- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;- Xét đề nghị của ban tổ chức – h . HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNgày 29 tháng 02 năm 2008QUYẾT ĐỊNH (Về việc thành lập nhà hát) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG. thành lập bộ máy hoạt động dựa theo Quyết định số……. của Chủ ...
 • 1
 • 692
 • 2

Thủ tục đăng ký bảo hiểm doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục đăng ký bảo hiểm doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục hành chính

thủ tục đắng ký bảo hiểm xã hội . THỦ TỤC ĐĂNG KỸ BẢO HIỂMDOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬPĐịa chỉ: Điện thoại: Người liên hệ: 1. Giấy phép kinh doanh (có công chứng) :. bản3. Giấy khám sức khoẻ : 01 bản4. Bảng lương tháng gần nhất : 01 bản5. Đăng ký tham gia BHXH (mẫu C1A – BH) : 03 bản6. Danh sách lao động và quỹ tiền
 • 1
 • 319
 • 0

mẫu đơn xin việc mới nhất

mẫu đơn xin việc mới nhất

Biểu mẫu

thông tin cá nhân, mục đính, lý do xin việc . gian)Thời gianTên công ty /Đơn vị công tác Chức vụ Mức lương Lý do thôi việcTừ/ ĐếnIV. Chi tiết về kinh nghiệm công tác: (Các công việc chính đã từng đảm trách)..........................................................................................................................................................................................1Ảnh. ...
 • 2
 • 51,067
 • 2,507

tờ trình tiếp nhận thử việc

tờ trình tiếp nhận thử việc

Biểu mẫu

tờ trình tiếp nhận thử việc . Hạnh phúc--------o0o---------…………., ngày …… tháng …… năm 200…TỜ TRÌNH(V/v: tiếp nhận thử việc) Kính g ửi : …………………………………………………………………….− Căn cứ kết. ………, Phòng ........., đơn vị.............. đề nghị tiến hành thủ tục tiếp nhận thử việc ối với các nhân sự sau:TT Họ và tên(1) Chức danh(2)Vị trí công tác
 • 2
 • 1,836
 • 11

quyết định chính thứ

quyết định chính thứ

Biểu mẫu

quyết định chính thức . đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (7)-Ghi. được nhận quyết định( 9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc(10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc(11)-Vị trí mà người được nhận quyết định công
 • 2
 • 386
 • 0

Hướng dẫn ký di chuyển chốt sổ BHXH

Hướng dẫn ký di chuyển chốt sổ BHXH

Thủ tục hành chính

Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có xác nhận của người sử dụng lao động; xác nhận của hiểm xã hội huyện, thị, thành phố và phòng Thu có đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm di chuy . gia BHXH Bắt buộc HƯỚNG DẪNKÝ CHỐT DI CHUYỂN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI  Sổ BHXH của người lao động có xác nhận của người sử dụng lao động; xác nhận của BHXH. thành phố và phòng Thu có đóng BHXH đến thời điểm di chuyển; ...
 • 1
 • 549
 • 1

Truyền tín hiệu số bằng sóng mang tương tự: Modems

Truyền tín hiệu số bằng sóng mang tương tự: Modems

Cao đẳng - Đại học

Để truyền dữ liệu từ một DTE đến một DTE khác, thay vì phải thiết lập các đường dây riêng, người ta nghĩ đến viêc dùng đường dây điện thoại đã có sẵn . __________Chương 7 Truyền tín hiệu số bằng sóng mang tương tự: Modem VII -1 D CHƯƠNG  7 TRUYỀN TÍN HIỆU SỐ BẰNG SÓNG MANG TƯƠNG TỰ : MODEMS . Truyền dữ liệu __________Chương 7 Truyền tín hiệu số bằng sóng mang tương tự: Modem VII -8 Ở máy thu, ...
 • 30
 • 1,560
 • 4

Truyền tín hiệu tương tự bằng song mang số

Truyền tín hiệu tương tự bằng song mang số

Cao đẳng - Đại học

Tín hiệu tương tự (tiếng nói) sau khi được lấy mẫu bằng phương pháp PAM có thể được đưa lên đường truyền để phát đi, nhưng một hệ thống truyền tín hiệu xung như vậy chưa phải là hệ thống t . _______________________________Chương 9 Truyền tín hiệu tương tự bằng sóng mang số IX - 1 ² CHƯƠNG 9 TRUYỀN TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ BẰNG SÓNG MANG SỐ η HỆ THỐNG TRUYỀN SỐ η ĐIỀU. Hệ thống truyền số Hệ thống truyền ...
 • 25
 • 516
 • 1

Mấu Tổng kết chương trình đào tạo

Mấu Tổng kết chương trình đào tạo

Biểu mẫu

nội dung Giảng viên Đối tượng Hình thức đào tạo Thời gian dự kiến Thời gian thực tế Chi phí đào tạo Kết quả tổ chức . TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM . .… …KĐTTrích yếu nội dungGiảng viên Đối tượngHình thức đào tạoThời gian dự kiếnThời gian thực tếChi phí đào tạoKết. đào tạoKết quả tổ chức (% thành công )Kết quả học viên(% đạt khá trở lên)Ghi chúNgày …… tháng …… năm …….GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠONgày …… ...
 • 1
 • 911
 • 23

mẫu biểu đồ đào tạo tại chỗ

mẫu biểu đồ đào tạo tại chỗ

Biểu mẫu

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Khóa đào tạo: Thời gian: Số buổi: Môn học: Giảng viên:số thừ tự, họ tên học viên Đơn vị Số buổitham dự Kết quả bài kiểm tra Ghi chú 123doc.vn
 • 1
 • 739
 • 2
1 2 3 >