Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx

tailieuhay_1089
tailieuhay_1089(14340 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 284
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 07:20

Mô tả: GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) oOo - Tên Đơn vị : ………………………………………………………… – Mã số Đơn vị:…………………………………………………………… - Họ và tên người hưởng chế độ (Mẹ hoặc Cha): - Ngày tháng năm sinh: - Số sổ BHXH: - Họ tên con: Ngày tháng năm sinh: - Thời gian nghỉ chăm sóc con ốm: Từ ngày Đến ngày - Tổng số ngày thực nghỉ: TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu) . GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) oOo. tên người hưởng chế độ (Mẹ hoặc Cha): - Ngày tháng năm sinh: - Số sổ BHXH: - Họ tên con: Ngày tháng năm sinh: - Thời gian nghỉ chăm sóc con ốm: Từ ngày

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx, Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx, Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bieu-mau-giay-xac-nhan-nghi-viec-huong-che-do-trong-con-om-pptx

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.160333156586 s. Memory usage = 18.41 MB