Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx

tailieuhay_1089
tailieuhay_1089(14440 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 36
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 07:20

Mô tả: GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) oOo - Tên Đơn vị : ………………………………………………………… – Mã số Đơn vị:…………………………………………………………… - Họ và tên người hưởng chế độ (Mẹ hoặc Cha): - Ngày tháng năm sinh: - Số sổ BHXH: - Họ tên con: Ngày tháng năm sinh: - Thời gian nghỉ chăm sóc con ốm: Từ ngày Đến ngày - Tổng số ngày thực nghỉ: TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu) . GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) oOo. tên người hưởng chế độ (Mẹ hoặc Cha): - Ngày tháng năm sinh: - Số sổ BHXH: - Họ tên con: Ngày tháng năm sinh: - Thời gian nghỉ chăm sóc con ốm: Từ ngày

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx, Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx, Tài liệu BIỂU MẪU ''''"GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM " pptx

Lên đầu trang

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.143316030502 s. Memory usage = 17.6 MB