Tài liệu Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: Slater, bạn của nhà đầu tư nhỏ pptx

2 284 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2014, 23:20

. Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: Slater, bạn của nhà đầu tư nhỏ Jim Slater có lẽ là người có những lời khuyên ảnh hưởng nhất đối vớinhững nhà đầu tư tư. những nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp.Trước tiên, nhà đầu tư nhỏ có ít tiền để đầu tư hơn nên họ có thể đầu tư với hiệu quả cao hơn vào những công ty nhỏ hơn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: Slater, bạn của nhà đầu tư nhỏ pptx, Tài liệu Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: Slater, bạn của nhà đầu tư nhỏ pptx, Tài liệu Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: Slater, bạn của nhà đầu tư nhỏ pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn