Giáo án Đạo đức - Lớp 4

33 6,460 18
cicinho

cicinho Gửi tin nhắn

Tải lên: 666 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2012, 16:03

Giáo án Đạo đức - Lớp 4 Môn : Đạo đức Tuần : 1 Ngày : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬPI - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : HS nhận thức được- Cần phải trung thực trong học tập.- Giá trò của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng.2 - Kó năng :- HS có hành vi trung thực trong học tập.3 - Thái độ :- HS có thái độ trung thực trong học tập.- HS biết đồng tình , ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán nhữ hành vi thiếu trung thực trong học tập.II - Đồ dùng học tậpGV : - Tranh, ảnh phóng to tình huống trong SGK. - Các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập.HS : - SGKIII – Các hoạt động dạy họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH2 phút3 phút10 phút1 - Khởi động :2 - Kiểm tra bài cũ :3 - Dạy bài mới :a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài b - Hoạt động 2 : Thảo luận tình huống- Tóm tắt các cách giải quyết chính+ Mượn tranh , ảnh của bạn để đưa cô giáo xem. + Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng để quên ở nhà .+ Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm nộp sao .- Nếu em là Long em sẽ chọn cách giải quyết nào ? Vì sao lại chọn cách giải quyết đó ?-> Kết luận : - Xem tranh và đọc mội dung tình huống.- Liệt kê các cách giải quyết có thể có của bạn Long trong tình huống.- Chia 3 nhóm theo 3 cách giải quyết và thảo luận.- Đại diện nhóm trình bày-> Lớp trao đổi, chất vấn, bổ sung về mặt tích cực , hạn chế của mỗi cách giải quyết .Treo tranh10 phút10 phút5 phút+ Cách giải quyết ( c ) là phù hợp, thể hiện tính trung thực trong học tập.+ Trung thực trong học tập sẽ giúp em học mau tiến bộ và được bạn bè thầy cô yêu mến, tôn trọng.c - Hoạt động 3 : Làm việc cá nhân bài tập 1( GSK )- Nêu yêu cầu bài tập.-> Kết luận + Các việc ( c ) là trung thực trong học tập.+ Các việc (a), ( b ), (đ) là thiếu trung thực trong học tập.d - Hoạt động 4 : Thảo luận nhóm bài tập 2( SGK )- Các nhóm có cùng sự lựa chọn thảo luận, giải thích lí do sự lựa chọn của mình.-> Kết luận+ Ý kiến (b) , ( c ) là đúng.+ Ý kiến (a) là sai.4 - Củng cố – dặn dò- Sưu tầm các truyện, tấm gương về trung thực trong học tập.- Tự liên hệ (bài tập 6, SGK)- Các nhóm chuẩn bò tiểu phẩm về chủ đề bài học.- HS đọc ghi nhớ trong SGK.- Làm việc cá nhân.- Trình bày ý kiến, trao đổi, chất vấn lẫn nhau.- Tự lựa chọn đứng vào các vò trí quy ước theo 3 thái độ : + Tán thành.+ Phân vân.+ Không tán thành.- Cả lớp trao đổi, bổ sung. - Đọc ghi nhớ trong SGK .Các ghi nhận, lưu ý : Môn : Đạo đức Tuần : 2 Ngày : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( TIẾT 2)I - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : - Củng cố kiến thức đã được học ở Tiết 1.2 - Kó năng :- HS có hành vi trung thực trong học tập.3 - Thái độ :- HS có thái độ trung thực trong học tập.- HS biết đồng tình , ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán nhữ hành vi thiếu trung thực trong học tập.II - Đồ dùng học tậpGV : - Tranh, ảnh phóng to tình huống trong SGK. - Các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập.HS : - Nhóm chuẩn bò tiểu phẩm về chủ đề bài học. - Sưu tầm mẩu chuyện về chủ đề bài học.III – Các hoạt động dạy họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH1 phút4 phút2 phút10 phút10 phút1 - Khởi động :2 - Kiểm tra bài cũ : Trung thực trong học tập - Thế nào là trung thực trong học tập ?- Vì sao cần trung thực trong học tập ?3 - Dạy bài mới :a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài b - Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm bài tập 3- Chia nhóm và giao việc -> Kết luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống :a) Chòu nhận khuyết điểm rồi quyết tâm học để gỡ lại.b) Báo lại cho cô biết để chữa lại điểm cho đúng.c) Nói bạn thông cảm vì làm như vậy là không trung thực. c - Hoạt động 3 : Trình bày tư liệu đã sưu tầm được ( bài tập 4 SGK ) - Các nhóm thảo luận.- Đại diện các nhóm trình bày -> lớp trao đổi chất vấn, nhận xét, bổ sung.Tranh , ảnh10 phút3 phút- Yêu cầu một vài HS trình bày , giới thiệu .- Yêu cầu HS thảo luận : Em nghó gì về những mẫu chuyện , tấm gương đó ?=> Kết luận : Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập . Chúng ta cần học tập các bạn đó .d - Hoạt động 4 : Tiểu phẩm Cho HS thảo luận lớp :- Em có suy nghó gì về tiểu phâûm vừa xem ?- Néu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không ? Vì sao ?-> Nhận xét chung4 - Củng cố – dặn dò- Yêu cầu HS thực hiện mục thực hành trong SGK- Chuẩn bò : Vượt khó trong học tập.- HS thảo luận - Nhóm trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bò về chủ đề bài học.Các ghi nhận, lưu ý : Môn : Đạo đức Tuần : 3 Ngày : VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬPI - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : HS nhận thức được- Mỗi người đều có thể gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Điều quan trọng này là phải biết quyết tâm và tìm cách vượt qua khó khăn . 2 - Kó năng :- Biết xác đònh những khó khăn trong học tập của bản thân và tìm cách khắc phục .- Biết quan tâm ,chia sẻ , giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn .3 - Thái độ :- Quý trọng và học tqp65 những tấm gương vượt khó trong cuộc sống và trong học tập .II - Đồ dùng học tậpGV : - SGK - Các mẫu chuyện ,tấm gương vượt khó trong học tập.HS : - SGKIII – Các hoạt động dạy họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH1 phút 6 phút2 phút8 phút8 phút1 - Khởi động :2 - Kiểm tra bài cũ : Trung thực trong học tập-Thế nào là trung thực trong học tập ?- Vì sao cần trung thực trong học tập ?- Kể những câu chuyện trung thực trong học tập ?3 - Dạy bài mới :a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài b - Hoạt động 2 : Kể chuyện- Trong cuộc sống ai cũng thể có thể gặp những khó khăn , rủi ro . Điều quan trọng là chúng ta phải biết vượt qua . Chúng ta hãy cùng nhau xem bạn Thảo gặp những khó khăn gì và đã vượt qua như thế nào?- GV kể truyện.- Yêu cầu HS tóm tắt lại câu chuyện. c - Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm- Chia lớp thành các nhóm- 2 HS kể lại câu chuyện cho cả lớp nghe.- Các nhóm thảo luận câu hỏi 1 và 2 trong SGK.6 phút7 phút3 phút- Ghi tóm tắt các ý trên bảng .-> Kết luận : Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tấm gương của bạn.d - Hoạt động 4 : Làm bài tập theo cặp đôi( câu hỏi 3 )- Ghi tóm tắt lên bảng .- Kết luận về cách giải quyết tốt nhất .d - Hoạt động 5 : Làm việc cá nhân ( Bài tập 1 )- Yêu cầu HS nêu cách sẽ chọn và nêu lí do.=> Kết luận : ( a ) , ( b ) , ( d ) là những cách giải quyết tích cực . - Qua bài học hôm nay chúng ta sẽ rút ra được điều gì ?4 - Củng cố – dặn dò- ƠÛ lớp ta, trường ta có bạn nào là HS vượt khó hay không ?- Chuẩn bò bài tập 3, 4 trong SGK- Thực hiện các hoạt động ở mục Thực hành trong SGK.- Đại diện các nhóm trỉnh bày ý kiến của nhóm mình.- Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung.- 2 HS ngồi cạnh nhau cùng trao đổi - Đại diện nhóm trình bày cách giải quyết . - HS cả lớp trao đổi , đánh giá các cách giải quyết . - Làm bài tập 1 - HS nêu - HS đọc ghi nhớ .Các ghi nhận, lưu ý : Môn : Đạo đức Tuần : 4 Ngày : VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP ( TIẾT 2 )I - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : - Củng cố kiến thức đã được học ở Tiết 1.2 - Kó năng :- Nhận ra khó khăn trong học tập của bản thân và biết tìm cách khắc phục, vượt qua.- Biết quan tâm tới những bạn có hoàn cảnh khó khăn, biết chia sẻ giúp đỡ bạn.3 - Thái độ :- Yêu mến, cảm phục và noi theo những tấm gương nghèo vượt khó.II - Đồ dùng học tậpGV : - SGK - Những sách, báo trong đó có viết về những tấm gương vượt khó để học tốt. - Giấy khổ toHS : - SGKIII – Các hoạt động dạy họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH1 phút 5 phút2 phút9 phút10 phút10 phút1 - Khởi động :2 - Kiểm tra bài cũ : Vượt khó trong học tập - Khi gặp khó khăn trong học tập các em cần phải làm gì ?- Nêu các gương vượt khó trong học tập ?3 - Dạy bài mới :a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài b - Hoạt động 2 : Làm việc nhóm ( Bài tập 2 )- Chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm .-> Kết luận : Khen những HS biết vượt qua khó khăn trong học tập.c - Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm đôi ( Bài tập 3 SGK ) - Giải thích yêu cầu bài tập .-> Kết luận : Khen những HS biết vượt qua khó khăn trong học tập.d - Hoạt động 4 : Làm việc cá nhân ( Bài - HS nêu - Các nhóm làm việc.- Đại diện nhóm trình bày .- HS thảo luận nhóm .- Đại diện nhóm trình bày .Sách , báo3 phúttập 4 SGK ) - Giải thích yêu cầu bài tâp 5.- Ghi tóm tắt ý kiến ccủa HS lên bảng .-> Kết luận , khuyến khích HS thực hiện những biện pháp khắc phục khó khăn đã đề ra để học tốt . => * Trong cuộc sống mỗi người đều có những khó khăn riêng . * Để học tập tốt , cần cố gắng vượt qua những khó khăn .4 - Củng cố – dặn dò- HS thực hiện các biện pháp để khắc phục khó khăn của bản thân, vươn lên trong học tập.- Chuẩn bò : Biết bày tỏ ý kiến .- HS trình bày những khó khăn và biện pháp khắc phục .- Giấy khổ toCác ghi nhận, lưu ý : Môn : Đạo đức Tuần : 5 Ngày : BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾNI - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : HS nhận thức được- Các em có quyền có ý kiến , có quyền trình bài ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.2 - Kó năng :- Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình , nhà trường .3 - Thái độ :- Biết tôn trọng ý kiến của những người khác.II - Đồ dùng học tậpGV : - Một vài bức tranh hoặc đồ vật dùng cho hoạt động khởi động . - SGK HS : - Mỗi HS chuẩn bò 3 tấm bìa màu đỏ , xanh và trắng . - SGKIII – Các hoạt động dạy họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH1 phút 6 phút2 phút5 phút8 phút1 - Khởi động :2 - Kiểm tra bài cũ : Vượt khó trong học tập - Kể lại các biện pháp khắc phục khó khăn trong học tập ?- Nêu các gương vượt khó trong học tập mà em đã biết ?3 - Dạy bài mới :a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài b - Hoạt động 2 : Trò chơi diễn tả- Cách chơi : Chia HS thành 6 nhóm và giao cho mỗi nhóm một đồ vật. Mỗi nhóm ngồi thành vòng tròn và lần lượt từng người trong nhóm cầm đồ vật vừa quan sát , vừa nêu nhận xét của mình về đồ vật đó.-> Kết luận : Mỗi người có thể có ý kiến , nhận xét khác nhau về cùng một sự vật .c - Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm ( Câu 1 và 2 / 9 SGK ) - HS nêu- Thảo luận : Ý kiến của cả nhóm về đồ vật có giống nhau không ?Đồ vật8 phút8 phút3 phút- Chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống trong phần đặt vấn đề của SGK . - Thảo luận lớp : Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em , đến lớp em ?=> Kết luận : * Trong mỗi tình huống , em nên nói rõ để mọi người xung quanh hiểu về khả năng , nhu cầu , mong muốn ý kiến của em . Điều đó có lợi cho em và cho tất cả mọi người . Nếu em không bày tỏ ý kiến của mình , mọi người có thể sẽ không hiểu và đưas ra những quyết đònh không phù hợp với nhu cầu , mong muốn của em nói riêng và trẻ em nói chung .* Mỗi người , mỗi trẻ em có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến riêng của mình .d – Hoạt động 4 : Thảo luận nhóm đôi bài tập 1 (SGK)- Nêu yêu cầu bài tập .=> Kết luận : Việc làm của bạn Dung là đúng , vì bạn đã biết bày tỏ mong muốn , nguyện vọng vủa mình > Còn việc làm của các bạn Hồng và Khánh là không đúng .d – Hoạt động 4 : Bày tỏ ý kiến ( Bài tập 2 SGK ) Phổ biến cách bày tỏ thái độ thông qua các tấm bìa màu :- Màu đỏ : Biểu lộ thái độ tán thành .- Màu xanh : Biểu lộ thái độ phản đối .- Màu trắng : Biểu lộ thái độ phân vân , lưỡng lự .- Lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2 . => Kết luận : các ý kiến : ( a ) , ( b ) , ( c ) , ( d ) là đúng . Ý kiến ( đ ) là sai chỉ có những mong muốn thực sự cho sự phát triển của chính các emvà phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình , của đất nước mới cần được thực hiện .4 - Củng cố – dặn dò- Thực hiện yêu cầu bài tập 4 trong SGK.- Chuẩn bò tiểu phẩm Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa.- Các nhóm thảo luận- Đại diện nhóm trình bày .- Các nhóm nhận xét bổ sung .- Thảo luận theo nhóm đôi .- Một số nhóm trình bày kết quả . Các nhóm khác nhận xét , bổ sung .- HS biểu lộ theo cách đã quy ước .- Giải thích lí do . - Thảo luận chung cả lớp . - Đọc ghi nhớ trong SGK . Bìa màu đỏ , xanh ,trắngCác ghi nhận, lưu ý : [...]... khác. - HS chơi trò chơi - HS trình bày Treo tranh Môn : Đạo đức Tuần : 14 Ngày : BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ( TIẾT 2 )I - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : - Củng cố kiến thức đã học ở Tiết 1.2 - Kó năng : - HS phải biết kính trọng, biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo. .3 - Thái độ : - HS biết bày tỏ sự kính trọng , biết ơn các thầy giáo , cô giáo .II - Đồ dùng học tậpGV : - SGK... của các thầy giáo, cô giáo đối với HS . 2 - Kó năng : - HS phải biết kính trọng, biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo. .3 - Thái độ : - HS biết bày tỏ sự kính trọng , biết ơn các thầy giáo , cô giáo .II - Đồ dùng học tậpGV : - SGK Môn : Đạo đức Tuần : 1 Ngày : TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬPI - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : HS nhận thức được - Cần phải trung thực trong học tập. - Giá trị của... thiệu bài - GV giới thiệu , ghi bảng.b - Hoạt động 2 : Trình bày sáng tác , hoặc tư liệu sưu tầm được ( Bài tập 4, 5 ) - GV nhận xét .c - Hoạt động 3 : Làm bưu thiếp chúc mừng các thầy giáo , cô giáo cũ . - Nêu yêu cầu . - Nhắc nhở HS nhớ gửi tặng các thầy giáo , cô giáo cũ những tấm bưu thiếp mà mình đã làm . => Kết luận : - HS trình bày , giới thiệu . - Lớp nhận xét , bình luận . - HS làm... huống. 4 - Củng cố – dặn dò - Thực hiện nội dung trong mục “ Thực hành “ của SGK. - Làm bài tập . - Cả lớp trao đổi , nhận xét . - HS tự liên hệ . - Các nhóm thảo luận và thảo luận đóng vai. - Vài nhóm đóng vai. - 1 – 2 HS đọc ghi nhớ trong SGK .Đồ dùng để đóng vaiCác ghi nhận, lưu ý : Môn: Đạo đức Tuần 10 Ngày : TIẾT KIỆM THỜI GIỜ ( TIẾT 2 )I - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : -. .. HS : - SGK - Kéo , giấy màu , bút màu , hồ dán .III – Các hoạt động dạy họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH1 phút 5 phút3 phút9 phút20 phút 1- Khởi động :2 – Kiểm tra bài cũ : Biết ơn thầy giáo, cô giáo - Vì sao cần kính trọng biết ơn thầy giáo, cô giáo ? - Cần thể hiện lòng kính trọng , biết ơn thầy giáo, cô giáo như thế nào ?3 - Dạy bài mới :a - Hoạt... Môn : Đạo đức Tuần : 6 Ngày : BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN (TIẾT 2)I - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : - Củng cố kiến thức đã được học ở Tiết 12 - Kó năng : - Biết thực hiện quyến tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình.3 - Thái độ : - Biết tôn trọng ý kiến của người khác.II - Đồ dùng học tậpGV : - Cây hoa và các tờ giấy nhỏ. - Một chiếc micro không dây - Một số đồ dùng... họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH1 phút 6 phút2 phút11 phút 1- Khởi động :2 – Kiểm tra bài cũ : Biết ơn thầy giáo, cô giáo - Vì sao cần kính trọng biết ơn thầy giáo, cô giáo ? - Cần thể hiện lòng kính trọng , biết ơn thầy giáo, cô giáo như thế nào ?3 - Dạy bài mới :a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài - GV giới thiệu , ghi bảng.b - Hoạt động 2 : Đọc truyện Một... là HS vượt khó hay không ? - Chuẩn bị bài tập 3, 4 trong SGK - Thực hiện các hoạt động ở mục Thực hành trong SGK. - Đại diện các nhóm trỉnh bày ý kiến của nhóm mình. - Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung. - 2 HS ngồi cạnh nhau cùng trao đổi - Đại diện nhóm trình bày cách giải quyết . - HS cả lớp trao đổi , đánh giá các cách giải quyết . - Làm bài tập 1 - HS nêu - HS đọc ghi nhớ .Các ghi nhận,... YÊU LAO ĐỘNGI - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : - HS biết được giá trị của lao động.2 - Kó năng : - Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp , ở trường , ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân..3 - Thái độ : - HS biết phê phán những biểu hiện chây lười lao động . II - Đồ dùng học tậpGV : - SGK - Một số đồ dùng , đồ vật phục vụ cho trò chơi đóng vai.HS : - SGKIII – Các hoạt động dạy... 2 - Kó năng : - HS biết sử dụng tiết kiệm thời giờ 3 - Thái độ : - HS biết quý trọng thời gian. II - Đồ dùng học tậpGV : - SGK HS : - SGKIII – Các hoạt động dạy họcThời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhĐDDH2 phút 6 phút2 phút8 phút10 phút1 - Khởi động :2 - Kiểm tra bài cũ : Tiết kiệm thời giờ - Thế nào tiết kiệm thời giờ ? - Vì sao cần tiết kiệm thời giờ ? 3 - Dạy . 2)I - Mục tiêu - Yêu cầu1 - Kiến thức : - Củng cố kiến thức đã được học ở Tiết 1.2 - Kó năng :- HS có hành vi trung thực trong học tập.3 - Thái độ :- HS. tình huống .4 - Củng cố – dặn d - Thực hiện nội dung trong mục “ Thực hành “ của SGK .- Làm bài tập .- Cả lớp trao đổi , nhận xét .- HS tự liên hệ .- Các nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức - Lớp 4, Giáo án Đạo đức - Lớp 4, Giáo án Đạo đức - Lớp 4

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP