Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf

tailieuhay_189
tailieuhay_189(14817 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 353
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 01:20

Mô tả: TUẦN 32 ***** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : TẬP VIẾT BÀI 29 : CHỮ HOA Q (kiểu 2) I. MụC TIÊU: - Biết viết chữ hoa Q kiểu 2 theo cỡ vừa và nho. - Viết đúng câu ứng dụng “Quân dân một lòng” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Nhận xét 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa Q kiểu 2” TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 8 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Q kiểu 2 và chữ Quân. *GV đính chữ mẫu Q kiểu 2. -GV viết mẫu Q và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Quân dân một lòng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. 17 ph cao, -GV viết mẫu chữ Quân và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Quân và câu ứng dụng “Quân dân một lòng” theo cỡ vừa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ Q hoa kiểu 2. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà. - Rút kinh nghiệm: TUẦN 33 ***** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : TẬP VIẾT BÀI 30 : CHỮ HOA V (kiểu 2) I. MụC TIÊU: - Biết viết chữ hoa V kiểu 2 theo cỡ vừa và nho. - Viết đúng câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Nhận xét 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa V kiểu 2” TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 8 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa V kiểu 2 và chữ Việt. *GV đính chữ mẫu V kiểu 2. -GV viết mẫu V và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. 17 ph “Việt Nam thân yêu” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao, -GV viết mẫu chữ Việt và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Việt và câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo cỡ vừa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ V hoa kiểu 2. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà. - Rút kinh nghiệm: . Luyện viết chữ hoa v câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Q kiểu 2 v chữ Quân. *GV đính chữ mẫu Q kiểu 2. -GV viết mẫu Q v nêu cách viết. . Luyện viết chữ hoa v câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa V kiểu 2 v chữ Việt. *GV đính chữ mẫu V kiểu 2. -GV viết mẫu V và nêu cách viết.

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf, Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf, Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-tap-viet-chu-hoa-q-v-kieu-2-pdf

Đăng ký

Generate time = 0.12388086319 s. Memory usage = 18.42 MB