Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx

tailieuhay_2289
tailieuhay_2289(14645 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 33
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 21:21

Mô tả: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 179 247 513 725 862 936 1. B C A A B D 2. D B A D C B 3. A A C B B D 4. A B C A D A 5. C C A C A D 6. C D C A C B 7. C A A D D B 8. D A C C C B 9. B A B B D D 10. D D A C A B 11. D D B D D D 12. A D B A B A 13. D A C A A A 14. C D A A A C 15. A A D C D C 16. B B D C B A 17. C C A D C C 18. B D D D D B 19. A D C A A B 20. D A D B C A 21. B A D A D B 22. C B C D A A 23. B C C A B A 24. D A D C D A 25. C B D D D D 26. B C B D C A 27. C D B A D D 28. B D C D C C 29. A B D A B D 30. D D B B B B 31. A B C D B C 32. C B B B D D 33. C A D B C C 1 2Mã đề thi Câu số 179 247 513 725 862 936 34. B C D D D B 35. C B B B C D 36. B C D D B D 37. D B B C A B 38. D C B B C B 39. A A B B A C 40. A D D D B C 41. C A C C A C 42. B A A C C A 43. C D C B C C 44. B C A B C C 45. A D D A C A 46. D C B B B A 47. A C C C B D 48. D C C C A C 49. B A B B B B 50. B B D B B A 51. A C A D A D 52. B C B C C A 53. D B A C A B 54. D B C A A D 55. A B A A D B 56. A A A B A C 57. C C A A B C 58. C B A D D D 59. D D D C D C 60. A D B C A A . B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 179. 34. B C D D D B 35. C B B B C D 36. B C D D B D 37. D B B C A B 38. D C B B C B 39. A A B B A C 40. A D D D B C 41. C A C C A C 42. B A

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx, Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx, Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-dap-an-de-thi-tuyen-sinh-cao-dang-nam-2010-mon-mon-hoa-khoi-b-pptx

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.184184074402 s. Memory usage = 18.46 MB