Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx

2 47 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2289
tailieuhay_2289

tailieuhay_2289

Tải lên: 14,644 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 21:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 179 247 513 725 862 936 1. B C A A B D 2. D B A D C B 3. A A C B B D 4. A B C A D A 5. C C A C A D 6. C D C A C B 7. C A A D D B 8. D A C C C B 9. B A B B D D 10. D D A C A B 11. D D B D D D 12. A D B A B A 13. D A C A A A 14. C D A A A C 15. A A D C D C 16. B B D C B A 17. C C A D C C 18. B D D D D B 19. A D C A A B 20. D A D B C A 21. B A D A D B 22. C B C D A A 23. B C C A B A 24. D A D C D A 25. C B D D D D 26. B C B D C A 27. C D B A D D 28. B D C D C C 29. A B D A B D 30. D D B B B B 31. A B C D B C 32. C B B B D D 33. C A D B C C 1 2Mã đề thi Câu số 179 247 513 725 862 936 34. B C D D D B 35. C B B B C D 36. B C D D B D 37. D B B C A B 38. D C B B C B 39. A A B B A C 40. A D D D B C 41. C A C C A C 42. B A A C C A 43. C D C B C C 44. B C A B C C 45. A D D A C A 46. D C B B B A 47. A C C C B D 48. D C C C A C 49. B A B B B B 50. B B D B B A 51. A C A D A D 52. B C B C C A 53. D B A C A B 54. D B C A A D 55. A B A A D B 56. A A A B A C 57. C C A A B C 58. C B A D D D 59. D D D C D C 60. A D B C A A . B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 179. 34. B C D D D B 35. C B B B C D 36. B C D D B D 37. D B B C A B 38. D C B B C B 39. A A B B A C 40. A D D D B C 41. C A C C A C 42. B A
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx, Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx, Tài liệu Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn môn Hóa khối B pptx

Bình luận về tài liệu tai-lieu-dap-an-de-thi-tuyen-sinh-cao-dang-nam-2010-mon-mon-hoa-khoi-b-pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP