Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi thực tập" docx

19 114 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_1989
tailieuhay_1989

tailieuhay_1989

Tải lên: 14,752 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 18:20

Báo cáo tốt nghiệpS "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi thực tập"1MỤC LỤCBáo cáo tốt nghiệp 1 "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi thực tập" 1MỤC LỤC 2PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ2Hồ sơ vụ án hình sự là tập hợp hệ thống các văn bản, tại liệu được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập hoặc lập trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và được sắp xếp theo một trình tự nhất định để phục vụ cho việc giải quyết vụ án và lưu trữ lâu dài. Hồ sơ vụ án hình sự được hình thành từ thời điểm có quyết định khởi tố vụ án hình sự. Khi kết thúc điều tra thì cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố. Khi hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát, nếu thấy chưa đủ tài liệu chứng minh tội phạm, Viện kiểm sát có thể tự bổ sung hoặc yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung thêm và làm bản cáo trạng, truy tố bị can trước Toà án. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án, nếu Viện kiểm sát hoặc những người tham gia tố tụng cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ cũng như các tài liệu tố tụng phát sinh trong quá trính xét xử đều được Toà án đưa vào hồ sơ vụ án. Có thể thấy rằng, hồ sơ vụ án là nguồn cơ bản cung cấp những thông tin về diễn biến vụ án. Dựa vào hồ sơ vụ án, Toà án kịp thời phát hiện những thiếu sót trong quá trình điều tra, truy tố của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung. Nếu hồ sơ đã thu thập đầy đủ chứng cứ sẽ giúp người Thẩm phán nắm được nội dung để xét xử tốt vụ án từ đó ra được những bản án công minh, đúng người, đúng tội đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.Được sự giới thiệu của trường Đại học Luật Hà Nội, em được vinh dự về thực tập tại Toà hình sự Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội, phòng nhận hồ sơ lưu và chuyển hồ sơ kháng cáo. Trong thời gian thực tập, được sự tạo điều kiện của các cán bộ Toà án cho nghiên cứu hồ sơ các vụ án hình sự đã được đưa ra xet xử nên em đã chọn đề tài: : “Hồ sơ vụ án hình sự tại địa phương nơi thực tập” của bộ môn Luật tố tụng hình sự để làm đề tài cho chuyên đề thực tập của minh. PHẦN II: QUÁ TRÌNH TÌM HIỀU THU THẬP THÔNG TIN3I. Thời gian thu thập thông tin Trên cơ sở những yêu cầu của chuyên đề thực tập, trong thời gian từ ngày 7/01/2008 đến ngày 29/02/2008 là thời gian thực tập tại phân Toà Hình Sự thuộc Toà án nhân dân Thành phố Hà nội, bên cạnh việc hoàn thành các công việc do cán bộ toà án giao cho, em luôn trú trọng việc thu thập các thông tin cần thiết để hoàn thiện chuyên đề.Được các đồng chí cán bộ toà án hướng dẫn, tạo điều kiện cho đọc và nghiên cứu hồ sơ các vụ án hình sự đã được đưa ra xét xử đã giúp em có thể thu thập được những thông tin đúng đắn, chính xác phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.II. Phương pháp thu thập thông tinCác thông tin cần thu thập chủ yếu dựa trên việc nghiên cứu hồ sơ các vụ án hình sự đã được đưa ra xét xử. Để thu thập thông tin em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu hồ sơ là:- Phương pháp nghiên cứu hồ sơ theo trình tự tố tụng (phương pháp tổng hợp) :Đây là phương pháp nghiên cứu các tài liệu trong hồ sơ theo thứ tự thời gian xảy ra sự việc, bắt đầu từ quyết định khởi tố vụ án đến kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án.Ưu điểm của phương pháp này là bảo đảm tính khách quan khi nghiên cứu, không bị chi phối bởi quan điểm của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. Nhưng nhược điểm của phương pháp này là không tận dụng được tối đa kết quả của quá trình điều tra đã được cơ quan điểu tra và Viện kiểm sát tổng hợp đưa ra kết luận. Mặt khác nghiên cứu theo phương pháp này thường mất nhiều thời gian mới nắm được toàn bộ nội dung vụ án.- Phương pháp nghiên cứu hồ sơ không theo trình tự tố tụng4Theo phương pháp này, việc nghiên cứu bắt đầu từ bản cáo trạng, sau đó đến các tài liệu khác có trong hồ sơ để kiểm tra tính xác thực, đúng đắn của quyết định truy tố.Phương pháp này có ưu điểm mất ít thời gian, dễ nghiên cứu vì nội dung vụ án đã được nêu trong bản cáo trạng. Đọc xong cáo trạng có thể nắm được nội dung cơ bản của vụ án Vì thế phương pháp này này giúp tận dụng được kết quả nghiên cứu tổng hợp của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát. Nhưng nhược điểm của phương pháp này là dễ bị ảnh hưởng bởi quan điểm cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong quá trình nghiên cứuHồ sơ vụ án hình sự gồm nhiều loại tài liệu khác nhau nên khi nghiên cứu phải đọc tất cả, tránh trường hợp chỉ chọn để đọc một số tài liệu cho quan trọng, còn các tài liệu khác thì bỏ qua. Nếu làm như vậy việc đánh giá chứng cứ của vụ án sẽ không toàn diện vì tình tiết của vụ án có khi được chứng minh bởi những chứng cứ trong các tài liệu không nghiên cứu đến.Ngoài ra, để thông tin thu thập được trình bày trên cơ sở khoa học, lôgic, trong chuyên đề em còn sử dụng một số phương pháp khác như:- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:Đây là phương pháp thao tác tư duy nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu của mình, bao gồm: Nghiên cứu tư liệu ở các Bộ luật, các tài liệu, các tạp chí. Qua đó để xử lí thông tin, dùng các thao tác trí tuệ, thao tác tư duy nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của mình.- Phương pháp thống kê:Phương pháp thu thập các số liệu cần thiết về việc số hồ sơ được thụ lý, số hồ sơ trả để điều tra bổ sung và lý do trả, việc phân loại tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự trong những năm gần đây trong thời gian thực tập tại toà Hình sự Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.Phân loại tài liệu thống kê, cách phân loại chủ yếu dựa vào các tài liệu có trong hồ sơ, cách sắp xếp các tài liệu này theo nhóm, lý do trả hồ sơ để điều tra 5bổ sung.Việc phân loại như vậy giúp cho em rút ra được những nhận xét về thực trạng của Hồ sơ vụ án hình sự tại địa phương.Phân tích, so sánh vào tổng hợp các tài liệu, số liệu thống kê thu nhận được.III. Nguồn thu thập thông tinDo đặc thù của chuyên đề: “ Hồ sơ vụ án hình sự”, các thông tin cần thu thập tập trung trong các Hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án là tài liệu bí mật được bảo quản chu đáo việc làm sai lệch, hoặc mất mát hồ sơ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên được sự tạo điều kiện của các cán bộ toà án nơi em thực tập cho đọc và nghiên cứu hồ sơ các vụ án đã xét xử do đó với mong muốn chuyên đề thực tập của mình được hoàn chỉnh, cũng như các thông tin đưa ra trong chuyên đề có chính xác cao nên em đã thu thập từ chính các hồ sơ vụ án được đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. IV. Các thông tin thu thập được1, Giời thiệu về Hồ sơ vụ án hình sựHồ sơ vụ án hình sự là tập hợp hệ thống các văn bản, tài liệu được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập hoặc lập trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và được sắp xếp theo một trình tự nhất định để phục vụ cho việc giải quyết vụ án và lưu trữ lâu dài.Nội dung của hồ sơ chính là nội dung của các văn bản, tài liệu được tập hợp trong hồ sơ. Mỗi tài liệu phản án một hoặc nhiều vấn đề trong vụ án. Tất cả các tài liệu có mối quan hệ mật thiết với nhau để phản ánh nội dung vụ án. Khi đã được đưa vào hồ sơ vụ án thì các văn bản, tài liệu sẽ là căn cứ pháp lý để cơ quan có thẩm quyền sử dụng giải quyết vụ án. Vì vậy, các văn bản, tài liệu trong hồ sơ phải đảm bảo điều kiện:- Được thu thập bằng các biện pháp do pháp luật quy định. Đó là các hoạt động điều tra, kiểm sát, xét xử.6- Phải bảo đảm đúng yêu cầu của Luật tố tụng hình sự quy định đối với từng biện pháp thu thập.2, Nguyên tắc xây dựng hồ sơ vụ án hình sự- Hồ sơ vụ án phải do người có thẩm quyền lậpViệc lập hồ sơ vụ án hình sự phải do cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án tiến hành. Cơ quan điều tra có nhiệm vụ lập hồ sơ các vụ án đã được khởi tố thuộc thẩm quyền điều tra của mình và tiếp nhận các hồ sơ vụ án do cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chuyển tới. Khi tiếp nhận, cơ quan điều tra phải kiểm tra ngay về thực trạng nội dung ban đầu để có kế hoạch bổ xung, củng cố. Nếu thấy đơn vị chuyển vụ án đã quyết định khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan điều tra chỉ làm thủ tục tiếp nhận mà không ra quyết định khởi tố vụ án nữa. Trong quá trình điều tra có thể phải quyết định khởi tố bổ sung, chuyển vụ án, tách hoặc nhập vụ án hình sự, phục hồi điều tra vụ án, điều tra bổ sung thì cơ quan điều tra không lập hồ sơ mới mà vẫn sử dụng hồ sơ đã lập để điều tra, sau đó gửi phiếu báo thay đổi hồ sơ cho cơ quan quản lý hồ sơ chuyên trách để theo dõi. Trong trường hợp cơ quan điều tra đề nghị truy tố thì hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện kiểm sát. Nếu Viện kiểm sát thấy vụ án thuộc thẩm quyển của mình thì quyết định truy tố bị can và chuyển hồ sơ sang Toà án để xét xử. Đối với Viện kiểm sát và Toà án, sau khi tiếp nhận hồ sơ không phải làm thủ tục lập hồ sơ mới mà sử dụng ngay hồ sơ vụ án do cơ quan điều tra đã lập để giải quyết vụ án.- Tất cả các thông tin về vụ án đều được thể hiện bằng văn bản và đưa vào hồ sơ vụ ánTất cả mọi thông tin về vụ án nếu được thể hiện bằng văn và đưa vào hồ sơ vụ án kịp thời sẽ giúp cho việc nghiên cứu giải quyết vụ án được tốt. Nếu các thông tin không được thể hiện bằng văn bản sẽ dẫn đến thất lạc thông tin, gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử. Vì vậy, các thông tin về tội phạm, các tình tiết có liên quan đến vụ án đều phải được ghi lại dưới hình thức văn bản, hoặc bản án, mô hình sa bàn, băng hình, đĩa hình, băng ghi âm theo đúng thủ tục 7tố tụng do Bộ luật tố tụng hình sự quy định và đưa vào hồ sơ vụ án. Khi hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát hoặc Toà án thì mọi thông tin liên quan đến vụ án cũng phải được Viện kiểm sát, Toà án thể hiện dưới hình thức văn bản và đưa vào hồ sơ vụ án. Đối với tài liệu sự dụng nội bộ của các cơ quan tiến hành tố tụng như biên bản họp liên ngành, công văn xin ý kiến cơ quan cấp trên, tài liệu trinh sát được chuyển hoá thành chứng cứ thì không đưa vào hồ sơ vụ án.- Nghiêm cấm việc làm giả, đánh tráo, làm mất, làm hỏng, tự ý tiêu huỷ, cắt xén tài liện của vụ án.3, Lập và đăng ký hồ sơ vụ ánHồ sơ vụ án hình sự được lập từ khi có quyết định khởi tố vụ án. Ngay sau khi hồ sơ được lập, cơ quan điều tra tiến hành đăng ký hồ sơ đồng thời củng cố, hoàn thiện hồ sơ trong suốt quá trình điều tra vụ án.4, Củng cố hồ sơ vụ án hình sựĐây là công việc được tiến hành trong suốt quá trình từ khi lập hồ sơ đến khi giải quyết song vụ án. Trong giai đoạn điều tra, Điều tra viên được phân công điều tra vụ án có trách nhiệm thường xuyên rà soát, chọn lọc, bổ sung và hoàn thiện toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ cả về hình thức và nội dung để đảm bảo mỗi loại văn bản, tài liệu đều có giá trị khi giải quyết vụ án. Đối với mỗi văn bản do Điều tra viên lập ra phải ghi rõ họ tên, chức vụ và địa vị pháp lý của người tiến hành tố tụng, họ tên, chức vụ, địa vị pháp lý của người tham gia tố tụng. Tất cả những chỗ có sưa chữa, tẩy xoá, bổ sung đều phải có xác nhận của người tiến hành và người tham gia tố tụng. Đối với các tài liệu, vật chứng nhỏ thì đưa chúng vào phong bì và coi như một trang của hồ sơ, ngoài bìa ghi tóm tắt nội dung, số lượng tài liệu. Đối với các vật chứng không thể đưa vào hồ sơ được phải ghi rõ vào biên bản và chụp ảnh để vào hồ sơ. Khi hồ sơ được chuyển sang Viện kiểm sát thì Kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án có trách nhiệm củng cố hồ sơ vụ án. Tất cả những vấn đề có liên quan đến vụ án đều được Viện kiểm sát giải quyết. Nếu đã có đủ căn cứ để truy tố thì Viện kiểm sát làm bản cáo trạng truy tố bị can trước Toà án. Trường 8hợp còn thiếu một số tài liệu, chứng cứ để truy tố nhũng hành vi đã nêu trong kết luận điều tra nhưng không cần trả hồ sơ điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát tự mình bổ sung tài liệu như hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, đố chất, củng cố hồ sơ cho hoàn thiện. Các tài liệu do Viện kiểm sát bổ sung được lập thành một tập riêng.Khi hồ sơ được chuyển sang Toà án, thì trách nhiệm củng cố hồ sơ thuộc về Thẩm phán được phân công Chủ toạ phiên toà. Tất cả các loại tài liệu, giấy tờ do Viện kiểm sát bổ sung, người tham gia tố tụng nộp cũng như các loại văn bản tố tụng hình thành trong giai đoạn xét xử như: các quyết định về việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn; quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; quyết định tạm đình chỉ vụ án; quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can; quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án; biên bản nghị án, biên bản phiên toà; đơn kháng cáo; quyết định kháng nghị; thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị…đều phải được đưa vào hồ sơ vụ án thành một tập riêng.5, Trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sungSau khi nghiên cứu hồ sơ, Thẩm phán thấy cần phải điều tra bổ xung để xác định thêm các tình tiết của vụ án mới có thể giải quyết được vụ án thì Thẩm phán làm quyết định trả hồ sơ để Viện kiểm sát điều tra bổ Sung. Theo Điều 179 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, thẩm phán ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong những trường hợp sau đây:- Khi cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên toà được;- Khi có căn cứ để cho rằng bị can phạm một tội khác có đồng phạm khác;- Khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.Trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, phải ghi rõ những vấn đề cần điều tra, điều kiện thực tế có thể xác minh làm rõ được không và chỉ trả hồ sơ khi thấy thiếu chứng cứ quan trọng mà không thể bổ sung tại phiên Toà.6, Việc giao nhận hồ sơ vụ án9Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra làm bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp. Khi giao nhận hồ sơ phải lập biên bản giao nhận hồ sơ có chữ ký của bên giao và bên nhận.Trước khi chuyển hồ sơ sang Toà án, Viện kiểm sát cần kiểm tra lại hồ sơ và vất chứng của vụ án, bảo đảm hồ sơ có đủ các tài liệu đã được liệt kê, đủ và đúng các tang vật của vụ án. Việc giao nhận hồ sơ giữa Viện kiểm sát và Toà án phải tiến hành trực tiếp. Cán bộ nhận hồ sơ phải đối chiếu tài liệu trong hồ sơ với bảng kê tài liệu, nếu đủ mới ký nhận, nếu không đủ thì chưa nhận.Khi nhận hồ sơ từ Viện kiểm sát chuyển sang, cán bộ nhận hồ sơ phải chú ý xem đã có biên bản về việc Viện kiểm sát giao bản cáo trạng cho bị can chưa. Đối với án chỉ có bị can tạm giam thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày quyết định truy tố, Viện kiểm sát phải gửi đến Toà án hồ sơ vụ án có biên bản về việc Viện kiểm sát giao cáo trạng cho bị can. Nếu chưa có biên bản này thì Toà án chưa nhận hồ sơ vụ án. Đối với vụ án vừa có bị can đang bị tạm giam, vừa có bị can tại ngoại, cung như vụ án chỉ có bị can tại ngoại, thì trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày ra quyết định truy tố, Viện kiểm sát gửi đến Toà án hồ sơ vụ án có biên bản giao cáo trạng cho bị can đang bị tạm giam, cũng như đang tại ngoại. Nếu Viện kiểm sát gặp khó khăn trong việc giao cáo trạng cho bị cáo đang bị tạm giam trong trại cải tạo, trại tạm giam ngoại tỉnh, bị can tại ngoại, thị Toà án vẫn nhận hồ sơ. Nhưng chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày gửi hồ sơ cho Toà án, Viện kiếm sát phải gửi đến Toà án biên bản về việc Viện kiểm sát giao cáo trạng cho bị can. Hết thời hạn đó. Nếu Viện kiểm sát không gửi đến Toà án đủ các biên bản giao cáo trạng cho bị can thì Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát vì lý do chưa hoàn thành thủ tục tố tụng.Khi nhận hồ sơ hai bên giao nhận phải lập biên bản giao nhận. Biên bản phải có chữ ký của bên giao, bên nhận và lưu trong hồ sơ.Ngay sau khi nhận hồ sơ, Toà án phải vào sổ thụ lý và đóng dấu hoặc ghi ngày nhận hồ sơ vào bìa hồ sơ.10 . Báo cáo tốt nghiệpS "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi thực tập"1MỤC LỤC Báo cáo tốt nghiệp 1 "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi. nên em đã chọn đề tài: : “Hồ sơ vụ án hình sự tại địa phương nơi thực tập” của bộ môn Luật tố tụng hình sự để làm đề tài cho chuyên đề thực tập của minh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi thực tập" docx, Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi thực tập" docx, Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: "Hồ sơ án hình sự tại địa phương nơi thực tập" docx

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bao-cao-tot-nghiep-ho-so-an-hinh-su-tai-dia-phuong-noi-thuc-tap-docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP