Tài liệu cau6- giao trinh tin hoc file ppt

3 449 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 12:20

Web Hình ảnh Video Tin Tức Dịch Blog Gmail thêm ▼Thư Mục Lịch Ảnh Docs Sites Nhóm Lịch s# Web | Cài đặt tìm kiếm | Đăng nhậpGoogleTìm kiếm Nâng caoTìm kiếm trên: web những trang viết bằng tiếng Việt những trang từ Việt Nam WebẨn tuỳ chọnHiển thị tuỳ chọn Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5.420 cho giáo trình sử dụng internet filetype:doc. (0,28 giây) Kết quả Tìm kiếm1. [DOC] Học liệu Mở và các ứng dụng có thể khai thác qua mạng VINARENĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTMLCác giảng viên khi cần xây dựng giáo trình cho môn học của mình chỉ việc xây chỉ mục để người sử dụng có thể đọc trên máy tính không có kết nối Internet www.vinaren.vn/hoinghihoithao/ /VOCW_Vinaren.doc - Tương tự2. [DOC] Nhóm Phát Triển Phần Mềm Sinh Viên Học - utbinh.comĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTML29 Tháng Bảy 2009 Giáo trình tin học: 1. Tin học chìa khóa kỳ diệu 2.0. 2. Tin học trong tầm tay 2.0. 3. Cẩm nang sử dụng Internet. 4. Giáo trình Microsoft utbinh.com/A7/290709/NhomSSDG.doc - Tương tự3. [DOC] Tìm kiếmgiáo trình s dng internet filetype:docKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC CĂN BẢNĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTMLGiáo trình SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS ( DÀNH CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC khai thác thơng tin và sử dụng Internet kiểm tra trắc lý tuyết trắc nghiệm); www.hcmussh.edu.vn/USSH/ /NewsEventAnnouncement220909045345.doc4. [DOC] QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC CỦA GIÁO TRÌNHĐịnh dạng Tệp: Microsoft WordMục đích u cầu đặt ra cho đối tượng sử dụng giáo trình; Nếu là tài liệu trên Internet: Tên tác giả (thời gian cơng bố), tên tài liệu, địa chỉ Website, www.hua.edu.vn/ /1ca5a6b3181f100f4bab6bc372813b43-quydinh_gt.doc - Tương tự5. [DOC] USING COMPUTER AND INTERNETĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTMLHiểu rõ một số khái niệm căn bản và sử dụng được Internet và thư điện t#. Tạo và trình Giáo trình Tin Học căn bản của trường Tin học Ngoại ngữ INFOWORLD www.infoworldschool.com/ /155-2009-TB-INFO-PDT_DinhkemThongBaoVeTKBK19_Syllabus_Using%20Computer%20an_.doc6. [DOC] ®oµn Tncs hå chÝ minh - Céng hoµ x· héi chđ nghÜa viƯt namĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTMLChủ trì nội dung đào tạo, tập huấn (giáo trình, giáo án, báo cáo viên) cho lắp đặt thiết bị và hướng dẫn sử dụng Internet có hiệu quả tại các điểm viễn www.nghean.gov.vn/ /Chuong%20trinh%20phoi%20hop%20so%20truyen%20thong%20va%20ti 7. [DOC] ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MƠN HỌCĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTML2.6. Sử dụng và bảo quản máy tính. Chương 3 : Các chương trình ứng dụng Làm việc trên mạng và Internet. Tài liệu tham khảo. [1] : Giáo trình AutoCAD uzenme.com/tin.doc8. [DOC] C«ng ty cæ phÇn khai th¸c ph¸t triÓ vµ øng dôngĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTMLGIÁO TRÌNH INTERNET. I. GIỚI THIỆU VỀ INTERNET. 1. Internet đã bắt đầu như Tuy nhiên việc sử dụng Internet lúc đó là rất khó khăn, đòi hỏi người dùng có hadx.eda.vn/download/gi%E1o%20tr%ECnh%20Internet.doc9. [DOC] TRƯỜNG ĐHSPKT TP.HCM KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT BỘ MÔN : PHƯƠNG PHÁP GD Định dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTMLKịch bản và việc xây dựng giáo trình, tài liệu điện t#. and Payoffs _ John Jackson, M.Ed _University of Virginia School of Medicine _ 2001_ Internet www.hcmute.edu.vn/ /Xay%20dung/UD%20CNTT%20trong%20DH.doc - Tương tự10.[DOC] UBND TỈNH SÓC TRĂNGĐịnh dạng Tệp: Microsoft Word - Xem dạng HTML21 Tháng Giêng 2010 Sử dụng trình duyệt web Google Chrome, Firefox; ở vùng khó khăn để giáo viên có điều kiện tiếp cận với CNTT và internet, cụ thể là: www.soctrang.edu.vn/ /20100121-HD126-GDTrH-HuongDanNhiemVuCNTTNamHoc20092010.doc1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp Tìm trong kết quả - Công cụ Ngôn ngữ - Mẹo tìm kiếm - Không hài lòng? Giúp chúng tôi cải tiến©2010 Google - Trang chủ Google - Chương trình Quảng cáo - Giải pháp Kinh doanh - Giới thiệu vềGoogleTìm kiếmgiáo trình s dng internet filetype:doc . ra cho đối tượng sử dụng giáo trình; Nếu là tài liệu trên Internet: Tên tác giả (thời gian cơng bố), tên tài liệu, địa chỉ Website, www.hua.edu.vn/ /1ca5a6b3181f100f4bab6bc372813b43-quydinh_gt.doc. Microsoft Word - Xem dạng HTML29 Tháng Bảy 2009 Giáo trình tin học: 1. Tin học chìa khóa kỳ diệu 2.0. 2. Tin học trong tầm tay 2.0. 3. Cẩm nang sử dụng Internet.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu cau6- giao trinh tin hoc file ppt, Tài liệu cau6- giao trinh tin hoc file ppt, Tài liệu cau6- giao trinh tin hoc file ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn