Tài liệu Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" docx

2 347 2
tailieuhay_889

tailieuhay_889

Tải lên: 14,712 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 12:20

Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚCQuý…… năm ……STT Nội dung phân bổ Số tiền phân bổ trong nămSố tiền phân bổ kỳ nàyCác đối tượng sử dụng khác1.2. 3. 4. 5. 6. 7.Chi phí trả trước- Công cụ, dụng cụ++- Sửa chữa tài sản cố định++Chi phí khấu hao tài sản cố định--Người ghi sổ Phụ trách kế toánNgày …tháng…… năm 200…Thủ trưởng đơn vị2(Ký)Họ tên:………………(Ký)Họ tên:………………(Ký, họ tên, đóng dấu)Họ tên:……………… . khác1.2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước- Công cụ, dụng cụ++- Sửa chữa tài sản cố định ++ Chi phí khấu hao tài sản cố định --Người ghi sổ Phụ. 31/12/2002 của Bộ Tài chính)BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚCQuý…… năm ……STT Nội dung phân bổ Số tiền phân bổ trong nămSố tiền phân bổ kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" docx, Tài liệu Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" docx, Tài liệu Biểu mẫu: "Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước" docx

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bieu-mau-bang-phan-bo-khau-hao-tai-san-co-dinh-va-chi-phi-tra-truoc-docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP