Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 3 - Tuần 19 - 22

11 684 4
cicinho

cicinho Gửi tin nhắn

Tải lên: 666 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 15:03

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 3 Tuần 19Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 2007Tự nhiên và xã hội.Bài 37 : Vệ sinh môi trờng( tiếp theo).I- Mục tiêu:+ Sau bài học, học sinh biết:- Nêu tác hại của việc con ngời và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trờng và sức khoẻ con ngời.- Những hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh.II Đồ dùng GV : Hình vẽ SGK trang 70,71HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy. Hoạt động của trò.1- Tổ chức2- Kiểm tra- Rác thải có hại nh thế nào đối với sức khoẻ con ngời?- Nhận xét, chốt ý đúng3- Bài mới:Hoạt động 1:Mục tiêu: Nêu tác hại của việc ngời và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trờng và sức khoẻ con ngời.a. Cách tiến hành:Bớc 1: - Chia nhóm. - Yêu cầu:- QS hình trang 70,71 trả lời câu hỏi.- Nêu tác hại của việc ngời và gia súc phóng uế bừa bãi?- Cần phải làmgì để tránh những hiện tợng trên?Bớc2: Làm việc cả lớp:KL: Phân và nớc tiểu là chất cặn bã của quá trình tiêu hoá và bài tiết. Chúng có mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh. Vì vậy, chúng ta phải đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định, không đẻ vật nuôi( chó, mèo .)phóng uế bừa bãi.Hoạt động 2:a- Mục tiêu:Biết đợc các loại nhà tiêu và cách sử lý hợp vệ sinh- Hát.Vài em nêu: Rác thải gây ô nhiễm môi trờng, là nơi tập trung nhiều các con vật truyền bệnh cho con ngời* Quan sát tranh:- Lớp chia làm 3 nhóm- Đọc nội dung công việc của nhóm mình:- Các nhóm thực hiện:- Đại diện báo cáo KQ.+Ngời và gia súc phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trờng.+Chúng ta phải đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định, không để các con vật nuôi( chó, mèo .)phóng uế bừa bãi.* Thảo luận nhóm. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1b- Cách tiến hành:Bớc 1: - Chia nhóm. - Giao việc:+ QS hình trang 71 trả lời câu hỏi:+ Chỉ và nêu từng loại nhà tiêu trong hình?+ ở địa phơng em thờng dùng loại nhà tiêu nào?+ Đối với vật nuôi cần làm gì để phân vật nuôi không bi ô nhiễm môi trờng?Bớc 2: Trình bày trớc lớpKL: Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xử lý phân ngời và động vật hợp lý góp phần phòng chống ô nhiễm môi trờng không khí, đất và n-ớc.4- Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nêu tác hại của việc con ngời và gia súc phóng úê bừa bãi đối với môi trờng và sức khoẻ con ngời?*Dặn dò: Nhắc nhở h/s công việc về nhà- Các nhóm nhận công việc của nhóm mình.- Quan sát tranh và thảo luận các câu hỏi:- Nhà tiêu tự hoại.- Nhà tiêu hai ngăn.- Địa phơng mình dùng nhà tiêu tự hoại là chính còn nhà tiêu hai ngăn còn lại rất ít.- Các con vật nuôi cần nhốt cho chúng đi vệ sinh đúng nơi quy định+ Đại diện các nhóm trình bày trớc lớp.- Nhóm khác nhận xét, bổ sung- Vài em nêuViệc con ngời và súc vật phóng uế bừa bài gây ô nhiễm môi trờng đặc biệt là không khí, đất và nớc.- Thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy địnhThứ năm ngày 18 tháng 1 năm 2007Tự nhiên và xã hội.Bài 38 : Vệ sinh môi trờng( tiếp theo).I.Mục tiêu:+ Sau bài học, học sinh biết:- Nêu đợc vai trò của nớc sạch đối với sức khoẻ.- Cần có ý thức và hàh vi đúng, phòng tránh ô nhiễm nguồn nớc để nâng cao sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.- Giải thích đợc tại sao cần sử lý nớc thải.II- Đồ dùngGV : Hình vẽ SGK trang 72,73.HS : SGK.III- Hoạt động dạy và họcHoạt động của thầy. Hoạt động của trò.1-Tổ chức2-Kiểm tra Những hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh.3-Bài mớiQS tranh,Hoạt động 1a. Mục tiêu: Nêu đợc những hành vi đúng - Hát.- Vài HS. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2và sai trong việc thải nớc bẩn ra m. trờngb. Cách tiến hành:Bớc 1: Thảo luận nhóm.Chia nhóm.Yêu cầu: QS hình trang 72 trả lời câu hỏi.- Nói và nhận xét những gì bạn thấy trong hình.Theo bạn hành vi nào đúng, hành vi nào sai? Hành vi trên có xẩy ra ở nơi bạn sống không?Bớc2: Làm việc cả lớp:- Trong nớc thải có gì gây hại cho con ngời và các sinh vật khác?KL: Trong nớc thải có nhiều chất bẩn, độc hại. Nếu để nớc thải chứa xử lý thờng xuyên chảy vào ao, hồ, sông, ngòi làm nguồn nớc bị ô nhiễm, làm chết cây cối và các sinh vật sống trong nớc. Hoạt động 2 Thảo luận về cách xử lý nớc thải hợp vệ sinh.c- Mục tiêu:Giải thích vì sao cần phải sử lý nớc thải.d- Cách tiến hành:Chia nhóm.Giao việc:QS hình trang 71 trả lời câu hỏi:Chỉ và nêu từng loại nhà tiêu trong hình?KL: Việc xử lý các loại nớc thải, nhất là nớc thải công nghiệp trớc khi đổ vào hệ thống thoát nớc chung.4.Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Tại sao cần sử lý nớc thải?* Dặn dò:Nhắc nhở h/s công việc về nhà- Lắng nghe.- Thảo luận.- Đại diện báo cáo KQ.- Trong nớc thải có nhiều chất bẩn, độc hại. Nếu để nớc thải chứa xử lý thờng xuyên chảy vào ao, hồ, sông, ngòi làm nguồn nớc bị ô nhiễm, làm chết cây cối và các sinh vật sống trong nớc.- Tranh hình 3có hệ thống cống hợp vệ sinh vì nớc đợc xử lý trớc khi thải.- Tranh hình 4có hệ thống cống không hợp vệ sinh vì nớc không đợc xử lý trớc khi thải.- Xử lí nớc thải tránh ô nhiễm môi trờng, ô nhiễm nguồn nớc.- VN thực hành giữ vệ sinh môi trờngTuần 20Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2007Tự nhiên và xã hội. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3Bài 39 : Ôn tập: Xã hội.I-Mục tiêu:+ Sau bài học , học sinh biết:- Kể tên các kiến thức đã học về xã hôị.- Kể với bạn bè về gia đình nhiều thế hệ, trờng học và cuộc sống xung quanh.- Yêu quý gia đình, trờng học và tỉnh( thành phố) của mình.- Cần có ý thức bảo vệ môi trờng nơi công cộng và cộng đồng nơi sinh sống.II- Đồ dùng dạy học:-Thầy:Giấy A0.- Trò: Su tầm tranh ảnh về chủ đề xã hội.III- Hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.1- Tổ chức.2- Kiểm tra:- Kể tên các bài đã học về chủ đề xã hội?- Nhận xét:3- Bài mới:Hoạt động1:*Mục tiêu:Hệ thống, củng cố các kiến thức đã học về chủ đề xã hội.*Cách tiến hành:- Bớc 1:Chia nhóm.- Bớc 2:Giao việc.Dán tranh ảnh su tầm đợc về chủ đề xã hội theo nội dung: hoạt động nông nghiệp, công nghiệp,thơng mại, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.Đại diện lên mô tả nội dung và ý nghĩa bức tranh.-Bớc 3: Các nhóm thực hành theo yêu cầu của GV-Nhận xét, bổ xung.Hoạt động 2: *Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học về chủ đề xã hội.*Cách tiến hành:-Bớc1:Phổ biến cách chơi trò chơi.Vừa hát vừa truyền tay nhau hộp giấy.Khi bài hát dừng lại hộp giấy dừng ở tay ngời nào thì ngời đó phải nhặt 1 câu hỏi trong hộp để trả lời.-Bớc 2: HS thực hành: Hát.- Học sinh nêu.- Nhận xét, bổ xung.* Hoạt động nhóm.-Phân công nhóm trởng.-Lắng nghe.Các nhóm thực hành: +Phân tranh theo chủ đề+Mô tả các bức tranh từng chủ đề.-Nhận xét, bổ xung.* Trò chơi truyền hộp.-Lắng nghe g/v phổ biến luật chơi- Thực hành:+Chơi thử:+Chơi thật ( trong khi chơi nếu em nào đến TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4Nhận xét4.Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nhận xét giờ.* Dặn dò: Nhắc nhở h/s công việc về nhàlợt mà không trả lời đợc thì phải hát 1 bài)- Nhận xét- Theo dõi- Vn ôn tập tốt, giờ sau chuẩn bị một số cây hoặc lá câyThứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2007Tự nhiên và xã hội.Thực vậtI-Mục tiêu: + Sau bài học , học sinh biết:- Nêu đợc những đặc điểm giống nhau và khác nhau của cây cối xung quanh.- Nhận ra sự đa dạng của thực vật tronng tự nhiên- Vẽ và tô mầu 1 số cây.II- Đồ dùng dạy học:-Thầy: Giấy A4, hình trong sách trang 76,77,các cây ở sân trờng- Trò: Bút mầu,hồ dán.III- Hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.1.Tổ chức.2.Kiểm tra:- Kể tên các bài đã học về chủ đề xã hội?- Nhận xét:3.Bài mới:Hoạt động1: QS theo nhóm ngoài trời.*Mục tiêu:Nêu đợc những điểm giống và khác nhau của cây cối xung quanh.Nhận ra sự đa dạng của thực vật trong tự nhiên.*Cách tiến hành: Bớc 1:Tổ chức, hớng dẫn.Chia nhómHD học sinh QSGiao việc- Bớc 2: QS theo nhóm ngoài trời.-Bớc 3: Các nhóm báo cáo kết quả-Nhận xét, bổ xung.*Kết luận: Xung quanh ta có rất nhiều cây cối. chúng có kích thớc và hình dạng khác Hát.- Học sinh nêu.- Nhận xét, bổ xung.- Phân công nhóm trởng.- Lắng nghe.- Các nhóm thực hành theo yêu cầu của GV- Các nhóm báo cáo kết quả-Nhận xét, bổ xung. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5nhau. Mỗi cây thờng có rễ,thân , lá, hoa, quả.- QS tranh SGK kể tên các cây có trong sách?- Kể tên 1 số cây khác mà em biết?Hoạt động 2:Làm việc cá nhân*Mục tiêu: Biết vẽ và tô mầu 1 số cây.*Cách tiến hành:-Bớc1: Giao việc: vẽ 1 cây mà em quan sát đợc.-Bớc 2: HS thực hành theo yêu cầu của GV-Bớc 3:Trng bày.Nhận xét4.Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:-Nêu đặc điểm giống và khác nhau của cây cối?- Nêu ích lợi của cây cối?* Dặn dò:Nhắc nhở h/s công việc về nhà- VN: học bài.- Hình 1: Cây khế.- Hình 2: Cây vạn tuế- Hình 3: Cây kơ- nia.- Hình 4: Cây lúa ruộng bậc thang.- Hình 5: Cây hoa hồng- Hình 6: Cây súng.- Kể tên những cây khác mà em biết- Vẽ bất kì cây gì mà mình quan sát đợc- Thực hành theo yêu cầu Trng bày.Nhận xét- HS nêu.Tuần 21Thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2007Tự nhiên và xã hội.Thân cây.I-Mục tiêuSau bài học , học sinh biết:- Nhận dạng và kể tên 1 số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ , thân thảo của thực vật trong tự nhiên- Phân loại 1 số cây theo cách mọc tự nhiên.II- Đồ dùng dạy học-Thầy: hình trong sách trang 78,79.Phiếu học tập. - Trò: SGKIII- Hoạt động dạy và họcHoạt động của thầy Hoạt động của trò.1-Tổ chức.2-Kiểm tra:- Nêu đặc điểm giống và khác nhau của cây cối?Hát.- Học sinh nêu. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp63-Bài mới:Hoạt động1: Làm việc với SGK theo nhóm .* Mục tiêu:Nhận dạng và kể tên đợc1 số cây có thân mọc đứng, thân leo,thân bò, thân gỗ, thân thảo.*Cách tiến hành: Bớc 1:làm việc với SGK theo cặpChia nhómGiao việc: QS hình trang 78,79SGK và điền vào bảng sau:Bớc 2: làm việc cả lớp.Các nhóm báo cáo kết quả- Nhận xét, bổ xung.Em có nhận xét gì về các cây trên?*Kết luận: - Các cây thờng có thân mọc đứng,1 số cây có thân leo, thân bò.- Có loại cây thân gỗ, có loại cây thân thảo.- Cây su hào có thân phình to thành củ.Hoạt động 2:Trò chơi Bin go *Mục tiêu: Phân loại 1 số cây theo cách mọc của thân( gỗ, thảo).*Cách tiến hành:- Bớc1:Tổ chức và hớng dẫn cách chơi.- Chia 2 nhóm.- Gắn 2 bảng câm lên bảng.- Phát phiếu rời.- Phổ biến cách chơi.- Bớc 2: HS thực hành theo yêu cầu của GV- Bớc 3:đánh giá.Nhận xét4.Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Kể tên một số cây mọc đứng,thân leo,thân bò, thân gỗ, thân thảo?- Nêu ích lợi của cây cối?* Dặn dò:Nhắc nhở h/s công việc về nhà- VN: học bài.- Nhận xét, bổ xung.- Lắng nghe.- Các nhóm thực hành theo yêu cầu của GVTên cây- Đại diện báo cáo KQ.Các cây thờng có thân mọc đứng,1 số cây có thân leo, thân bò.- Có loại cây thân gỗ, có loại cây thân thảo.- Có cây thân phình to thành củ.- HS chơi trò chơi.Thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2007Tự nhiên và xã hội.Thân cây ( tiếp theo).I-Mục tiêu TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7+ Sau bài học , học sinh biết:- Nêu đợc chức năng của thân cây.- Kể ra đợc ích lợi của 1 số cây.II- Đồ dùng dạy họcGV : hình trong sách trang 80,81. HS : SGKIII- Hoạt động dạy và họcHoạt động của thầy Hoạt động của trò.1-Tổ chức.2-Kiểm tra:- Kể tên một số cây mọc đứng,thân leo,thân bò, thân gỗ, thân thảo?- Nêu ích lợi của cây cối?3-Bài mới:Hoạt động1: Thảo luận cả lớp.*Mục tiêu:Nêu đợc chức năng của thân cây trong đời sống hàng ngày.*Cách tiến hành: QS hình trang 1,2,3 trang 80 SGK và trả lời câun hỏi:- Việc làm nào chứng tỏ thân cây có chứa nhựa?- Để biết tác dụng của nhựa cây và thân cây, các bạn ở hình 3 đã làm thí nghiêm gì?Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm. *Mục tiêu: Kể ra đợc những ích lợi của 1 số thân cây đối với đời sống của ngời và động vật.*Cách tiến hành:-Bớc1:Làm việc theo nhóm.QS hình trang 4,5,6,7,8 trang 81 SGK và trả lời câu hỏi:- ích lợi của thân cây đối với đời sống của con ngời?- ích lợi của thân cây đối với đời sống của động vật?- Bớc 2: Làm việc cả lớp.Đại diên báo cáo KQ* Kết luận:Thân cây dùng làm thức ăn cho động vật, cho ngời hoặc để làm nhà, đóng đồ dùng .4.Hoạt động nối tiếp:Hát.- Học sinh nêu.- Nhận xét, bổ xung.- HS nêu.- HS nêu. - Làm đồ dùng trong nhà: tủ, giờng, cánh cửa, bàn ghế .- Làm nhà.- Đóng tàu, thuyền.- Thức ăn cho động vật . TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8* Củng cố:- Nêu ích lợi của một số thân cây? * Dặn dò:Nhắc nhở h/s công việc về nhà- VN: học bài.- HS nêu.Tuần 22Thứ hai ngày tháng năm 2007Tự nhiên và xã hội.Rễ cây.I-Mục tiêu+ Sau bài học , học sinh biết:- Nêu đợc đặc điểm của rễ cây: rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.- Phân loại 1 số cây su tầm đợc.II- Đồ dùng dạy họcGV : hình trong sách trang 82,83.Su tầm các loại rễ: rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ. HS : SGK,giây khổ Ao và băng keo.III- Hoạt động dạy và họcHoạt động của thầy Hoạt động của trò.1-Tổ chức.2-Kiểm tra:- Nêu ích lợi của một số thân cây? 3-Bài mới:Hoạt động1: Làm việc theo cặp* Mục tiêu:Nêu đợc đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.*Cách tiến hành: Bớc 1:làm việc với SGK theo cặpGiao việc:QS hình trang 1,2,3,4 trang 82 SGK và trả lời câu hỏi:- Mô tả đặc điểm của rễ của rễ cọc và rễ chùm?QS hình trang 5,6,7 trang 83 SGK và trả lời câu hỏi:- Mô tả đặc điểm của rễ của rễ phụ, rễ củ?- Bớc 2:Các nhóm báo cáo kết quả-Nhận xét, bổ xung.*Kết luận:- rễ cọc: có 1 rễ to,dài xung quanh rễ có nhiếu rễ con.- Rễ chùm: có nhiều rễ nhỏ, tạo thành Hát.- Học sinh nêu.- Nhận xét, bổ xung.- Rễ cọc: có 1 rễ to,dài xung quanh rễ có nhiếu rễ con.- Rễ chùm: có nhiều rễ nhỏ, tạo thành chùm rễ.- Rễ phụ:Ngoài rễ cính còn có rễ phụ mọc ra từ cành hoặc từ thân.- Rễ củ:rễ phình to tạo thành củ. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp9chùm.- Rễ phụ:Ngoài rễ chính còn có rễ phụ mọc ra từ cành hoặc từ thân.- Rễ củ:rễ phình to tạo thành củ. Hoạt động 2:Làm việc với vật thật.*Mục tiêu: Phân loại rễ cây su tầm đợc.*Cách tiến hành:-Bớc1:Làm việc theo nhóm.- Chia nhóm.- Giao việc : Đính các rễ cây su tầm đ-ợctheo từng loại và ghi chú ở dới đó là rễ nào?-Bớc 2: HS thực hành theo yêu cầu của GV-Bớc 3:đánh giá.Nhận xét4.Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nêu đợc đặc điểm của rễ cây: rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.* Dặn dò:Nhắc nhở h/s công việc về nhà- VN: học bài.- Lắng nghe, nhắc lại yêu cầu của GV.HS thực hành theo yêu cầu của GVĐính các rễ cây su tầm đợctheo từng loại và ghi chú ở dới đó là rễ nàoThứ năm ngày tháng năm 2007Tự nhiên xã hội.Rễ cây (Tiếp theo).I-Mục tiêu + Sau bài học , học sinh biết:- Nêu đợc chức năng của rễ cây.- kể ra đợc ích lợi của 1 số rễ cây.II- Đồ dùng dạy họcGV : hình trong sách trang 84,85.HS : Trò: SGK.III- Hoạt động dạy và họcHoạt động của thầy Hoạt động của trò.1-Tổ chức.2-Kiểm tra:Nêu đợc đặc điểm của rễ cây: rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.3-Bài mới:Hoạt động1: Làm việc theo nhóm.*Mục tiêu:Nêu đợc chức năng của rễ cây.Hát.- Học sinh nêu.- Nhận xét, bổ xung. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp10[...]... cáo kết quả-Nhận xét, bổ xung. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5 * Củng cố: - Nêu ích lợi của một số thân cây? * Dặn dò:Nhắc nhở h/s công việc về nhà - VN: học bài. - HS nêu. Tuần 22 Thứ hai ngày tháng năm 2007 Tự nhiên và xà hội. Rễ cây.I-Mục tiêu+ Sau bài học , học sinh biết: - Nêu đợc đặc điểm của rễ cây: rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ. - Phân loại 1 số cây su tầm đợc.II- Đồ dùng dạy... của thực vật tronng tự nhiên - Vẽ và tô mầu 1 số cây.II- Đồ dùng dạy học:-Thầy: Giấy A4, hình trong sách trang 76,77,các cây ở sân trờng - Trò: Bút mầu,hồ dán.III- Hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò.1.Tổ chức.2.Kiểm tra: - Kể tên các bài đà học về chủ đề xà hội? - Nhận xét: 3. Bài mới:Hoạt động1: QS theo nhóm ngoài trời.*Mục tiêu:Nêu đợc những điểm giống và khác nhau của... nối tiếp:* Củng cố: - Nhận xét giờ.* Dặn dò: Nhắc nhở h/s công việc về nhàlợt mà không trả lời đợc thì phải hát 1 bài) - Nhận xét - Theo dõi - Vn ôn tập tốt, giờ sau chuẩn bị một số cây hoặc lá câyThứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2007 Tự nhiên và xà hội. Thực vậtI-Mục tiêu: + Sau bài học , học sinh biết: - Nêu đợc những đặc điểm giống nhau và khác nhau của cây cối xung quanh. - Nhận ra sự đa dạng... vật trong tự nhiên. *Cách tiến hành: Bớc 1:Tỉ chøc, híng dÉn.Chia nhãmHD häc sinh QSGiao viƯc - Bíc 2: QS theo nhóm ngoài trời.-Bớc 3: Các nhóm báo cáo kết quả-Nhận xét, bổ xung.*Kết luận: Xung quanh ta có rất nhiều cây cối. chúng có kích thớc và hình dạng khác Hát. - Học sinh nêu. - Nhận xét, bổ xung. - Phân công nhóm trởng. - Lắng nghe. - Các nhóm thực hành theo yêu cầu của GV - Các nhóm... 1,2 ,3, 4 trang 82 SGK và trả lời câu hỏi: - Mô tả đặc điểm của rễ của rễ cọc và rễ chùm?QS hình trang 5,6,7 trang 83 SGK và trả lời câu hỏi: - Mô tả đặc điểm của rễ của rễ phụ, rễ củ? - Bớc 2:Các nhóm báo cáo kết quả-Nhận xét, bổ xung.*Kết luận :- rễ cọc: có 1 rễ to,dài xung quanh rễ có nhiếu rễ con. - Rễ chùm: có nhiều rễ nhỏ, tạo thành Hát. - Học sinh nêu. - Nhận xét, bổ xung. - Rễ cọc: có 1 rễ... 82, 83. Su tầm các loại rÔ: rÔ cäc, rÔ chïm, rÔ phô, rÔ cñ. HS : SGK,giây khổ Ao và băng keo.III- Hoạt động dạy và họcHoạt động của thầy Hoạt động của trò.1-Tổ chức.2-Kiểm tra: - Nêu ích lợi của một số thân cây? 3- Bài mới:Hoạt động1: Làm việc theo cặp* Mục tiêu:Nêu đợc đặc điểm của rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ.*Cách tiến hành: Bớc 1:làm việc với SGK theo cặpGiao việc:QS hình trang 1,2 ,3, 4... nhỏ, tạo thành Hát. - Học sinh nêu. - Nhận xét, bổ xung. - Rễ cọc: có 1 rễ to,dài xung quanh rễ có nhiếu rễ con. - Rễ chùm: có nhiều rễ nhỏ, tạo thành chùm rễ. - Rễ phụ:Ngoài rễ cính còn có rễ phụ mọc ra từ cành hoặc từ thân. - Rễ củ:rễ phình to tạo thành củ. TN&XH lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp9 . Tuần 19Thứ hai ngày 15 tháng 1 năm 200 7Tự nhiên và xã hội. Bài 37 : Vệ sinh môi trờng( tiếp theo).I- Mục tiêu:+ Sau bài học, học sinh biết :- Nêu tác. thải .- Xử lí nớc thải tránh ô nhiễm môi trờng, ô nhiễm nguồn nớc .- VN thực hành giữ vệ sinh môi trờngTuần 20Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 200 7Tự nhiên và xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 3 - Tuần 19 - 22, Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 3 - Tuần 19 - 22, Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 3 - Tuần 19 - 22

Bình luận về tài liệu giao-an-tu-nhien-va-xa-hoi-lop-3-tuan-19-22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP