Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27

cicinho
cicinho(666 tài liệu)
(27 người theo dõi)
Lượt xem 1981
37
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 14:58

Mô tả: Giáo án Thủ công - Lớp 3 Tuần 25Thủ công.Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 1).A- Mục tiêu:- Biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.B- Đồ dùng dạy học:1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1- Tổ chức:2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.3- Bài mới:.- GT bài - Ghi bảng.Hoạt động 2: - Cho HS quan sát mẫu. - Nhận xét về hình dạng, mầu sắc,các bộ phận của lọ hoa?Hoạt động 2: GV treo quy trình các bớc thao tác đan nong mốt?* Bớc 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau.* Bớc 2:tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.* Bớc 3 : Làm lọ hoa gắn tờng:- Hát.*Quan sát mẫu.- HS nêu.Tờ giấu gấp lọ hoa hình chữ nhật.Lọ hoa đợc làm bằng cách gấp các nếp cách đều giốn nh gấp quạt ở lớp1.Một phần tờ giấy gấp lên để làm đế.*HD mẫu:* Bớc 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau.- Cắt ngang tờ giấy hình chữ nhật: chiều dài 24ô, rộng 16 ô.Gấp 1 cạnh chiều dài 3ô.- Xoay dọc tờ giấy mặt kể ô trên,gấp cách nếp cách nhau 100 nh gấp cái quạt.* Bớc 2:tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.- Tay trái cầm khoảng giữa các nếp gấp. Tay phải cầm vào các nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi phần mầu gấp làm thân lọhoa.- Cầm chụm các nếp gấp vừa tách đợc kéo ra ch đến khi thành chữ V* Bớc 3 : Làm lọ hoa gắn tờng:- Dùng bút chì kẻ đờng giữâ hình và đ-ờng chuẩn vào tờ bìa dán lọ hoa.- Bôi hồ đều vào các nếp gấpngoài cuung của thân và đế lọ hoa.- Bôi hồ vào nếp gấp ngoài cùng còn laịvà xoay nếp gấp sao cho cân đói với phần đã dán. - Nhắc lại cách làm lọ hoa gắn tờng.4- Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nhắc lại thao tác làm lọ hoa gắn tờng.*Dặn dò:- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà- Vài em nêu từng thao tác làm lọ hoa gắn tờng- Chuẩn bị bài sau: Thực hành làm lọ hoa gắn tờng.Tuần 26 Thủ công.Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 2).A- Mục tiêu:- Tiếp tục rèn kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.B- Đồ dùng dạy học:1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1- Tổ chức:2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.3- Bài mới:.- GT bài - Ghi bảng.Hoạt động 2- Nhắc lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa gắn tờng.Kết luận:* Bớc 1: 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau. * Bớc 2: tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.* Bớc 3: Làm lọ hoa gắn tờng:Hoạt động 2: HS thực hành làm lọ hoa gắn tờng:- GV theo dõi, hớng dẫn học sinh.4- Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nhắc lại thao tác làm lọ hóa gắn tờng*Dặn dò:- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà- Hát.* Ôn lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa gắn tờng.- Nhiều HS nêu.- Thực hành làm lọ hoa gắn tờng:* HS thực hành làm lọ hoa gắn tờng:- Vài em nêu từng thao tác làm lọ hoa gắn tờng- Chuẩn bị bài sau:T hực hành tiếp làm lọ hóa gắn tờngTuần 27 Thủ công.Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 3).A- Mục tiêu:- Tiếp tục rèn kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng.- Làm đợc lọ hoa gắn tờng đúng qui trình kĩ thuật.- Rèn óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo.B- Đồ dùng dạy học:1- GV: - mẫu , dụng cụ thao tác. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tờng.2- HS :Giấy mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1- Tổ chức:2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS.3- Bài mới:.- GT bài - Ghi bảng.Hoạt động 2: làm lọ hoa gắn tờng.- Nhắc lại quy trình kỹ thuật làm lọ hoa gắn tờng.Kết luận:* Bớc 1: 1gấp phần giấy làm đế lọ hoa và các nếp cách đều nhau. * Bớc 2: tách phần gấp đế lọ hoa ra các nếp gấp làm lọ hoa.* Bớc 3: Làm lọ hoa gắn tờng:Hoạt động 2: - GV theo dõi, hớng dẫn học sinh.Hoạt động 2: Trng bày sản phẩm:- Nhận xét, đánh giá.4- Hoạt động nối tiếp:* Củng cố:- Nhận xét giờ.*Dặn dò:- Nhắc nhở h/s công việc chuẩn bị ở nhà- Hát.*Ôn lại quy trình kỹ thuật- Nhiều HS nêu.- Thực hành làm lọ hoa gắn tờng:- Trang trí cho sản phẩm của mình đẹp hơn.* HS thực hànhvà trang trí làm lọ hoa gắn tờng:- Trng bày sản phẩm.- Nhận xét.- Các em đi thăm quan các sản phẩm đẹp của các bạn- Chuẩn bị bài sau:Làm đồng hồ để bàn. . Tuần 2 5Thủ công. Làm lọ hoa gắn tờng( tiết 1).A- Mục tiêu :- Biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt,dán để làm lọ hoa gắn tờng .- Làm đợc lọ hoa. mầu, kéo, hồ dán.C- Các hoạt động dạy và học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS. 3- Bài mới: .- GT bài - Ghi bảng.Hoạt

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27, Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27, Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 25 - 27

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-thu-cong-lop-3-tuan-25-27

Đăng ký

Generate time = 0.17144894599915 s. Memory usage = 18.58 MB