Bao cao thuc tap tot nghiep: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An”

54 369 0 Gửi tin nhắn cho Học nữa-Học mãi
Học nữa-Học mãi

Học nữa-Học mãi

Tải lên: 2,523 tài liệu

  • Loading...
1/54 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 12:48

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An, chính vì nhận thức được vai trò của công tác chi phí giá thành cùng sự giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn của cô giáo và các cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An” để làm để tài cho Chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình.Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có 2 phần như sau:Phần I: Tổng quan về công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ AnPhần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An Báo cáo thực tập tốt nghiệpMục lụcLời nói đầu:Phần I: tổng quan về công ty trách nhiệm hứu hạn một thànhviên cấp nước nghệ an………………………1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước nghệ an……………………………………………1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty………………………………………………………………………1.2.1 .Chức năng , nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh………………………… 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ…………………………1.2.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH một thành viên cấp nước nghệ an……………………………………………………………………1.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính………………………………… 1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn……………………………… 1.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính………………………………………… 1.4.Nội dung tổ chức công tác kế toán tại đơn vị thức tập……………………1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán………………………………………………….1.4.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty………………………… 1.4.1.2 Giới thiệu sơ lược các bộ phận kế toán trong bộ máy kế toán………….1.4.2 Tổ chức thục hiện các phàn hành kế toán……………………………… 1.4.2.1 Một số đặc điểm chung cần giới thiệu………………………………….1.4.2.2 Giới thiệu các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập………………… 1.4.3 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính………………………………………1.4.4 Tổ chức kiểm tra công tác kế toán……………………………………… 1.5. Những thuận lợi khó khăn và hướng phát triển trong công tác kế toán tại đơn vị thực tập………………………………………………………………1.5.1. Thuận lợi…………………………………………………………………1.5.2 Khó khăn………………………………………………………………….1.5.3 Hướng phát triển…………………………………………………………. Phần II : Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHmột thành viên cấp nước nghệ an…………………………………………….2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí tại công ty……………………………… 2.1.2. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm……………………………2.2 Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở 122444588910101010121215212122222323242424SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán1Báo cáo thực tập tốt nghiệpcông ty TNHH một thành viên cáp nước nghệ an…………………………….2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp…………………………………2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp………………………………………2.2.3Kế toán sản xuất chung……………………………………………………2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất…………………………………………2.2.5 Công tác tính giá thành tại công công ty TNHH một thành viên cấp nướcnghệ an………………………………………………………………… 2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên cấp nước nghệ an…………………………………………………………………………2.3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty…………………………………………………………….2.3.1.1. Một số nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty…………………………………………………… 2.3.2.Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất vàtính giá thành tại công ty TNHH một thành viên cấp nước nghệ an………… 2.3.2.1. Việc sử dụng hệ thống tài khoản trong tập hợp chi phí sản xuất………2.3.2.2 Về công tác kế toán chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên cấp nước nghệ an…………………………… Kết luận………………………………………………………………………2525253237424447474747484850SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán2Báo cáo thực tập tốt nghiệpDanh mục bảng biểuSơ đồ 1:Quy trình sản xuất nước sạch tại công ty 5Sơ đồ 2:Bộ máy quản lý tại công ty 6Bảng 1.1: Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2008 – 2009 8Bảng 1.2 Chỉ tiêu tài chính 9Sơ đồ 1.3:Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH một thành viên cấp nước nghệ an 11Sơ đồ 1.4 Quy trình ghi sổ ké toán 13 Sơ đồ 1.5:Trình tự hạch toán trên phần mềm kế toán 14Sơ đồ 1.6 Trình tự luân chuyển chứng từ vốn bằng tiền 15Sơ đồ 1.7: Trình tự luân chuyển chứng từ phân hệ vật tư 16Sơ đồ 1.8:Quy trình luân chuyển chứng từ phân hệ TSCĐ 17Sơ đồ 1.9: Quy trình luân chuyển chứng từ phân hệ tiền lương 18Sơ đồ 1.10: Quy trình luân chuyển chứng từ phân hệ thanh toán công nợ 19Sơ đồ 1.11: Quy trình luân chuyển chứng từ phân hệ chứng từ giá thành 20Sơ đồ 1.12: Quy trình luân chuyển chứng từ phân hệ chứng tù bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 21Biểu 1:Tình hình nhập xuất vật tư 26Biểu 2: phiếu xuất kho 27Biểu 3: phiếu xuất kho 28Biểu 4: Sổ chi tiết TK6211 29Biểu 5: Chứng từ ghi sổ 45. 30Biểu 6 :Sổ cái TK 6211 30Biểu 7 :Sổ chi tiết 621D 31Biểu 8 :Chứng từ ghi sổ 48 31Biểu 9:Sổ cái TK 621D 32Biểu 10 :Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 34Biểu 11 :Sổ chi tiết TK 621 35Biểu 12 : Chứng từ ghi sổ số 51 36Biểu 13 :Sổ cái TK 6221 36Biểu 14 :Bảng phân bổ khấu hao 38Biểu 15 :Sổ chi tiết TK 627 40Biểu 16 :Chứng từ ghi sổ số 47 41Biểu 17:Sổ cái TK 627 43Biểu 18:Sổ chi tiết TK 154 43Biểu 19 :Chứng từ ghi sổ số 48 44SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán3Báo cáo thực tập tốt nghiệpBiểu 20 :Sổ cái TK 154 45Biểu 21 :Sổ chi tiết TK632 45Biểu 22 :Chứng tù ghi sổ số 49 46Biểu 23 :Sổ đăng ký chứng từ 46Biểu 24:Bảng tính giá thành sản phẩm nước 50SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán4Báo cáo thực tập tốt nghiệpLời nói đầuTrong thời kỳ hội nhập, nền kinh tế ngày một phát triển đi lên, các doanhnghiệp cùng nhau ra đời và những gì ra đời sau đều biết áp dụng và phát huy nhữngưu điểm của cái đã tồn tại. Thời kỳ của cạnh tranh công bằng, và gần như không còncó ngành nghề gì là độc quyền nữa. Kể cả viễn thông, ngân hàng, bưu điện, điện, nướcsạch. Không còn chỉ có những doanh nghiệp độc quyền của Nhà nước nữa mà đã xuấthiện những công ty tư nhân kinh doanh trong lĩnh vực này. Chính vì vậy để tồn tạitrong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải thay đổi theo, bắt kịp theo để đápứng được những gì người tiêu dùng yêu cầu. Làm thế nào để sản phẩm bán ra có giábán thật thấp nhưng sản phẩm vẫn chất lượng và thoả mãn yêu cầu của người tiêudùng. Vậy phải làm gì để tồn tại được khi yêu cầu của khách hàng ngày càng cao vàngày càng hoàn thiện hơn? Đó chính là câu hỏi chung của các doanh nghiệp, muốnsản phẩm của mình có thể đứng vững trên thị trường thì doanh nghiệp phải nỗ lực hếtsức trong cả khâu tiêu thụ lẫn sản xuất. Nói đến sản xuất điều chúng ta quan tâm đầutiên đến là chi phí sản xuất, các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm. Phải tínhtoán thế nào để chi phí bỏ ra thật hợp lý, không lãng phí,tiết kiệm. Nước sạch là một sản phẩm quan trọng trong thời đại kinh tế phát triển nhưngđi kèm ô nhiễm môi trường này. Không khí ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, nếu nguồnnước ô nhiễm nữa thì con người khó có thể sống khoẻ mạnh. Một khi sản phẩm đãquan trọng, có thể đem lại lợi nhuận thì nhiều người sẽ đầu tư để kinh doanh, và sựcạnh tranh bắt đầu xuất hiện và ngưòi có lợi chính là ngưòi tiêu dùng, còn các doanhnghiệp thì đau đầu vì phải đưa ra phương hướng kinh doanh để tồn tại. Trong thờigian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An, chính vì nhậnthức được vai trò của công tác chi phí giá thành cùng sự giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫncủa cô giáo và các cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên cấp nướcNghệ An em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phísản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước NghệAn” để làm để tài cho Chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình.Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có 2 phần như sau:Phần I: Tổng quan về công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ AnPhần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sảnphẩm ở Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ AnSV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán5Báo cáo thực tập tốt nghiệpDo thời gian thực tập có hạn, khả năng lý luận cũng như thực tế của bản thâncòn hạn chế nên chuyên để thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rấtmong có được sự nhận xét, góp ý của thầy, cô giáo và các cô, chú, anh chị phòng Tàivụ của công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn !SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán6Báo cáo thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂP NƯỚC NGHỆ AN1.1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty TNHH một thành viêncấp nước Nghệ An Tên Công ty: Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ AnTên giao dịch quốc tế: NGHE AN WATER SUPPELY ONE- MEMBER COMPANYLIMITED NAWASCO., LTD. Tên viết tắt: NAWASCOĐịa chỉ: Số 32 Đường Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Số điện thoại: 0383.844807 0383.564192Số Fax: 038 844807Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnCơ sở pháp lý của Doanh nghiệp: Quyết định thành lập số 315/ QĐUB. DMDN ngày20/01/2006 của UBND tỉnh Nghệ AnLoại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viênNgành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch, thi công xây lắp cáccông trình cấp thoát nước.Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An tiền thân là Nhà máy nướcVinh được thành lập vào năm 1957.Cùng với sự phát triển của thành phố Vinh được sự quan tâm của Chính phủ, các bộngành Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, một hệ thốngcấp nước toàn bộ, hoàn chỉnh và hiện đại với công suất20.000m3/ngày đã ra đời vàongày 15/9/1987, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ trên phạm vi toàn TPVinh.Đi đôi với việc phát triển số hộ dân sử dụng nước máy ở thành phố Vinh, năm1995, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định đổi tên Nhà máy nước Vinh thành Công tycấp nước Nghệ An, đồng thời giao nhiệm vụ Công ty mở rộng phạm vi hoạt động tìmkiếm nguồn vốn, lập dự án xây dựng, mở rộng năng lực cấp nước cho thành phố Vinhvà các thị trấn khác trong Tỉnh. Hơn 400 nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, bệnh viện,trường học được sử dụng nước máy. Chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn. Thực hiệnchủ trương chuyển đổicủa Đảng và Nhà nước, năm 2006, công ty cấp nước Nghệ An được chuyển đổithành Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An.SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán7Báo cáo thực tập tốt nghiệpVới những thành tích xuất sắc trong lao đông, sản xuất và sự cống hiến củamính suốt thời gian qua, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã được Đảng,Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và chính quyên địa phương tặng thưởng nhiềudanh hiệu cao quý, nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt Công ty đã được Chính phủtặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Laođộng hạng BaNăm 2007 Công ty kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đã vinh dự được Nhànước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh - Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên cấp nước nghệ an hoạt động và kinh doanh theo luật doanh nghiệp và các văn bản pháp qui khác.Công ty thành lập đểhuy động và sử dụng vố có hiệu quả trong việc cấp nước sạch cho nhân dân và lắp cáchệ thống ống nước.- Sản xuất kinh doanh nước sạch cung cấp cho các đối tượng sử dụng là nhândân, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ- Lắp đặt sửa chữa đường ống, đồng hồ và các sản phẩm cơ khí thiết bị chuyêndùng cho nghành nước- Thiết kế thi công, lắp đặt các trạm bơm nhỏ và đường ống cấp nước với quymô vừa theo quy mô của khách hàngLà công ty cấp nước cho các đối tượng sử dụng chính vì vậy nước sạch là sảnphẩm chính của công ty, và sản phẩm này đòi hỏi phải đúng như tên của nó là sạch ,đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Chính vì vậy quy trình công nghệ sản xuất nướcsạch của Công ty được diễn ra hoàn toàn khép kín, một cách liên tục, không có sựngắt quãng. 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất , quy trình công nghệ a. Quy trình công nghệ Sau đây là quy trình công nghệ sản xuất nước sạch tại Công ty:SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán8Báo cáo thực tập tốt nghiệp (Nguồn :phòng kỹ thuật )Nước thô được lấy từ các nguồn sông được bơm lên từ trạm bơm được truyềndẫn qua đường ống nước thô dài về khu xử lý. Sau khi được Clo sơ bộ, phân chia quabể lưu lượng. Khi được phân phối về hai khu xử lý châm phèn Al2(SO4)3 tuỳ thuộc vàochất lượng của nguồn nước. Sau đó nước đưa qua được hệ thống bể phản ứng, lắngngang và bẩn kết tủa lắng xuống được xả ra ngoài qua hệ thống van xả cặn. Nướcđược dẫn tiếp đến bể lọc nhanh, trọng lực châm Clo khử trùng và thu được nước sạchđể cho vào bể chứa. Sản phẩm nước sạch sẽ được đưa đến với người sử dụng qua hệthống bơm cấp II.1.2.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH một thành viên cấpnước Nghệ AnSV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán9Trạm bơm IBể lưu lượngBể lọc nhanh trọng lựcThiết bị trộn phèn tĩnhBể chứaBể phản ứng + Bể lắngTrạm bơm IIClo khử trùngTiêu thụClo sơ bộ Al2(SO4)3Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất nước sạch tại Công tyBáo cáo thực tập tốt nghiệp(Nguồn :Phòng hành chính)Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo hình thức trựctuyến chức năng:- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý của công ty có quyền nhân danh côngty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty.SV:Trần Thị Na Lớp 48B3 – Kế toán10 Sơ đồ 1. 2: Bộ máy quản lý tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ AnNM nước Hưng VĩnhCHỦ TỊCH CÔNG TYGIÁM ĐỐC CÔNG TYĐOÀN THANH NIÊNCÔNG ĐOÀNP.GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬTP.GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH PHÁP LUẬTPhòng Tổ chức hành chínhPhòng tài vụ kế toánXN xây lắp nướcPhòng kinh doanhBan Thanh traBan QLDA đầu tưPhòng kiểm định chất lượngXN cấp nước các TT miền núiPhòng kế hoạch kỹ thuật5 Chi nhánh cấp nướcHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thuc tap tot nghiep: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An”, Bao cao thuc tap tot nghiep: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An”, Bao cao thuc tap tot nghiep: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An”

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-hoan-thien-cong-tac-ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-cap-nuoc-nghe-an

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP