THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT và lắp ráp ô tô CHO DÒNG XE DU LỊCH tại VIỆT NAM

17 2,508 17

Yugi Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 3,138 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2014, 10:45

. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHO DÒNG XE DU LỊCH TẠI. CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ BỘ DẬP KHUÔN VÀ XƯỞNG DẬP VỎ XE Tính toán và thiết kế khuôn dập Thiết kế phân xưởng dập vỏ ô tô CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ BỘ DẬP KHUÔN VÀ XƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT và lắp ráp ô tô CHO DÒNG XE DU LỊCH tại VIỆT NAM , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT và lắp ráp ô tô CHO DÒNG XE DU LỊCH tại VIỆT NAM , THIẾT kế NHÀ máy sản XUẤT và lắp ráp ô tô CHO DÒNG XE DU LỊCH tại VIỆT NAM , CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP, CHƯƠNG III: BỐ TRÍ MẶT BẰNG, CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ BỘ DẬP KHUÔN VÀ XƯỞNG DẬP VỎ XE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn