Phương pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình

5 3,208 44
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 21:59

Khi bạn tham dự những buổi học theo phương pháp giảng dạy từ nước ngoài hay đi du học nước ngoài, thì hầu như môn học nào cũng có phần thuyết trình nhóm trước lớp. Đây là phương pháp học rất hi 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình, Phương pháp rèn luyện kỹ năng thuyết trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn