Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản ( thời kỳ thứ nhất lịch sử thế giới cận đại ) ở trường trung học phổ thông

45 332 0
Naruto

Naruto Gửi tin nhắn

Tải lên: 6,032 tài liệu

  • Loading...
1/45 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 14:17

A.Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: Chúng tôi chọn đề tài Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng t sản (Thời kỳ thứ nhất - Lịch sử thế giới cận đại) ở trờng trung học phổ thông xuất phát từ những lý do cơ bản sau đây: 1.1: Trong những năm gần đây (từ 1986 ) cùng với sự đổi mới của ngành giáo dục, trong trào lu đổi mới chung của đất nớc, việc dạy học lịch sử cũng có nhiều thay đổi quan trọng về quan niệm, nội dung và phơng pháp. Trong thực tiễn dạy học hiện nay, bên cạnh những thành tựu về đổi mới phơng pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, tình trạng dạy chay, học chay vẫn còn phổ biến. Chính vì vậy mà hiệu quả dạy học cha đợc nâng cao và tình trạng hiện đại hoá lịch sử của học sinh vẫn cha đợc khắc phục. Chúng ta biết đặc trng của dạy học lịch sử là khơi dậy quá khứ để nhìn nhận hiện tại và hớng tới tơng lai, do đó việc làm cho quá khứ sống lại chính xác, sinh động là yêu cầu cần thiết. Thế nhng trong học tập lịch sử, học sinh không thể trực tiếp quan sát đối t- ợng nghiên cứu nh trong khoa học tự nhiên, không thể dựng lại hiện thực quá khứ khách quan ở trong phòng thí nghiệm. Để đảm bảo tính cụ thể của lịch sử đòi hỏi sự truyền đạt sinh động của giáo viên và các phơng tiện trực quan để giúp cho học sinh có biểu tợng về quá khứ. Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở trờng phổ thông có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế việc dạy học lịch sử ở các trờpng phổ thông hiện nay mới chỉ dừng lại ở lý thuyết suông. Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, nhng chủ yếu là do giáo viên cha nhận thức đợc vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng các đồ dùng trực quan trong dạy học bộ môn lịch sử. 1.2: Trong thời đại ngày nay, khi thông tin về khoa học - kỹ thuật phát triển rất nhanh (khối lợng các kiến thức mới cứ khoảng 10 năm lại tăng gấp đôi) nổi lên vấn đề có tính chất toàn cầu đối với giáo dục. Đó là việc giải quyết mâu thuẫn ngày càng tăng giữa khối lợng tri thức dờng nh vô hạn với thời gian học tập có giới hạn trong nhà trờng. Trong tình hình mới của đất nớc, Đảng ta xác định chiến lợc phát triển đất nớc là Lấy con ngời là trung tâm. Con ngời là mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Chiến lợc con ngời không chỉ là cơ sở hoạch định chiến lớc phát triển giáo dục nói chung mà còn là nguyên tắc phơng pháp luận chỉ đạo việc dạy, học các môn học trong đó có môn lịch sử. Tình hình mới của đất nớc đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển. Nhà trờng phổ thông chịu trách nhiệm quan trọng cùng với xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ. Trong đó, môn lịch sử với chức năng và nhiệm vụ của mình góp phần tích cực vào công việc này. Để làm đợc điều đó thì việc đổi mới các phơng pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh qua môn lịch sử là yêu cầu bức bách. 1.3: Quá trình dạy học là quá trình nhận thức, nó không chỉ có nội dung mà còn có phơng pháp dạy học. Việc đổi mới về nội dung phải gắn với đổi mới về phơng pháp. Từ tình hình thực tế đặt ra những yêu cầu về mặt lí luận cũng nh thực tiễn trong quá trình dạy, học. Có thể nói: việc thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử là một công việc nhằm thực hiện mục đích chung: góp phần nâng cao hiệu quả dạy , học lịch sử. 1.4: Nhận thức lịch sử đúng đắn là một yếu tố khách quan để hành động đúng, có hiệu quả trong hiện tại. Thế nhng trong lịch sử hiện nay, do những tác động những mặt trái của cơ chế thị trờng dẫn đến việc lơ là , thờ ơ với quá khứ lịch sử. Thực trạng này đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề hơn đối với ngời giáo viên lịch sử. Chức năng nhận thức của khoa học lịch sử là miêu tả một cách khoa học hiện thực quá khứ khách quan và trên cơ sở này mà phân tích, giải thích tính phong phú các quá trình lịch sử để rồi phát hiện những quy luật về lịch sử xã hội loài ngơì. Do vậy, việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử nói chung, dạy học các bài cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất, lịch sử thế giới cận đại) nói riêng là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Là một sinh viên s phạm ngành lịch sử, chúng tôi chọn đề tài : "Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất - lịch sử thế giới cận đại) nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy sau này, góp một phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử và tăng thêm nhận thức cho bản thân. 2-Lịch sử vấn đề: Nguyên tắc trực quan là một trong những nguyên tắc quan trọng của quá trình dạy học. Trong dạy học lịch sử việc tạo biểu tợng là một trong những hình thức của nhận thức cảm tính. Nó là cơ sở để học sinh hiểu lịch sử một cách sâu sắc. Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử đã đợc nhiều ngời nghiên cứu đề xuất. Đây không phải là một đề tài mới, đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này xét từ nhiều góc độ khác nhau. Sau đây là một số tài liệu mà chúng tôi đã tiếp cận đợc: Phơng pháp dạy học lịch sử của giáo s Phan Ngọc Liên (chủ biên) đã giới thiệu một cách tổng quát nhất về phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử. Nó nằm trong hệ thống các phơng pháp dạy học lịch sử ở trờng phổ thông. Trong tài liệu này tác giả đã giới thiệu về vị trí, ý nghĩa, việc phân loại và cách sử dụng các đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử. Trong Đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở trờng cấp II của Phan Ngọc Liên, Phan Kỳ Tá (Nhà xuất bản giáo dục HN 1975) cung cấp những vấn đề lý thuyết về đồ dùng trực quan và phần thực hành hớng dẫn cách thiết kế sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy phần lịch sử Việt Nam ở trờng THCS. Gần đây, Nguyễn Thị Côi biên soạn cuốn Kênh hình trong dạy học lịch sử ở tr- ờng THCS ( nhà xuất bản giáo dục HN 2000). Trong tài liệu này ngoài phần lý thuyết về đồ dùng trực quan, tác giả giới thiệu về cách trình bày nội dung và phơng pháp sử dụng hệ thống kênh hình trong chơng trình lịch sử ở trờng THCS và THPT (phần lịch sử Việt Nam từ buổi đầu con ngời xuất hiện cho đến nay). Biên Văn Dục có bài viết: giảng dạy bài cách mạng t sản Pháp bằng mô hình hoá trong cuốn Để dạy tốt môn lịch sử ở trờng THCB NXB GDHN 1996. Trong đó, nội dung của bài cách mạng t sản Pháp 1789 đợc cụ thể hoá dới dạng sơ đồ, mô hình hoá. Đây là một sáng kiến mới đã và đang đợc nghiên cứu để áp dụng vào giảng dạy bài: Cách mạng t sản Pháp 1789. Ngoài những tài liệu cụ thể về đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử nh đã nêu trên, chúng tôi đã tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu về tâm lý học, giáo dục học để tìm ra cơ sở lý luận nh: Lý luận dạy học ở trờng PTTH do M.A Đanilốp và M.N Xacatkin (chủ biên) ( nhà xuất bản giáo dục 1980); Giáo dục học đại cơng I do Nguyễn Sinh Huy chủ biên (NXB HN 1995); Giáo dục học đại cơng II do Đặng Vũ Hoạt chủ biên. Qua các công trình nghiên cứu đã tiếp cận đợc, chúng tôi nhận thấy các công trình này mới chỉ ít nhiều đề cập đến việc sử dụng đồ dùng trực quan ở trong phạm vi nội dung nhất định. Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì cha có một công trình nào đề cập đến việc xây dựng hệ thống đồ dùng trực quan sử dụng trong giảng dạy các cuộc cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất, lịch sử thế giới cận đại). Việc thiết kế và sử dụng hệ thống đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất, lịch sử thế giới cận đại) là một vấn đề mới mẻ và đòi hỏi công phu cho nên không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, mong các thầy cô giáo và các bạn góp ý bổ sung để đề tài hoàn thiện hơn. 3-Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1: Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi nhằm thực hiện các mục đích sau: -Góp phần nhỏ vào việc đổi mới phơng pháp dạy học lịch sử, qua đó đáp ứng phần nào vào thực tiễn dạy dạy học lịch sử ở trờng THPT hiện nay. -Qua việc thiết kế, su tầm hệ thống đồ dùng trực quan và đề xuất cách sử dụng chúng trong dạy học các bài cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất - lịch sử thế giới cận đại) hy vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy học lịch sử trong chơng trình THPT nói chung và các bài cách mạng t sản nói riêng. 3.2: Nhiệm vụ nghiên cứu: Để hoàn thành đề tài này, chúng tôi giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau đây: -Đọc các tài liệu về lý luận dạy học để tìm ra cơ sở lý luận. -Nghiên cứu chơng trình sách giáo khoa lịch sử ở trờng THPT và các tài liệu tham khảo khác để xây dựng nội dung bài học. -Su tầm, thiết kế các đồ dùng trực quan phục vụ cho việc giảng dạy các bài cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất - lịch sử thế giới cận đại). Đồng thời chỉ ra phơng pháp sử dụng chúng trong từng bài học cụ thể. 4-Phạm vi, đối tợng nghiên cứu: -Tìm ra những biện pháp để thiết kế, sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở lớp 10 THPT. -Ngoài những cuộc cách mạng t sản: Cách mạng t sản Anh (1640); Cách mạng t sản Pháp (1789) thì những cuộc vận động xã hội mang tính chất cách mạng t sản: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ (1774 ); Đấu tranh thống nhất Đức (1866- 1871); Đấu tranh thống nhất Italia (1860-1870 ) Nội chiến ở Mỹ (1861) và cải cách nông nô Nga (1866) cũng thuộc đối tợng nghiên cứu. 5- Giả thuyết khoa học: Nếu thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan một cách phù hợp thì nó sẽ góp phần nâng cao chất lợng, hiệu quả dạy học lịch sử nói chung và các bài cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất - lịch sử thế giới cận đại) nói riêng. 6-Phơng pháp luận và phơng pháp nghiên cứu: 6.1: Cơ sở phơng pháp luận: Dựa trên những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, t tởng Hồ Chí Minh, đờng lối chính sách của Đảng, Nhà nớc ta về lịch sử, về giáo dục đào tạo để làm cơ sở phơng pháp luận. 6.2: Phơng pháp nghiên cứu: -Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu các tài liệu giáo dục học, các văn kiện của Đảng, của Nhà nớc, của Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục; Sách giáo khoa và sách giáo viên lịch sử lớp 10 -THPT; Các giáo trình về lịch sử thế giới cận đại; Các tài liệu và công trình nghiên cứu về đồ dùng trực quan. -Dự giờ, phỏng vấn, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên phổ thông, một số giáo viên khoa lịch sử Trờng đại học Vinh để nắm đợc tình hình dạy học lịch sử hiện nay và tiếp thu những kinh nghiệm giảng dạy tốt. -Tiến hành thực nghiệm s phạm để kiểm chứng tính khả thi của đề tài. -Sử dụng các phơng pháp toán học để xử lý kết quả điều tra, thực nghiệm s phạm. 7-Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn đợc cấu trúc thành 3 chơng: Ch ơng I: Vị trí, ý nghĩa của đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở trờng THPT. Ch ơng II: Hệ thống các đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất của lịch sử thế giới cận đại 1640-1870). Ch ơng III: Phơng pháp sử dụng hệ thống đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất của lịch sử thế giới cận đại 1640-1870). Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất - Lịch sử thế giới cận đại 1640-1870) làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Khi tiến hành thực hiện đề tài chúng tôi kế thừa, phát huy những kết quả nghiên cứu của ngời đi trớc, bên cạnh đó bổ sung thêm một số tìm tòi sáng tạo của bản thân. Mong rằng những cố gắng nhỏ bé này sẽ góp phần trong việc làm phong phú thêm hệ thống đồ dùng trực quan trong giảng dạy các bài cách mạng t sản. Tham vọng thì rất nhiều, song do trình độ và năng lực còn hạn chế, số lợng tài liệu và thời gian eo hẹp nên chắc rằng đề tài sẽ không tránh khỏi sai sót. Tôi rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp để bài nghiên cứu lần sau có kết quả tốt hơn. Trong thời gian tiến hành nghiên cứu, tôi đã nhận đợc sự hớng dẫn giúp đỡ tận tình, chu đáo về mọi mặt nh phơng pháp, kiến thức, tài liệu của thầy giáo hớng dẫn - Tiến sĩ Trần Viết Thụ và các thầy cô giáo trong khoa, các bạn bè đồng nghiệp góp ý kiến để giúp tôi hoàn thành đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn ! B-Nội dung Ch ơng I Vị trí, ý nghĩa của đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở trờng THPT. 1-Khái niệm về đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử: Đồ dùng trực quan là những đồ vật do con ngời tạo ra, nó là phơng tiện gợi cho ngời ta hình ảnh cụ thể về một sự vật hay hiện tợng nào đó. Đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử là những công cụ, phơng tiện giáo viên sử dụng nh: bản đồ, sơ đồ, tranh ảnh . để tái tạo lại các sự kiện lịch sử một cách chính xác, khoa học gần với hiện thực khách quan. Đồ dùng trực quan là công cụ nhằm đảm bảo nguyên tắc trực quan trong dạy học, đảm bảo tính trực quan trong nhận thức. Mặt khác nó còn nhằm đảm bảo nguyên tắc về sự thống nhất giữa cái cụ thể và trừu tợng. Lịch sử bao gồm những sự việc, hiện tợng xảy ra trong quá khứ. Vậy nên khoa học lịch sử không thể rút ra kết luận trực tiếp từ phòng thí nghiệm, con ngời không phải là những dụng cụ máy móc, vật liệu vô tri để có thể đem ra thử nghiệm (1) . Chính vì vậy, đồ dùng trực quan để giảng dạy và học tập lịch sử không giống với đồ dùng trực quan để giảng dạy bộ môn khoa học khác, nó có những nét đặc thù riêng. Nó đợc thiết kế, tái tạo dựa trên cơ sở nội dung lịch sử, mang những mẩu thông tin về quá khứ nhằm giúp cho học sinh hiểu và đánh giá đúng quá khứ ngay trong chính bối cảnh lịch sử của nó. Đối với các môn khoa học nh lý, hoá, sinh với đối tợng nghiên cứu là những sự vật, hiện vật cụ thể đang tồn tại trong cuộc sống nên đồ dùng trực quan cụ thể, thực tế. Còn đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử mang tính trừu tợng cao. 1) -Kiều Thế Hng: Hệ thống thao tác s phạm trong dạy học lịch sử ở trờng PTTH -NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 1999. Nhìn vào đó, cha thể hiểu hết bản chất của quá khứ mà nó đòi hỏi phải có óc tởng tợng phong phú. 2.Các loại đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử: Lịch sử là những sự việc rất cụ thể đã diễn ra trong quá khứ. Đó là kết quả hoạt động của con ngời theo đuổi những mục đích nhất định, trong không gian và thời gian xác định trong từng điều kiện cụ thể. Vì thế đối với môn lịch sử, việc tạo ra ở học sinh những hình ảnh chân thực, cụ thể và sinh động về các sự kiện, hiện tợng lịch sử, việc khôi phục lại chân dung của các nhân vật lịch sử, những hoạt động của họ trong những điều kiện lịch sử cụ thể là nhiệm vụ hàng đầu. Lịch sử vốn tồn tại khách quan, là những sự việc hiện tợng quan hệ có thật đã diễn ra, không thể phán đoán để tái hiện lịch sử. Vì vậy để giúp học sinh biết đợc hiện tợng lịch sử, nhất thiết họ phải đợc thông tin về quá khứ với những nét cụ thể của nó. Muốn vậy trớc hết phải nhờ đến sự truyền đạt sinh động của giáo viên và các phơng tiện trực quan để có biểu tợng về quá khứ. Để nâng cao hiệu quả bài học lịch sử, trong thực tiễn giảng dạy giáo viên đã sử dụng nhiều loại đồ dùng trực quan khác nhau. Để giúp cho giáo viên sử dụng thuận tiện trong quá trình dạy học cần phải phân loại đồ dùng trực quan. Việc phân loại đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử đang là một vấn đề bàn cãi cha đi đến thống nhất. Cho đến nay, các nhà giáo dục học và giáo học pháp bộ môn cha nhất trí với nhau về cách phân loại đồ dùng trực quan: -Một số ý kiến phân loại theo đặc trng về nội dung và tính chất của hình ảnh lịch sử do đồ dùng trực quan đem lại. Họ chia đồ dùng trực quan làm 3 nhóm: (1) (1) Phan Ngọc Liên Trần Văn Trị, phơng pháp dạy học lịch sử NXB GDHN 1999, Tr 143 1-Đồ dùng trực quan hiện vật 2-Đồ dùng trực quan tạo hình 3-Đồ dùng trực quan quy ớc -Có ý kiến phân loại theo đặc trng bên ngoài nh hình dạng, kỹ thuật chế tạo, phơng thức tạo hình của đồ dùng trực quan. Họ chia đồ dùng trực quan làm 6 loại: 1-Hiện vật quá khứ 2-Tạo hình và minh hoạ có tính chất t liệu (ảnh phim tài liệu) 3-Tạo hình nghệ thuật (tranh lịch sử, phim truyện) 4-Biếm hoạ 5-Bản đồ lịch sử 6-Biểu đồ, sơ đồ. Nh vậy chúng ta thấy có rất nhiều cách phân loại đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử. Tuy không đồng nhất trong việc phân hoá đồ dùng trực quan nhng chúng ta cũng thấy có những điểm chung giống nhau trong ý kiến của các nhà nghiên cứu. Trên cơ sở đó chúng ta có thể phân chia đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ra 3 nhóm lớn sau đây: (1) 1-Đồ dùng trực quan hiện vật 2-Đồ dùng trực quan tạo hình 3-Đồ dùng trực quan quy ớc. Nhóm thứ nhất: Đồ dùng trực quan hiện vật. Đó là những hiện vật quá khứ còn sót lại bao gồm những di tích lịch sử và cách mạng (nh thành Nhà Hồ, hang Pắc Bó; nhà số 5D Hàm Long) những di vật khảo cổ và các di vật thuộc các thời đại lịch sử (công cụ đồ đá cũ núi Đọ, trống đồng Đông Sơn, cọc gỗ Bạch Đằng.). Đồ dùng trực quan hiện vật là một tài liệu gốc rất có giá trị, có tác dụng làm cho việc nhận thức lịch sử đợc cụ thể. Bởi những di tích lịch sử hay những dấu vết còn lại của quá khứ là bằng chứng hiển nhiên về (1) Phan Ngọc Liên - Trần Văn Trị, phơng pháp dạy học lịch sử NXB GD Hà Nội 1999. sự tồn tại của thời kỳ lịch sử đã qua. Do vậy, qua việc tiếp xúc những bằng chứng lịch sử ấy, học sinh sẽ có những hình ảnh cụ thể, chân thực về quá khứ, để từ đó có t duy lịch sử đúng đắn. Bên cạnh đó, đồ dùng trực quan hiện vật còn có tác động, ảnh hởng rất lớn đến t tởng tình cảm của học sinh. Nó có tác dụng minh hoạ, gây cảm xúc và tạo biểu tợng lịch sử cho các em. Trải qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử, những hiện vật của quá khứ còn sót lại rất ít, số còn đợc lu giữ cũng không đợc nguyên vẹn bị huỷ hoại qua thời gian. Nó không có trong nhà trờng mà đợc bảo quản trong Nhà bảo tàng, Viện bảo tàng lịch sử. Do vậy, việc sử dụng đồ dùng trực quan hiện vật trong dạy học lịch sử ở nhà trờng phổ thông hiện nay rất hạn chế. Mặt khác, việc nhận thức hiện vật lịch sử khá phức tạp. Vì nó không phải là toàn bộ quá khứ mà chỉ là dấu vết những chứng nhân xác minh một thời kỳ lịch sử đã tồn tại thực và hiện còn những dấu tích ấy. Trong những điều kiện thuận lợi, giáo viên nên tổ chức giảng dạy lịch sử trong các viện bảo tàng ở Trung ơng hay địa phơng hoặc ở ngay các địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử. Nhóm thứ hai: Đồ dùng trực quan tạo hình, bao gồm các loại đồ phục chế, mô hình, sa bàn, tranh ảnh lịch sử. Nó có khả năng khôi phục lại hình ảnh của những con ng- ời, đồ vật, biến cố, sự kiện lịch sử một cách cụ thể, sinh động và khá xác thực bằng các phơng tiện của nghệ thuật tạo hình. Đồ dùng trực quan tạo hình sử dụng trong dạy học lịch sử ở trờng phổ thông có nhiều loại: -Mô hình, sa bàn, các loại đồ phục chế là đồ dùng trực quan vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính khoa học. Trong một mức độ nhất định nó làm sống lại khung cảnh xã hội, phơng tiện sống và hoạt động của ngời xa. Ví dụ nh đồ phục chế về vũ khí, công cụ lao động của con ngời trong xã hội nguyên thuỷ. Mô hình, sa bàn lịch sử thờng có ở các bảo tàng. Ví dụ: ở Bảo tàng quân đội có hai mô hình sa bàn về chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh. Bằng các vật liệu đơn giản kết hợp với phơng tiện kỹ thuật hiện đại dới bàn tay tài hoa của tác giả, hai chiến dịch lớn đợc tái diễn lại một cách cụ thể, sinh động. Ngời xem nh đợc trực tiếp chứng kiến khí thế tiến công hào hùng sôi nổi của anh bộ đội Cụ Hồ làm nên hai chiến thắng vẻ vang. - Hình vẽ, ảnh lịch sử là đồ dùng trực quan tạo hình có khả năng cung cấp cho học sinh hình ảnh tơng đối hoàn chỉnh và chân thực về quá khứ, nó có giá trị nh một t liệu lịch sử. Ví dụ qua bức tranh Tình cảnh nông dân Pháp trớc cách mạng 1789 đã tái hiện . của đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở trờng THPT. Ch ơng II: Hệ thống các đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất. bài học. -Su tầm, thiết kế các đồ dùng trực quan phục vụ cho việc giảng dạy các bài cách mạng t sản (thời kỳ thứ nhất - lịch sử thế giới cận đại) . Đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản ( thời kỳ thứ nhất lịch sử thế giới cận đại ) ở trường trung học phổ thông , Đồ dùng trực quan trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản ( thời kỳ thứ nhất lịch sử thế giới cận đại ) ở trường trung học phổ thông

Bình luận về tài liệu do-dung-truc-quan-trong-day-hoc-cac-cuoc-cach-mang-tu-san-thoi-ky-thu-nhat-lich-su-the-gioi-can-dai-o-truong-trung-hoc-pho-thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP