Định hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban

73 134 0
Naruto

Naruto Gửi tin nhắn

Tải lên: 6,032 tài liệu

  • Loading...
1/73 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2013, 14:17

Trờng Đại học vinh Khoa ĐịA Lý -------------------- Khoá luận tốt nghiệp Chuyên ngành: phơng pháp dạy học Định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban Giảng viên hớng dẫn: Mai Văn Quyết Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Hợi Lớp: 44A - Địa lý Kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc Vinh, 05/2007 Hå ThÞ Hîi – 44A Khoa §Þa lý 2 Khoá luận tốt nghiệp đại học Trờng Đại học vinh Khoa ĐịA Lý -------------------- Hồ Thị Hợi Định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban Khoá luận tốt nghiệp Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 3 Khoá luận tốt nghiệp đại học Vinh, 05/2007 Lời cảm ơn Phơng pháp dạy học có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo giáo viên cũng nh các môn khoa học khác, Phơng pháp dạy học địa lý trở thành bộ môn không thể thiéu trong quá trình đào tạo giáo viên Địa lý. Đây là một lĩnh vực mà từ trớc đến nay các nhà nghiên cứu, các giáo viên và các sinh viên tìm tòi, nghiên cứu, bổ sung và vận dụng các phơng pháp dạy học vào các cấp học nói chung và các lớp học nói riêng. Nghiên cứu đề tài: Định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban cũng không nằm ngoài mục đích trên. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi bớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học cũng nh góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu quả dạy học địa lý nói chung và địa lý 10 nói riêng. Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế cùng với việc tiến hành thực nghiệm ở phổ thông cha nhiều và quĩ thời gian dành cho quá trình nghiên cứu còn ít ỏi. Vì vậy, chắc chắn đề tài không tránh khỏi sai sót nhất định và phần nào mang tính chất chủ quan. Rất mong thầy cô và các bạn đọc đóng góp ý kiến để tôi có dịp bổ sung kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và nhất là để đề tài có sức thuyết phục hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Mai Văn Quyết cùng các thầy cô giáo trong tổ Phơng pháp dạy học và các thầy cô trong khoa Địa lý đã dành thời gian qúi báu tận tình hớng dẫn tôi nghiên cứu đề tài này. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo tổ Sử- Địa- Giáo dục công dân cùng các em học sinh trờng THPT Lê Hồng Phong đã giúp tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Vinh, ngày 10/05/2007. Sinh viên: Hồ Thị Hợi Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 4 Khoá luận tốt nghiệp đại học Mục lục A. Mở đầu 1.Lý do chọn đề tài 1 2.Mục đích, nhiệm vụ và đối tợng nghiên cứu 1 3.Phơng pháp nghiên cứu 2 4.Lịch sử nghiên cứu đề tài 3 5.Giới hạn đề tài 3 6.Giả thiết khoa học 4 7.Kế hoạch nghiên cứu 4 8.Bố cục đề tài 4 B. Nội dung Ch ơng I : Cơ sở lý luận của việc định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra- đánh giá trong dạy học Địa lý THPT 5 1. Cơ sở lý luận 5 1.1. Quan niệm chung về kiểm tra- đánh giá 5 1.2. Xu hớng mới trong kiểm tra- đánh giá hiện nay 14 1.3. Hình thức tự luận trong kiểm tra- đánh giá 17 2. Cơ sở thực tiễn 18 2.1.Tình hình sử dụng hình thức tự luận trong kiểm tra- đánh giá 18 2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng hình thức tự luận thiếu hiệu quả. 21 Ch ơng II : Định hớng đổi mới hình thức tự luận trong kiểm tra- đánh giá dạy học Địa lý 10 Chuyên ban 24 1. Điểm mới của cấu trúc chơng trình Địa lý lớp 10 CB. 24 1.1. Cấu trúc chơng trình 24 Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 5 Khoá luận tốt nghiệp đại học 1.2. Những nội dung mới và khó của chơng trình Địa lý lớp 10 chuyên ban 26 1.3. Một số lu ý khi sử dụng sách giáo khoa Địa lý lớp 10 chuyên ban 27 2. Định hớng đổi mới hình thức tự luận kiểm tra- đánh giá kết quả dạy học Địa lý lớp 10 CB 30 2.1. Đổi mới quy trình thực hiện hình thức tự luận 31 2.1.1.Khâu ra đề thi 31 2.1.1.1.Những yêu cầu của đề kiểm tra 31 2.1.1.2.Quy trình biên soạn để kiểm tra 33 2.1.2. Khâu coi thi và chấm thi 38 2.1.2.1. Coi thi 38 2.1.2.2. Chấm thi 39 2.1.3. Khâu tổng kết 41 2.1.4. Khâu bổ sung và cải tiến đề thi tự luận 43 2.2. Kết hợp hình thức tự luận với hình thức TNKQ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra- đánh giá 43 2.2.1. Trắc nghiệm khách quan 43 2.2.2. Tại sao phải kết hợp? 45 2.2.3. Kết hợp nh thế nào? 46 2.2.4. Ch ơng III : Thực nghiệm s phạm 54 1. Kế hoạch thực nghiệm 54 1.1. Mục đích thực nghiệm 54 1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 54 1.3. Đối tợng thực nghiệm 54 1.4. Tổ chức thực nghiệm 55 Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 6 Khoá luận tốt nghiệp đại học 1.5. Nội dung thực nghiệm 55 2. Kết quả thực nghiệm 63 C. Kết luận 66 Tài liệu tham khảo 67 Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 7 Khoá luận tốt nghiệp đại học A. Mở đầu 1.Lý do chọn đề tài NQTW 4 khoá VII đã nêu ra nhiệm vụ đổi mới phơng pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học. Và đến NQTW 2 khoá VIII nhận định: phơng pháp giáo dục đào tạo chậm đợc đổi mới, cha phát huy đợc tính chủ động, sáng tạo của ngời học. Nh vậy, trong thời gian gần đây, vấn đề đổi mới PPDH nói chung và PPDH môn Địa lý nói riêng đợc mọi cấp, mọi ngành quan tâm. Và để phục vụ cho nhiệm vụ cao cả đó, đổi mới phơng pháp kiểm tra - đánh giá cũng là một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, qua thực tế tìm hiểu các thầy cô và học sinh cũng nh qua thời gian thực tập s phạm tại Trờng THPT Lê Hồng Phong, tôi thấy vấn đề kiểm tra- đánh giá còn tồn tại nhiều bất cập, cha thực hiện theo sát tình hình đổi mới PPDH. - Về hình thức: trong kiểm tra - đánh giá, hình thức còn đơn điệu, chủ yếu là tự luận và hỏi miệng. - Về nội dung: Nội dung kiểm tra- đánh giá chủ yếu về kiến thức, nặng nề tái hiện. - Giáo viên độc quyền đánh giá. Đặc biệt, năm học 2006-2007 là năm học đầu tiên thực hiện chơng trình SGK lớp 10 CB, trong đó có môn Địa lý nên gây ra không ít bỡ ngỡ cho GV và HS trong quá trình dạy học nói chung và quá trình kiểm tra- đánh giá nói riêng. Trớc những vấn đề đó, trong luận văn này tôi mạnh dạn đa ra một số định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra- đánh giá trong dạy học Địa lý lớp 10 CB. 2.Mục đích, nhiệm vụ và đối tợng nghiên cứu 2.1.Mục đích Đề tài nghiên cứu nhằm định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra - đánh giá trong quá trình dạy học địa lý lớp 10 CB. 2.2.Nhiệm vụ - Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề kiểm tra- đánh giá Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 8 Khoá luận tốt nghiệp đại học - Nghiên cứu hình thức tự luận trong kiểm tra- đánh giá dạy học môn địa lý. - Định hớng đổi mới hình thức tự luận nhằm nâng hiệu quả kiểm tra- đánh giá kết quả dạy học địa lý 10 CB 2.3.Đối tợng và khách thể nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu: Qúa trình dạy học địa lý đối với HS lớp 10 CB. - Khách thể nghiên cứu: Phơng pháp kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học địa lý 10 CB. 3. Phơng pháp nghiên cứu 3.1.Nhóm các phơng pháp nghiên cứu lý thuyết - Phơng pháp phân tích hệ thống: đem đối tợng nghiên cứu là phơng pháp kiểm tra - đánh giá xem xét nó trong hệ thống hoàn chỉnh là quá trình dạy học. - Phơng pháp phân loại: tập hợp tất cả các đối tợng và những vấn đề liên quan đến đối tợng nghiên cứu, phân loại chúng ra theo mục đích của đề tài. - Phơng pháp so sánh: Đây là phơng pháp không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu đề tài, từ đó chúng ta dựa vào những tiêu chí nhất định để so sánh các hình thức kiểm tra - đánh giá và tìm ra hình thức tốt nhất. 3.2.Các nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phơng pháp quan sát: quan sát quá trình kiểm tra - đánh giá của GV và HS trên lớp. - Phơng pháp điều tra: điều tra GV và HS về quá trình kiểm tra - đánh giá. - Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm: rút ra kinh nghiệm của vấn đề kiểm tra - đánh giá thông qua quá trình trao đổi, tiếp xúc với GV, HS. - Phơng pháp thực nghiệm: tiến hành thực nghiệm kiểm tra ở một số lớp 10 của một số trờng THPT để kiểm tra tính khả thi của đề tài. Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 9 Khoá luận tốt nghiệp đại học 4.Lịch sử nghiên cứu đề tài PPDH Địa lý là một kho tàng đề tài chọn lựa nghiên cứu của các nhà khoa học, các giáo viên và các sinh viên.Và nghiên cứu phơng pháp kiểm tra- đánh giá cũng là một vấn đề không mới. Theo sự tìm hiểu của bản thân, đề tài liên quan đến phơng pháp kiểm tra - đánh giá đã đợc nghiên cứu nhiều. Tuy nhiên, hình thức tự luận trong kiểm tra, đánh giá cha đợc nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống. Đặc biệt,đây là năm học đầu tiên sử dụng SGK lớp 10 CB nên định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra- đánh giá trong dạy học Địa lý lớp 10 chuyên ban là đề tài mới. Vì vậy, tôi chọn riêng cho mình hớng nghiên cứu đề tài này. 5.Giới hạn đề tài Phơng pháp kiểm tra - đánh giá nói chung và môn Địa lý nói riêng bao gồm nhiều hình thức: tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, quan sát và đổi mới phơng pháp kiểm tra - đánh giá có nhiều xu hớng khác nhau: hoặc là sử dụng các hình thức mới, hoặc là đổi mới các hình thức cũ, hoặc là kết hợp cả hai xu hớng trên. Tuy nhiên, trong đề tài này tôi chỉ tập trung đề xuất ra một số định hớng đổi mới hình thức tự luận trong kiểm tra - đánh giá dạy học Địa lý 10 CB. 6.Giả thiết khoa học Nếu đề tài này đợc nghiên cứu thành công sẽ cho thấy hình thức tự luận dù là truyền thống nhng có nhiều u điểm đợc phát huy trong qúa trình kiểm tra - đánh giá kết quả dạy học Địa lý 10 CB. Từ đó góp một phần nhỏ vào quá trình đổi mới PPDH cũng nh nâng cao chất lợng dạy học môn địa lý lớp 10 nói riêng và Địa lý ở trờng PT nói chung. 7.Kế hoạch nghiên cứu Đề tài bắt đầu nghiên cứu từ tháng 10/2006 đến giữa tháng 5/2007. - Tháng 10- tháng 11: Chọn đề tài. Hồ Thị Hợi 44A Khoa Địa lý 10 . việc định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra- đánh giá trong Địa lý THPT. Chơng II: Định hớng đổi mới hình thức tự luận trong kiểm tra - đánh giá dạy học Địa. là năm học đầu tiên sử dụng SGK lớp 10 CB nên định hớng đổi mới phơng pháp kiểm tra- đánh giá trong dạy học Địa lý lớp 10 chuyên ban là đề tài mới. Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban , Định hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học địa lý lớp 10 chuyên ban

Bình luận về tài liệu dinh-huong-doi-moi-phuong-phap-kiem-tra-danh-gia-trong-day-hoc-dia-ly-lop-10-chuyen-ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP