Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I.doc

75 117 0
mat_hoa_da_phan

mat_hoa_da_phan Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,241 tài liệu

  • Loading...
1/75 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2012, 17:08

Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I.doc Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45BLỜI MỞ ĐẦUTrong điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong xu thế hội nhập và mở cửa của nước ta,.nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đã là thách thức lớn nhất đối với quá trình hội nhập của nước ta. Mỗi chủ thể kinh tế phải tự vận hành, tự quyết định tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, từ hoạt động thăm dò thị trường, quyết định đầu tư máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ, đầu tư cho lực lượng lao động, đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm gì và làm như thế nào để có thể phát huy được lợi thế cạnh tranh của mình, tận dụng có hiệu quả các cơ hội, giảm thiểu những thách thức do cạnh tranh mang lại chính là vấn đề đặt ra để các doanh nghiệp tìm ra hướng đi đúng trên con đường phát triển của doanh nghiệp mình, khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Trong xu thế chung đó, công ty XNK Tổng Hợp I thuộc Bộ Thương Mại là một doanh nghiệp Nhà nước mới tách ra thành công ty cổ phần hóa, đã hoà nhịp cùng với sự phát triển của đất nước khi mà xu thế hội nhập đã trở thành tất yếu. Nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng lương thực phẩm ngay càng tăng lên, cùng với nhu cầu xuất khẩu một số mặt hàng có thế mạnh của nước ta sang nước ngoài để cạnh tranh và thu lợi nhuận, Công ty đã đáp ứng dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ có liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu (XNK). Cùng với sự ra đời của nhiều Công ty xuất nhập khẩu trong nước, Công ty đã mở rộng mô hình hoạt động của mình và nghiên cứu mở rộng thị trường cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới với quy mô lớn. Trong thời gian thực tập tại Công ty công ty XNK Tổng Hợp I tôi đã tập Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45Btrung nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư phát triển và khả năng cạnh tranh của Công ty, vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề với đề tài: “Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I”. Nội dung của đề tài bao gồm 2 phần:Phần 1. Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty XNK Tổng Hợp IPhần 2: Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển ở công ty XNK Tổng Hợp IĐề tài tập chung vào nghiên cứu về hoạt động đầu tư phát triển trong Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Tôi xin cảm ơn thầy giáo V ũ Kim Toản đã chỉ bảo và hướng dẫn tôi hoàn thiện chuyên đề này. Tôi xin cảm ơn tập thể cán bộ công ty XNK Tổng Hợp I đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại Công ty. Vì thời gian và trình độ hiểu biết có hạn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu xót và khuyết điểm, mong thầy cô giáo đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện và có tính thực tế hơn. Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45BCHƯƠNG ITHỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP TỔNG HỢP I1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ICông ty XNK Tổng hợp I là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại, được thành lập từ năm 1981 theo Quyết định số 1365/TCCB của Bộ Ngoại thương(nay là Bộ Thương mại), sau được thành lập lại theo luật Doanh nghiệp bằng Quyết định 340TM/TCCB ngày 31/03/1993 của Bộ Thương mại.Năm 1993, theo Quyết định 858/TM-TCCB của Bộ Thương mại ngày 28/7/1993 Công ty phát triển SX và XNK - Hà Nội hợp nhất vào Công ty XNK Tổng hợp I. Kèm theo đó, Bộ Thương mại có Quyết định 918 TM/TCCB ngày 18/08/1993 và Quyết định 995 BTM/TCCB ngày 27/8/1993 hợp nhất và đổi tên chi nhánh Công ty phát triển SX và XNK tại Đà Nẵng thành Chi nhánh Công ty XNK Tổng hợp I tại Đà Nẵng ; Quyết định 972 BTM/TCCB ngày 30/8/1993 sát nhập Xí nghiệp sản xuất chế biến hàng xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty phát triển SX và XNK - Hà Nội vào Công ty XNK Tổng hợp I và đổi tên thành Chi nhánh Công ty XNK Tổng hợp I tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty XNK Tổng hợp I có tư cách pháp nhân đầy đủ theo luật định, thực hiện chế độ hạch toán độc lập. Từ ngày đầu thành lập gắn với môi trường kinh doanh luôn biến động do Nhà nước bắt đầu thực hiện chính sách ‘đổi mới’, mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Công ty vốn chỉ được giao nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh XNK uỷ thác-là lĩnh vực kinh doanh thương mại thuần tuý và giới hạn Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45Bở khâu lưu thông đối ngoại. Nhưng trong quá trình hoạt động thực tiễn, để luôn thích ứng với thị trường Công ty đã sớm xác định 3 định hướng phát triển dài hạn trong lĩnh vực hoạt động là: Kinh doanh thương mại trong đó lấy XNK là trọng tâm; Sản xuất, gia công, chế biến hàng xuất khẩu và lắp ráp hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng trong nước; Cung ứng dịch vụ thương mại, cho thuê văn phòng, kho bãi, giao nhận và các dịch vụ khác phục vụ cho XNK . Trên cơ sở đó Công ty đã đề ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể của từng thời kỳ với các giải pháp thực hiện phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế xã hội bên ngoài cũng như năng lực nội tại của Công ty tại thời điểm đó. Công ty đã thực hiện tốt chiến lược kinh doanh tổng hợp với các phương thức kinh doanh năng động, đa dạng. Trong từng giai đoạn phát triển Công ty đã chú trọng xây dựng thị trường - lấy thị trường trong nước làm gốc - với mạng lư-ới bạn hàng phù hợp với phạm vi và mặt hàng kinh doanh, với phương châm hợp tác hai bên cùng có lợi và có chiếu cố lẫn nhau. Cùng với xác định định hướng kinh doanh, Công ty đã luôn quan tâm xây dựng và phát triển nguồn lực về vốn và lực lượng lao động để có năng lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển Công ty XNK Tổng hợp I, với sự quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo kịp thời của Bộ Thương mại và sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBCNV, đã xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh tổng hợp nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hàng với các hình thức đa dạng và phong phú phù hợp với diễn biến đầy sôi động của môi trường kinh doanh và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thời kỳ nhà nước thực hiện chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, mở cửa hội nhập quốc tế. Quy mô kinh doanh cũng như nguồn lực của Công ty so với năm đầu thành lập đã có tăng trưởng mạnh mẽ và giữ được sự phát triển ổn định trong nhiều năm mặc dù phải cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường . Công ty XNK Tổng hợp I đã có truyền thống 24 năm liên tục hoàn thành kế hoạch Bộ giao, giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty, không ngừng tích luỹ tăng trưởng vốn và tài sản cho Nhà nước, hoàn thành đầy đủ Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45Bcác nghĩa vụ thuế với ngân sách và có đóng góp tích cực cho các chương trình an ninh-ổn định xã hội , đảm bảo việc làm và cải thiện đời sống người lao động trong Công ty. Trên thương trường trong và ngoài nước, Công ty luôn đ-ược đánh giá là một trong những doanh nghiệp có uy tín, tài chính lành mạnh và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật.Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I là 1 tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu có tên giao dịch đối ngoại là:VietNam National General Export-Import Corporation,viết tắt là:GENERALEXIM I Công ty thuộc bộ thương mại có tư cách pháp nhân,vốn và tài sản riêng tại ngân hang.Trụ Sở chính của công ty và các chi nhánh của công ty:*Trụ sở chính: -Địa chỉ:46 Ngô Quyền -Điện thoại:8624008 -Fax:84-48259894*Chi nhánh:3 chi nhánh 1.Thành phố Hồ Chí Minh -Địa chỉ:26B Lê Quốc Hưng -Điện thoại:08 8222211 08 8224402 -Fax:84-88222214 2.Đà Nẵng -Địa chỉ:113 Hoàng Diệu -Điện thoại:051822709 -Fax:051-824077 3.Hải Phòng -Địa chỉ:57 Điện Biên Phủ - Điện thoạ:0313 842007 -Fax:0313 745927Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45B2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty 2.1 Cơ cấu tổ chức  Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty XNK Tổng hợp I như sau:• Ban Giám đốc• Các phòng ban:- Phòng Hành chính – quản trị- Phòng Kế toán – Tài vụ.- Phòng Tổng hợp.- Phòng Tổ chức cán bộ.- 09 Phòng nghiệp vụ.• Các đơn vị trực thuộc.+ Chi nhánh Công ty tại T.P Hải Phòng+ Chi nhánh Công ty tại TP. Đà Nẵng+ Xí nghiệp may + Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí MinhTrong quá trình hoạt động, Công ty luôn quan tâm xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dưới nhiều hình thức như: đào tạo tại chỗ và đào tạo tập trung (ngắn và dài hạn), chú trọng đào tạo lại nhằm bồi dưỡng, trang bị bổ sung các kiến thức hiện đại về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, tin học . theo yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, Công ty cũng hết sức chú ý công tác quy hoạch, giao việc bồi dưỡng cán bộ nguồn cũng như phân công, sử dụng cán bộ phù hợp với lĩnh vực đào tạo và năng lực cá nhân để mọi người lao động có điều kiện phát huy năng lực sở trường của bản thân đóng góp vào công việc chung. Tổng số lao động thường xuyên của Công ty tính đến thời điểm 31/03/2005 (thời điểm có quyết định cổ phần hoá) là 342 người. Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyn Thnh Luõn - u t 45BTrong ú:S Cộng hoà xã hội chủ Phũng ban chuyờn mụn S ngi T l %Vn phũng cụng ty 136 39,71 Ban giỏm c 2 0,62 Phũng hnh chớnh qun tr 13 3,83 Phũng ti chớnh k toỏn 14 4,14 Phũng TCCB v t bo v 22 6,45 Cỏc phũng Nghip v XNK (9 phũng) 79 23,16 Phũng Tng hp 6 1,8Cỏc chi nhỏnh v xớ nghip trc thuc, trong ú:203 59,41 Chi nhỏnh ti Tp. H Chớ Minh 20 5,82 Chi nhỏnh ti Tp. Nng 17 5,03 Chi nhỏnh ti Tp. Hi Phũng 24 7,04Xớ nghip may (khụng tớnh lao ng thi v di 1 nm)142 41,5Liờn doanh, bit phỏi 3 0,9 lc lng lao ng v trỡnh lao ng Tng s lao ng ca Cụng ty ti thi im lp phng ỏn c phn húa 31/12/2004 l 342 ngi.C cu lao ng v phng ỏn sp xp li lao ng c th hin trong bng sau:i hc Kinh t Quc Dõn- Thỏng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45BTiêu chíSố lượngTỷ lệI. Phân theo trình độ 342 100,00%1. Đại học và trên đại học 142 41,52%2. Cao đẳng, Trung cấp 21 6,14%3. Công nhân kỹ thuật, dạy nghề 179 52,34%II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động 342 100,00%1. BGĐ và KT trưởng thuộc diện không ký hợp đồng 3 0,88%2. Hợp đồng không xác định thời hạn 196 57,31%2. Hợp đồng lao động có thời hạn từ 1-3 năm 143 41,81%III. Phương án sắp xếp lại lao động 342 100,00%1. Tổng số lao động Công ty 282 82,45%2. Tổng số lao động tự nguyện nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính Phủ53 15,50%3. Tổng số lao động nghỉ việc theo Bộ luật Lao động và chuyển công tác7 02,05% Chức năng các phòng banCông ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình trực tuyến chức năng gôm những phòng ban với những chức năng chuyên ngành riêng biệt dưới ự chỉ đạo của ban giám đốc.Chức năng các phòng ban*Ban giám đốc:Tất cả các phòng ban và các chi nhánh kinh doanh đều thuộc quyền quản lý của ban giám đốc.Ban giám đốc cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật vè mọi hoạt động của công ty.Các phó giám đốc có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc hoặc quản lý một lĩnh vực nào đó do giám đốc uỷ quyền.*Phòng tổ chức cán bộ;Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45BNắm toàn bộ nhân lực công ty,có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc,sắp xếp,tổ chức bộ máy,lực lượng lao động cho mỗi phòng ban cho phù hợp.Xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn,ngắn hạn,đào tạo lại nguồn nhân lực của công ty.Đưa ra các chính sách,chế độ về lao động và tiền lươngcủa cán bộ côngnhân viên.Tuyển dụng lao động và điều tiết lao động phù hợp với mục tiêu tình hình kinh doanh.*Phòng tổng hợpXây dựng kế hoặch kinh doanh từng tháng,từng quý,từng năm trình lên giám đốc.Lập báo cáo các hoạt động tháng,quý,năm trình lên giám đốc.Nghiên cứu thị trường giao dịch,đàm phán,lựa chọn khách hàng.Lập các chiến lược truyền thông,khuyến mại của công ty.*Phòng hành chínhPhục vụ văn phòng phẩm cho công ty,tiếp khách và quản lý toàn bộ tài sản của công ty.*Phòng kế toán-tài vụHạch toán,dánh giá toàn bộ về hoạt động kinh doanh của công tyLập bảng cân đối kế toán,báo cáo tài chính cuối năm trình giám đốc.Quyết toán năm so với cơ quan cấp trên và các cơ quan hữu quan về tổ hoạt động,các khoản thu chi tài chính lớn,nhỏ trong công ty.*Phòng nghiệp vụGiao nhận toàn bộ hàng hoá kinh doanh của công ty.Quản lý và bảo dưỡng toàn bộ xe của công ty.Được phép kinh doanh vận tải,vận chuyển hàng hoá.Cho thuê kho bãi trên cơ sở kho hiện có tại Hà Nội.*Các phòng nghiệp vụĐại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45BPhòng 1:nông sản(chủ yếu là chè),khoáng sản,thủ công mỹ nghê.Phòng 2:thiệt bị máy móc,hoá chất,thuốc thú y,tạm nhập,tái xuất.Phòng 3:hàng may mặc.Phòng 4:ô tô,xe máy,đồ điện gia dụng.Phòng 5:vải sợi,nông sản(chủ yếu là gạo)Phòng 6:vật tư cho các loại máy móc,thiết bị đồ điện,thiết bị văn phòng.Phòng 7:vật liệu xây dựng.sắt thép.Phòng 8:giao nhận,kho bãi.*Các liên doanh53 Quang Trung:kinh doanh khách sạn(côngty liên doanh Đệ Nhất-liên doanh với đối tác Singapore).7 Triệu Việt Vương:cho thuê cơ sở hạ tầng.2.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty2.2.1 Chức năng của công ty-Xuất nhập khẩu tự doanh những mạet hàng nhà nước cho phép-Nhập uỷ thác những mặt hàng nông sản,lâm sản,hải sản ,thủ công mỹ nghệ,các hàng gia công ,chế biến,tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng theo yêu cầu của các địa phương,các nghành các xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của nhà nước.-Sản xuất gia công chế biến hàng hoá gia công chế biến để xuất khẩu và làm các dịch vụ khác liên quan đến xuất nhập khẩu.-Cung ứng vật tư hàng hoá nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước phục vụ cho các địa phương,các ngành các xí nghiệp2.2.2 Nhiệm vụ của công ty-Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoặch sản xuất kinh doanh,dịch vụ cũng như uỷ thác xuất nhập khẩu và các kế hoặch có liên quan.-Nâng cao chất lượng mặt hàng sản xuất,gia tăng khối lượng hàng xuất khẩu,mở rộng thị trường trong nước và quốc tếĐại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007[...]... mại.II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KH ẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI 1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo dự án* Kinh doanh thương mại - xuất nhập khẩu Hoạt động kinh doanh thương mại – xuất nhập khẩu là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo trong hoạt động của Công ty và thường xuyên chiếm trên 95% tỷ trọng trong cơ cấu tổng doanh thu hàng năm. Hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty, trong. .. thấy rằng Công ty đã mở rộng cơ cấu ngành hàng và ngày càng phát triển. II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 1. Đánh giá chung Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam (GENERALEXIM) được thành lập từ tháng 12/1981 với tên ban đầu là Công ty XNK Tổng hợp I, trực thuộc Bộ Ngoại thương, nay là Bộ Thương mại, với những chức năng chính là: thực hiện XNK ủy thác;... thành Công ty cổ phần sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi giúp Công ty năng động hơn trong cơ chế huy động mọi nguồn lực (vốn và lao động) đáp ứng nhu cầu tổ chức và mở rộng sản xuất kinh doanh và cũng tạo ra cơ sở pháp lý linh động và phù hợp để Công ty xây dựng cơ chế quản lý nội bộ với mục tiêu vừa đảm bảo mọi hoạt động của Công ty phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước vừa phát huy... thế của công ty trên thị trường mà còn lm flãng phí nguồn nhân lực của đất nước._ Nguồn nhân lực của công ty chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu trong quá trình phát triển của công ty . Hạn chế lớn nhất của đội ngũ cán bộ công ty là khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học, đây là một bất lợi lớn đặc biệt trong giao dịch và đàm phán quốc tế.4. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo nội dung đầu tư 4.1 Đầu. .. kết bền vững và tích cực trong hoạt động Công ty. Bước vào năm 2007, năm cả nước hội nhập đầy đủ với nền kinh tế thế giới và Công ty có sự thay đổi về chất trong mô hình hoạt động, Đại hội cổ đông của Công ty từ đầu năm 2006 đã thống nhất tiếp tục phát triển Công ty với 3 lĩnh vực chính là kinh doanh thương mại (XNK) , sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Trong đó đẩy mạnh mảng sản xuất và dịch vụ để... vừa phát huy được tính năng động sáng tạo của đội ngũ người lao động trong Công ty. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư - là cơ sở để nâng cao đóng góp cho xã hội và cải thiện thích đáng đời sống của CBCNV. Đ iểm yếu: Công ty XNK Tổng hợp I mới chỉ mạnh về kinh doanh thương mại, mà chủ yếu là XNK. Giai đoạn đầu hoạt động Công ty sẽ gặp không ít khó khăn trong điều hành do sự chuyển... Đại học Kinh tế Quốc Dân- Tháng 4/2007 Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45BCHƯƠNG IIMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI1. Chiến lược phát triển chung của ngành xuất nhập khẩu Việt NamGia nhập WTO, xuất khẩu (XK) của Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tăng trưởng nhưng cũng gặp... nghiên cứu phát triển, ứng dụng Khi còn hoạt động trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, Công ty XNK Tổng Hợp I giống như một tổng kho vật tư của ngành Thương Mại làm nhiệm vụ tiếp nhận cấp phát vật tư theo chỉ đạo cấp trên. Vì vậy, hàng hoá vật tư của Công ty thời gian này đều có kế hoạch cụ thể và hầu như được bao tiêu toàn bộ. Nhờ đó mà đơn vị hoạt động thuận lợi, có đối tư ng khách... Nguyễn Thành Luân - Đầu tư 45BNhư vậy, qua biểu trên ta thấy số lượng lao động tăng qua các năm do yêu cầu của sản xuất kinh doanh. Cơ cấu lao động của Công ty có hợp lý hơn, lực lượng lao động gián tiếp có tỷ lệ tư ng đối lớn vì tính chất đặc thù trong ngành nghề kinh doanh, lao động nam chiếm đa số trong tổng số lao động của Công ty. Đây là một thuận lợi về phân công công việc của công tác quản trị... quả hoạt động chung của công ty. Bên cạnh đó, Công ty CP cũng có rất nhiều công việc phải làm để đưa hoạt động của doanh nghiệp vào nền nếp, trong đó công việc trước mắt là xây dựng hệ thống các quy chế quản lý nội bộ bao gồm quy chế tài chính, quy chế phân phối, quy chế sử dụng và đào tạo cán bộ Các giải pháp và nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:+ Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt . hoạt động đầu tư phát triển ở công ty XNK Tổng Hợp I ề t i tập chung vào nghiên cứu về hoạt động đầu tư phát triển trong Công ty và đưa ra một số gi i. trong công ty XNK Tổng Hợp I . N i dung của đề t i bao gồm 2 phần:Phần 1. Thực trạng đầu tư phát triển t i công ty XNK Tổng Hợp IPhần 2: Một số gi i pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I.doc, Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I.doc, Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I.doc

Bình luận về tài liệu thuc-trang-va-giai-phap-cua-hoat-dong-dau-tu-phat-trien-trong-cong-ty-xnk-tong-hop-i-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP