Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson eleven (Bài 11) There are (Có) pptx

tailieuhay_189
tailieuhay_189(14903 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 13
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 09:16

Mô tả: Lesson eleven (Bài 11) There are (Có) New words (Từ mới) Schools /skulz/ Những ngôi trường Classrooms /clasrmz/ Những phòng học Fans /fổnz/ Những chiếc quạt Lamps /lổmps/ Những chiếc đèn Desks /desks/ Những chiếc bàn viết/bàn học Bench /'bent/ Chiếc ghế băng Benches /'bentiz/ Những chiếc ghế băng Chairs /tez/ Những chiếc ghế tựa Stools /stulz/ Những chiếc ghế đẩu Armchairs /'amtez/ Những chiếc ghế bành Sofas /'sfz/ Những chiếc ghế xô-pha Pictures /'piktz/ Những bức tranh There are /ðe a/ Có (ở một nơi nào đó) (dùng cho nhiều người/vật) There are two books on the table : Có hai cuốn sách ở trên bàn. One /wn/ Một Two /tu/ Hai Three /ri/ Ba Four /f / Bốn Five /faiv/ Năm Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại vẽ hai ba ngôi trường vẽ hai ba phòng học Schools Classrooms vẽ hai ba chiếc quạt vẽ hai ba ngọn đèn Fans Lamps vẽ hai ba chiếc bàn học sinh vẽ hai ba chiếc ghế băng Desks Benches vẽ hai ba chiếc bàn vẽ hai ba bức tranh Tables Pictures vẽ hai ba chiếc ghế tựa vẽ hai ba chiếc ghế đẩu Chairs Stools vẽ hai ba chiếc ghế bành vẽ hai ba chiếc ghế xô pha Armchairs Sofas Bước 2: Điền chữ cho tranh . . . . . . . . . . . . Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Schools, classrooms, desks, benches, tables, chairs, armchairs, sofas, pictures, fans, lamps, stools. Mỗi từ chỉ dùng 1 lần).  There are two on the street  There are four . in the school  There are two in the room  There are three in the classroom  There are two in the house  There are five in the classroom  There are three in the kitchen  There are two in the livingroom  There are five in the classroom  There are two in the bedroom  There are four . on the wall  There are two in the bathroom Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: There are three schools on the street. There are five classrooms in the school. There are four desks and four benches in the classroom. There are two fans and three lamps in the classroom, too. There are two sofas in the livingroom. There are two tables in the livingroom, too. There are four armchairs in the diningroom. There are five chairs in the diningroom, too. There are three stools and two pictures in the bedroom. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh. Có một cái ghế xô-pha và hai chiếc ghế bành ở trong phòng khách. Cũng có một chiếc bàn ở trong phòng khách. Có hai chiếc ghế đẩu ở trong phòng ngủ. Cũng có một chiếc bàn viết ở trong phòng ngủ. Có năm cuốn sách và ba cuốn vở ở trên bàn viết. Cũng có hai chiếc bút mực và bốn chiếc bút chì ở trên bàn viết. Có một trường học ở đường phố này. Có năm phòng học ở trong trường. Có năm ngọn đèn và năm chiếc quạt ở trong những phòng họp đó. Cũng có năm chiếc ghế tựa và năm bức tranh ở trong những phòng học đó. Bước 6: Chỉ những người, vật xung quanh và dùng cấu trúc câu: "There are . and There are ." để giới thiệu những người, vật đó với bạn mình. . sang tiếng Việt: There are three schools on the street. There are five classrooms in the school. There are four desks and four benches in the classroom. There. Lesson eleven (Bài 11) There are (Có) New words (Từ mới) Schools /skulz/ Những ngôi trường Classrooms

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson eleven (Bài 11) There are (Có) pptx, Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson eleven (Bài 11) There are (Có) pptx, Tài liệu Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson eleven (Bài 11) There are (Có) pptx

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-tieng-anh-lop-1-2-lesson-eleven-bai-11-there-are-co-pptx

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.26001310348511 s. Memory usage = 17.88 MB