Tài liệu Khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải" ppt

4 113 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_289
tailieuhay_289

tailieuhay_289

Tải lên: 14,612 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 09:15

Khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải" Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giao thông vận tải Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 07 ngày kể từ ngày khi có kết quả xét, đồng ý khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Cá nhân được khen thưởng được thưởng huy hiệu, giấy chứng nhận đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành GTVT". Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Nộp hồ sơ đề nghị: Căn cứ vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải", tổ chức làm bản báo cáo thành tích nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp. 2. Xét duyệt tại cấp cơ sở Xét duyệt tại cấp cơ sở: Hội đồng TĐKT Cơ quan, tổ chức quản lý tổ chức bình xét cá nhân tiêu biểu, trình Bộ Giao thông vận tải. Tên bước Mô tả bước 3. Giải quyết thủ tục Giải quyết thủ tục: Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, quyết định khen thưởng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình kèm theo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải". 2. Biên bản họp và Biên bản bỏ phiếu kín lựa chọn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ. 3. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cấp trình). Số bộ hồ sơ: 02 bộ chính, 03 bộ photocopy Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải". Mẫu hướng dẫn thực hiện báo c . Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở". 2. Thành tích có phạm vi ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. . Khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải" Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giao thông vận tải Thi đua khen thưởng. TTHC:Quyết định hành chính Cá nhân được khen thưởng được thưởng huy hiệu, giấy chứng nhận đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành GTVT". Các bước Tên bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải" ppt, Tài liệu Khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải" ppt, Tài liệu Khen thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải" ppt

Bình luận về tài liệu tai-lieu-khen-thuong-danh-hieu-chien-sy-thi-dua-nganh-giao-thong-van-tai-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP