Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 pdf

14 471 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 09:15

. Lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 GV: Lê Thanh Sơn, ( : 0905930406 Trang 1 Dạng 1: Viết phương trình dao động diều. vật lý: 0 mgd I ω = Lý thuyết và phương pháp giải các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 GV: Lê Thanh Sơn, ( : 0905930406 Trang 14 Dạng 20 : Bài toán về dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 pdf, Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 pdf, Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn