Tài liệu Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội ppt

4 621 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 08:17

Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại xe công vụ thuộc các quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Nội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường bộ quan thẩm quyền quyết định:Cục Đường bộ Việt Nam quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 50.000đồng/01 phương tiện Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thông tư số 76/2004/TT-BTC ng . Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam 2. Giải quyết thủ tục Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào Thành phần hồ sơ 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện 3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô); Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ( bản phôtô); Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô ); Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe giới (bản phôtô) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào Thông tư số 17/2005/TT- BGTVT . 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào Thông tư số 17/2005/TT- BGTVT . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các. phép liên vận Việt - Lào Thành phần hồ sơ 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện 3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội ppt, Tài liệu Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội ppt, Tài liệu Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn