Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt

tailieuhay_1789
tailieuhay_1789(14478 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 133
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 02:19

Mô tả: Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM Họ và tên:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bộ môn Toán Ứng Dụng. Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 Môn học: Đại số tuyến tính Thời gian: 90 phút Câu 1 : Tìm m để ma trận sau đây khả nghòch. A =      3 −1 2 2 4 0 1 6 2 0 4 1 −3 1 m 4      . Câu 2 : Trong không gian IR 3 với tích vô hướng chính tắc cho hai không gian con F = {( x 1 , x 2 , x 3 ) |x 1 +x 2 +x 3 = 0 ; 2 x 1 +3 x 2 −x 3 = 0 } và G = {( x 1 , x 2 , x 3 ) |x 1 +2 x 2 −2 x 3 = 0 }. Tìm chiều và một cơ sở của ( F + G) ⊥ . Câu 3 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) } là A =    2 1 −1 3 2 0 5 3 −1    . Tìm một cơ sở và chiều của Ker f. Câu 4 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết f( 1 , 1 , 1 ) = ( 3 , 1 , 2 ) ; f( 1 , 1 , 2 ) = ( 2 , 1 , −1 ) ; f( 1 , 2 , 1 ) = ( 2 , 3 , 0 ) . Tìm f( x) . Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết f( x 1 , x 2 , x 3 ) = ( 5 x 1 − 4 x 2 − 2 x 3 , −4 x 1 + 5 x 2 + 2 x 3 ; −2 x 1 + 2 x 2 + 2 x 3 ) Tìm tất cả các véctơ riêng của f ứng với trò riêng λ 1 = 1 . Câu 6 : Giải hệ phương trình          x 1 + x 2 + x 3 − x 4 = 1 2 x 1 + x 2 + 3 x 3 − x 4 = 2 3 x 1 + 4 x 2 + 6 x 3 − 2 x 4 = 0 x 1 + 3 x 2 + 3 x 3 − x 4 = −2 . Câu 7 : Tìm ánh xạ tuyến tính f : IR 2 −→ IR 2 , biết x 1 = ( 1 , 1 ) ; x 2 = ( 1 , 2 ) là các véctơ riêng tương ứng với các trò riêng λ 1 = 2 ; λ 2 = 3 . Câu 8 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 2 −→ IR 2 , biết f( x) = ( 7 x 1 + 4 x 2 , −3 x 1 − x 2 ) . Tìm cơ sở của IR 2 sao cho ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo D. Tìm D. Giảng viên: TS Đặng Văn Vinh . Nhóm:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9 Môn học: Đại số tuyến tính Thời gian: 90 phút Câu 1 : Tìm m để ma trận sau đây khả nghòch một cơ sở của ( F + G) ⊥ . Câu 3 : Cho ánh xạ tuyến tính f : IR 3 −→ IR 3 , biết ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 0

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt, Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt, Tài liệu Đề luyện tập môn đại số tuyến tính 9 ppt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-luyen-tap-mon-dai-so-tuyen-tinh-9-ppt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.290534973145 s. Memory usage = 18.46 MB