Tài liệu Các mô hình Quản lý chất lượng doc

14 94 4
tailieuhay_3389

tailieuhay_3389

Tải lên: 14,714 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 17:15

Quản lý chất lượng, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM Các vấn đề chính: 1/ Quản lý chất lượng là gì? 2/ Các nguyên tắc của quản lý chất lượng? 3/ Chu trình quản lý CL? 4/ Hệ thống chất lượng? 5/ Đảm bảo chất lượng là gì? 6/ Sự phát triển các mô hình QLCL 7/ Các bước thiết lập hệ thống ĐBCLGDĐT 8/ Các ĐK đảm bảo sự HĐ của HTĐBCL 9/ Kiểm định chất lượng Quản lý chất lượng là gì? Theo TCVN 8402-1994: QLCL là tập hợp các hoạt động của chức năng QL chung, xác định chính sách chất lượng, mục đích và trách nhiệm, thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập KHCL, KSCL, BĐCL, và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng. Các nguyên tắc của QLCL 1/ Coi trọng vai trò con người 2/ Nguyên tắc đồng bộ 3/ Nguyên tắc toàn diện 4/ Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá 5/ Dựa trên cơ sở pháp lý Hệ thống chất lượng “Hệ thống chất lượng gồm cơ cấu tổ chức, các thủ tục, quá trình và các nguồn lực cần thiết để thực hiện quản lý chất lượng” Đảm bảo chất lượng là gì? “ĐBCL là toàn bộ các hoạt động có kế hoạch và có hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (tổ chức) sẽ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng” Có 2 mục đích: ĐBCL bên trong: tạo niềm tin cho tổ chức. ĐBCL bên ngoài: tạo niềm tin cho các bên liên quan  Xây dựng hệ thống ĐBCL là xây dựng Văn hóa chất lượng trong tổ chức. Thanh tra Phòng ngừa Phát hiện Cải thiện liên tục Ki m nh/ISOể đị Ki m nhể đị Kiểm soát chất lượng Đảm bảo chất lượng TQM Thời gian Các dạng thức Quản lý CL Kiểm soát chất lượng (Quality control). - Kiểm soát chất lượng là quan điểm cổ nhất về quản lý chất lượng nhằm phát hiện và loại bỏ các thành tố hoặc sản phẩm cuối cùng không đạt chuẩn qui định, hoặc làm lại nếu có thể. - Kiểm soát chất lượng được những chuyên gia chất lượng như kiểm soát viên hoặc thanh tra viên chất lượng tiến hành sau quá trình sản xuất hoặc dịch vụ. Thanh tra (Inspection) và kiểm tra (Test) là hai phương pháp phù hợp nhất được sử dụng rộng rãi trong giáo dục để xem xét việc thực hiện các chuẩn đề ra như: các chuẩn đầu vào, chuẩn quá trình đào tạo và chuẩn đầu ra. Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance- QA). - Đảm bảo chất lượng là toàn bộ các hoạt động có kế hoạch, có hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng, và được chứng minh là đủ mức cần thiết để khách hàng thoả mãn các yêu cầu chất lượng. - Nói cách khác, đảm bảo chất lượng có nghĩa là tạo ra sản phẩm không lỗi, Philip B. Crosby gọi là "nguyên tắc không lỗi" (Sallis 1993), "làm đúng ngay từ đầu và làm đúng ở mọi thời điểm". - Chất lượng ĐT được đảm bảo bởi hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống này sẽ chỉ ra chính xác phải làm thế nào và theo những tiêu chuẩn nào. Các tiêu chuẩn chất lượng được sắp xếp theo những thể thức trong Hệ thống đảm bảo CL. Quản lý chất lượng tổng thể Quản lý chất lượng tổng thể là mở rộng và phát triển của đảm bảo chất lượng (Sallis 1993). Quản lý chất lượng tổng thể gắn liền với phát triển văn hoá chất lýợng của tổ chức, ở đó mỗi thành viên mang lại niềm vui cho khách hàng, tổ chức được thiết kế theo cấu trúc hướng tới khách hàng, coi khách hàng là thượng đế (Peter và Waterman In Search of Excellence, 1982). - TQM không phải là thanh tra, đó là sự cố gắng làm mọi việc đúng ngay từ đầu và đúng vào mọi thời điểm . . Các vấn đề chính: 1/ Quản lý chất lượng là gì? 2/ Các nguyên tắc của quản lý chất lượng? 3/ Chu trình quản lý CL? 4/ Hệ thống chất lượng? 5/ Đảm bảo chất. pháp lý Hệ thống chất lượng “Hệ thống chất lượng gồm cơ cấu tổ chức, các thủ tục, quá trình và các nguồn lực cần thiết để thực hiện quản lý chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Các mô hình Quản lý chất lượng doc, Tài liệu Các mô hình Quản lý chất lượng doc, Tài liệu Các mô hình Quản lý chất lượng doc

Bình luận về tài liệu tai-lieu-cac-mo-hinh-quan-ly-chat-luong-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP