Tĩnh gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của mỹ (1965 1973)

73 212 1
Naruto

Naruto Gửi tin nhắn

Tải lên: 6,032 tài liệu

  • Loading...
1/73 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 13:06

Khóa luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Khóa luận tốt nghiệp đợc hoàn thành với sự góp ý của thầy cô giáo khoa Lịch sử - Trờng Đại học Vinh, đặc biệt là sự giúp đỡ, chỉ bảo hớng dẫn tận tình của thầy giáo PGS- TS. Nguyễn Trọng Văn. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các quý thầy cô. Nghiên cứu "Tĩnh gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965 - 1973)" là một vấn đề không nhỏ, nó gắn liền với quá trình của lịch sử dân tộc, nên việc nghiên cứu vấn đề này hết sức phức tạp. Do hạn chế về mặt thời gian và năng lực, chắc chắn khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đợc sự chỉ bảo của quý thầy cô và bạn đọc. Vinh, tháng 5/2005. Tác giả Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 1 Khóa luận tốt nghiệp Mục lục Trang Mở đầu 5 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 6 3. Đối tợng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 7 4. Nguồn tài liệu và phơng pháp nghiên cứu 8 5. Bố cục đề tài 8 Nội dung .10 Chơng I: Khái quát tình hình Tĩnh Gia trớc chiến tranh phá hoại (trớc 1965) 10 1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 10 1.2. Đặc điểm lịch sử - xã hội .13 1.3. Tĩnh Gia trớc khi bớc vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1973) .19 Chơng II: Tĩnh Gia trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965 - 1968) 28 2.1. Tĩnh Gia một trọng điểm đánh phá của đế quốc Mỹ .28 2.2. Tĩnh Gia trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1968) .30 2.2.1. Trên mặt trận chiến đấu và phục vụ chiến đấu .31 2.2.2. Trên mặt trận giao thông vận tải 35 2.2.3. Trên mặt trận sản xuất 40 2.2.4. Trên mặt trận văn hóa - giáo dục - y tế 45 2.2.5. Tĩnh Gia làm tròn nhiệm vụ hậu phơng .48 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 2 Khóa luận tốt nghiệp Chơng III: Tĩnh Gia vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ (1969 - 1973) 51 3.1. Tình hình chính trị - xã hội và những yêu cầu cách mạng trong thời gian mới 52 3.2. Tĩnh Gia trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ (1969 - 1973) .54 3.2.1. Trên mặt trận chiến đấu và phục vụ chiến đấu .55 3.2.2. Trên mặt trận sản xuất - văn hóa - giáo dục - y tế .58 3.2.2.1. Trên mặt trận sản xuất 58 3.2.2.2. Trên mặt trận văn hóa - giáo dục - y tế .61 3.2.3. Trên mặt trận giao thông vận tải và làm tròn nghĩa vụ hậu ph- ơng .63 Kết luận 66 Tài liệu tham khảo .69 Phụ lục 70 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 3 Khóa luận tốt nghiệp Từ viết tắt trong khóa luận HTX: Hợp tác xã NXB : Nhà xuất bản Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 4 Khóa luận tốt nghiệp mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Đế quốc Mỹ đã sớm thấy rõ miền Bắc Việt Nam là căn cứ địa cách mạng của cả nớc, là hậu phơng của cuộc chiến tranh chống Mỹ ở miền Nam. Vì vậy ngay từ đầu và trong tất cả các thời kỳ chiến tranh xâm lợc Việt Nam, đế quốc Mỹ luôn luôn tìm cách phá hoại miền Bắc Việt Nam. Đặc biệt trong những năm từ 1960 đến 1964 tại chiến trờng miền Nam quân và dân ta đã giành đợc những thắng lợi giòn giã, giáng những đòn chí mạng vào âm mu xâm lợc của đế quốc Mỹ. Trớc những thất bại đó đế quốc Mỹ ngày càng lộ rõ âm mu chiếm toàn bộ Việt Nam. Vì vậy ngay từ đầu năm 1965 cùng với việc vội vã thay đổi chiến lợc "chiến tranh đặc biệt" thành chiến lợc "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam, đồng thời Mỹ đã tiến hành sử dụng không quân và hải quân tấn công ồ ạt ra miền Bắc Việt Nam, nhằm mục đích ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, mở rộng chiến tranh, làm nhụt ý chí kháng chiến chống Mỹ của nhân dân hai miền Nam - Bắc. Là một huyện nhỏ của Tỉnh Thanh Hoá, nằm trên trục đờng chiến lợc quốc lộ 1A, nối liền hai miền Nam - Bắc. Tỉnh Gia là một trong những địa bàn bị địch bắn phá quyết liệt với những vị trí trọng yếu nh Hòn Mê, Cầu Hang, Cầu Ghép, Cầu Đồi . Trong những năm Mỹ tiến hành mở rộng chiến tranh ra miền Bắc từ 1965 đến 1973, Mỹ đã ném xuống mảnh đất Tỉnh Gia 86.500 tấn bom các loại, tất cả các xã trong huyện đều có dấu tích của bom đạn Mỹ tàn phá. Trong khói lửa của bom đạn ấy, dới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân dân Tỉnh Gia đã đoàn kết một lòng phát huy cao độ truyền thống yêu nớc của dân tộc nói chung và của huyện nhà nói riêng nhân dân huyện Tỉnh Gia đã anh dũng, kiên cờng trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động và họ đã làm nên những chiến thắng to lớn trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc (1965 - 1973) trên tất cả các lĩnh vực: chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông vận tải, tăng cờng sản xuất, phát triển văn hoá - giáo dục - y tế tiếp tục chi viện sức ngời, sức của cho chiến trờng miền Nam. Những chiến công hiển Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 5 Khóa luận tốt nghiệp hách đó nó gắn liền với những tấm gơng anh dũng, quên mình, gắn liền với từng địa danh lịch sử trên mảnh đất Tỉnh Gia. Những thắng lợi của quân dân huyện Tỉnh Gia trong những năm Mỹ tiến hành hai cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc (1965 - 1973), là biểu tợng chói ngời, là tấm gơng soi sáng cho lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Việc nghiên cứu Tỉnh Gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965 - 1973) vẫn còn là vận động khoa học và có ý nghĩa to lớn, nhất là khi cả nớc sau 30 năm hoà bình nhìn lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nớc. Từ những lý do trên tôi mạnh dạn chọn đề tài "Tĩnh Gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965 - 1973)" làm đề tài khoá luận tốt nghiệp Đại học của mình. Với hi vọng góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu vấn đề lớn lao trên. 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong nớc, mà còn thu hút đợc đông đảo các nhà khoa học nớc ngoài tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề này. Cho đến nay vẫn cha một công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề "Tĩnh Gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965- 1973)". Có chăng cũng chỉ tạn mạn trong một số công trình nghiên cứu, đề cập đến một khía cạnh nào đó của vấn đề này. - Cuốn "Lịch sử Đảng bộ Thanh Hoá" tập II ( nhà xuất bản chính trị quốc gia 1996) có đề cập đến một số khía cạnh của nhân dân Tĩnh Gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nớc. - Cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Tĩnh Gia" (1930 - 2000) nhà xuất bản Thanh Hoá 2004 có trình bày khái quát về tất cả các mặt của nhân dân huyện Tĩnh Gia trong giai đoạn 1965-1972. - Cuốn "Thanh Hoá lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nớc" (1954- 1975). Bộ chỉ huy quân sự Thanh Hoá ấn hành 1994 có đề cập tới một số khía cạnh của nhân dân Tĩnh Gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nớc. Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 6 Khóa luận tốt nghiệp Ngoài ra, còn một số t liệu khác cũng có đề cập đến vấn đề này nh các bản báo cáo lu giữ tại kho t liệu huyện uỷ, huyện đội hay các bản chép tay của các lão thành cách mạng đã từng tham gia chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965 - 1973) Để có một công trình nghiên cứu sâu sắc đầy đủ về Tĩnh Gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965 - 1973) đòi hỏi phải có sự công phu, chu đáo, tìm tòi và đặc biệt phải nghiên cứu một cách sâu sắc nghiêm túc mới thấy đợc sự đóng góp to lớn của quân và dân Tĩnh Gia trong giai đoạn (1965 - 1973). Trong khuôn khổ một luận văn tốt nghiệp, tôi đã cố gắng hệ thống những tài liệu đã su tầm đợc, nhằm tái dựng lại một chặng đờng lịch sử hào hùng, vẻ vang của quân dân Tĩnh Gia trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 3. Đối tợng và nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài "Tĩnh Gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965 - 1973)" chính là làm nổi bật những chiến công mà nhân dân Tĩnh Gia đã làm đợc và những đóng góp của quân dân Tĩnh Gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nớc. Đối tợng nghiên cứu của luận văn, mọi mặt về đời sống xã hội của nhân dân Tĩnh Gia trong hai lần chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, nh sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giao thông vận tải, văn hoá, giáo dục, y tế. Mặc dù trong phạm vi giới hạn của luận văn là (1965 - 1973) nhng để làm nổi bật vấn đề nghiên cứu, tôi sẽ trình bày một cách khái quát về đặc điểm tự nhiên, xã hội, những tiền đề kinh tế, chính trị, trớc khi quân và dân Tĩnh Gia bớc vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Khoá luận tốt nghiệp nhằm thông qua nguồn t liệu có hệ thống, để làm nổi bật những thành tựu, công lao to lớn của nhân dân Tĩnh Gia trong giai đoạn lịch sử (1965 - 1973) trên tất cả các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội, giao thông vận tải Qua đó thấy đợc vai trò, vị thế chiến lợc của huyện Tĩnh Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 7 Khóa luận tốt nghiệp Gia và những đóng góp của nhân dân Tĩnh Gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nớc của dân tộc ta. 4. Nguồn tài liệu và phơng pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu và hoàn thành đề tài "Tĩnh Gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (1965 - 1973)" chúng tôi đã sử dụng nguồn tài liệu sau: Nguồn tài liệu của các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà hoạt động chính trị, ngoại giao, các nhà hoạt động quân sự, các báo cáo tổng kết, các chỉ thị của huyện uỷ, các xã trong huyện, các ban ngành, các đơn vị lu trữ trong huyện và Tỉnh. Nguồn tài liệu dới dạng hồi ký của các bậc lão thành cách mạng và những ngời trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình, tôi đã sử dụng các phơng pháp logic, phơng pháp tổng hợp, phơng pháp so sánh, phơng pháp thống kê . Đó là sự kết hợp của các nguồn t liệu thành văn, t liệu thực tế, nhằm làm rõ những thành tích mà nhân dân Tĩnh Gia đã đạt đợc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1973). 5. Bố cục đề tài: Khóa luận gồm 72 trang, đợc chia làm 3 phần: Mở đầu, nội dung và kết luận. Phần nội dung đợc chia làm 3 chơng: Ch ơng I: Khái quát tình hình Tĩnh Gia trớc chiến tranh phá hoại (tr- ớc 1965). Ch ơng II: Tĩnh Gia trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965 - 1968). Ch ơng III: Tĩnh gia vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ (1969 - 1973). Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 8 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 9 Bản đồ hành chính huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa Khóa luận tốt nghiệp nội dung Ch ơng I: Khái quát tình hình Tĩnh Gia trớc chiến tranh phá hoại (trớc 1965) 1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên: Tĩnh Gia là huyện nằm về phía Đông Nam của tỉnh Thanh Hoá, phía Bắc giáp huyện Quảng Xơng, phía Tay giáp huyện Nh Xuân và huyện Nông Cống, phía Nam giáp huyện Quỳnh Lu (Nghệ An), phía Đông là biển. Trên đất liền từ Bắc đến Nam Tĩnh Gia dài 35km, từ Đông sang Tây rộng 18km. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện là 43.817.2 ha trong đó đất nông nghiệp là 10.111.18 ha đất chuyên dùng 3.315.01 ha, đất ở là 939.17 ha, đất cha sử dụng là 18.476.8 ha. [8, 3] Núi đồi Tĩnh Gia phần lớn là đồi núi trọc và một phần rừng tái sinh diện tích khá lớn. Tĩnh Gia là huyện có tổng diện tích đồi núi lớn nhất so với các huyện đồng bằng của Tỉnh Thanh Hoá. Đồi núi tập trung ở phía Tây và phía Nam huyện. Đây là kho tài nguyên vô giá song cũng góp phần làm cho tính phức tạp của địa hình tăng lên. Đồng ruộng Tĩnh Gia nằm tập trung ở vùng ven sông, ven biển, thành phần đất chủ yếu là đất cát pha, tổng đất chủ yếu là cát màu xám sáng, thoát n- ớc tót, hấp thu nhiệt nhanh, dễ tiêu, cho nên thờng xuyên trong tình tạng thiếu nớc, chua, mặn, bạc màu, một số nơi thờng xuyên bị ngập úng. Huyện Tĩnh Gia nằm ở cực Nam của Tỉnh Thanh Hoá nên khí hậu mang những nét đặc trng của Tỉnh là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm với mùa đông lạnh có sơng giá, sơng muối, mùa hè nóng ma nhiều có gió Tây khô nóng. Mặt khác khí hậu Tĩnh Gia cũng mang những nét đặc trng riêng nh mùa hè nóng chia làm nhiều đợt tập trung vào tháng 7, tháng 8 trong năm, có gió biển và gió đất. Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tĩnh gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của mỹ (1965 1973) , Tĩnh gia trong hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của mỹ (1965 1973)

Bình luận về tài liệu tinh-gia-trong-hai-cuoc-chien-tranh-pha-hoai-lan-thu-nhat-cua-my-1965-1973

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP