Tài liệu Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ pdf

10 3,074 16
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 11:16

ChuÈn bÞ bÖnh nh©n tr−íc mæ vμ ch¨m sãc bÖnh nh©n sau mæ bông Néi dung I. Thêi kú tr−íc mæ Ii. Thêi kú sau mæ I.THờI Kỳ TRƯớc mổ 1.định nghĩa: -Thời gian từ khi BN voviệnđếnkhimổ Gồm 2 giai đoạn: -Chẩnđoánv xác định trạng thái chức năng cơ quan -Chuẩn bị mổ (Thời gian di,ngắn phụ thuộc: + Tính chất bệnh + Thể trạng BN + Loại hình PT Mổ phiên 3- 10 ngy ; mổ CC 1 2h ) 2.Nhiệm vụ thời kỳ trớc mổ Mục đích: Giảm tối đa tai biến,bin chứng v nhanh phục hồi SK, kh. năng lao động 2.1.Chẩn đoán đúng,chỉ định mổ đúng,dự kiến PP mổ đúng,vô cảm thích hợp 2.2.Dự kiến khó khăn biến chứng xảy ra khắc phục 2.3.Xác định trạng thái chức năng cơ quan - điều trị 2.4.Nâng cao thể trạng,miễn dịch 2.5.Đề phòng nguy cơ nhiễm khuẩn 3.Khám lâm sng trớc mổ 3.1.Ton thân:chiều cao cân nặngăn ngủ Chia lm 3 loại: -Thể trạng tốt:Chịu đựng mổ xẻ tốt (chuẩn bị đơn giản) -Thể trạng TB:Chịu đựng đợc(chuẩn bị chu đáo) -Thể trạng xấu:mổ xẻ có nguy hiểm(hồi sức tích cực,đối phó biến chứng) 3.2.Tiêu hoá 3.3.Tim mạch 3.4.Hô hấp 3.5.Tiêt niệu 3.6.Thần kinh 3.7.Da 4.Xét nghiệm trớc mổ 4.1.Các xét nghiệm cơ bản: -Nhóm máu -Công thức máu:HC,HST,BC,CTBC,MĐ,MC -Sinh hoá máu:Ure,Glucose,protid,điện giải đồ,chức năng gan -Nớc tiểu:Cặn lặng Albumin,glucose -Xquang:Tim phổi -Điện tim 4.2.Các xét nghiện đặc hiệu: -Xét nghiệm quyết định chẩn đoán -Xét nhiệm hỗ trợ chẩn đoán 5.Chuẩn bị đặc biệt do yêu cầu phẫu thuật -Mổ đại trng: Thụt tháo: 5 7 ngy Chế độ ăn,thuốc -Mổ hẹp môn vị: Bồi phụ nớc,điên giải rửa DD -Mổ tiêu hoá nói chung:Ăn dễ tiêu ngy hôm trớc -BN yếu thì truyền đạm ,máu trớc mổ -Vệ sinh vùng mổ -Thuốc:An thần,tiềm mê trớc mổ ii.thời kỳ sau mổ 1. Định nghĩa: -L thời gian từ khi mổ xong đến khi phục hồi lại khả năng laođộng-Chialm 3 giai đoạn: + Giai đoạn sớm: 2-5 ngy đầu: Có nhiều tai biến,b/c + Giai đoạn tiếp theo:2-3 tuần cho đến khi ra viện + Giai đoạn cuối:Từ khi ra viện đến khi phục hồi khả năng lao động 2.Nhiệm vụ thời kỳ sau mổ 2.1.Đề phòng,phát hiện sớm v điều trị kịp thời các biến chứng sau mổ 2.2. Lm nhanh quá trình liền sẹo các vết thơng 2.3.Hồi phục nhanh chóngkhả năng lao động của BN 3.Trạng thái sau mổ L trạng thái lâm sng của ngời mới mổ,m trạng thái ny nhiều khi không liên quan đến bệnh cũ 1.Rối loạn chuyển hoá đờng : SM 90% tăng sau 3-4 ngy trở về bình thờng. 2.Rối loạn chuyển hoá đạm: giảm sau 5-6 ngy- bt 3.Gảim Canxi máu: 4 ngy đầu 4.Rối loạn chuyển hoá nớc 5.Thay đổi thnh phần máu: Tăng BC, hạ HC hồi phục 10-60 ngy 4.Biến chứng sớm sau mổ 4.1.Shock: Phẫu thuật lớn, mất máu nhiều, PT kéo di: Ch/ đoán- Xử trí 4.2.Chảy máu: ng/nhân; xử trí 4.3.Nhiễm trùng vết mổ: nhẹ- nặng ; ng/nhân- Xử trí 4.4.Nhiễm trùng khác: Viêm xẹp phổi, trong ổ bụng 4.5. Các biến chứng khác: nấc, bí đái, chớng bụng 5.Chăm sóc sau mổ - Nhiệm vụ: + Phát hiện biến chứng + Xử trí biến chứng -Bao gồm: 1.TD sát mạch,huyết áp v tình trạng chung ton thân,mê tỉnh,thiếu ô xy, mất máu 2.Tập vận động sớm 3.Ăn uống 4.Giảm đau 5.Chống liệt ruột 6.TD ống dẫn lu 7.Thay băng,cắt chỉ: Thay băng kỳ đầu: Sau 24 giờ. Cắt ch ỉ sau 7 ngy, BN gi muộnhơn( 8-1 ngy). . truyền đạm ,máu trớc mổ -Vệ sinh vùng mổ -Thuốc:An thần,tiềm mê trớc mổ ii.thời kỳ sau mổ 1. Định nghĩa: -L thời gian từ khi mổ xong đến khi phục hồi lại. sãc bÖnh nh©n sau mæ bông Néi dung I. Thêi kú tr−íc mæ Ii. Thêi kú sau mæ I.THờI Kỳ TRƯớc mổ 1.định nghĩa: -Thời gian từ khi BN voviệnđếnkhimổ Gồm 2 giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ pdf, Tài liệu Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ pdf, Tài liệu Chăm sóc bệnh nhân trước và sau khi mổ pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn