Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 22 - 30

18 1,814 8
cicinho

cicinho Gửi tin nhắn

Tải lên: 666 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 14:35

Giáo án Đạo đức lớp 2 Ngày: tháng .năm .Tuần 22: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh biết: + Cần nói lời yêu cầu, đề nghò, phù hợp trong các Th khác nhau. + Lời yêu cầu, đề nghò phù hợp thể hiện sự tự trọng và tôn trọng khác nhau. 2. Hs biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghò phù hợp trong giao tiếp hàng ngày. 3. Hs có thái độ quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghò phù hợp.II. Tài liệu và phương tiện: • Tranh TH cho HĐ1_ tiết 1. • Bộ tranh nhỏ_ HĐ2_ tiết 1. • Phiếu học tập_ HĐ3_ tiết 1. • Các tấm bìa nhỏ 3 màu: đỏ, xanh, trắng.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Em có suy nghó gì khi được bạn trả lại đồ vật đã đánh mất ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Hs tự kiên hệ. * Mục tiêu: Hs biết tự đánh giá việc sd lời yêu cầu, đề nghò của bản thân. * Cách tiến hành: • Gv nêu yêu cầu/ sgv. • Hs tự liên hệ. • Gv khen những hs đã biết thực hiện bài học. Hoạt động 2: Đóng vai . * Mục tiêu: Hs thực hành nói lời yêu cầu, đề nghò lòch sự khi muốn nhờ người khác giúp đỡ. * Cách tiến hành: • Gv nêu TH, yêu cầu hs thảo luận, đóng vai theo t ừng cặp.< TH/ sgv >. • Hs thảo luận và đóng vai theo cặp. • Gv mời vài cặp lên đóng vai trước lớp. * Kết luận: Khi cần đến sự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp. Hoạt động 3: Trò chơi “ Văn minh, lòch sự “ . * Mục tiêu: Hs thực hành nói lời đề nghò lòch sự với các bạn trong lớp và biết phân biệt giữa lời nói lòch sự và chưa lòch sự. * Cách tiến hành: • Gv phổ biến luật chơi/ sgv. • Hs thực hiện trò chơi. • Gv nhận xét, đánh giá. ⇒ Kết luận chung : Biết nói lời yêu cầu, đề nghò phù hợp trong giao tiếp hằng ngày là sự tự trọng và tôn trọng người khác. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Khi cần đến sự giúp đỡ của người khác, em cần làm gì ?.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm .Tuần 23: Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại Tiết 1I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + lòch sự khi nhận và gọi điện thoại là nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép: nhắc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng. + Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện sự tôn trọngngười khác và chính bản thân mình. 2. Hs có các kinh nghiệm: + Biết phân biệt hành vi đúng và sai khi nhận và gọi ĐT. + Thực hiện nhận và gọi ĐT lòch sự 3. Hs có thái độ: + Tôn trọng từ tốn, lễ phép trong khi nói chuyện ĐT. + Đồng tình với các bạn có thái độ đúng và không đồng tình với các bạn có thái độ sai khi nói chuyện ĐT.II. Tài liệu và phương tiện: • Đồ chơi ĐT.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Khi cần đến sự giúp đỡ của người khác, cần phải làm gì ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận lớp. * Mục tiêu: Giúp hs biết biểu hiện về 1 cuộc nói chuyện ĐT lòch sự. * Cách tiến hành: • Gv mời 2 hs lên đóng vai 2 bạn đang nói chuyện ĐT < nd/ sgv >. • Đàm thoại < câu hỏi/ sgv >. * Kết luận: Khi nhận và gọi ĐT, em cần có thái độ lòch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn. Hoạt động 2: Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại . * Mục tiêu: Hs biết và xếp các câu hội thoại 1 cách hợp lí. * Cách tiến hành: • Gv viết các câu trong đoạn hội thoại nào đó lên 4 tấm bìa. Mỗi câu viết vào 1 tấm bìa. • Gv mời 4 hs cầm 4 tấm bìa đứng hàng ngang và lần lượt đọc to. Sau đó yêu cầu 1 hs lên sắp xếp vò trí các tấm bìa cho hợp lí. * Kết luận:Về cách sắp xếp đúng nhất. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm . * Mục tiêu: Hs biết cần phải làm gì khi nhận và gọi ĐT. * Cách tiến hành: • Hs thảo luận nhóm theo câu hỏi/ sgv. • đại diện từng nhóm trình bày. * Kết luận: Sgv. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Khi nhận và gọi ĐT em cần làm gì ?.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm .Tuần 24: Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + lòch sự khi nhận và gọi điện thoại là nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép: nhắc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng. + Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện sự tôn trọngngười khác và chính bản thân mình. 2. Hs có các kinh nghiệm: + Biết phân biệt hành vi đúng và sai khi nhận và gọi ĐT. + Thực hiện nhận và gọi ĐT lòch sự 3. Hs có thái độ: + Tôn trọng từ tốn, lễ phép trong khi nói chuyện ĐT. + Đồng tình với các bạn có thái độ đúng và không đồng tình với các bạn có thái độ sai khi nói chuyện ĐT.II. Tài liệu và phương tiện: • Đồ chơi ĐT.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện điều gì ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Đóng vai. * Mục tiêu: Hs thực hành KN nhận và gọi ĐT trong 1 số TH. * Cách tiến hành: • Hs thảo luận và đóng vai theo cặp < TH/ sgv >. • Gv mời 1 số cặp lên đóng vai. • Thảo luận lớp về cách ứng xử trong đóng vai của các cặp: Cách trò chuyện qua ĐT như vậy đã lòch sự chưa? Vì sao? * Gv kết luận: Dù ở trong Th nào, em cũng cần phải cư xử lòch sự. Hoạt động 2: Xử lí tình huống . * Mục tiêu: Hs biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong 1 số TH nhận hộ ĐT. * Cách tiến hành: • Gv yêu cầu mỗi nhóm thảo luận xử lí 1 TH: Em sẽ làm gì trong các TH sau? Vì sao? • Các nhóm thảo luận. • Đại diện 1 nhóm trình bày cách gải quyết trong mỗi TH. • Gv yêu cầu hs liên hệ ( câu hỏi/ sgv ). ⇒ kết luận chung : Cần phải lòch sự khi nhận và gọi ĐT. Điều đó thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng người khác. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Vì sao cần lòch sự khi nhận và gọi ĐT ?.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm .Tuần 25: Lòch sự khi đến nhà người khác Tiết 1I. Mục tiêu: 1. Học sinh biết được 1 số quy tắc ứng xử khi đến nhà người khác và ý nghóa của các quy tắc ứng xử đó 2. Hs biết cư xử lòch sự khi đến nhà bạn bè, người quen. 3. Hs có thái độ đồng tình, quý trọng những người biết cư xử lòch sự khi đến nhà người khác.II. Tài liệu và phương tiện: • Truyện: Đến chơi nhà bạn. • Đồ dùng để chơi đóng vai.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Vì sao cần lòch sự khi nhận và gọi điện thoại ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận và phân tích truyện. * Mục tiêu: Hs bước đầu biết được thế nào là lòch sự khi đến chơi nhà bạn. * Cách tiến hành: • Gv kể chuyện có kết hợp với sd tranh minh họa < nd truyện/ sgv >. • Thảo luận lớp/ sgv. * Gv kết luận: Cần phải cư xử lòch sự khi đến nhà người khác: gõ cửa hoặc bấm chuông, lễ phép chào hỏi chủ nhà. Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm . * Mục tiêu: Hs biết được 1 số cách cư xử khi đến chơi nhà người khác * Cách tiến hành: • Gv chia nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 bộ phận phiếu làm bằng những miếng bìa nhỏ. Trong đó, mỗi phiếu có ghi 1 hành động, việc làm khi đến nhà người khác và yêu cầu các nhóm thảo luận. • Các nhóm thảo luận. • Đại diện từng nhóm trình bày. • Trao đổi, tranh luận giữa các nhóm. * Gv kết luận: về cách cư xử khi đến nhà người khác. Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ . * Mục tiêu: Hs biết bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến có liên quan đến cách cư xử khi đến nhà người khác. * Cách tiến hành: • Gv lần lượt nêu từng ý kiến và yêu cầu hs bày tỏ thái độ bằng nhiều cách khác nhau. < nd ý kiến/ sgv >. • Sau mỗi ý kiến, gv yêu cầu hs giải thích lí do sự đánh giá của mình. Trao đổi cả lớp . * Gv kết luận: Sgv. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Vì sao khi đến nhà người khác cần phải lòch sự ?.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng .năm .Tuần 26: Lòch sự khi đến nhà người khác Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh biết được 1 số quy tắc ứng xử khi đến nhà người khác và ý nghóa của các quy tắc ứng xử đó 2. Hs biết cư xử lòch sự khi đến nhà bạn bè, người quen. 3. Hs có thái độ đồng tình, quý trọng những người biết cư xử lòch sự khi đến nhà người khác.II. Tài liệu và phương tiện: • Truyện: Đến chơi nhà bạn. • Đồ dùng để chơi đóng vai.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Vì sao cần lòch sự khi đến nhà người khác ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận và phân tích truyện. * Mục tiêu: Hs tập cách cư xử lòch sự khi đến nhà người khác. * Cách tiến hành: • Gv chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm đóng vai 1 TH < TH truyện/ sgv >. • Các nhóm thảo luận chuẩn bò đóng vai. • Các nhóm lên đóng vai. * Gv kết luận: Sgv. Hoạt động 2: Trò chơi “ Đố vui “ . * Mục tiêu: Giúp hs củng cố lại về cách cư xử khi đến nhà người khác. * Cách tiến hành: • Gv phổ biến luật chơi/ sgv. • Hs tiến hành chơi. • Gv nhận xét, đánh giá. ⇒ Kết luận chung: Cư xử lòch sự khi đến nhà người khác là thể hiện nếp sống văn minh. Trẻ em biết cư xử lòch sự sẽ được mọi người yêu quý. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Dặn hs về thực hành những điều đã học.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy.Ngày: tháng .năm .Tuần 27: Giúp đỡ người khuyết tật Tiết 1I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. + Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. + Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ. 2. Hs có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật tùy theo khả năng của bản thân. 3. Hs có thái độ thông cảm, không phân biệt đố xử với người khuyết tật.II. Tài liệu và phương tiện: • Tranh minh họa cho HĐ 1. • Phiếu thảo luận nhóm cho HĐ 2.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn đònh tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Cư xử lòch sự khi đến nhà người khác thể hiện điều gì ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Phân tích tranh. * Mục tiêu: Giúp hs nhận biết được hành vi cụ thể về giúp đỡ người khuyết tật. * Cách tiến hành: • Gv cho cả lớp quan sát tranh, sau đó thảo luận về việc làm của các bạn nhỏ trong tranh. • Từng cặp hs thảo luận. • Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung ý kiến. * Kết luận: Chúng ta cần giúp đỡ các bạn khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập. Hoạt động 2: Thảo luận cặp đôi . * Mục tiêu: Giúp hs hiểu được sự cần thiết và 1 số việc cần làm để giúp đỡ người khuyết tật.[...]... >. ã Hs thaỷo luaọn vaứ ủoựng vai theo caởp. ã Gv mụứi vaứi caởp leõn ủoựng vai trước lớp. Ngày: tháng năm Tuần 30: Bảo vệ loài vật có ích Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Ích lợi của 1 số loài vật đối với cuộc sống con người. + Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành. 2. Hs có kó năng: + Phân biệt được hành vi đúng và hành vi sai đối với các loài vật có... lan lửụùt neõu tửứng ý kiến và yêu cầu hs bày tỏ thái độ ñoàng tình hay khoâng ñoàng tình ( nd/ sgv ). • Cả lớp thảo luận. * Gv kết luận: Sgv. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Sưu tầm tư liệu về chủ đề giúp đỡ người khuyết tật.IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày: tháng năm Tuần 22: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh biết: + Cần nói lời yêu cầu, đề nghị, phù...Ngày: tháng năm Tuần 29: Bảo vệ loài vật có ích Tiết 1I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Ích lợi của 1 số loài vật đối với cuộc sống con người. + Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành. 2. Hs có kó năng: + Phân biệt được hành vi đúng và hành vi sai đối với các loài vật có ích. +... vật có ích.II. Tài liệu và phương tiện: • Tranh , ảnh, mẫu vật các loài vật có ích để chơi TC đố vui: Đoán xem con gì ?. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định toồ chửực. 2. Kieồm tra saựch vụỷ cuỷa hs ã Giúp đỡ người khuyết tật thể hiện điều gì? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Trò chơi đố vui: Đoán xem con gì?. * Mục tiêu: Hs biết ích lợi của 1 số loài vật có ích. * Cách tiến haứnh: ã Gv phoồ... biết cách ứng xử phù hợp, biết tham gia bảo vệ laòi vật có ích. Ngày: tháng năm Tuần 28: Giúp đỡ người khuyết tật Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. + Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. + Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ. 2. Hs có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật tùy theo khả năng... nhoựm cho HĐ 2. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs • Vì sao chúng ta cần giúp đỡ các bạn khuyết tật ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Xử lí tình huống. * Mục tiêu: Giúp hs biết lựa chọn cách ứng xử để giúp đỡ người khuyết tật. * Caựch tieỏn haứnh: ã Gv neõu tỡnh huoỏng/ sgv. ã Hs thaỷo luaọn nhoựm. ã ẹaùi dieọn caực nhóm trình bày và thảo luân lớp. * Kết... sửu tam ủửụùc. ã Hs trỡnh baứy tử lieọu. Ngày: tháng năm Tuần 23: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại Tiết 1I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép: nhắc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng. + Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện sự tôn trọngngười khác và chính bản thân mình. 2. Hs có các kinh nghiệm: + Biết phân biệt hành vi... có ích; không đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích.II. Tài liệu và phương tiện: • Tranh , ảnh, mẫu vật các loài vật có ích để chơi TC đố vui: Đoán xem con gì ?. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định toồ chửực. 2. Kieồm tra saựch vụỷ cuỷa hs ã Vì sao cần bảo vệ loài vật có ích ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm. * Mục tiêu: Giúp hs biết lựa chọn cách đối xử ủuựng... trọng khác nhau. 2. Hs biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hàng ngày. 3. Hs có thái độ quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.II. Tài liệu vaứ phửụng tieọn: ã Tranh TH cho Hẹ1_ tieỏt 1. • Bộ tranh nhỏ_ HĐ2_ tiết 1. • Phiếu học taọp_ Hẹ3_ tieỏt 1. ã Caực taỏm bỡa nhoỷ 3 màu: đỏ, xanh, trắng.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách... nhoỷ 3 màu: đỏ, xanh, trắng.III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs ã Em coự suy nghú gỡ khi ủửụùc baùn trả lại đồ vật đã đánh mất ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Hs tự kiên hệ. * Mục tiêu: Hs biết tự đánh giá việc sd lời yêu cầu, đề nghị của bản thân. * Cách tiến hành: ã Gv neõu yeõu cau/ sgv. ã Hs tửù lieõn heọ. ã Gv khen nhửừng hs ủaừ bieỏt thửùc hiện bài . Ngày:....tháng.....năm.... .Tuần 22 : Biết nói lời yêu cầu, đề nghò Tiết 2I. Mục tiêu: 1. Học. tiết dạy. Ngày:....tháng.....năm.... .Tuần 24 : Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại Tiết 2I. Mục tiêu: 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 22 - 30, Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 22 - 30, Giáo án Đạo đức lớp 2. Tuần 22 - 30

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-lop-2-tuan-22-30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP