Giáo án Âm nhạc lớp 2

31 3,691 21
cicinho

cicinho Gửi tin nhắn

Tải lên: 666 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 13:51

Giáo án Âm nhạc lớp 2 Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 1 -Khối 2 : Thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 2007.Buổi sángTuần 1:****************Tiết 1:Ôn tập các bài hát lớp 1Nghe Quốc caI/ Mục tiêu :- HS nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1.- Tập trình bày theo tổ , nhóm , cá nhân.Hát thuộc lời, gỏ đệm đúng nhịp.Thực hiện đợc t thế nghiêm. - Giáo dục HS thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca.II/ Chuẩn bị :1, Giáo viên : - Đàn hát thuần thục các bài lớp 1và bài Quốc ca.- Đàn organ , bảng phụ , băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ .2, Học sinh:- Sách GK , vở ghi , thanh gỏ phách .III/ Ph ơng pháp giảng dạy : - Gợi ý , phát vấn , hớng dẫn IV/ Các hoạt động dạy học:1, ổn định lớp : Nhắc HS t thế ngồi học ngay ngắn .2, Kiểm tra bái củ : Kiểm tra trong quá trình học3, Bài mới :a, Giới thiệu bài mới:b, Giảng bài mới.Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của học sinh * Nội dung:- Ôn tập một số bài hát đã học ở lớp 1 và nghe nhạc. Hôm nay các em sẽ đợc ôn một số bài hát trong số 12 bài hát mà đã học ở lớp . Bài tập1: Em hãy kể tên 12 bài hát đã học ở lớp 1( thảo luận theo nhóm 1 phút sau đó nhóm trởng lên viết trong vòng 1 phút nhóm nào ghi đúng nhiều bài nhóm đó thắng cuộc. - Nhận xét- Lắng nghe và ghi bài- Thi đua theo tổ: các bài hát đó là"Quê hơng tơi đẹp(dân ca Nùng,lý cây xanh( Dân ca Nam Bộ), Tập tầm vông(Lê Hữu Lộc), Hoà bình cho bé ( Huy Trân) .Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 2 - * Hoạt động1: Ôn tập bài hát lớp 1 - Ôn tập bài hát "Quê hơng tơi đẹp( dân ca nùng) + Mở băng cho hs nghe qua bài hát + Hớng dẫn HS ôn bài hát "Quê hơng tơi đẹp( dân ca nùng) + Yêu cầu hs kết hợp gỏ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu. + Sửa những chổ hát cha đạt. + Từng nhóm thực hiện Nhận xét - Ôn tập bài tập tầm vông(Lê Hữu Lộc) + Cho HS hát bài tập tầm vông trên nền nhạc đệm kết hợp gỏ phách. + Ai còn nhớ trò chơi của bài tập tầm vông? (Sửa sai những chổ cha đạt) + Từng HS lên thực hiện bắt đầu từ lớp tr-ởng bạn nào đoán đúng vật cầm trong tay thì bạn đó tiến hành đi đố bạn khác trò chơi trong vòng 3 phút. -Nhận xét - Ôn tập bài : Hoà bình cho bé. Nhạc và lời: Huy Trân + HS quan sát tranh vẽ. Bức tranh này giống với nội dung bài hát nào? - GV nhận xét - Yêu cầu HS hát toàn bộ bài hát + HS trình bày hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV nhận xét(khen ngợi những điểm tốt, nhắc nhở những chỗ cha đạt) * * Hoạt động 2 : Nghe bài hát "Quốc ca".Nhạc và lời: Văn Cao. - Bài hát "Quốc ca"nguyên là bài hát tiến quân ca + Mở băng cho HS nghe bài "Quốc ca"Em hãy cho biết bài hát này đợc hát khi nào? + Khi chào cờ các em phải đứng nh thế nào?(nghiêm trang không cời đùa mắt nhìn theo hớng cờ quốc kỳ. + Nhận xét- Cá nhân nhận xét- Lắng nghe - Cả lớp hát cần hát rõ lời, có sắc thái nh yêu cầu của GV- Cả lớp hát kết hợp gỏ đệm. Dãy bàn thực hiện- Lắng nghe những chổ hát dễ sai+ Từng nhóm thực hiện- Nhận xét+ Cả lớp hát.- HS thực hiện trò chơi- Nhận xét - Bức tranh có lá cờ, em bé, bồ câu trắng giống nh nội dung của bài hát hoà bình cho bé- Nhận xét- Cả lớp hát. Dãy bàn thực hiện.- Cả lớp thực hiện. Cá nhân trình bày- Cá nhân thực hiện+ HS nhận xétLắng nghe- Khi chào cờ- Thực hiện với tác phong nghiêm trang, chỉnh tề.Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 3 - GV hát bài "Quốc ca" trên nền nhạc đệm +Đứng tại chổ thực hiện t thế nghiêm (h-ớng dẫn những chỗ hát cha đạt). GV hớng dẫn hs thực hiện với thái độ nghiêm túc - GV nhận xét4 Cũng cố bài học: - em hãy nhắc lại tên các bài hát đã đợc ôn và tên tác giả? - Cho HS nghe lại 3 bài hát trên băng nhạc - về nhà ôn lại các bài hát đã học. Đọc trớc lời ca bài "Thật là hay". *Nhận xét: - Ưu điểm - Nhợc điểm- Nhạnn xét- Lắng nghe- Cả lớp hát theo yêu cầu của GV- Nhóm trình bày- Nhận xét -Đó là"Quê hơng tơi đẹp(dân ca Nùng,lý cây xanh( Dân ca Nam Bộ), Tập tầm vông(Lê Hữu Lộc), Hoà bình cho bé ( Huy Trân). - Lắng nghe- Lắng nghe và ghi nhớKhối 2 : Thứ năm , ngày 13 tháng 9 năm 2007.Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 4 -Tuần 2:****************Tiết 2: học hát bài: Thật là hayI/ Mục tiêu :- Giúp HS hát thuộc lời ca đúng giai điệu bài hát " Thật là hay".- Biết cách thực hiện cách gỏ đệm theo nhịp,phách, tiết tấu lời ca.- Qua bài hát giáo dục cho hs yêu loài vật, thiên nhiên.II/ Chuẩn bị :1, Giáo viên : - Đàn hát thuần thục các bài " Thật là hay" - Đàn organ , bảng phụ , băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ,thanh gỏ phách .2, Học sinh:- Sách GK , vở ghi , thanh gỏ phách .III/ Ph ơng pháp giảng dạy :- Gợi ý , phát vấn , hơng dẫn IV/ Các hoạt động dạy học:1, ổn định lớp : Nhắc HS t thế ngồi học ngay ngắn .2, Kiểm tra bài cũ : em hãy hát một bài mà minh yêu thích.3, Bài mới : Giảng bài mới.Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của học sinh * Nội dung: Học bài hát : " Thật là hay"(Hoàng Lân). * Hoạt động1: Dạy hát bài " Thật là hay"(Hoàng Lân) - Nhạc sĩ Hoàng Lân có nhiều ca khúc dành cho trẻ em cùng với nhạc sĩ Hoàng Long. Đó là đờng và chân, đi học về, những bông hoa những bài ca .và hôm nay các em đợc học một ca khúc do Hoàng Lân sáng tác đó là bài " Thật là hay". - Hát mẫu bài bài" Thật là hay" - GV chia câu và hớng dẫn hs đọc lời ca, sau mỗi câu cần lấy hơi. - Giải thích từ: véo von có nghĩa là tiếng chim hót, vòm cây nhiều cây tạo nên những bụi cây-Lắng nghe và ghi bài- Lắng nghe-Đọc lời ca- Lắng nghe và ghi nhớTrờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 5 - - Luyện thanh theo mẫu "la" - Đàn giai điệu câu 1 - Yêu cầu hs hát 2-3 lần- GV đánh nốt nhạc - Nhận xét - Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác. chú ý tiếng " lừng" ngắt cho đúng phách. - - Đàn giai điệu câu 2 - Yêu cầu hs hát 2-3 lần- GV đánh nốt nhạc - Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác. chú ý tiếng "theo" ngắt cho đúng phách. - Nhận xét. - Ghép từ câu 1 sang câu 2. sau mỗi câu chú ý lấy hơi - Câu 3,4 thực hiện tơng tự. - Ghép toàn bài ( sửa sai nếu có) - Ghép toàn bài trên nền nhạc đệm - Nhận xét* Hoạt động 2: Hát kết hợp gỏ đệm - Hát kết hợp gỏ đệm theo phách. GV gỏ mẫu sau đó hs thực hiện lại Nghe véo von trong vòm cây hoạ mi với chim x x x x x x oanh xx - nhận xét. - Hát kết hợp gỏ đệm theo nhịp. GV gỏ mẫu sau đó hs thực hiện lại Nghe véo von trong vòm cây hoạ mi với chim x x x oanh x - nhận xét - Hát kết hợp gỏ đệm theo tiết tấu. GV gỏ mẫu sau đó hs thực hiện lại- Luyện thanh- Lắng nghe và nhẫm theo- Cả lớp hát- Cá nhân hát - Nhận xét- Lắng nghe và ghi nhớ- Lắng nghe và nhẫm theo- Cả lớp hát theo hớng dẫn của GV- Từng bàn hát - Cá nhân hát- Lắng nghe- Nhận xét- Cả lớp thực hiện theo hớng dẫn của GV- Cá nhân thực hiện- Thực hiện tơng tự- Cả lớp hát toàn bài- Dãy bàn hát.- Cá nhân hát- Nhận xét- Lắng nghe - Cả lớp thực hiện- Nhóm thực hiện- Nhận xét- Lắng nghe và thực hiện- Lớp thực hiện- Dãy bàn thực hiện- Nhận xétTrờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 6 - Nghe véo von trong vòm cây hoạ mi với chim X x x x x x x x x x oanh x - nhận xét.4 Cũng cố bài học: - Cho hs ôn lại hát kết hợp gỏ đệm theo tiết tấu. - Bài hát này do ai sáng tác? - Qua bài hát này giáo dục cho hs yêu loài chim và biết bảo vệ loài vật trên trái đất để làm cho đất trời mãi mãi tơi đẹp hơn. - Về nhà ôn lại bài hát đó. *Nhận xét: - Ưu điểm - Nhợc điểm- Lắng nghe và thực hiện- Lớp thực hiện- Cá nhân thực hiện- Nhận xétThực hiện- Nhạc Sĩ Hoàng Lân.- Lắng nghe và ghi nhớTrờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 7 -Khối 2: Thứ năm , ngày 20 tháng 9 năm 2007.Buổi sángTuần 3:****************Tiết3:ôn tập bài hát: thật là hay. I/ Mục tiêu :- Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài "Thật là hay", hát đúng các chỗ có dấu lặng, thể hiện tính chất vui tơi, hồn nhiên.- Biết hát và thực hiện cách đánh nhịp 2 4- Hs biết chơi trò chơi: dùng nhạc đệm với một số nhạc cụ gõ theo âm hình tiết tấu bài hát . II/ Chuẩn bị :1, Giáo viên : - Đàn hát thuần thục bài hát: " Thật là hay " - Đàn organ , bảng phụ , băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ , trò chơi .2, Học sinh:- Sách GK , vở ghi , thanh gỏ phách .III/ Ph ơng pháp giảng dạy :- Gợi ý , phát vấn , hớng dẫn IV/ Các hoạt động dạy học:1, ổn định lớp : Nhắc HS t thế ngồi học ngay ngắn2, Kiểm tra bài củ : Em hãy hát kết hợp gỏ phách bài " Thật là hay " 3, Bài mới :a, Giới thiệu bài mới:- Nội dung tiết học hôm nay gồm:- Ôn tập hát bài : " Thật là hay " .b, Giảng bài mới.Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của học sinh * Nội dung:- Ôn tập hát bài: " Thật là hay". * Hoạt động1:- Ôn tập hát bài : " Thật là hay " - Bài hát : " Thật là hay " nhạc và lời của ai? - GV trình bày trên nền nhạc đệm. + Yêu cầu hs trình bày - - lu ý các chữ có Ghi bài- Nhạc và lờì Hoàng Lân- Lắng nghe và nhẫm theo- Lớp trình bàyTrờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 8 -dấu lặng đen "oanh, lừng . " - Chỉ định 2-3 tổ hát kết hợp gỏ nhịp, tiết tấu. - Lu ý ngắt nghĩ giọng cho đúng. - GV nhận xét (GV sửa sai nếu có) * Hoạt động 2: Hát kết hợp đánh nhịp 2: 4 - Hớng dẫn cách đánh nhịp 2 : có hai phách phách mạnh và phách nhẹ, phách mạnh đánh xuống phách nhẹ kéo lên. sử dụng 2 tay để đánh. - Điều khiển hs đánh nhịp - Nhận xét. * Hoat động 3: trò chơi dùng nhạc đệm bằng một số nhạc cụ gõ. - Hớng dẫn cả lớp sử dụng nhạc cụ gõ: song loan, trống, phách .để gỏ đệm theo âm hình tiết tấu sau: 2 4 - GV làm mẫu - Yêu cầu hs thực hiện lại. - Kiểm tra một số hs thực hiện cách gõ. - Nhận xét. - Phát vấn: em nào nhận ra đoạn tiết tấu đó trong bài hát nào? Trong câu nào?4 Cũng cố bài học: - Cả lớp hát lại bài hát kết hợp đánh nhịp bài" Thật là hay " - về nhà ôn lại các bài hát " Thật là hay" - Đọc trớc lời ca bài " Xèo hoa" *Nhận xét: - Ưu điểm - Nhợc điểm- Tổ thực hiện- Cá nhân thực hiện- Chú ý và thực hiện theo hớng dẫn của GV- Nhận xét- Chú ý GV hớng dẫn- Cả lớp thực hiện- Dãy bàn thực hiện- Cá nhân thực hiện- Nhận xét- Dùng thanh phách, song loan . gỏ theo GV- Nhẫm theo- Cả lớp thực hiện- Cá nhân thực hiện- Nhận xétBài hát: Thật là hayCâu hát: nghe véo von trong vòm cây- Thực hiện- Lắng nghe và ghi nhớKhối 2 : Thứ năm , ngày 27 tháng 9 năm 2007.Buổi sángTrờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 9 -Tiết 4: học hát bài: xoè hoaI/ Mục tiêu :- Giúp HS hát thuộc lời ca đúng giai điệu bài hát " Xoè hoa".- Biết cách thực hiện cách gỏ đệm theo nhịp,phách, tiết tấu lời ca.- Biết bài "Xoè hoa"là một bài dân ca của đồng bào Thái ở vùng Tây Bắc.II/ Chuẩn bị :1, Giáo viên : - Đàn hát thuần thục các bài " Xoè hoa".- Đàn organ , bảng phụ , băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ,thanh gỏ phách .2, Học sinh:- Sách GK , vở ghi , thanh gỏ phách .III/ Ph ơng pháp giảng dạy :- Gợi ý , phát vấn , hớng dẫn IV/ Các hoạt động dạy học:1, ổn định lớp : Nhắc HS t thế ngồi học ngay ngắn .2, Kiểm tra bài cũ : em hãy hát kết hợp vận động phụ hoạ bài "Thật là hay".3, Bài mới : Giảng bài mới.Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của học sinh* Nội dung: Học bài hát :" Xoè hoa". * Hoạt động1: Dạy hát bài " Xoè hoa". Dân ca Thái, lời mới: Phan Duy - Với giai điệu của các loại nhạc cụ dân tộc Thái đã cho ra những bài vui tơi, rộn ràng, tạo nét đặc trng riêng của bài hát và lời ca đợc các em thiếu nhi yêu thích. - Hát mẫu bài bài" Xoè hoa". - GV chia câu và hớng dẫn hs đọc lời ca, sau mỗi câu cần lấy hơi. - Giải thích từ: từ xoè có nghĩa là múa. - Luyện thanh theo mẫu "la" - Đàn giai điệu câu 1 - Yêu cầu hs hát 2-3 lần- GV đánh nốt nhạc - Nhận xét - Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác. - Đàn giai điệu câu 2-Lắng nghe và ghi bài- Lắng nghe- Lắng nghe và nhẩm theo- Đọc lời ca- Lắng nghe và ghi nhớ- Luyện thanh- Lắng nghe và nhẫm theo- Cả lớp hát, dãy bàn thực hiện- Cá nhân hát - Nhận xét- Lắng nghe và ghi nhớ- Lắng nghe và nhẫm theoTrờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 10 - - Yêu cầu hs hát 2-3 lần- GV đánh nốt nhạc (Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác). - Nhận xét. - Ghép từ câu 1 sang câu 2. sau mỗi câu chú ý lấy hơi - Câu 3,4 thực hiện tơng tự. - Ghép toàn bài ( sửa sai nếu có) - Ghép toàn bài trên nền nhạc đệm - Nhận xét* Hoạt động 2: Hát kết hợp gỏ đệm - Hát kết hợp gỏ đệm theo phách. GV gỏ mẫu sau đó hs thực hiện lại Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng x x x x x x vang vang x - nhận xét. - Hát kết hợp gỏ đệm theo nhịp. GV gỏ mẫu sau đó hs thực hiện lại Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng x x x vang vang x - nhận xét - Hát kết hợp gỏ đệm theo tiết tấu. GV gỏ mẫu sau đó hs thực hiện lại Bùng bong bính bong ngân nga tiếng cồng X x x x x x x x x Vang vang x x - nhận xét.4 Cũng cố bài học: - Hôm nay các em học hát kết hợp gỏ đệm gì? - Bài hát này dân ca nào? - Qua bài hát này giáo dục cho hs biết các nhạc cụ dân tộc và biết giữ bản sắc văn hoá - Về nhà ôn lại bài hát đó. *Nhận xét: - Ưu điểm - Nhợc điểm- Cả lớp hát theo hớng dẫn của GV- Từng bàn hát . Cá nhân hát- Nhận xét- Cả lớp thực hiện theo hớng dẫn của GV. Cá nhân thực hiện- Thực hiện tơng tự- Cả lớp hát toàn bài- Dãy bàn hát. Cá nhân thực hiện- Nhận xét- Lắng nghe và nhẩm theo- Cả lớp thực hiện.Nhóm thực hiện- Nhận xét- Lắng nghe và thực hiện- Lớp thực hiện. Dãy bàn thực hiện- Nhận xét- Lắng nghe và thực hiện- Lớp thực hiện. Cá nhân thực hiện- Nhận xét- Gỏ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu- Dân ca Thái, lời mới: Phan Duy- Lắng nghe và ghi nhớ Khối 2: Thứ năm , ngày 4 tháng 10 năm 2007.Buổi sáng[...]... có) * Hoạt động 2: Hát kết hợp đánh nhịp 2: 4 - Hớng dẫn cách đánh nhịp 2 : có hai phách phách mạnh và phách nhẹ, phách mạnh đánh xuống phách nhẹ kéo lên. sử dụng 2 tay để đánh. - Điều khiển hs đánh nhịp - Nhận xét. * Hoat động 3: trò chơi dùng nhạc đệm bằng một số nhạc cụ gõ. - Hớng dẫn cả lớp sử dụng nhạc cụ gõ: song loan, trống, phách để gỏ đệm theo âm hình tiết tấu sau: 2 4 - GV làm... cho biết âm nào cao, âm nào thấp? âm nào dài âm nào ngắn? * phân biệt âm thanh dài - ngắn - GV đàn các cặp âm sau: đô - đô, la - la. Đô đen - son trắng, si móc đơn - la đen - Em hÃy cho biết âm nào ngắn hơn, âm nào cao hơn? - Nhận xét* Hoạt động 2: nghe nhạc - GV ổn định lại t thế khi nghe nhạc. - Giới thiệu tác giả tác phẩm - Cho HS nghe qua tác phẩm một lần4 Cũng cố bài học: - Cả lớp hát... điểm- Cả lớp thực hiện, nhóm thực hiên,Cá nhân thực hiện( GV sửa sai nếu có)- Nhận xét-Cả lớp thực hiện- Lắng nghe và ghi nhớKhối 2: Thứ năm , ngày 4 tháng 10 năm 20 07.Buổi sángTiết8: Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 10 - - Yêu cầu hs hát 2- 3 lần- GV đánh nốt nhạc (Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác). - Nhận xét. - Ghép từ câu 1 sang câu 2. sau mỗi... thực hiện- Lớp thực hiện. DÃy bàn thực hiện- Nhận xét- Lắng nghe và thực hiện- Lớp thực hiện. Cá nhân thực hiện- Nhận xét- Gỏ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu- Dân ca Thái, lời mới: Phan Duy- Lắng nghe và ghi nhớ Khối 2: Thứ năm , ngày 4 tháng 10 năm 20 07.Buổi sáng Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 1 -Khối 2 : Thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 20 07.Buổi sángTuần 1:****************Tiết... Âm nhạc .- 19 -hoạ bài" Múa vui" - về nhà ôn lại các bài hát " Múa vui"và ôn lại các bài hát đà học. *Nhận xét: - Ưu điểm - Nhợc điểmKhối 2 : Thứ năm , ngày tháng năm 20 07.Buổi sángTiết 9: học hát bài: chúc mừng sinh nhật I/ Mục tiêu : Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 12 - - Trò chơi 1: nghe gỏ tiết tấu đoán câu hát trong bài. + Âm. .. ngày 13 tháng 9 năm 20 07. Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 27 - - Em hÃy nhắc lại tên bài hát? tên tác giả? - về nhà ôn lại các bài hát "Chiến sĩ tý hon"và ôn lại các bài hát đà học. *Nhận xét: - Ưu điểm - Nhợc điểm- Bài cộc cách tùng cheng, nhạc và lời Phan Trần Bảng- Lắng nghe và ghi nhớKhối 2 : Thứ năm , ngày tháng năm 20 07.Buổi sángTiết 13:... Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 5 - - Luyện thanh theo mẫu "la" - Đàn giai điệu câu 1 - Yêu cầu hs hát 2- 3 lần- GV đánh nốt nhạc - Nhận xét - Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác. chú ý tiếng " lừng" ngắt cho đúng phách. - - Đàn giai điệu câu 2 - Yêu cầu hs hát 2- 3 lần- GV đánh nốt nhạc - Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác. chú ý... ổn định lớp : Nhắc HS t thế ngồi học ngay ngắn . 2, Kiểm tra bái củ : Kiểm tra trong quá trình học3, Bài mới :a, Giới thiệu bài mới:b, Giảng bài mới.Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của học sinh * Nội dung:- Ôn tập một số bài hát đà học ở lớp 1 và nghe nhạc. Hôm nay các em sẽ đợc ôn một số bài hát trong số 12 bài hát mà đà học ở lớp . Bài tập1: Em hÃy kể tên 12 bài hát đà học ở lớp 1( thảo... song loan gỏ theo GV- Nhẫm theo- Cả lớp thực hiện- Cá nhân thực hiện- Nhận xétBài hát: Thật là hayCâu hát: nghe véo von trong vòm cây- Thực hiện- Lắng nghe và ghi nhớKhối 2 : Thứ năm , ngày 27 tháng 9 năm 20 07.Buổi sáng Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 18 - + Yêu cầu hs trình bày (sửa sai nếu có) - Nhận xét - Chỉ định 2- 3 tổ hát kết hợp gỏ nhịp, tiết tấu... thể hiện tính chất vui tơi, hồn nhiên.- Biết hát và thực hiện cách đánh nhịp 2 4- Hs biết chơi trò chơi: dùng nhạc đệm với một số nhạc cụ gõ theo âm hình tiết tấu bài hát . II/ Chuẩn bị :1, Giáo viên : - Đàn hát thuần thục bài hát: " Thật là hay " - Đàn organ , bảng phụ , băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ , trò chơi 2, Học sinh:- Sách GK , vở ghi , thanh gỏ phách .III/ Ph ơng pháp giảng . Trinh - Môn Âm nhạc .- 7 -Khối 2: Thứ năm , ngày 20 tháng 9 năm 20 07.Buổi sángTuần 3:****************Tiết3:ôn. Trinh - Môn Âm nhạc .- 1 -Khối 2 : Thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 20 07.Buổi sángTuần 1:****************Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 2, Giáo án Âm nhạc lớp 2, Giáo án Âm nhạc lớp 2

Bình luận về tài liệu giao-an-am-nhac-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP