Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học

66 430 14
Naruto

Naruto Gửi tin nhắn

Tải lên: 6,032 tài liệu

  • Loading...
1/66 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 17:57

Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === phạm thị hằng Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO có kích thớc nanomet bằng phơng pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: hóa lý Vinh - 2012 2 Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO có kích thớc nanomet bằng phơng pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: hóa lý Cán bộ hớng dẫn: ts. nguyễn xuân dũng Sinh viên thực hiện: phạm thị hằng Lớp: 49A - Hóa Vinh - 2012 4 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp được hoàn thành tại phòng thí nghiệm chuyên đề Hóa lý và Hóa vô cơ - Khoa Hóa học - Trường Đại học Vinh. Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân không thể không nói đến sự động viên và giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo, bạn bè và gia đình. Do đó: Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo TS. Nguyễn Xuân Dũng - Người đã giao đề tài, hướng dẫn tận tình, chu đáo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp. Xin chân thành gởi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa lý và Hóa vô cơ đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm quý giá, cùng sự giúp đỡ, động viên để tôi hoàn thành khóa luận này. Tôi xin được gởi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Đức Thọ (Đại học KHTN Hà Nội), cô Lương Thị Thu Thủy (Đại học Sư Phạm Hà Nội), cô Nguyễn Thị Ngọc Nhiên (Đại học Quốc Gia TP HCM) và cô Nguyễn Thị Tâm (Đại học Vinh) đã tạo điều kiện giúp tôi thực hiện các phép đo để hoàn thành khóa luận. Cũng xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến các thầy, cô giáo kĩ thuật viên phòng thí nghiệm Khoa Hóa học và phòng thí nghiệm Công nghệ nano đã tạo điều kiện về máy móc và trang thiết bị cần thiết cho tôi hoàn thành tốt phần thực nghiệm của khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo trường Đại học Vinh đã chỉ bảo và dẫn dắt tôi trong suốt thời gian học ở trường. Và cuối cùng, để có được kết quả như ngày hôm nay, tôi xin được gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn đến bạn bè và những người thân của mình. Vinh, tháng 5 năm 2012 Người thực hiện PHẠM THỊ HẰNG 6 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 12 Chương 1 TỔNG QUAN .14 1.1. Tóm lược lịch sử về khoa học và công nghệ nano [1, 2, 3] 14 1.2. Một số khái niệm trong lĩnh vực khoa học nano [1, 2, 3] .14 1.2.1. Công nghệ nano 14 1.2.2. Vật liệu nano .14 1.2.3. Hóa học nano 15 1.2.4. Ứng dụng của công nghệ nano .16 1.3. Các phương pháp tổng hợp vật liệu nano [1, 2, 3, 5] 16 1.3.1. Phương pháp phóng điện hồ quang 17 1.3.2. Phương pháp sol - gel .17 1.3.3. Phương pháp nghiền bi .19 1.3.4. Phương pháp ngưng đọng hơi 19 1.3.5. Phương pháp mạ điện .19 1.3.6. Phương pháp làm nguội nhanh .20 1.3.7. Phương pháp đốt cháy 20 1.4. Những đặc trưng, tính chất chung phụ thuộc vào kích thước [1, 2] .26 1.4.1. Các dạng cấu trúc nano cơ bản .26 1.4.2. Các loại hình cấu trúc nano cơ bản 26 1.5. Giới thiệu oxit ZnO [1, 2] 27 1.5.1. Cấu trúc tinh thể ZnO .27 1.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tinh thể .30 1.5.3. Tính chất của ZnO 31 1.5.4. Ứng dụng của ZnO .32 1.6. Các phương pháp nghiên cứu bột ZnO .33 1.6.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X [1, 5, 12] .33 1.6.2. Phương pháp hiển vi điện tử (SEM, TEM) [1, 5, 10, 11] 35 1.6.3. Phương pháp BET [1, 2, 3] .38 1.6.4. Phương pháp phân tích nhiệt (DTA - TGA - DTG) [1, 2, 3] .39 1.6.5. Phương pháp khảo sát hoạt tính quang xúc tác của ZnO [5, 6, 13, 14, 15, 18, 24] 40 1.7. Nguyên lý xúc tác quang hóa [1, 2, 4, 18] .42 1.7.1. Cơ chế quá trình xúc tác quang dị thể .44 1.7.2. Cơ chế quá trình xúc tác quangcủa ZnO .47 1.7.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính xúc tác của ZnO .48 Chương 2 THỰC NGHIỆM 49 2.1. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị .49 2.1.1. Hóa chất 49 2.1.2. Dụng cụ, thiết bị .49 2.2. Pha chế dung dịch 49 2.2.1. Dung dịch Zn(NO3)2 1M .49 2.2.2. Dung dịch EDTA 0,01M 50 2.2.3. Chỉ thị murexit 50 2.2.4. Dung dịch Xanh metylen 50 2.3. Điều chế oxit ZnO kích thước nano bằng phương pháp tự bốc cháy .50 2.4. Các phương pháp đánh giá vật liệu .52 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53 3.1. Phân tích nhiệt 53 3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến sự tạo pha tinh thể 54 3.3. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến sự tạo pha tinh thể 55 3.4. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng PVA cho vào mẫu 57 3.5. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ tạo gel 58 3.6. Hình thái học bề mặt của mẫu .59 3.7. Thử khả năng xúc tác quang hóa của vật liệu tổng hợp 60 3.7.1. Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ Xanh metylen .60 3.7.2. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất phân hủy Xanh metylen 61 KẾT LUẬN .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 8 DANH MỤC BẢNG Hình1.1. Sơ đồ điều chế vật liệu bằng phương pháp sol - gel .18 Bảng 1.1. Một số vật liệu được điều chế bằng phương pháp đốt cháy dung dịch 22 Bảng 1.2. Một số hợp chất được điều chế theo phương pháp đốt cháy gel polyme 24 Hình 1.2. Cấu trúc cơ bản của nano .26 Hình 1.3. QD CdSe/ZnS với cấu trúc lõi-vỏ có dạng hình cầu 26 Hình 1.4. QD gồm cấu trúc lõi - vỏ và lớp bao phủ .27 Hình 1.5. QD của GaAs 27 Hình 1.6. Nanocomposite .27 Hình 1.7. Màng gelatin trộn với nano Ai2O3 27 Hình 1.8. Ba lớp xếp chặt ABC dạng lập phương .28 Hình 1.9. Cấu trúc zincblende 29 Hình 1.10. Cấu trúc wurtzite .29 Bảng 1.3. Một vài thông số của ZnO 31 Hình 1.11. Sơ đồ tia tới và tia phản xạ trên tinh thể chất rắn khi tia X lan truyền trong chất rắn .34 Hình 1.12. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của P/V(P0-P) vào P/Po 39 Hình 1.13. Bình định mức dung dịch Xanh metylen 41 Hình 1.14. Cơ chế xúc tác quang của chất bán dẫn .46 Hình 1.15. Phổ hấp thụ UV của các hạt ZnO với lớp hoạt tính bề mặt khác nhau 46 Hình 1.16. Đường từ hóa của đám hạt ZnO .46 Hình 1.17. Bề rộng khe năng lượng của một số chất bán dẫn .47 Hình 2.1. Quy trình điều chế hạt nano ZnO .51 Hình 3.1. Giản đồ phân tích nhiệt TGA - DTA của gel .53 Hình 3.2. Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu nung ở các nhiệt độ nung khác nhau .54 Bảng 3.1. Kích thước hạt tinh thể và hằng số mạng của mẫu nung ở các nhiệt độ khác nhau .55 Hình 3.3. Giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu điều chế ở pH khác nhau .56 Bảng 3.2. Kích thước hạt tinh thể và hằng số mạng của mẫu điều chế ở pH khác nhau 56 Hình 3.4. Giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu điểu chế với hàm lượng PVA cho vào khác nhau .57 Bảng 3.3. Kích thước hạt tinh thể và hằng số mạng của mẫu điều chế với hàm lượng PVA cho vào khác nhau .58 Hình 3.5. Giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu điều chế ở nhiệt độ tạo gel khác nhau .58 Bảng 3.4. Kích thước hạt tinh thể và hằng số mạng của các mẫu chế tạo ở các nhiệt độ tạo gel khác nhau .59 Hình 3.6. Ảnh SEM của mẫu nung ở 5000C 59 Hình 3.7. Ảnh TEM của mẫu nung ở 5000C 59 Bảng 3.5. Số liệu xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ Xanh metylen .60 Hình 3.8. Đường chuẩn xác định nồng độ Xanh metylen .60 Bảng 3.6. Hiệu suất phân hủy Xanh metylen theo thời gian chiếu xạ .61 Hình 3.9. Hiệu suất phân hủy MB theo thời gian chiếu xạ 62 10 . cứu tổng hợp oxit ZnO có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác làm nội dung nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp. . Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === phạm thị hằng Nghiên cứu tổng hợp oxit ZnO có kích thớc nanomet bằng phơng pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học , Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học

Bình luận về tài liệu luan-van-nghien-cuu-tong-hop-oxit-zno-co-kich-thuoc-nanomet-bang-phuong-phap-dot-chay-va-thu-hoat-tinh-quang-xuc-tac-khoa-luan-tot-nghiep-dai-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP