hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTImex

26 178 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 10:09

TRờng đại học quản lý và kinh doanh hà nội Khoa tài chính - kế toán --- --- báo cáo thực tập hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTImex Giáo viên hớng dẫn: Thầy giáo Nguyễn Văn Đức Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hiền Mã sinh viên : 2002A740 Lớp : 601 Hà Nội, 2005 Mục lục Lời nói đầu I. giới thiệu chung về công ty xnk intimex 1 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty1 2. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty 2 Ii. Thực trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xnk INTIMEX3 1. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu của Công ty3 2. Phơng pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khâủ của Công ty4 2.1. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp4 2.2. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác8 3. Tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ11 III. Phơng hớng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX12 1. Nhận xét về kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa của công ty 12 2. Một số ý kiến đề xuất đối với việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX14 kết luận các phụ lục Lời nói đầu Sau một thời gian thực hiện công cuộc đổi mới theo chính sách mở cửa, nền kinh tế nớc ta đã có những bớc phát triển vợt bậc đợc thế giới thừa nhận. Việt Nam từ một nớc nghèo nàn, lạc hậu đã vơn lên trở thành một trong những nớc đang phát triển trên thế giới. Có đợc những thành tựu đấy phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lĩnh vực ngoại thơng mà cụ thể là hoạt động xuất khẩu, đây cũng là một điểm sáng của nền kinh tế năm 2004, góp phần tăng thu nhập quốc dân và là nhân tố động lực cho sự tăng trởng kinh tế của đất nớc. Tuy nhiên hoạt động xuất khẩu phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt và rủi ro trên thị trờng quốc tế do phạm vi hoạt động vợt qua biên giới quốc gia nên việc bán hàng, đặc biệt là bán hàng xuất khẩu không tránh khỏi những bất cập so với yêu cầu phát triển thực tế. Nhận thức rõ vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong nền kinh tế nớc ta hiện nay và qua tiếp cận thực tiễn trong công tác tổ chức hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóaCông ty XNK INTIMEX, em xin trình bày: Báo cáo thực tập về Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại Công ty XNK INTIMEX. Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần với bố cục nh sau: - Phần I. Giới thiệu chung về Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX - Phần II. Thực trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX - Phần III. Phơng hớng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX Phần I. Giới thiệu chung về Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty xuất nhập khẩu Intimex là một doanh nghiệp Nhà nớc, có quy mô vừa, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về mặt tài chính, có đủ t cách pháp nhân, đợc mở tài khoản tại Ngân hàng, đợc sử dụng con dấu riêng theo mẫu Nhà nớc quy định. Công ty chịu trách nhiệm kinh tế và dân sự về các mặt hoạt động và tài sản của mình. Công ty hoạt động theo pháp luật Nhà nớc và Luật Doanh nghiệp. Tên gọi đầy đủ của công ty: Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX Tên giao dịch nớc ngoài: Foreign trade enterprise Intimex Tên viết tắt: INTIMEX Trụ sở chính: 96 Trần Hng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ngày 10/ 80/ 1979, Công ty XNK nội thơng và hợp tác xã chính thức đợc thành lập, gọi tắt là Công ty XNK nội thơng. - Ngày 22/ 10/ 1985, do việc điều chỉnh các tổ chức kinh doanh thuộc Bộ Nội th- ơng thông qua Nghị định số 255/HĐBT đã chuyển Công ty XNK nội thơng và hợp tác xã trực thuộc Bộ Nội thơng thành Tổng công ty XNK nội thơng và HTX. - Ngày 8/ 3/ 1993, căn cứ Nghị định 387/HĐBT và theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty XNK nội thơng và HTX, Bộ trởng Bộ Thơng Mại đã ra quyết định tổ chức lại Công ty thành hai công ty trực thuộc Bộ + Công ty XNK nội thơng và HTX Hà Nội. + Công ty XNK nội thơng và HTX thành phố Hồ Chí Minh. - Ngày 20/ 3/ 1995, Bộ trởng Bộ Thơng mại ra quyết định hợp nhất Công ty Th- ơng mại dịch vụ phục vụ việt kiều và Công ty XNK nội thơng và HTX Hà Nội thành Công ty XNK nội thơng và HTX Hà nội trực thuộc Bộ. - Ngày 24/ 6/ 1995, Bộ trởng Bộ Thơng Mại ra quyết định phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty XNK - Dịch vụ - Thơng mại, công nhận Công ty là doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Bộ Thơng Mại. 2. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Công ty INTIMEX là một doanh nghiệp Nhà nớc có quy mô vừa, bao gồm 09 đơn vị trực thuộc và 08 phòng ban với tổng số lao động là 600 ngời. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty nh sau (phụ lục số 1): - Ban Giám đốc: Gồm 4 ngời: Giám đốc và 3 Phó giám đốc - Phòng Tài chính - Kế toán: Đây là một bộ phận quan trọng có nhiệm vụ quản lý tình hình tài chính của công ty, là tham mu cho Ban giám đốc đa ra các chiến lợc kinh doanh. Phòng đợc tổ chức nh trong Phụ lục số 2. - Phòng Kinh tế tổng hợp - Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng quản trị - Phòng nghiệp vụ XNK Các phòng ban đợc Giám đốc quy định nhiệm vụ, chức năng cụ thể nh sau: - Phòng Kinh tế tổng hợp: có chức năng tham mu, hớng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ chung của Công ty, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, định hớng phát triển kinh doanh, tổng hợp và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, phối hợp với các phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu. - Phòng Tài chính - Kế toán: thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty, các công tác báo cáo chế độ kế toán theo quy định của Nhà nớc, theo định kỳ chế độ kế toán tài chính. - Phòng Hành chính quản trị và phòng tổ chức lao động tiền lơng: quản lý các loại công văn, giấy tờ, hồ sơ của Công ty và cán bộ công nhân viên, quản lý thủ tục hành chính văn phòng, công văn đi, công văn đến, con dấu của Công ty, quản lý tài sản, đồ dùng văn phòng của Công ty, liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức lao động để giải quyết chính sách về lơng, về đào tạo cán bộ. - Phòng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu: có chức năng tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thơng mại dịch vụ tổng hợp theo điều lệ và giấy phép kinh doanh của Công ty. Các phòng ban phải thờng xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ cho phòng kế toán để kịp thời hạch toán các nghiệp vụ kế toán nhằm đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty. Phần II. Thực trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 1. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu của Công ty INTIMEX Đối tợng chủ yếu của Công ty là các mặt hàng nông lâm thuỷ hải sản, hàng may mặc thuộc thế mạnh trong nớc để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nớc ngoài. Công ty chủ yếu tiến hành xuất khẩu theo 2 phơng thức là xuất khẩu trực tiếp và nhận ủy thác xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu của Công ty thờng theo giá FOB. Việc thanh toán thờng thông qua phơng thức tín dụng chứng từ hoặc phơng thức thanh toán nhờ thu, ngoại tệ trong thanh toán chủ yếu bằng USD. Các phòng nghiệp vụ cử nhân viên đi khảo sát thị trờng nớc ngoài, đồng thời tìm kiếm các đối tác để ký kết hợp đồng. Sau khi hợp đồng đợc ký kết và đợc Bộ Thơng Mại xác nhận, cùng với giấy phép xuất khẩu, những giấy tờ này sẽ đợc nhân viên kế toán mang ra Ngân hàng tiến hành các thủ tục đề nghị đối tác mở th tín dụng và kiểm tra th tín dụng xem có phù hợp với các điều kiện trong hợp đồng hay không. Tùy theo hợp đồng mà Công ty có thể thuê phơng tiện vận tải, đồng thời việc mua bảo hiểm cho hàng hóa cũng thờng đợc thực hiện ở Công ty do muốn bảo đảm sự an toàn cho hàng hóa. Trong vấn đề thanh toán, số tiền Công ty nhận đợc là số tiền ghi trong hợp đồng sau khi đã trừ đi một khoản phí nhất định của Ngân hàng nớc ngoài và Ngân hàng trong nớc. 2. Phơng pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất khâủ của Công ty INTIMEX Hiện nay, Công ty đang tiến hành xuất khẩu theo 2 phơng thức: - Phơng thức xuất khẩu trực tiếp - Phơng thức xuất khẩu ủy thác 2.1. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp 2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng Để hạch toán ban đầu hàng hóa xuất khẩu, kế toán phải tập hợp các chứng từ liên quan nh: Phiếu xuất kho, hóa đơn mua hàng, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có, bộ chứng từ thanh toán Để hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, kế toán sử dụng tài khoản theo đúng quy định của Bộ Tài chính nh sau: - Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng (đợc mở chi tiết thành 2 tiểu khoản) - Tài khoản 641: Chi phí bán hàng: Công ty dùng để tổng hợp các khoản chi phí trong hoạt động xuất khẩu Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác có liên quan nh: Tài khoản 632, tài khoản 156 (đợc mở chi tiết cho từng mặt hàng), tài khoản 632, tài khoản 515, tài khoản 911 2.1.2. Nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa của Công ty Ngày 11/ 01/ 2005, Công ty INTIMEX (Bên A) đã ký hợp đồng với Công ty FIRMA HANDLOWA ACOR - Ba Lan (Bên B) hợp đồng số 291K - HP về việc xuất khẩu cà phê với số lợng 115,047 tấn với đơn giá là 670 USD/ tấn. Tổng trị giá lô hàng là 77.081,49 USD. Chi phí vận chuyển, phí quota là 4.200.000 VND, đã thanh toán bằng tiền mặt, thuế GTGT 10%. Phơng thức thanh toán nhờ thu qua Ngân hàng, thuế xuất khẩu 0%, hàng xuất khẩu theo giá FOB, Hải Phòng. - Ngày 18/ 01/ 2005, hàng hóa đợc giao tại cảng Hải phòng. TGHĐ trong ngày là 15.780 VND/USD - Ngày 01/ 02/ 2005, Công ty nhận đợc giấy báo Có của Ngân hàng VIETCOMBANK thông báo Bên B đã thanh toán 49.286,13 USD tiền hàng của lô hàng trên. TGHĐ trong ngày là 15.795 VND/USD. - Ngày 17/ 02/ 2005, Công ty nhận đợc giấy báo Có của Ngân hàng VIETCOMBANK thông báo Bên B đã thanh toán 27.795,36 USD tiền hàng của lô hàng trên. TGHĐ trong ngày là 15.786 VND/USD. - Công ty INTIMEX đã mua lô hàng trên của công ty TNHH Nhuận Phát với tổng trị giá là 1.195.776.000 VND, thuế GTGT 5%, hàng đợc chuyển bán thẳng. Trình tự hạch toán: - Ngày 18/ 01/ 2005, hàng xác định là tiêu thụ, kế toán ghi: Nợ TK 131.1: 1.126.345.912 VND (77.081,49 USD * 15.780) Có TK 511 (511.1): 1.126.345.912 VND + Đồng thời phản ánh giá vốn hàng mua chuyển thẳng xuất khẩu Nợ TK 632 (632.1): 1.195.776.000 VND Có TK 331: 1.195.776.000 VND - Chi phí vận chuyển hàng hóa từ kho đến cảng, phí quota và các chi phí khác liên quan đến quá trình tiêu thụ, căn cứ vào phiếu chi tiền mặt, kế toán phản ánh vào các khoản chi phí phát sinh: Nợ TK 641: 4.200.000 Nợ TK 133: 420.000 Có TK 111 (111.1): 4.620.000 - Ngày 01/ 02/ 2005, Công ty nhận đợc giấy báo Có của Ngân hàng về tiền hàng xuất khẩu, căn cứ vào giấy báo Có số 20, kế toán ghi: Nợ TK 112 (112.2): 778.474.423 VND Có TK 131 (131.1): 778.474.423 VND - Ngày 17/ 02/ 2005, Công ty nhận đợc giấy báo Có của Ngân hàng về tiền hàng xuất khẩu, căn cứ vào giấy báo Có số 28, kế toán ghi: Nợ TK 112 (112.2): 438.777.553 VND Có TK 131 (131.1): 438.777.553 VND - Phần chênh lệch TGHĐ, kế toán hạch toán ngày 17/ 2/ 2005 Nợ TK 131: 960.064 VND Có TK 515: 960.064 VND - Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển + Kết chuyển doanh thu thuần Nợ TK 511 (511.1): 1.126.345.912 VND Có TK 911: 1.126.345.912 VND + Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911: 1.195.776.000 VND Có TK 632: 1.195.776.000 VND + Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911: 4.200.000 VND Có TK 641: 4.200.000 VND 2.2. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác Hoạt động xuất khẩu chủ yếu của Công ty là hoạt động xuất khẩu trực tiếp, tuy nhiên Công ty còn tiến hành một số thơng vụ xuất khẩu ủy thác mà Công ty thờng là bên nhận ủy thác. 2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng Khi thực hiện xong dịch vụ xuất khẩu, bên nhận ủy thác phải chuyển cho bên ủy thác các chứng từ gồm: Một bộ chứng từ xuất khẩu nh xuất khẩu trực tiếp kèm theo bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu. Các tài khoản kế toán sử dụng ở Công ty nh: Tài khoản 138.8, tài khoản 331, tài khoản 131, tài khoản 511.3, tài khoản 111, tài khoản 112, 2.2.2. Nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa của Công ty Ngày 02/ 12/ 2004, Công ty XNK INTIMEX (Bên A) đã ký kết hợp đồng ủy thác số 2004-4/VNT-TH với Ông Trần Huy Hoàng (Bên B) về việc Công ty nhận xuất khẩu ủy thác cho ông số hàng hóa nh sau: Tên hàng Số lợng (chiếc) Đơn giá (VND)/chiếc Trị giá (VND) Hàng hóa A 6.000 62.480 VND 374.880.00 - Công ty XNK INTIMEX đã ký hợp đồng xuất khẩuhàng trên với Công SUCAFINA S.A. - Switzerland, thuế xuất khẩu hàng hóa A là 0%, hàng xuất khẩu theo giá FOB - Hải Phòng, phơng thức thanh toán L/C. - Ngày 30/ 12/ 2004, Công ty INTIMEX chi trả hộ cho bên B phí Ngân hàng về thông báo L/C số tiền 156.490 VND - Ngày 31/ 12/ 2004, Bên B thanh toán cho Công ty khoản chi hộ ngày 30/ 12/ 2004. - Ngày 02/ 01/ 2005, Công ty tiến hành giao hàng từ kho của bên giao ủy thác lên tàu chuyển hàng cho Công ty SUCAFINA S.A. - Switzerland - Ngày 14/ 01/ 2005, Công ty thanh toán hộ bên B các khoản sau: + Phí vận chuyển: 1.202.000 VND, thuế 10% + Phí bốc xếp: 45.455 VND, thuế 10% + Phí giám định hải quan: 100.000 VND + Các phí khác: 90.909VND, thuế 10% - Ngày 15/ 01/ 2005, Công ty nhận đợc giấy báo Có của ngân hàng thông báo bên nhập khẩu đã thanh toán đủ tiền hàng là 376.080.000 VND, đồng thời Công ty chi hộ phí Ngân hàng là 2.977.300 VND - Ngày 10/ 02/ 2005, thanh lý hợp đồng xuất khẩu ủy thác với ông Trần Huy Hoàng, ông Hoàng đã thanh toán khoản chi hộ cho Công ty là 4.804.091 VND [...]... trờng hợp xuất khẩu ủy thác, việc hàng hóa không về nhập kho của Công ty là do thỏa thuận, nếu trong trờng hợp bên giao ủy thác đa hàng tạm nhập vào kho của Công ty thì Công ty cha mở tài khoản 003 để theo dõi lợng hàng hóa đó 2 Một số ý kiến đề xuất đối với việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX Qua một thời gian thực tập tại Công ty XNK INTIMEX, đợc... khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX 1 Nhận xét về kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa của công ty 1.1 Ưu điểm Công ty INTIMEX hoạt động với quy mô tơng đối lớn trên địa bàn rộng, lại sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng nên Công ty đã lựa chọn hình thức vừa tập trung vừa phân tán Mô hình này hoàn toàn phù hợp với quy mô kinh doanh và phân cấp quản lý kinh tế của ngành - Về bộ máy kế toán. .. viên nghiên cứu thức tập về đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, em xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa Công ty - Về phơng thức bán hàng: Hiện nay, bên cạnh phơng thức bán hàng truyền thống, từ những năm 90, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, một phơng thức kinh doanh mới đã xuất hiện, đó là Thơng mại điện tử... Ngân hàng để làm thủ tục thanh toán thu tiền hàng, sau đó Ngân hàng sẽ giao lại bộ chứng từ này cho ngời nhập khẩu - Một bộ giao cho phòng kế toán để ghi chép hàng xuất khẩu - Một bộ giao cho ngời mua - Một bộ dùng để lu lại đơn vị Các chứng từ này phân loại theo từng hợp đồng, từng phòng nghiệp vụ và chuyển cho nhân viên kế toán phòng xuất khẩu Phần III Phơng hớng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu. .. theo dõi nội tệ Kế toán thanh toán theo dõi ngoại tệ Phó the Kế toán theo dõi nhập khảu Kế toán theo dõi xuất khẩu Thuế Bộ phận kế toán các đơn vị trực thuộc Kế toán thanh toán TSCĐ và liên doanh Kế toán Thu hồi hàng công nợ tồ kho Kết luận Đối với những nớc mà trình độ phát triển kinh tế còn thấp nh nớc ta hiện nay thì việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu kinh doanh hàng hóa và dịch vụ đóng vai trò... xúc với các phần hành kế toán và đặc biệt là nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa, với vốn kiến thức đã học đồng thời thông qua việc tìm tòi, nghiên cứu trong quá trình học tập trên giảng đờng, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập này Qua đó, em đã mạnh dạn nêu lên một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa Công ty INTIMEX Một điều khó tránh khỏi mà mỗi sinh... Xí Chi Chi nghiệp nghiệp nhánh nhánh Trung d .vụ nghiệp Xí th.mại INT INT tâm xuất lắp ráp nghiệp dịch tại tại th.mại nhập xe may vụ Hải Đà Intimex khẩu máy XNK Phòng Nẵng Phụ lục 2 Sơ đồ tổ chức bộ máy tài chính - kế toán của công ty INTIMEX Chi nhánh INT tại Đồng Nghệ TP HCM Nai An Trưởng phòng quản lý chung và theo dõi về bộ phận tài chính Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán theo... hợp với việc đa kế toán máy vào công tác quản lý tài chính đã làm đơn giản hóa công tác kế toán, thuận tiện cho quá trình đối chiếu số liệu trên các sổ kế toán Các máy vi tính trong phòng kế toán đợc kết nối với nhau, giúp cho việc theo dõi, kiểm tra công tác kế toán đợc đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian - Về công tác hạch toán ban đầu: Các chứng từ liên quan đến quá trình xuất khẩu hàng hóa đợc thu thập,... khi phát sinh các nghiệp vụ thu ngoại tệ Hoặc Có TK 007: khi phát sinh các nghiệp vụ chi ngoại tệ - Để phản ánh trị giá hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, kế toán nên sử dụng tài khoản ngoại bảng TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi Tuy nhiên, TK 003 chỉ sử dụng trong trờng hợp hàng nhận ủy thác tạm nhập kho của đơn vị rồi mới xuất kho gửi đi xuất khẩu Công ty xuất nhập khẩu Intimex 96 trần hng... thì việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán xuất khẩu là một yếu tố khách quan đồng thời cũng là một yêu cầu bức thiết Một bộ máy kế toán tồn tại và hoạt động thì không thể tránh khỏi những sai sót Sau đây là một số tồn tại cần đợc xem xét và sửa đổi - Về phơng thức bán hàng: Trong quá trình bán hàng xuất khẩu, Công ty chỉ thực hiện theo phơng thức thơng mại truyền thống, còn giao dịch bán hàng theo . hớng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX1 2 1. Nhận xét về kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa của công ty. trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xnk INTIMEX3 1. Đặc điểm hoạt động xuất khẩu của Công ty3 2. Phơng pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTImex, hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTImex, hoàn thiện kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa tại công ty xuất nhập khẩu INTImex

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn