Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 – 2004

1 28 0
Huyen KT

Huyen KT

Tải lên: 1,950 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 08:59

Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 2004 ST T Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 So sánh tăng giảm 2003/2002 So sánh tăng giảm 2004/2003 Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 1 Giá trị tổng sản lợng theo giá cố định Triệu đồng 1.190 3.530 3.60 2.34 196.64 0.07 1,98 2 Doanh thu tiêu thụ theo giá hiện hành Triệu đồng 1.190 3.530 3.60 2.34 196.64 0.07 3 Tổng số lao động Ngời 55 68 89 13 23.64 21 30,88 4 Tổng vốn kinh doanh bình quân 4a. Vốn cố định bình quân 4b. Vốn lu động bình quân Nghìn đồng 821.971466 1.575144641 1.362099695 753.173175 92 -213.044946 -14 5 Lợi nhuận Triệu đồng 152 -218 302.7 -370 -243.42 520.7 -238,85 6 Nộp ngân sách Triệu đồng 67 157 88 90 134 -69 -44 7 Thu nhập bình quân 1 lao động (V) 1.000đ/ tháng 630 890 1200 260 41 310 35 8 Năng xuất lao động (W=1/3) Triệu 21,636364 51,911756 40,449438 30,275212 139,92 -11,462138 -22,08 9 Tỷ xuất lợi nhuận/doanh thu tiêu thụ (5/2) % 12,77 -6,18 84,08 -18,45 -100,48 90,26 -113,6 10 Mối quan hệ giữa tốc độ tăng W và tăng V (8/7) chỉ số 34,3434 58,278 43,2598 23,9844 69,837 -15,068 -25,8333 16 . Vốn lu đ ng b nh quân Nghìn đ ng 821.97 146 6 1.575 144 641 1.362099695 753.173175 92 -213. 044 946 - 14 5 Lợi nhuận Triệu đ ng 152 -218 302.7 -370 - 243 .42 520.7. đ ng 1.190 3.530 3.60 2. 34 196. 64 0.07 3 T ng số lao đ ng Ngời 55 68 89 13 23. 64 21 30,88 4 T ng vốn kinh doanh b nh quân 4a. Vốn cố định b nh quân 4b.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 – 2004, Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 – 2004

Bình luận về tài liệu bang-4-ket-qua-san-xuat-kinh-doanh-cua-xi-nghiep-qua-3-nam-2002-2004

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP