Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 – 2004

Huyen KT
Huyen KT(1950 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 22
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 08:59

Mô tả: Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 2004 ST T Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 So sánh tăng giảm 2003/2002 So sánh tăng giảm 2004/2003 Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 1 Giá trị tổng sản lợng theo giá cố định Triệu đồng 1.190 3.530 3.60 2.34 196.64 0.07 1,98 2 Doanh thu tiêu thụ theo giá hiện hành Triệu đồng 1.190 3.530 3.60 2.34 196.64 0.07 3 Tổng số lao động Ngời 55 68 89 13 23.64 21 30,88 4 Tổng vốn kinh doanh bình quân 4a. Vốn cố định bình quân 4b. Vốn lu động bình quân Nghìn đồng 821.971466 1.575144641 1.362099695 753.173175 92 -213.044946 -14 5 Lợi nhuận Triệu đồng 152 -218 302.7 -370 -243.42 520.7 -238,85 6 Nộp ngân sách Triệu đồng 67 157 88 90 134 -69 -44 7 Thu nhập bình quân 1 lao động (V) 1.000đ/ tháng 630 890 1200 260 41 310 35 8 Năng xuất lao động (W=1/3) Triệu 21,636364 51,911756 40,449438 30,275212 139,92 -11,462138 -22,08 9 Tỷ xuất lợi nhuận/doanh thu tiêu thụ (5/2) % 12,77 -6,18 84,08 -18,45 -100,48 90,26 -113,6 10 Mối quan hệ giữa tốc độ tăng W và tăng V (8/7) chỉ số 34,3434 58,278 43,2598 23,9844 69,837 -15,068 -25,8333 16 . Vốn lu đ ng b nh quân Nghìn đ ng 821.97 146 6 1.575 144 641 1.362099695 753.173175 92 -213. 044 946 - 14 5 Lợi nhuận Triệu đ ng 152 -218 302.7 -370 - 243 .42 520.7. đ ng 1.190 3.530 3.60 2. 34 196. 64 0.07 3 T ng số lao đ ng Ngời 55 68 89 13 23. 64 21 30,88 4 T ng vốn kinh doanh b nh quân 4a. Vốn cố định b nh quân 4b.

— Xem thêm —

Xem thêm: Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 – 2004, Bảng 4: Kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua 3 năm 2002 – 2004

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bang-4-ket-qua-san-xuat-kinh-doanh-cua-xi-nghiep-qua-3-nam-2002-2004

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.13293099403381 s. Memory usage = 18.56 MB