Con đường cứu nước của phan châu trinh

Naruto
Naruto(6165 tài liệu)
(67 người theo dõi)
Lượt xem 41
0
Tải xuống 10,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 109 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 19:50

Mô tả: Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 1 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC Vinh Hồ Thị Hải CON ĐƯờNG CứU NƯớC Của PHAN CHÂU TRINH chuyên nghành : lịch sử việt nam mã số : 60. 22 . 54 luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử ngời hớng dẫn khoa học : pgs hoàng văn lân Vinh - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải Mở Đầu 1. Lý do chọn đề tài. Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh mục lục trang Mở Đầu 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 3. Phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học của đề tài 7 4. Nguồn t liệu và phơng pháp nghiên cứu 8 5. Đóng góp khoa học, giá trị thực tiễn của luận văn 8 6. Bố cục của luận văn 9 Nội dung Chơng 1: Quê hơng và thời đại của Phan Châu Trinh 10 1.1 Bối cảnh lịch sử hình thành t tởng cứu nớc của Phan Châu Trinh 10 1.2 Quê hơng - Gia đình - Tuổi trẻ của Phan Châu Trinh 16 Chơng 2: tiến trình cứu nớc của Phan Châu Trinh 27 2.1. Nguồn gốc của phong trào Duy Tân 27 2.2. Cuộc vận động Duy Tân của Phan Châu Trinh ở các tỉnh Nam Trung Bộ 32 2.3. Cuộc hội kiến giữa Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu trên đất Nhật 36 2.4. Tuyên ngôn của phong trào Duy Tân qua tác phẩm Đầu pháp chính phủ th 48 2.5. Phan Châu Trinh với Đông kinh nghĩa thục 56 2.6. Những hoạt động "khai dân trí, chấn dân khí, hâụ dân sinh" ở Quảng Nam 63 Chơng 3: ảnh hởng từ con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh với cách mạng Việt Nam 78 3.1. Cuộc vận động Duy tân và Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ (1908) 78 3.2. ảnh hởng của Phan Châu Trinh đối với Cách mạng Việt Nam từ sau 1908 đến 1926 82 Kết Luận 96 Phụ lục 1 98 Phụ lục 2 101 danh mục tài liệu tham khảo 106 2 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải 1.1. Sự tôn vinh Phan Châu Trinh cũng nh Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng là những nhà yêu nớc lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, là điều đã đợc khẳng định từ lâu trong lòng nhân dân, cũng nh trong các công trình sử học. Là những nhà nho học rộng, tài cao, có lòng yêu nớc nhiệt thành, suốt đời dũng cảm phấn đấu vì dân vì nớc, luôn luôn nêu tấm gơng cao đẹp về phẩm chất trong sáng, bản lĩnh cách mạng kiên cờng, các cụ là những ngời con u tú của quê hơng, đất nớc. Tuy nhiên song song với sự nhất trí trong việc đánh giá phẩm cách của những nhà yêu nớc Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng lại là sự khác biệt trong sự phân tích, đánh giá về đờng lối cứu nớc, t tởng chính trị của các cụ trong công cuộc giải phóng dân tộc. Việc nhận thức đầy đủ và chuẩn xác những hạn chế của các cụ cũng nh của toàn bộ khuynh hớng mà Phan Châu Trinh là một ngọn cờ tiêu biểu đã trở thành trung tâm thu hút sự chú ý và những cuộc trao đổi tranh luận của các nhà sử học trong một thời gian dài. 1.2. Việc đánh giá Phan Châu Trinh không thể tách rời khỏi tiến trình phát triển của lịch sử phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam nói chung, của quá trình tìm đờng cứu nớc của nhiều thế hệ những nhà yêu nớc và cách mạng Việt Nam mà tiêu biểu là ba nhân vật lớn đại diện cho những khuynh hớng và sự lựa chọn khác nhau: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn ái Quốc. Phân tích sự khác biệt trong đờng lối chính trị, mọi quan hệ trong hoạt động thực tiễn cũng nh sự gắn bó trong tình cảm và đời sống của các nhân vật lớn này cũng góp phần giúp chúng ta hiểu đợc một cách đúng đắn hơn về con ngời và sự nghiệp cứu nớc của Phan Châu Trinh và những ngời cùng thời với ông. 1.3. Phan Châu Trinh mặc dầu có những mối liên hệ rất chặt chẽ với các phong trào vũ trang chống Pháp đơng thời, đồng thời cũng không hề coi mình là sự đối lập hoặc đứt đoạn đối với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 3 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải nhng ông lại chính là ngời sớm chọn một phơng thức khác cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình. Sự lựa chọn này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó phải đặc biệt nhấn mạnh đến những ảnh hởng của các trào lu t tởng thế giới, từ nhận thức thực tiễn sự thất bại của các phong trào vũ trang bạo động đơng thời, kể cả với chủ trơng và biện pháp cứu nớc của Phan Bội Châu. Trên con đ- ờng đã chọn, suốt đời mình Phan Châu Trinh tự nguyện chỉ dùng một thủ đoạn, một phơng tiện duy nhất để theo đuổi mục đích ý tởng đợc ấp ủ. Đó là chơng trình cải cách gồm 3 điểm: "Khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh". Là phơng pháp: "Bất bạo động, bạo động tắc tử, bất vọng ngoại, vọng ngoại giả ngu". Ông chủ trơng: "ỷ Pháp cầu tiến bộ" 1.4. Phan Châu Trinh không nhìn sự khác biệt giữa ta và Pháp từ ph- ơng diện kinh tế, vũ khí, xuất phát điểm mà ông nhìn vấn đề từ phơng diện trình độ văn hóa và văn minh. Ông đã nhận biết những cơ sở của con đờng "một chủng tộc muốn đợc nh một chủng tộc văn minh chỉ có tự lập, tự cờng", "không mở mang dân trí, không để dân giàu thì không có con đờng nào đạt đến mục đích tự trị ". Ông không tin cậy rằng chống Pháp là mục tiêu cuối cùng mà chống Pháp nhng phải thay đổi trật tự của xã hội cũ bằng một chế độ chính trị mới. Nếu không thay đổi con ngời với những hành vi, thói quen, tập tục của thời quân chủ thì không thể nào chống Pháp đợc mà nếu vạn phúc có chống đợc thì cũng không phải là hạnh phúc cuối cùng của dân. Sau này chúng ta lại bắt gặp một ý tởng tơng tự của chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu của cuộc cách mạng tháng Tám: " Nếu nớc độc lập mà dân không đợc hởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì". 1.5. Hiện nay, trong chơng trình sách giáo khoa ở bậc trung học cách đánh giá về Phan Châu Trinh đã có nhiều điểm mới nhng nội dung trong sách Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 4 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải giáo khoa cha phản ánh đầy đủ về con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh vì l- ợng thời gian quá ít. Cùng với thời gian và những biến động to lớn của thời cuộc, trải qua những bớc thăng trầm đầy thử thách nhng luôn hớng tới của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chúng ta ngày càng ý thức đợc những giá trị mang tính chất truyền thống của qúa khứ đợc đúc kết từ những kinh nghiệm x- ơng máu cũng nh những thắng lợi vinh quang mà các bậc tiền bối đã làm nên, những bài học và những tấm gơng cho công cuộc cách mạng và đổi mới trong hiện tại và tơng lai. ý tởng ấy, cùng với đạo lý "Uống nớc nhớ nguồn", về giá trị t tởng dân chủ của Phan Châu Trinh, ý nghĩa của nó đối với phong trào cách mạng Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX cũng nh công cuộc đổi mới hiện nay, trên cơ sở những tài liệu mới công bố trong thời gian gần đây chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu "Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh" để làm luận văn thạc sĩ. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Cho đến hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về Phan Châu Trinh đợc xuất bản. Cách đánh giá về ông qua mỗi thời kỳ cũng khác nhau. Chúng tôi xin giới thiệu một số công trình nghiên cứu của các tác giả. "Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh" của Tôn Quang Phiệt;"Phan Châu Trinh thân thế và sự nghiệp" của Huỳnh Lý;" Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm" của Nguyễn Quyết Thắng. Ngoài ra đã có ba đợt hội thảo chuyên đề Phan Châu Trinh đợc tiến hành trong các năm 1964-1965, 1992, 2006. Gần đây nhà xuất bản Đà Nẵng đã cho xuất bản cuốn" Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới "(2 tập) của bà Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh, cháu ngoại của cụ Phan). Cuốn sách đã công bố những tài liệu mới phát hiện về cụ và là cơ sở quan trọng về t liệu cho các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Phan Châu Trinh. Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 5 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải Năm 2005, nhà xuất bản Đà Nẵng cũng cho xuất bản bộ" Phan Châu Trinh toàn tập "(3 tập) do ông Chơng Thâu chủ biên. Năm 2006, nhà xuất bản Văn hóa - thông tin đã cho tái bản lại cuốn" Tuyển tập Phan Châu Trinh" do tiến sỹ Nguyễn Văn Dơng biên soạn, trong đó có sửa chữa các lỗi trong" Tuyển tập Phan Châu Trinh " xuất bản năm 1995, bổ sung và tăng cờng thêm những tài liệu mới phát hiện về cụ . Nh vậy, đây là đề tài đã đợc nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến trong các bài viết của mình song nhìn chung các tác giả mới chỉ tập trung vào nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp, dịch và công bố các tác phẩm của cụ. Cũng đã có một số công trình nghiên cứu về t tởng dân chủ của Phan Châu Trinh nh luận án tiến sĩ của bà Đỗ Hoà Hới - Viện Triết học, hoặc đi vào tìm hiểu một giai đoạn hoạt động của Cụ nh luận án tiến sĩ của bà Thu Trang về "Những hoạt động của Phan Châu Trinh ở Pháp 1911- 1925". Tuy nhiên trong phạm vi các công trình nghiên cứu nói trên, các tác giả cha thể có những nghiên cứu riêng đầy đủ, toàn diện về con đờng cứu nớc của cụ. Vì vậy việc nghiên cứu nó trong phạm vi khuôn khổ một luận văn là điều hết sức cần thiết. 3. Phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học của đề tài. 3.1. Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động của Phan Châu Trinh trong khoảng thời gian từ 1872 - 1911, trong đó có giới thiệu khái quát về quê hơng, gia đình, bối cảnh lịch sử đất nớc và tập trung nghiên cứu những hoạt động của ông từ đầu thế kỷ XX đến khi ông bị đày ra Côn Đảo và đợc Hội nhân quyền Pháp can thiệp và đợc rời Côn Đảo sang Pháp. Những nội dung khác không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn. 3.2. Nhiệm vụ khoa học của đề tài: Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 6 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải - Trên cơ sở các vấn đề đã đặt ra, với các t liệu về Phan Châu Trinh mới đợc công bố, luận văn góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc, nội dung và ảnh hởng từ con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh. Đó là chủ trơng xây dựng đất nớc một cách vững chắc bằng con đờng" Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh ". - Với công cuộc đổi mới xây dựng đất nớc trong giai đoạn hiện nay,chúng ta có điều kiện tốt đẹp nhất để thực hiện ý đồ của cụ Phan trong hợp tác quốc tế, gạt bỏ đầu óc tự mãn, tự đại hoặc nghi kị, thù hằn dân tộc, tìm thầy mà học, tìm bạn mà hợp tác, học cái hay, cái giỏi của họ để làm giàu cho đất nớc mình. - Về bản thân con ngời cụ để lại cho chúng ta tấm gơng sáng chói về lòng yêu thơng dân, hy sinh mọi riêng t và có dũng khí đấu tranh" dám nghĩ, dám nói, dám làm " vì lợi ích chung của dân tộc. 4. Nguồn t liệu và phơng pháp nghiên cứu. 4.1. Nguồn t liệu: - Để thực hiện đề tài, chúng tôi chủ yếu tiếp cận khai thác nguồn tài liệu từ các th viện: Th viện quốc gia, Th viện khoa học xã hội và nhân văn, Th viện Nghệ An, Th viện trờng đại học Vinh . - Ngoài ra, chúng tôi còn có chuyến khảo cứu tại nhà tởng niệm cụ Phan Châu Trinh tại 72-Đờng Phan Chu Trinh-Đà Nẵng, bảo tàng lịch sử tỉnh Nghệ An. 4.2. Phơng pháp nghiên cứu: - Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi sử dụng phơng pháp lịch sử và phơng pháp lôgic để trình bày một cách có hệ thống về quá trình hình thành, nội dung và ảnh hởng từ con đờng cứu nớc Phan Châu Trinh theo thời gian và diễn biến của lịch sử. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng phơng pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá để đa ra một số ý kiến về con đờng cứu n- Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 7 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải ớc của cụ. Để hỗ trợ công tác nghiên cứu chúng tôi còn tiến hành công tác điều tra điền dã tại quê hơng ông để bổ sung nguồn t liệu. 5. Đóng góp khoa học, giá trị thực tiễn của luận văn. 5.1. Đóng góp khoa học: So với những tài liệu nghiên cứu trớc đây về Phan Châu Trinh, luận văn có những đóng góp sau: Hệ thống hóa đợc những đánh giá về con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh, trên cơ sở đó đa ra một số ý kiến về con đờng cứu nớc của Cụ. Giải đáp đợc một số vấn đề mà các nhà nghiên cứu mới đặt ra hoặc ý kiến cha thống nhất nh sự đóng góp của Phan Châu Trinh vào tiến bộ của xã hội đơng thời. Trình bày về con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh với khối lợng t liệu phong phú hơn, đặc biệt là những tài liệu mới phát hiện và công bố trong thời gian gần đây. 5.2. Giá trị thực tiễn của luận văn: Những kết quả của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy về phong trào yêu nớc và chống Pháp vào đầu thế kỷ XX đến năm 1918 cho giáo viên THCS và THPT. 6. Bố cục của luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có 3 chơng: Chơng 1: Quê hơng và thời đại của Phan Châu Trinh Chơng 2: Tiến trình cứu nớc của Phan Châu Trinh Chơng 3: ảnh hởng từ con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh với cách mạng Việt Nam Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 8 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải Kết luận. Chơng 1: Quê hơng và thời đại của Phan Châu Trinh 1.1 Bối cảnh lịch sử hình thành t tởng cứu nớc của Phan Châu Trinh 1.1.1 Pháp xâm lợc Đại Nam và thất bại của nhà Nguyễn trong công cuộc chống ngoại xâm (1858-1884) Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 9 Luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử Hồ Thị Hải Năm 1812 Napôlêong I cho nghiên cứu lại hiệp ớc Vécxay(1787) đợc ký kết giữa vua Pháp và Nguyễn ánh (do Bá Đa Lộc đại diện) để tìm cách can thiệp vào Việt Nam. Năm 1818, LuI XVIII cử phái đoàn sang Việt Nam yêu cầu Gia Long nhợng cho Pháp cửa biển Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Cũng tại thời điểm đó, Anh đã chiếm Xigapor (1819) và cử sứ thần đến Huế yêu cầu mở cửa biển cho Anh vào buôn bán (1822). Pháp đã bị Anh gạt khỏi ấn Độ nên không khỏi lo lắng sẽ bị mất thị trờng Việt Nam. Vào những năm 30 của thế kỷ XIX, Anh đã sẵn sàng cho cuộc tấn công vào lục địa Trung Quốc. Trong tình hình đó, Pháp càng ráo riết chuẩn bị xâm lợc Việt Nam. Triều đình Huế đáng lẽ phải biết rằng nớc Pháp sẽ xâm lăng Việt Nam, nhất là từ khi Paris đã nhắc nhở Huế việc thi hành hiệp ớc vécxay 1787. Nhng triều đình Huế vẫn cho rằng Pháp ở xa Việt Nam quá nên không đánh lấy nớc ta để làm gì? Nghĩ nh thế nên trong khi thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lợc Việt Nam thì triều đình Huế không biết gì về nớc Pháp và cuộc chiến tranh mà nớc Pháp sắp tiến hành. Sau khi cùng Anh, Mỹ buộc triều đình Mãn Thanh ký hiệp ớc Thiên Tân (27-6-1858), Pháp kéo quân đội viễn chinh từ chiến trờng Trung Quốc tới đánh chiếm Việt Nam. Chiều 31/8/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận ở cửa biển Đà Nẵng. Sáng ngày 1/9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng. Ngày 2/9/1858, Pháp chiếm xong thị trấn Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Quân Triều đình lui ra và lập phòng tuyến chặn địch ở một rẻo bờ biển. Thế nhng ba phòng tuyến xây dựng liên tiếp, hàng chục ngàn nhân mạng hy sinh và sự chỉ huy của vị tớng nổi tiếng của triều Tự Đức cũng không đủ đánh lui giặc. Mấy thế hệ ngời Việt Nam về sau vẫn còn nghe vang vọng tiếng kêu kinh hoàng của các bà mẹ thời ấy trong câu hát ru con: tai nghe súng nổ cái đùng Tàu tây đã tới Vũng Thùng con ơi [19.18]. Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 10 . trình cứu nớc của Phan Châu Trinh Chơng 3: ảnh hởng từ con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh với cách mạng Việt Nam Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh. sử Hồ Thị Hải Con đờng cứu nớc của Phan Châu Trinh 1 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC Vinh Hồ Thị Hải CON ĐƯờNG CứU NƯớC Của PHAN CHÂU TRINH chuyên

— Xem thêm —

Xem thêm: Con đường cứu nước của phan châu trinh , Con đường cứu nước của phan châu trinh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu con-duong-cuu-nuoc-cua-phan-chau-trinh

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.137634038925 s. Memory usage = 17.75 MB