Tác động văn hoá xã hội đến phát triển du lịch ở việt nam hay một địa phương huế

16 615 7
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 15:32

Nhóm 10 Đề tài : Tác động Văn hoá hội đến phát triển du lịch Việt Nam hay một địa phươngHuế Nội dung chính • Cơ sở lý luận • Tác động của văn hoá hội tới du lịch Huế • Giải pháp Cơ sở lý luận Quan niệm về tác động VH-XH đến phát triển DL Vai trò Quan niệm về tác động Các tác động chủ yếu Các tác động văn hoá của du lịch Tác động Văn hóa-Xã hội đến Du lịch Huế Khái quát về Huế và DL Huế Thực trạng phát triển DL Huế Sự tương tác giữa các yếu tố Các hậu quả hội Khái quát về HuếDu lịch Huế • Các nét đặc trưng về VH Huế Kiến trúc Ẩm thực Hoạt động Văn hoá Khái quát về HuếDu lịch Huế • Các yếu tố cấu thành : – Điểm hấp dẫn du lịch : Cung đình Huế, biển Lăng Cô – Giao thông đi lại – Nơi ăn nghỉ – Tiện nghi và dịch vụ hỗ trợ – Bổ sung Thực trạng phát triển du lịch Huế NĂM KHÁCH NGOẠI QUỐC KHÁCH VIỆT NAM TỔNG KHÁCH 1993 94,000 149,000 243,000 1994 160,000 340,000 500,000 1995 192,000 415,000 607,000 1996 258,360 474,109 732,469 1997 261,835 532,073 793,908 1998 256,281 606,339 862,620 1999 245,754 653,339 899,093 2000 313,007 607,648 920,655 2001 389,775 736,965 1,126,740 2002 480,802 842,429 1,323,231 2003 371,830 816,471 1,188,301 2004 436,622 934,874 1,371,496 2005 552,943 768,083 1,321,026 2006 630,535 816,281 1,446,816 2007 774,908 772,649 1,547,557 TỔNG CỘNG 5,418,652 = 36,4% 9,465,260 = 63.4% 14,883,912 = 100% Lượng khách du lịch đến Huế từ năm 1993 đến tháng 11 năm 2007 Thực trạng phát triển du lịch Huế • Các loại hình du lịch HuếDu lịch văn hoáDu lịch biển – Du lịch sinh thái – Khác : DL tôn giáo, ẩm thực Sự tương tác giữa các yếu tố Tác động của văn hoá địa phương tới du khách Thu hút du khách Tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm Tác động của du khách tới văn hoá địa phương Bất đồng giữa du khách và dân cư ( nhà vườn Kim Long ) Đồ thủ công mỹ nghệ kém chất lượng Sự pha trộn trong ẩm thực [...]... không quốc tế Phú Bài Giải pháp Người dân địa phương Tuyên truyền gìn giữ văn hoá, nét đặc trưng của Huế Phát huy những đức tính ,truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam Giải pháp •Gắn liền phát triển du lịch với văn hoá lễ hội –Tập trung khai thác – Đẩy mạnh xúc tiến –Nghiên cứu phục hồi giá trị cũ –Tăng cường quản lý –Quy hoạch cơ sở hạ tầng Phát triển Văn hoá – Giáo dục ...Các hậu quả hội Tích cực Tạo công việc cho người lao động Cải thiện mức sống của dân cư Khơi dậy niềm tự hào dân tộc Các hậu quả hội • Tiêu cực – Chen lấn xô đẩy – Truyền bá mê tín dị đoan – Giá cả tăng – Ô nhiễm môi trường Giải pháp Chính quyền nhà nước Xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam Tăng nguồn đầu tư từ ngân sách Nâng cấp cảng . tài : Tác động Văn hoá – Xã hội đến phát triển du lịch ở Việt Nam hay một địa phương – Huế Nội dung chính • Cơ sở lý luận • Tác động của văn hoá – xã hội. du lịch đến Huế từ năm 1993 đến tháng 11 năm 2007 Thực trạng phát triển du lịch Huế • Các loại hình du lịch ở Huế – Du lịch văn hoá – Du lịch biển – Du
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động văn hoá xã hội đến phát triển du lịch ở việt nam hay một địa phương huế , Tác động văn hoá xã hội đến phát triển du lịch ở việt nam hay một địa phương huế , Tác động văn hoá xã hội đến phát triển du lịch ở việt nam hay một địa phương huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn