Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf

5 4,726 6
tailieuhay_2689

tailieuhay_2689

Tải lên: 14,651 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 09:15

Toán ( Tiết 19) BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) I/ Mục đích, yêu cầu Giúp HS : - Nhận biết được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đề- ca- gam, héc - tô- gam, mối quan hệ của đề ca gam, héc tô gam. - Biết tên gọi, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng II/ Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng như SGK III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/ Kiểm tra bài cũ : 1. Đo các đơn vị khối lượng nặng hơn kg. Người ta còn dùng những đơn vị đo khối lượng nào nữa ? 2. 1 yến = ? kg 20 kg = ? yến 3. 1 tấn = ? tạ = ? kg 4. 1 tạ = ? yến = ? kg - HS trả lời II/ Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta hệ thống lại các đơn vị đo khối lượng theo trình tự gọi lag bảng đơn vị đo khối lượng. 2. Bài giảng :  Giới thiệu đề- ca- gam và héc tô gam a. Giới thiệu Đề- ca- gam - Yêu cầu HS nêu các đơn vị đo khối lượng đã học : tấn, tạ, yến, kg, g, 1kg = 1000g - Để đo các vật nặng hàng chục g người ta dùng đơn vị đề ca gam. - Đề ca gam viết tắt là : dag Và 1 dag = 10 g 10 g = 1 dag b. Giới thiệu Héc- tô- gam - Để đo các vật nặng hàng trăm g người ta dùng đơn vị đề ca gam. Héc- tô- gam viết tắt là : hg Và 1 hg = 100 g 100 g = 10 dag =1 - HS nêu. Lớp nhận xét. - HS nhắc lại . - HS nhắc lại - HS nhắc lại hg  Giới thiệu bảng đơn vị đo khối lưọng. - Yêu cầu HS nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã học. GV ghi vào bảng - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé. 1 tấn = ? tạ 1 tạ = ? yến 1 yến = ? kg 1 kg = ? hg 1 hg = ? dag 1 dag = ? g Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp mấy lần đơn vị bé liền nó ? - Yêu cầu HS nhắc lại - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng    Thực hành : Bài 1 : Yêu cầu HS đọc bài tập và yêu cầu HS làm bài tập vào vở - GV và HS nêu kết quả đúng a. 1 dag = 10 g 1 hg = 10 dag - HS nêu - hg, dag, g Tấn, tạ, yến - HS đọc - HS trả lời - 10 tấn - Nhiều em nhắc lại - 10 lần - HS làm bài . Lớp nhận xét 10 g = 1 dag 10 dag = 1 hg b. 4 dag = 40 g 3 kg = 30 hg 8 hg = 80 dag 7 kg = 7000 g 2 kg 300 g = 2300 g 2 kg 30 g = 2030 g Bài 2 : yêu cầu HS tự làm bài - HS và GV nêu kết quả đúng 380 + 159 = 575 g 928 dag - 274 dag = 654 dag 452hg x 3 = 1356 hg 768 hg : 6 = 128 hg Bài 3 : GV hướng dẫn HS làm chung 1 câu 4 tạ 30 kg = 4 tạ 30 kg 430 kg 430 kg - Yêu cầu HS làm bài còn lại - HS và GV nêu kết quả đúng Bài 4 : yêu cầu HS đọc yêu cầu và đề toán tóm tắt và làm bài - HS và GV sửa bài 4 gói bánh : 1 gói nặng 150 g - HS làm bài . Lớp nhận xét - HS trả lời - HS làm bài - HS đọc đề bài toán - HS làm bài. Lớp nhận xét ? kg 2 gói kẹo : 1 gói nặng 200 g Giải 4 gói bánh cân nặng là : 150 x 4= 600 (g) 2 gói bánh cân nặng là : 200 x 2= 400 (g) Số kg bánh kẹo có tất cả là : 600 + 400 = 1000 ( g) 1000 g = 1 kg Đáp số : 1 kg 3. Củng cố, dặn dò : - Nhắc lại bảng đo khối lượng từ lớn đến bé. - Mỗi đơn vị khối lượng đều gấp mấy lần đơn vị bé hơn liền nó ? * Bài sau : Giây thế kỷ - HS trả lời. . GV ghi vào bảng - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn. gam. - Biết tên gọi, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng II/ Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf, Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf, Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf

Bình luận về tài liệu tai-lieu-toan-lop-4-bang-don-vi-do-khoi-luong-tr-24-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP