Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf

tailieuhay_2689
tailieuhay_2689(14651 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 4511
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 09:15

Mô tả: Toán ( Tiết 19) BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) I/ Mục đích, yêu cầu Giúp HS : - Nhận biết được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đề- ca- gam, héc - tô- gam, mối quan hệ của đề ca gam, héc tô gam. - Biết tên gọi, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng II/ Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng như SGK III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/ Kiểm tra bài cũ : 1. Đo các đơn vị khối lượng nặng hơn kg. Người ta còn dùng những đơn vị đo khối lượng nào nữa ? 2. 1 yến = ? kg 20 kg = ? yến 3. 1 tấn = ? tạ = ? kg 4. 1 tạ = ? yến = ? kg - HS trả lời II/ Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta hệ thống lại các đơn vị đo khối lượng theo trình tự gọi lag bảng đơn vị đo khối lượng. 2. Bài giảng :  Giới thiệu đề- ca- gam và héc tô gam a. Giới thiệu Đề- ca- gam - Yêu cầu HS nêu các đơn vị đo khối lượng đã học : tấn, tạ, yến, kg, g, 1kg = 1000g - Để đo các vật nặng hàng chục g người ta dùng đơn vị đề ca gam. - Đề ca gam viết tắt là : dag Và 1 dag = 10 g 10 g = 1 dag b. Giới thiệu Héc- tô- gam - Để đo các vật nặng hàng trăm g người ta dùng đơn vị đề ca gam. Héc- tô- gam viết tắt là : hg Và 1 hg = 100 g 100 g = 10 dag =1 - HS nêu. Lớp nhận xét. - HS nhắc lại . - HS nhắc lại - HS nhắc lại hg  Giới thiệu bảng đơn vị đo khối lưọng. - Yêu cầu HS nêu lại các đơn vị đo khối lượng đã học. GV ghi vào bảng - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé. 1 tấn = ? tạ 1 tạ = ? yến 1 yến = ? kg 1 kg = ? hg 1 hg = ? dag 1 dag = ? g Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp mấy lần đơn vị bé liền nó ? - Yêu cầu HS nhắc lại - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng    Thực hành : Bài 1 : Yêu cầu HS đọc bài tập và yêu cầu HS làm bài tập vào vở - GV và HS nêu kết quả đúng a. 1 dag = 10 g 1 hg = 10 dag - HS nêu - hg, dag, g Tấn, tạ, yến - HS đọc - HS trả lời - 10 tấn - Nhiều em nhắc lại - 10 lần - HS làm bài . Lớp nhận xét 10 g = 1 dag 10 dag = 1 hg b. 4 dag = 40 g 3 kg = 30 hg 8 hg = 80 dag 7 kg = 7000 g 2 kg 300 g = 2300 g 2 kg 30 g = 2030 g Bài 2 : yêu cầu HS tự làm bài - HS và GV nêu kết quả đúng 380 + 159 = 575 g 928 dag - 274 dag = 654 dag 452hg x 3 = 1356 hg 768 hg : 6 = 128 hg Bài 3 : GV hướng dẫn HS làm chung 1 câu 4 tạ 30 kg = 4 tạ 30 kg 430 kg 430 kg - Yêu cầu HS làm bài còn lại - HS và GV nêu kết quả đúng Bài 4 : yêu cầu HS đọc yêu cầu và đề toán tóm tắt và làm bài - HS và GV sửa bài 4 gói bánh : 1 gói nặng 150 g - HS làm bài . Lớp nhận xét - HS trả lời - HS làm bài - HS đọc đề bài toán - HS làm bài. Lớp nhận xét ? kg 2 gói kẹo : 1 gói nặng 200 g Giải 4 gói bánh cân nặng là : 150 x 4= 600 (g) 2 gói bánh cân nặng là : 200 x 2= 400 (g) Số kg bánh kẹo có tất cả là : 600 + 400 = 1000 ( g) 1000 g = 1 kg Đáp số : 1 kg 3. Củng cố, dặn dò : - Nhắc lại bảng đo khối lượng từ lớn đến bé. - Mỗi đơn vị khối lượng đều gấp mấy lần đơn vị bé hơn liền nó ? * Bài sau : Giây thế kỷ - HS trả lời. . GV ghi vào bảng - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Những đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg ? - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn. gam. - Biết tên gọi, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng II/ Đồ dùng dạy - học : - Bảng phụ đã kẻ sẵn bảng đơn

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf, Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf, Tài liệu Tóan lớp 4 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG ( Tr 24) pdf

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-toan-lop-4-bang-don-vi-do-khoi-luong-tr-24-pdf

Đăng ký

Generate time = 0.10072183609 s. Memory usage = 18.46 MB