Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 4 pdf

54 149 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2689
tailieuhay_2689

tailieuhay_2689

Tải lên: 14,651 tài liệu

  • Loading...
1/54 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 01:15

Chương 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại III. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 1.1. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc 1.2. Quan điểm của CN Mác -Lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng 1.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công & thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào CM Việt Nam & TG I. Tư tưởng Hồ Chí Minh I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc về đại đoàn kết dân tộc 1.1. Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc Với người Việt Nam thì yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết trở thành tình cảm tự nhiên: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Thành triết lý nhân sinh: Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Câu chuyện bó đũa Thành phép ứng xử & tư duy chính trị: Tình làng, nghĩa nước Nước mất thì nhà tan Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh Vậy nên Người khẳng định: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” 1.2. Quan điểm của CN Mác-Lênin coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Đây là cơ sở lý luận quan trọng nhất Đây là cơ sở lý luận quan trọng nhất đối với quá trình hình thành tư tưởng đối với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Lý do: Hồ Chí Minh đến với CN Mác-Lênin vì CN Hồ Chí Minh đến với CN Mác-Lênin vì CN Mác-Lênin chỉ ra sự cần thiết & con đường Mác-Lênin chỉ ra sự cần thiết & con đường tập hợp, đoàn kết các lực lượng CM để tự tập hợp, đoàn kết các lực lượng CM để tự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột 1.3. Tổng kết những kinh nghiệm thành công & thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới Thực tiễn hào hùng, bi tráng của dân tộc chứng tỏ rằng: Bước vào thời đại mới, chỉ có tinh thần yêu nước thì không thể đánh bại đế quốc xâm lược Vận mệnh của đất nước đòi hỏi phải có một lực lượng lãnh đạo CM mới, đủ sức quy tụ cả dân tộc vào cuộc đấu tranh chống Pháp Nhưng, Người muốn đi thực tế: Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp & các nước khác. Sau khi xem họ làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta CM Pháp, CM Mỹ là CM không đến nơi CM Tháng 10 Nga là CM đến nơi Phong trào CM ở các thuộc địa & phụ thuộc, Bác chú ý đến Trung Quốc, Ấn độ vì có thể giúp Việt Nam nhiều bài học về tập hợp lực lượng để tiến hành CM 2. Những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của CM Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của CM Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân Đại đoàn kết dân tộc là phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là Mặt trận thống nhất, do Đảng lãnh đạo 2.1.Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của CM “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta” Đây là vấn đề sống còn của CM Đây là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể nhằm tạo ra sức mạnh to lớn của toàn dân tộc “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là then chốt của thành công” Đoàn kết là điểm mẹ. “Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt…” “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Nó là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam Hòn đá to, hòn đá nặng một mình nhấc, nhấc không đặng Bác so sánh . hình thành tư tưởng đối với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Lý do: Hồ Chí Minh đến. Chương 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 4 pdf, Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 4 pdf, Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 4 pdf

Bình luận về tài liệu tai-lieu-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-4-pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP