Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

23 714 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 11:27

Slide thuyết trình, Slide quản trị, Slide khóa luận, Slide bài giảng, Slide tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Đề tài: NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ. Sinh viên: HỒ THỊ BẢO HIÊN Huế, tháng 5 năm 2012 Nội dung chính 1 2 3 4 Đặt vấn đề Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Kết quả nghiên cứu Kết luận và kiến nghị 1 2 3 4 Đặt vấn đề Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Kết quả nghiên cứu Kết luận và kiến nghị 1 2 3 4 Đặt vấn đề Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Kết quả nghiên cứu Kết luận và kiến nghị Mục tiêu nghiên cứu • Tìm hiểu các tiêu chuẩn quan trọng khi khách hàng lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng TMCP Đông Á. • Tìm hiểu đánh giá của người tiêu dùng sau khi sử dụng. • Tìm hiểu một số mong muốn, nhu cầu , quan điểm của khách hàng để có biện pháp cải tiến trong các hoạt động marketing. Đặt vấn đề Phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng. • Đối tượng điều tra: khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế. • Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: địa bàn thành phố Huế. - Về thời gian: + Đối với dữ liệu thứ cấp: sử dụng số liệu các nghiên cứu trong 3 năm 2009-2011. +Đối với dữ liệu sơ cấp: nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2012. Đặt vấn đề Phương pháp nghiên cứu • Đề tài nghiên cứu trải qua hai giai đoạn:  Nghiên cứu sơ bộ: được thực hiện thông qua phương pháp định tính nhằm mục đích khám phá, điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát chung để đo lường các khái niệm nghiên cứu với các nội dung sau.  Nghiên cứu chính thức: được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp các khách hàng của DongA Bank trên địa bàn thành phố Huế. Kết quả nghiên cứu chính thức dùng để kiểm định lại mô hình lý thuyết. Đặt vấn đề Ngân hàng điện tử? • Các phương thức giao dịch của dịch vụ Ngân hàng điện tử: - SMS Banking - Internet Banking - Mobile Banking - Phone Banking Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Đặc điểm của đối tượng điều tra Đặc điểm của đối tượng điều tra Kết quả nghiên cứu Số lượng khách hàng sử dụng các phương thức trong dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng Đông Á Huế Tỷ lệ sử dụng các gói sản phẩm của dịch vụ NHĐT của khách hàng . HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Đề tài: NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ cứu • Đối tượng nghiên cứu: hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng. • Đối tượng điều tra: khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ , Slide NGHIÊN cứu HÀNH VI KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử của NGÂN HÀNG ĐÔNG á TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn