Tài liệu Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách doc

tailieuhay_1989
tailieuhay_1989(14752 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1219
32
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 04:15

Mô tả: (Đơn vò tính : Đồng VN) Năm trước chuyển sổ sang Phát sinh của năm nay Cơ quan Thuế truy thu và phạt Tổng cộng 12 34 5 6 7 8 9 10 11 I 1 TNDN 002.02 0 2 GTGT 014.01 0 3 Môn bà i 016.01 0 4 Phạ t 051.04 0 5 Thuế GTGT nộp tha y 014.99 0 6 Thuế TNDN nộp tha y 002.99 0 7 Thuế TNCN 001.01 0 Cộng phần I 00 0 0 00 0 0 II 1 TNDN 002.02 2 GTGT 014.01 không ghi và o 3 Môn bài 016.01 ô này 4 Phạ t 051.04 5 Thuế GTGT nộp thay 014.99 6 Thuế TNDN nộp tha y 002.99 Cộng phần I I 00 0 III 1 TNDN 002.02 2 GTGT 014.01 3 Môn bà i 016.01 4 Phạ t 051.04 5 Thuế GTGT nộp thay 014.99 6 Thuế TNDN nộp tha y 002.99 Cộng phần II I Doanh nghiệp xin cam đoan số liệu trên là chính xác , và chòu trách nhiệm về số kê khai nêu trên. TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm SỐ DƯ CUỐI KỲø (chuyển sang năm 200……….) Không ghi vào ô nà y vì số tạm khai được quyết toán chung vào phần I STT Tên sắc thuế Loại Thu Mục, tiẻu mục SỐ PHẢI NỘP TRONG NĂM 200…… PHA ÀN THANH TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ NƠI NỘP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN PHẦN ĐÃ THANH TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ CŨ NƠI ĐẶT TRỤ SỞ TRƯỚC ĐÂY ( TRƯỜNG HP CÓ THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ BẢNG KÊ KHAI TỔNG HP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH 200… ( đối với các khoản do cơ quan thuế quản lý thu ) PHA ÀN THANH TOÁN VỚI CÁC CƠ QUAN THUẾ TỈNH , THÀNH PHỐ , QUẬN , HUYỆN KHÁC ( KHÔNG THUỘC PHẦN I VÀ PHẦN II NÊU TRÊN TÊN DOANH NGHIỆP : MÃ SỐ THUẾ : MIỄN GIẢMĐÃ HOÀN ĐÃ NỘP Năm trước chuyển sổ sang Phát sinh của năm nay Cơ quan Thuế truy thu và phạt Tổng cộng 12 34 5 6 7 8 9 10 11 SỐ DƯ CUỐI KỲø (chuyển sang năm 200……….) STT Tên sắc thuế Loại Thu Mục, tiẻu mục SỐ PHẢI NỘP TRONG NĂM 200…… MIỄN GIẢMĐÃ HOÀN ĐÃ NỘP Giám đốc (hoặc người ĐDPL) . ĐẶT TRỤ SỞ TRƯỚC ĐÂY ( TRƯỜNG HP CÓ THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ BẢNG KÊ KHAI TỔNG HP NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH 200… ( đối với các khoản do cơ quan thuế quản lý. 002.99 Cộng phần II I Doanh nghiệp xin cam đoan số liệu trên là chính xác , và chòu trách nhiệm về số kê khai nêu trên. TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm SỐ

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách doc, Tài liệu Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách doc, Tài liệu Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ ngân sách doc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Heo Kute
Heo Kute Vào lúc 02:51 pm 25/03/2015

cho minh down mau nay dc ko ah

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bang-ke-khai-tong-hop-nghia-vu-ngan-sach-doc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.28977417945862 s. Memory usage = 18.57 MB