Các lý thuyết về hành động xã hội

14 830 4
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 15:37

đề xã hội họcCó một thực tế trong lịch sử xã hội học là các nhà nghiên cứu của bộ môn này bị mắc vào một số song đề (dilemma), những song đề đôi khi trùng lặp nhau đôi khi tách rời nhau, chúng tạo cảm hứng cho những khổ công tìm tòi và cũng gây nên những tranh luận lớn. Một trong những song đề ấy là sự đối lập giữa việc nhấn mạnh vào cấu trúc xã hội hay nhấn mạnh vào hành động xã hội. Thậm chí người ta còn nói rằng có hai xã hội học: một ưu tiên đặt cấu trúc xã hội lên trên (cấu trúc luận), một xem các hệ thống xã hội là sự sáng tạo của con người (các lý thuyết hành động hoặc tương tác). . "khung tham chiếu hành động& quot; giúp Parsons giải thích về trật tự xã hội: xã hội vận hành thông qua hành động xã hội, hành động xã hội được cấu trúc. xã hội. Do đó, theo Weber, hành động xã hội phải là tâm điểm của xã hội học. Định nghĩa hành động xã hội Theo quan niệm của Weber, một hành động xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lý thuyết về hành động xã hội, Các lý thuyết về hành động xã hội, Các lý thuyết về hành động xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn